Torsdag 12. oktober 2017
Nye Statoil

• Konsernsjef Eldar Sætre varsla denne veka at Statoil er i ferd med å bli omskapt frå eit oljeselskap til eit breitt energiselskap. No er det ikkje ein grøn revolusjon Sætre skildrar i ein kronikk i Aftenposten: Statoil skal framleis produsere olje og gass, men med stadig lågare klimagassutslepp. Statoil-sjefen signaliserer at ny utvinning skal skje særleg på norsk sokkel, og selskapet skal ikkje drive med tungolje og oljesand, som ein har gjort i utlandet. Samtidig gir Sætre klar beskjed om at Statoil skal vekse innanfor fornybar energi, slik ein i dag driv stort med havvind utanfor Skottland. No er målet å investere rundt 100 milliardar kroner på fornybar energi, til eit nivå på 15–20 prosent av dei samla investeringane til selskapet.

• Strategien til Eldar Sætre står i skarp kontrast til den forgjengaren Helge Lund følgde som Statoil-sjef. I Lunds tid vart Statoil reindyrka som ein olje- og gassprodusent. Sideverksemder som bensinstasjonane, vart selde ut. Tanken var at Statoil måtte utvide olje- og gassverksemda i utlandet etter kvart som det vart mindre ressursar på norsk sokkel. Dette førte til ei omstridd satsing på oljefelt i tvilsame regime, men også til konfliktfylte investeringar i skiferolje og oljesand. Fleire av dei store investeringane blei regelrette fiaskoar. Sjølv om Statoil også den gongen dreiv med fornybar energi, vart alle dei store pengane brukt på olje og gass. Så seint som i 2010 vekte Helge Lund oppsikt da han varsla at den grøne satsinga ikkje var lønnsam nok og at Statoil vurderte å vera eit reint olje- og gasselskap.

• Gjennom nesten 50 år har Statoil vore avgjerande i forvaltinga av den norske oljeformuen. Heldigvis eig staten framleis 67 prosent av selskapet, og mange av dei over 20.000 arbeidsplassane er i Norge. Når konsernsjefen no signaliserer ei sterkare satsing på norsk sokkel i petroleumsverksemda til «nye Statoil», er det i tråd med nasjonale interesser. Samtidig er det fornuftig og framtidsretta å gå tyngre inn i fornybar energi, og slik bruke dei store ressursane og kompetansen til å gjera Statoil til eit breiare energiselskap. Det er bra for Norge og for klimaet – og det er på høg tid.

Fredag 23. februar 2018
• Alle som har pusset opp hjemme eller sittet i et borettslagsstyre, vet at det i byggeprosjekter kan tilkomme ekstra utgifter. Kanskje var ikke grunnen som antatt, det elektriske anlegget måtte i tillegg oppgraderes, eller arbeidet tok...
Torsdag 22. februar 2018
• Den generelle kriminaliteten i samfunnet øker ikke, men det er urovekkende at flere barn og ungdom trekkes inn i kriminelle miljøer. En oppsummering fra Sør-Vest politidistrikt, som er omtalt i Stavanger Aftenblad, viser at kriminaliteten...
Onsdag 21. februar 2018
• Arbeiderpartiets stortingsgruppe har utformet en liste med «forutsetninger» som må innfris før partiet kan godkjenne EUs tredje energimarkedspakke, inkludert tilslutning til det overnasjonale energibyrået Acer. Det er høyst uklart hvem det...
Tirsdag 20. februar 2018
• Økonomiprofessor Dani Rodrik skriver i en artikkel i Project Syndicate om den doble trusselen mot det som gjerne kalles det «det liberale demokratiet». Rodrik hevder at det under de fleste demokratiske gjennombrudd er to krefter på banen.
Mandag 19. februar 2018
• I desember 2002 døde to afghanere i amerikansk fangenskap i et militæranlegg i Bagram. Amerikanske soldater lenket fangene til taket, og slo og sparket dem over flere dager til de til slutt døde. Den ene fangen, drosjesjåføren Dilawar...
Lørdag 17. februar 2018
• Norge er midt inne i en større forsvarsdebatt der det er påvist store svakheter i den nasjonale forsvarsevnen. De militære even­tyrene i Afghanistan og Libya er sterkt omstridt og har ikke gitt landet større trygghet – snarere tvert imot.
Fredag 16. februar 2018
• I 2015 fikk Høyre/Frp-regjeringen med støtte fra Venstre flertall for å endre arbeidsmiljøloven slik at det ble enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig. Forslaget ble begrunnet med de mest fantasifulle argumenter fra daværende...
Torsdag 15. februar 2018
• Fylkestinget i Vest-Agder vedtok denne uka å bevilge 25 millioner kroner til etableringen av et nytt kunstmuseum i en ombygd kornsilo i Kristiansand. Det har lenge stått strid om dette prosjektet. Den har handlet om på hvilke premisser det...
Onsdag 14. februar 2018
• Utenriksdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en ny vurdering av forslaget om å knytte Norge til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at lovavdelingen skal vurdere om norsk...
Tirsdag 13. februar 2018
• Tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther, skriver i Aftenposten at stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms, på tvers av fylkestingsvedtak, er et stort feilgrep.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk