Tirsdag 10. oktober 2017
Forhastet

• Regjeringens forslag om å frata paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN) driftstilskuddet er ubetenksomt. Det er liten tvil om at IRN har sine problemer, og mange har ønsket seg en mer offensiv brobyggerprofil fra organisasjonen. Ti moskeer og organisasjoner har markert nettopp det ved å melde seg ut, nå sist Islamic Cultural Center. Men det at det er strid i en organisasjon, er ikke tilstrekkelig for at staten skal kutte tilskuddet. Det er av overordnet betydning at offentlig støtte ikke gjøres avhengig av at organisasjonene står for de «riktige» standpunktene eller velger de «rette» til å lede seg.

• Norge har vært et av få land der muslimene har hatt en felles paraplyorganisasjon og til tross for de dramatiske utmeldingene, er det fremdeles et trettitalls organisasjoner og moskeer med i Islamsk Råd Norge. Denne typen organisasjoner er en del av sivilsamfunnet og bestemmer selv hvilke saker som skal prioriteres. Det er av stor betydning at slike organisasjoner kan utvikle politikk og velge ledere uavhengig av staten. Så lenge det offentlige gir tilskudd til andre tilsvarende organisasjoner, bør også terskelen være svært høy for å tilbakekalle driftsstøtten til IRN som følge av intern uenighet. Kutt i statsstøtten kan bli tolket som en hardere og mer avvisende linje overfor landets muslimer. Faren er at moskeer og organisasjoner velger å vende seg innover og eventuelt søker støtte fra andre land for å opprettholde driften. Det er ikke integreringen tjent med.

• I det hele tatt er det en uting at uenigheter om sak nå ofte umiddelbart blir gjort til et spørsmål om organisasjoner skal miste statlig støtte. Noen har ropt høylytt om at IRN skal fratas tilskuddet; andre er mer opptatt av at Human Rights Service (HRS) på motsatt side skal miste sitt. Vi kan godt slutte å gi støtte til sivilsamfunnet helt og holdent med et argument om at de skal klare seg selv, men så lenge slik stønad gis, bør den gis mest mulig uavhengig av hvem som velges til ledere i organisasjonene. Vi har svært liten sans for denne typen statlige straffereaksjoner. Den kan straffe seg på lengre sikt.

Teksten er oppdatert med en rettelse: Central Jamaat Ahle-Sunnat har ikke meldt seg ut av Islamsk Råd Norge, slik det stod tidligere.

Artikkelen er oppdatert: 10. oktober 2017 kl. 11.41
Onsdag 13. desember 2017
• Statsminister Erna Solberg (H) har fått kritikk for at hun ikke klappet under nobelseremonien. Det er det ingen grunn til å kritisere henne for. Den norske regjeringen har både fratatt prisvinnerne i Ican økonomisk støtte og har konsekvent...
Tirsdag 12. desember 2017
• Venstre-leder Trine Skei Grande går inn i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp med et splittet parti i ryggen. Elleve av landsstyremedlemmene stemte mot regjeringsforhandlinger, mens 24 stemte for. NRK melder at én av stemmene var...
Mandag 11. desember 2017
• «Dere har ikke satt dere inn i de faktiske forholdene», skrev forfatter Per Petterson i Aftenposten forrige mandag, med kulturminister Linda Hofstad Helleland som adressat. Foranledningen var regjeringens ønske om å frata...
Lørdag 9. desember 2017
• Stortinget sette torsdag eit førebels punktum for kommune- og regionreformene. Etter desse vedtaka vil Norge ha gått frå 428 til 359 kommunar og frå 19 til 11 fylke. Samanslåing av kommunar har vore eitt av dei viktigaste...
Fredag 8. desember 2017
• «Hvorfor fortsetter verdens nasjoner å ydmyke Israel ved å nekte å plassere sine ambassader i hovedstaden Jerusalem», spør Vebjørn Selbekk, redaktør i den kristne avisa Dagen. I en leder­artikkel om Donald Trumps anerkjenning av Jerusalem...
Torsdag 7. desember 2017
• Holocaustsenteret offentliggjorde denne uka en undersøkelse av fremmedfiendtlige holdninger i Norge. Rapporten viser at det fortsatt finnes stereotypiske forestillinger om jøder, men at de er mindre utbredt enn før. I 2011 var det 19...
Onsdag 6. desember 2017
• Aftenposten har avdekket at over 200 norske kommuner har hatt avtale med selskapet Orange Helse om levering av helsevikarer og andre tjenester. Selskapet har fakturert det offentlige Norge nær 1 milliard kroner de siste ti årene. Selskapet...
Mandag 4. desember 2017
• Arbeidarpartiet er i ei djup krise, og situasjonen er verre enn etter katastrofevalet i 2001, sa tidlegare partisekretær Martin Kolberg til Klassekampen laurdag. Han fryktar at Ap er i ferd med å gløyme det ideologiske grunnlaget, og...
Lørdag 2. desember 2017
• Etterspillet etter Christine Meyers avgang som direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB) går inn i sin siste fase, men ikke uten at mye bitterhet skal luftes i offentligheten. Meyer sendte denne uka ut et brev til sjefene i de europeiske...
Fredag 1. desember 2017
• Det er noe underlig med norske politikeres holdning til den britiske utmeldingen av EU. Det som ligger fast, er at Norge i all overskuelig framtid vil stå utenfor EU. Det er samtidig en økende erkjennelse på tvers av politiske skillelinjer...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk