Torsdag 12. oktober 2017
Nye Statoil

• Konsernsjef Eldar Sætre varsla denne veka at Statoil er i ferd med å bli omskapt frå eit oljeselskap til eit breitt energiselskap. No er det ikkje ein grøn revolusjon Sætre skildrar i ein kronikk i Aftenposten: Statoil skal framleis produsere olje og gass, men med stadig lågare klimagassutslepp. Statoil-sjefen signaliserer at ny utvinning skal skje særleg på norsk sokkel, og selskapet skal ikkje drive med tungolje og oljesand, som ein har gjort i utlandet. Samtidig gir Sætre klar beskjed om at Statoil skal vekse innanfor fornybar energi, slik ein i dag driv stort med havvind utanfor Skottland. No er målet å investere rundt 100 milliardar kroner på fornybar energi, til eit nivå på 15–20 prosent av dei samla investeringane til selskapet.

• Strategien til Eldar Sætre står i skarp kontrast til den forgjengaren Helge Lund følgde som Statoil-sjef. I Lunds tid vart Statoil reindyrka som ein olje- og gassprodusent. Sideverksemder som bensinstasjonane, vart selde ut. Tanken var at Statoil måtte utvide olje- og gassverksemda i utlandet etter kvart som det vart mindre ressursar på norsk sokkel. Dette førte til ei omstridd satsing på oljefelt i tvilsame regime, men også til konfliktfylte investeringar i skiferolje og oljesand. Fleire av dei store investeringane blei regelrette fiaskoar. Sjølv om Statoil også den gongen dreiv med fornybar energi, vart alle dei store pengane brukt på olje og gass. Så seint som i 2010 vekte Helge Lund oppsikt da han varsla at den grøne satsinga ikkje var lønnsam nok og at Statoil vurderte å vera eit reint olje- og gasselskap.

• Gjennom nesten 50 år har Statoil vore avgjerande i forvaltinga av den norske oljeformuen. Heldigvis eig staten framleis 67 prosent av selskapet, og mange av dei over 20.000 arbeidsplassane er i Norge. Når konsernsjefen no signaliserer ei sterkare satsing på norsk sokkel i petroleumsverksemda til «nye Statoil», er det i tråd med nasjonale interesser. Samtidig er det fornuftig og framtidsretta å gå tyngre inn i fornybar energi, og slik bruke dei store ressursane og kompetansen til å gjera Statoil til eit breiare energiselskap. Det er bra for Norge og for klimaet – og det er på høg tid.

Lørdag 23. juni 2018
• Torsdag ble det klart at regjeringen overkjører finnmarkingenes krav om stopp i sammenslåings­prosessen med Troms. I stedet setter kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) ned en fellesnemnd for Troms og Finnmark, der...
Torsdag 21. juni 2018
• «Når Mexico sender sine folk, sender de ikke de beste», sa Donald Trump da han for tre år siden lanserte seg som presidentkandidat i USA. «De tar med seg narkotika. De tar med seg kriminalitet. De er voldtektsmenn. Og noen, antar jeg, er...
Onsdag 20. juni 2018
• Danskene er nå blant de mest EU-positive i Europa, så lenge de får beholde de særskilte forbeholdene overfor unionen. Danmark har tatt forbehold mot å delta i EUs forsvarssamarbeid, euroen, overstatlig rettspolitikk og mot at...
Tirsdag 19. juni 2018
• VG hadde et oppslag lørdag der avisa gjør en stor sak ut av at Aps Anniken Huitfeldt i et møte med amerikanske forsvarsfolk gjorde en morsomhet ut av at Nato-sjef Jens Stoltenberg kunne gjøre comeback som Ap-leder. Aps tidligere...
Mandag 18. juni 2018
• I forrige uke ble det klart at regjeringen åpner for å doble antallet amerikanske soldater som skal være utstasjonert på norsk jord de neste fem årene. En annen side av den stadig tettere tilknytningen til USA, er forventningene til at...
Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...
Tirsdag 12. juni 2018
• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk