Torsdag 12. oktober 2017
Nye Statoil

• Konsernsjef Eldar Sætre varsla denne veka at Statoil er i ferd med å bli omskapt frå eit oljeselskap til eit breitt energiselskap. No er det ikkje ein grøn revolusjon Sætre skildrar i ein kronikk i Aftenposten: Statoil skal framleis produsere olje og gass, men med stadig lågare klimagassutslepp. Statoil-sjefen signaliserer at ny utvinning skal skje særleg på norsk sokkel, og selskapet skal ikkje drive med tungolje og oljesand, som ein har gjort i utlandet. Samtidig gir Sætre klar beskjed om at Statoil skal vekse innanfor fornybar energi, slik ein i dag driv stort med havvind utanfor Skottland. No er målet å investere rundt 100 milliardar kroner på fornybar energi, til eit nivå på 15–20 prosent av dei samla investeringane til selskapet.

• Strategien til Eldar Sætre står i skarp kontrast til den forgjengaren Helge Lund følgde som Statoil-sjef. I Lunds tid vart Statoil reindyrka som ein olje- og gassprodusent. Sideverksemder som bensinstasjonane, vart selde ut. Tanken var at Statoil måtte utvide olje- og gassverksemda i utlandet etter kvart som det vart mindre ressursar på norsk sokkel. Dette førte til ei omstridd satsing på oljefelt i tvilsame regime, men også til konfliktfylte investeringar i skiferolje og oljesand. Fleire av dei store investeringane blei regelrette fiaskoar. Sjølv om Statoil også den gongen dreiv med fornybar energi, vart alle dei store pengane brukt på olje og gass. Så seint som i 2010 vekte Helge Lund oppsikt da han varsla at den grøne satsinga ikkje var lønnsam nok og at Statoil vurderte å vera eit reint olje- og gasselskap.

• Gjennom nesten 50 år har Statoil vore avgjerande i forvaltinga av den norske oljeformuen. Heldigvis eig staten framleis 67 prosent av selskapet, og mange av dei over 20.000 arbeidsplassane er i Norge. Når konsernsjefen no signaliserer ei sterkare satsing på norsk sokkel i petroleumsverksemda til «nye Statoil», er det i tråd med nasjonale interesser. Samtidig er det fornuftig og framtidsretta å gå tyngre inn i fornybar energi, og slik bruke dei store ressursane og kompetansen til å gjera Statoil til eit breiare energiselskap. Det er bra for Norge og for klimaet – og det er på høg tid.

Onsdag 13. desember 2017
• Statsminister Erna Solberg (H) har fått kritikk for at hun ikke klappet under nobelseremonien. Det er det ingen grunn til å kritisere henne for. Den norske regjeringen har både fratatt prisvinnerne i Ican økonomisk støtte og har konsekvent...
Tirsdag 12. desember 2017
• Venstre-leder Trine Skei Grande går inn i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp med et splittet parti i ryggen. Elleve av landsstyremedlemmene stemte mot regjeringsforhandlinger, mens 24 stemte for. NRK melder at én av stemmene var...
Mandag 11. desember 2017
• «Dere har ikke satt dere inn i de faktiske forholdene», skrev forfatter Per Petterson i Aftenposten forrige mandag, med kulturminister Linda Hofstad Helleland som adressat. Foranledningen var regjeringens ønske om å frata...
Lørdag 9. desember 2017
• Stortinget sette torsdag eit førebels punktum for kommune- og regionreformene. Etter desse vedtaka vil Norge ha gått frå 428 til 359 kommunar og frå 19 til 11 fylke. Samanslåing av kommunar har vore eitt av dei viktigaste...
Fredag 8. desember 2017
• «Hvorfor fortsetter verdens nasjoner å ydmyke Israel ved å nekte å plassere sine ambassader i hovedstaden Jerusalem», spør Vebjørn Selbekk, redaktør i den kristne avisa Dagen. I en leder­artikkel om Donald Trumps anerkjenning av Jerusalem...
Torsdag 7. desember 2017
• Holocaustsenteret offentliggjorde denne uka en undersøkelse av fremmedfiendtlige holdninger i Norge. Rapporten viser at det fortsatt finnes stereotypiske forestillinger om jøder, men at de er mindre utbredt enn før. I 2011 var det 19...
Onsdag 6. desember 2017
• Aftenposten har avdekket at over 200 norske kommuner har hatt avtale med selskapet Orange Helse om levering av helsevikarer og andre tjenester. Selskapet har fakturert det offentlige Norge nær 1 milliard kroner de siste ti årene. Selskapet...
Mandag 4. desember 2017
• Arbeidarpartiet er i ei djup krise, og situasjonen er verre enn etter katastrofevalet i 2001, sa tidlegare partisekretær Martin Kolberg til Klassekampen laurdag. Han fryktar at Ap er i ferd med å gløyme det ideologiske grunnlaget, og...
Lørdag 2. desember 2017
• Etterspillet etter Christine Meyers avgang som direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB) går inn i sin siste fase, men ikke uten at mye bitterhet skal luftes i offentligheten. Meyer sendte denne uka ut et brev til sjefene i de europeiske...
Fredag 1. desember 2017
• Det er noe underlig med norske politikeres holdning til den britiske utmeldingen av EU. Det som ligger fast, er at Norge i all overskuelig framtid vil stå utenfor EU. Det er samtidig en økende erkjennelse på tvers av politiske skillelinjer...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk