Tirsdag 10. oktober 2017
Forhastet

• Regjeringens forslag om å frata paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN) driftstilskuddet er ubetenksomt. Det er liten tvil om at IRN har sine problemer, og mange har ønsket seg en mer offensiv brobyggerprofil fra organisasjonen. Ti moskeer og organisasjoner har markert nettopp det ved å melde seg ut, nå sist Islamic Cultural Center. Men det at det er strid i en organisasjon, er ikke tilstrekkelig for at staten skal kutte tilskuddet. Det er av overordnet betydning at offentlig støtte ikke gjøres avhengig av at organisasjonene står for de «riktige» standpunktene eller velger de «rette» til å lede seg.

• Norge har vært et av få land der muslimene har hatt en felles paraplyorganisasjon og til tross for de dramatiske utmeldingene, er det fremdeles et trettitalls organisasjoner og moskeer med i Islamsk Råd Norge. Denne typen organisasjoner er en del av sivilsamfunnet og bestemmer selv hvilke saker som skal prioriteres. Det er av stor betydning at slike organisasjoner kan utvikle politikk og velge ledere uavhengig av staten. Så lenge det offentlige gir tilskudd til andre tilsvarende organisasjoner, bør også terskelen være svært høy for å tilbakekalle driftsstøtten til IRN som følge av intern uenighet. Kutt i statsstøtten kan bli tolket som en hardere og mer avvisende linje overfor landets muslimer. Faren er at moskeer og organisasjoner velger å vende seg innover og eventuelt søker støtte fra andre land for å opprettholde driften. Det er ikke integreringen tjent med.

• I det hele tatt er det en uting at uenigheter om sak nå ofte umiddelbart blir gjort til et spørsmål om organisasjoner skal miste statlig støtte. Noen har ropt høylytt om at IRN skal fratas tilskuddet; andre er mer opptatt av at Human Rights Service (HRS) på motsatt side skal miste sitt. Vi kan godt slutte å gi støtte til sivilsamfunnet helt og holdent med et argument om at de skal klare seg selv, men så lenge slik stønad gis, bør den gis mest mulig uavhengig av hvem som velges til ledere i organisasjonene. Vi har svært liten sans for denne typen statlige straffereaksjoner. Den kan straffe seg på lengre sikt.

Teksten er oppdatert med en rettelse: Central Jamaat Ahle-Sunnat har ikke meldt seg ut av Islamsk Råd Norge, slik det stod tidligere.

Artikkelen er oppdatert: 10. oktober 2017 kl. 11.41
Fredag 23. februar 2018
• Alle som har pusset opp hjemme eller sittet i et borettslagsstyre, vet at det i byggeprosjekter kan tilkomme ekstra utgifter. Kanskje var ikke grunnen som antatt, det elektriske anlegget måtte i tillegg oppgraderes, eller arbeidet tok...
Torsdag 22. februar 2018
• Den generelle kriminaliteten i samfunnet øker ikke, men det er urovekkende at flere barn og ungdom trekkes inn i kriminelle miljøer. En oppsummering fra Sør-Vest politidistrikt, som er omtalt i Stavanger Aftenblad, viser at kriminaliteten...
Onsdag 21. februar 2018
• Arbeiderpartiets stortingsgruppe har utformet en liste med «forutsetninger» som må innfris før partiet kan godkjenne EUs tredje energimarkedspakke, inkludert tilslutning til det overnasjonale energibyrået Acer. Det er høyst uklart hvem det...
Tirsdag 20. februar 2018
• Økonomiprofessor Dani Rodrik skriver i en artikkel i Project Syndicate om den doble trusselen mot det som gjerne kalles det «det liberale demokratiet». Rodrik hevder at det under de fleste demokratiske gjennombrudd er to krefter på banen.
Mandag 19. februar 2018
• I desember 2002 døde to afghanere i amerikansk fangenskap i et militæranlegg i Bagram. Amerikanske soldater lenket fangene til taket, og slo og sparket dem over flere dager til de til slutt døde. Den ene fangen, drosjesjåføren Dilawar...
Lørdag 17. februar 2018
• Norge er midt inne i en større forsvarsdebatt der det er påvist store svakheter i den nasjonale forsvarsevnen. De militære even­tyrene i Afghanistan og Libya er sterkt omstridt og har ikke gitt landet større trygghet – snarere tvert imot.
Fredag 16. februar 2018
• I 2015 fikk Høyre/Frp-regjeringen med støtte fra Venstre flertall for å endre arbeidsmiljøloven slik at det ble enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig. Forslaget ble begrunnet med de mest fantasifulle argumenter fra daværende...
Torsdag 15. februar 2018
• Fylkestinget i Vest-Agder vedtok denne uka å bevilge 25 millioner kroner til etableringen av et nytt kunstmuseum i en ombygd kornsilo i Kristiansand. Det har lenge stått strid om dette prosjektet. Den har handlet om på hvilke premisser det...
Onsdag 14. februar 2018
• Utenriksdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en ny vurdering av forslaget om å knytte Norge til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at lovavdelingen skal vurdere om norsk...
Tirsdag 13. februar 2018
• Tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther, skriver i Aftenposten at stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms, på tvers av fylkestingsvedtak, er et stort feilgrep.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk