Torsdag 12. oktober 2017
Nye Statoil

• Konsernsjef Eldar Sætre varsla denne veka at Statoil er i ferd med å bli omskapt frå eit oljeselskap til eit breitt energiselskap. No er det ikkje ein grøn revolusjon Sætre skildrar i ein kronikk i Aftenposten: Statoil skal framleis produsere olje og gass, men med stadig lågare klimagassutslepp. Statoil-sjefen signaliserer at ny utvinning skal skje særleg på norsk sokkel, og selskapet skal ikkje drive med tungolje og oljesand, som ein har gjort i utlandet. Samtidig gir Sætre klar beskjed om at Statoil skal vekse innanfor fornybar energi, slik ein i dag driv stort med havvind utanfor Skottland. No er målet å investere rundt 100 milliardar kroner på fornybar energi, til eit nivå på 15–20 prosent av dei samla investeringane til selskapet.

• Strategien til Eldar Sætre står i skarp kontrast til den forgjengaren Helge Lund følgde som Statoil-sjef. I Lunds tid vart Statoil reindyrka som ein olje- og gassprodusent. Sideverksemder som bensinstasjonane, vart selde ut. Tanken var at Statoil måtte utvide olje- og gassverksemda i utlandet etter kvart som det vart mindre ressursar på norsk sokkel. Dette førte til ei omstridd satsing på oljefelt i tvilsame regime, men også til konfliktfylte investeringar i skiferolje og oljesand. Fleire av dei store investeringane blei regelrette fiaskoar. Sjølv om Statoil også den gongen dreiv med fornybar energi, vart alle dei store pengane brukt på olje og gass. Så seint som i 2010 vekte Helge Lund oppsikt da han varsla at den grøne satsinga ikkje var lønnsam nok og at Statoil vurderte å vera eit reint olje- og gasselskap.

• Gjennom nesten 50 år har Statoil vore avgjerande i forvaltinga av den norske oljeformuen. Heldigvis eig staten framleis 67 prosent av selskapet, og mange av dei over 20.000 arbeidsplassane er i Norge. Når konsernsjefen no signaliserer ei sterkare satsing på norsk sokkel i petroleumsverksemda til «nye Statoil», er det i tråd med nasjonale interesser. Samtidig er det fornuftig og framtidsretta å gå tyngre inn i fornybar energi, og slik bruke dei store ressursane og kompetansen til å gjera Statoil til eit breiare energiselskap. Det er bra for Norge og for klimaet – og det er på høg tid.

Tirsdag 18. september 2018
• Mer enn hvert fjerde barn i Norge, 27 prosent, er ikke med på organiserte fritidsaktiviteter. Det er en økning på 7 prosentpoeng på fem år, viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført på vegne av DNB, gjengitt i blant annet Vårt Land i...
Mandag 17. september 2018
• Lørdag var det ti år siden den amerikanske banken Lehman Brothers gikk under i historiens største konkurs. Hendelsen har blitt selve symbolet på finanskrisa som rammet verden hardt i årene etter 2008. Krisa startet i de store...
Lørdag 15. september 2018
• «Dette betyr slutten for internettet slik vi kjenner det», tvitret Fredrick Federley, medlem av Europaparlamentet for det svenske Centerpartiet denne uka. Onsdag vedtok EU-parlamentet et direktiv om opphavsrett som skal sikre at...
Fredag 14. september 2018
• Tidligere SV-leder og nåværende direktør for FNs klimaprogram Erik Solheim opplever turbulens om dagen. FNs internrevisjon ber ham betale tilbake deler av pengene han har brukt på reiser de siste to årene. På 660 dager som FNs klimasjef...
Torsdag 13. september 2018
• Toppledere i Utdanningsetaten i Oslo har levert inn et varsel mot sittende byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen gjennom Oslo kommunes sentrale varslerordning. Det framgår i en artikkel i Aftenposten i går, hvor varslerne...
Onsdag 12. september 2018
• I morgen legger regjeringens Libya-utvalg fram sin rapport. Den skal være en gjennomgang av den norske sivile og militære innsatsen under operasjonen i Libya, som strakte seg fra 24. mars til 1. august 2011. Utvalget skal se på de norske...
Tirsdag 11. september 2018
Leder for Socialdemokraterna, statsminister Stefan Löfven, framsto nærmest som en seierherre da han holdt takketalen på partiets valgvake i Färgfabriken sør i Stockholm natt til i går. Det til tross for at partiet...
Mandag 10. september 2018
• I går gikk svenskene til urnene. Å følge den svenske valgkampen har vært som å følge et togkrasj i sakte film. I flere måneder har det vært klart at Socialdemokraterna styrer mot et krisevalg. Partiet som en gang ble regnet som selve...
Lørdag 8. september 2018
• At det er politisk kraft i samfunnets lavere sjikt, burde være godt kjent. Det er selve historien om arbeiderbevegelsens store framganger i forrige århundre. Arbeidere, småbønder og arbeidsløse sluttet i Skandinavia opp om partier som...
Fredag 7. september 2018
• De siste ukene har debatten om abort fått et noe overraskende oppsving, etter at lederen i Unge Venstre, Sondre Hansmark, fremmet forslag til ungdomsorganisasjonens landsmøte i oktober om å utvide grensa for selvbestemt abort til 24 uker.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk