Tirsdag 10. oktober 2017
Forhastet

• Regjeringens forslag om å frata paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN) driftstilskuddet er ubetenksomt. Det er liten tvil om at IRN har sine problemer, og mange har ønsket seg en mer offensiv brobyggerprofil fra organisasjonen. Ti moskeer og organisasjoner har markert nettopp det ved å melde seg ut, nå sist Islamic Cultural Center. Men det at det er strid i en organisasjon, er ikke tilstrekkelig for at staten skal kutte tilskuddet. Det er av overordnet betydning at offentlig støtte ikke gjøres avhengig av at organisasjonene står for de «riktige» standpunktene eller velger de «rette» til å lede seg.

• Norge har vært et av få land der muslimene har hatt en felles paraplyorganisasjon og til tross for de dramatiske utmeldingene, er det fremdeles et trettitalls organisasjoner og moskeer med i Islamsk Råd Norge. Denne typen organisasjoner er en del av sivilsamfunnet og bestemmer selv hvilke saker som skal prioriteres. Det er av stor betydning at slike organisasjoner kan utvikle politikk og velge ledere uavhengig av staten. Så lenge det offentlige gir tilskudd til andre tilsvarende organisasjoner, bør også terskelen være svært høy for å tilbakekalle driftsstøtten til IRN som følge av intern uenighet. Kutt i statsstøtten kan bli tolket som en hardere og mer avvisende linje overfor landets muslimer. Faren er at moskeer og organisasjoner velger å vende seg innover og eventuelt søker støtte fra andre land for å opprettholde driften. Det er ikke integreringen tjent med.

• I det hele tatt er det en uting at uenigheter om sak nå ofte umiddelbart blir gjort til et spørsmål om organisasjoner skal miste statlig støtte. Noen har ropt høylytt om at IRN skal fratas tilskuddet; andre er mer opptatt av at Human Rights Service (HRS) på motsatt side skal miste sitt. Vi kan godt slutte å gi støtte til sivilsamfunnet helt og holdent med et argument om at de skal klare seg selv, men så lenge slik stønad gis, bør den gis mest mulig uavhengig av hvem som velges til ledere i organisasjonene. Vi har svært liten sans for denne typen statlige straffereaksjoner. Den kan straffe seg på lengre sikt.

Teksten er oppdatert med en rettelse: Central Jamaat Ahle-Sunnat har ikke meldt seg ut av Islamsk Råd Norge, slik det stod tidligere.

Artikkelen er oppdatert: 10. oktober 2017 kl. 11.41
Lørdag 23. juni 2018
• Torsdag ble det klart at regjeringen overkjører finnmarkingenes krav om stopp i sammenslåings­prosessen med Troms. I stedet setter kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) ned en fellesnemnd for Troms og Finnmark, der...
Torsdag 21. juni 2018
• «Når Mexico sender sine folk, sender de ikke de beste», sa Donald Trump da han for tre år siden lanserte seg som presidentkandidat i USA. «De tar med seg narkotika. De tar med seg kriminalitet. De er voldtektsmenn. Og noen, antar jeg, er...
Onsdag 20. juni 2018
• Danskene er nå blant de mest EU-positive i Europa, så lenge de får beholde de særskilte forbeholdene overfor unionen. Danmark har tatt forbehold mot å delta i EUs forsvarssamarbeid, euroen, overstatlig rettspolitikk og mot at...
Tirsdag 19. juni 2018
• VG hadde et oppslag lørdag der avisa gjør en stor sak ut av at Aps Anniken Huitfeldt i et møte med amerikanske forsvarsfolk gjorde en morsomhet ut av at Nato-sjef Jens Stoltenberg kunne gjøre comeback som Ap-leder. Aps tidligere...
Mandag 18. juni 2018
• I forrige uke ble det klart at regjeringen åpner for å doble antallet amerikanske soldater som skal være utstasjonert på norsk jord de neste fem årene. En annen side av den stadig tettere tilknytningen til USA, er forventningene til at...
Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...
Tirsdag 12. juni 2018
• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk