Fredag 13. oktober 2017
Atomavtalen

• USAs president Donald Trump vil i dag kunngjøre hva han vil gjøre med atomavtalen med Iran som han gjentatte ganger har kalt «den verste avtalen noensinne». Avtalen med Iran ble framforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland og trådte i kraft i januar 2016. Den har stoppet Irans program for å skaffe seg atomvåpen og forhindret et kjernefysisk rustingskappløp i regionen. Til gjengjeld ble sanksjonene mot Iran opphevet. For å leve opp til sin egen retorikk ønsker Trump å anklage Iran for brudd på avtalen. Problemet er bare at Iran trofast oppfyller forpliktelsene til punkt og prikke, noe Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som har inspektører i landet, har stadfestet en rekke ganger.

• Det er ventet at Donald Trump i dag vil komme med en modell som gjør at sanksjoner kan bli gjeninnført, uten at USA umiddelbart trekker seg fra avtalen. Ifølge Washington Post vil Trump erklære at avtalen ikke er i USAs interesse, men han vil ikke trekke seg fra den eller kreve den reforhandlet. I stedet vil han stille nye vilkår. Det kan være snakk om straffetiltak mot den mektige revolusjonsgarden i landet, melder NTB. Trumps beslutning vil på sikt kunne undergrave avtalen og styrke de kreftene i Iran som hele tida har motsatt seg den. Hvis USA saboterer avtalen, vil det også skape ringvirkninger, for eksempel i et land som Nord-Korea, som vil trekke den konklusjon at enhver garanti eller forsikring fra Washington ikke er verdt papiret den er skrevet på.

• For USAs allierte, som var med på å framforhandle avtalen, ville dette også være et stort tilbakeslag. Også Russland og Kina spilte en viktig rolle i få avtalen på plass, og heller ikke disse landene vil være fristet til nye eventyr med Washington. Hvis ett av de mest vellykkede resultatene av internasjonalt samarbeid i nyere tid blir ødelagt, gir det dystre utsikter for framtidig fred og sikkerhet. Hvis Trump underminerer avtalen, vil flere land bli mer uvillig til å inngå tilsvarende avtaler der USA inngår. De eneste landene som vil juble hvis den iranske atomavtalen bryter sammen, er Israel og Saudi-Arabia.

Fredag 23. februar 2018
• Alle som har pusset opp hjemme eller sittet i et borettslagsstyre, vet at det i byggeprosjekter kan tilkomme ekstra utgifter. Kanskje var ikke grunnen som antatt, det elektriske anlegget måtte i tillegg oppgraderes, eller arbeidet tok...
Torsdag 22. februar 2018
• Den generelle kriminaliteten i samfunnet øker ikke, men det er urovekkende at flere barn og ungdom trekkes inn i kriminelle miljøer. En oppsummering fra Sør-Vest politidistrikt, som er omtalt i Stavanger Aftenblad, viser at kriminaliteten...
Onsdag 21. februar 2018
• Arbeiderpartiets stortingsgruppe har utformet en liste med «forutsetninger» som må innfris før partiet kan godkjenne EUs tredje energimarkedspakke, inkludert tilslutning til det overnasjonale energibyrået Acer. Det er høyst uklart hvem det...
Tirsdag 20. februar 2018
• Økonomiprofessor Dani Rodrik skriver i en artikkel i Project Syndicate om den doble trusselen mot det som gjerne kalles det «det liberale demokratiet». Rodrik hevder at det under de fleste demokratiske gjennombrudd er to krefter på banen.
Mandag 19. februar 2018
• I desember 2002 døde to afghanere i amerikansk fangenskap i et militæranlegg i Bagram. Amerikanske soldater lenket fangene til taket, og slo og sparket dem over flere dager til de til slutt døde. Den ene fangen, drosjesjåføren Dilawar...
Lørdag 17. februar 2018
• Norge er midt inne i en større forsvarsdebatt der det er påvist store svakheter i den nasjonale forsvarsevnen. De militære even­tyrene i Afghanistan og Libya er sterkt omstridt og har ikke gitt landet større trygghet – snarere tvert imot.
Fredag 16. februar 2018
• I 2015 fikk Høyre/Frp-regjeringen med støtte fra Venstre flertall for å endre arbeidsmiljøloven slik at det ble enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig. Forslaget ble begrunnet med de mest fantasifulle argumenter fra daværende...
Torsdag 15. februar 2018
• Fylkestinget i Vest-Agder vedtok denne uka å bevilge 25 millioner kroner til etableringen av et nytt kunstmuseum i en ombygd kornsilo i Kristiansand. Det har lenge stått strid om dette prosjektet. Den har handlet om på hvilke premisser det...
Onsdag 14. februar 2018
• Utenriksdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en ny vurdering av forslaget om å knytte Norge til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at lovavdelingen skal vurdere om norsk...
Tirsdag 13. februar 2018
• Tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther, skriver i Aftenposten at stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms, på tvers av fylkestingsvedtak, er et stort feilgrep.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk