Tirsdag 10. oktober 2017
Forhastet

• Regjeringens forslag om å frata paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN) driftstilskuddet er ubetenksomt. Det er liten tvil om at IRN har sine problemer, og mange har ønsket seg en mer offensiv brobyggerprofil fra organisasjonen. Ti moskeer og organisasjoner har markert nettopp det ved å melde seg ut, nå sist Islamic Cultural Center. Men det at det er strid i en organisasjon, er ikke tilstrekkelig for at staten skal kutte tilskuddet. Det er av overordnet betydning at offentlig støtte ikke gjøres avhengig av at organisasjonene står for de «riktige» standpunktene eller velger de «rette» til å lede seg.

• Norge har vært et av få land der muslimene har hatt en felles paraplyorganisasjon og til tross for de dramatiske utmeldingene, er det fremdeles et trettitalls organisasjoner og moskeer med i Islamsk Råd Norge. Denne typen organisasjoner er en del av sivilsamfunnet og bestemmer selv hvilke saker som skal prioriteres. Det er av stor betydning at slike organisasjoner kan utvikle politikk og velge ledere uavhengig av staten. Så lenge det offentlige gir tilskudd til andre tilsvarende organisasjoner, bør også terskelen være svært høy for å tilbakekalle driftsstøtten til IRN som følge av intern uenighet. Kutt i statsstøtten kan bli tolket som en hardere og mer avvisende linje overfor landets muslimer. Faren er at moskeer og organisasjoner velger å vende seg innover og eventuelt søker støtte fra andre land for å opprettholde driften. Det er ikke integreringen tjent med.

• I det hele tatt er det en uting at uenigheter om sak nå ofte umiddelbart blir gjort til et spørsmål om organisasjoner skal miste statlig støtte. Noen har ropt høylytt om at IRN skal fratas tilskuddet; andre er mer opptatt av at Human Rights Service (HRS) på motsatt side skal miste sitt. Vi kan godt slutte å gi støtte til sivilsamfunnet helt og holdent med et argument om at de skal klare seg selv, men så lenge slik stønad gis, bør den gis mest mulig uavhengig av hvem som velges til ledere i organisasjonene. Vi har svært liten sans for denne typen statlige straffereaksjoner. Den kan straffe seg på lengre sikt.

Teksten er oppdatert med en rettelse: Central Jamaat Ahle-Sunnat har ikke meldt seg ut av Islamsk Råd Norge, slik det stod tidligere.

Artikkelen er oppdatert: 10. oktober 2017 kl. 11.41
Tirsdag 17. oktober 2017
• Det framlagte statsbudsjettet for 2018 legger opp til en massakre for Frivillighets-Norge. Kuttene skjer delvis ved redusert momskompensasjon for frivillige organisasjoner til tross for at et samlet storting så seint som i juni i år stilte...
Mandag 16. oktober 2017
• Etter at Høgre og Framstegspartiet kom til makta i 2013 starta dei ei såkalla avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reforma). Reforma skulle innebera at offentlege verksemder får redusert løyvingane med 0,5 prosent kvart år,...
Lørdag 14. oktober 2017
• Det gikk et lettelsens sukk i en rekke europeiske hovedsteder i mars, da det nederlandske valget endte med seier for statsminister Mark Rutte og hans høyreliberale parti VVD. I mai fulgte Frankrike opp med seier for Emmanuel Macron i siste...
Fredag 13. oktober 2017
• USAs president Donald Trump vil i dag kunngjøre hva han vil gjøre med atomavtalen med Iran som han gjentatte ganger har kalt «den verste avtalen noensinne». Avtalen med Iran ble framforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia,...
Torsdag 12. oktober 2017
• Konsernsjef Eldar Sætre varsla denne veka at Statoil er i ferd med å bli omskapt frå eit oljeselskap til eit breitt energiselskap. No er det ikkje ein grøn revolusjon Sætre skildrar i ein kronikk i Aftenposten: Statoil skal framleis...
Onsdag 11. oktober 2017
• Laurdag avslørte Klassekampen at USA legg opp til at amerikanske soldatar skal vera på Værnes i Trøndelag i lang tid. Amerikanske dokument omtalar stasjoneringa av soldatar som «vedvarande». Måndag skreiv vi at USA også planlegg...
Tirsdag 10. oktober 2017
• Regjeringens forslag om å frata paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN) driftstilskuddet er ubetenksomt. Det er liten tvil om at IRN har sine problemer, og mange har ønsket seg en mer offensiv brobyggerprofil fra organisasjonen. Ti...
Mandag 9. oktober 2017
• Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik uttrykte forrige uke at partiet har forsømt seg i debattene om fri flyt av arbeidskraft. Hun sier i et intervju her i avisa at europeiske sosialdemokrater i årevis har tillatt et rammeverk som fører...
Lørdag 7. oktober 2017
• I uka som kommer markeres 200-årsjubileet for Marcus Thranes fødsel. Thrane var organisator av den første organiserte arbeiderbevegelsen i Norge, som også var den første politiske massebevegelsen i landet. Han ble i likhet med den 15-årige...
Fredag 6. oktober 2017
• Dere får ha oss unnskyldt, men i dag handler det om Grønland i Oslo, der Klassekampen selv har kontorer. Strøket er et svært livlig byområde, med et yrende folkeliv, butikker, serveringssteder og mye som skjer langt inn i de små timer. En...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk