Lørdag 7. oktober 2017
Foranskutt lyn

• I uka som kommer markeres 200-årsjubileet for Marcus Thranes fødsel. Thrane var organisator av den første organiserte arbeiderbevegelsen i Norge, som også var den første politiske massebevegelsen i landet. Han ble i likhet med den 15-årige Bjørnstjerne Bjørnson og den unge apotekerlærlingen Henrik Ibsen mektig og varig inspirert av Februarrevolusjonen i Frankrike i 1848. Den første Arbeider-Foreningen så dagens lys allerede på slutten av revolusjonsåret 1848 i Drammen, der Thrane var redaktør. Det politiske programmet til Arbeider-Foreningene ble raskt kjent over hele landet gjennom en petisjon til kongen etter forbilde av «The People’s Charter» i London. Kravene var bedring av husmannsklassens kår, tiltak mot brennevins­misbruket, utbygging av skolevesenet, allmenn verneplikt, demokratisering av rettsvesenet (jury) og allmenn stemmerett for menn.

• Da det høsten 1850 ble klart at kongen ville avvise petisjonen, ble politikken slik den kom til uttrykk i Arbeider-Foreningernes Blad, mer radikal. Nå ble det stilt krav om at staten burde sørge for støtte til bureising for husmenn, omfordeling av jord og krav om banker der småkårsfolk kunne få billige lån. Thranittbevegelsen stilte ikke bare politiske krav; den arbeidet også for å endre kårene for arbeidsfolk ved å opprette sparekasser og sykekasser; den drev lese- og skrivekurs, bibliotek og sangforeninger. I løpet av noen få år fikk den 30.000 medlemmer fordelt på 400 arbeiderforeninger. Bevegelsen hadde røtter i den gryende arbeiderklassen i byene og blant husmenn, tjenestefolk, dagleiere og småbrukere på landsbygda. Mens tilsvarende bevegelser i andre land på den tida hadde tilslutning fra arbeiderklassen i byene, ble de fleste medlemmene i thranittbevegelsen rekruttert fra bygdene. Det gjenspeilte det faktum at rundt 1850 var industrialiseringen i Norge knapt kommet i gang. Thranittbevegelsen ble brutalt slått ned av embetsmannsstaten og lederne fengslet, men kravene om stemmerett og forbedring av underklassens kår levde videre. Slik fungerte Marcus Thrane som et foranskutt lyn for den moderne arbeiderbevegelsen som skulle ta opp tråden 30 år seinere.

Torsdag 14. desember 2017
• Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte i går inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger i Norge. Det mest uvanlige og dramatiske, hvis utviklingen fortsetter, er at alle husholdninger hadde en kraftig realinntektsnedgang i 2016,...
Onsdag 13. desember 2017
• Statsminister Erna Solberg (H) har fått kritikk for at hun ikke klappet under nobelseremonien. Det er det ingen grunn til å kritisere henne for. Den norske regjeringen har både fratatt prisvinnerne i Ican økonomisk støtte og har konsekvent...
Tirsdag 12. desember 2017
• Venstre-leder Trine Skei Grande går inn i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp med et splittet parti i ryggen. Elleve av landsstyremedlemmene stemte mot regjeringsforhandlinger, mens 24 stemte for. NRK melder at én av stemmene var...
Mandag 11. desember 2017
• «Dere har ikke satt dere inn i de faktiske forholdene», skrev forfatter Per Petterson i Aftenposten forrige mandag, med kulturminister Linda Hofstad Helleland som adressat. Foranledningen var regjeringens ønske om å frata...
Lørdag 9. desember 2017
• Stortinget sette torsdag eit førebels punktum for kommune- og regionreformene. Etter desse vedtaka vil Norge ha gått frå 428 til 359 kommunar og frå 19 til 11 fylke. Samanslåing av kommunar har vore eitt av dei viktigaste...
Fredag 8. desember 2017
• «Hvorfor fortsetter verdens nasjoner å ydmyke Israel ved å nekte å plassere sine ambassader i hovedstaden Jerusalem», spør Vebjørn Selbekk, redaktør i den kristne avisa Dagen. I en leder­artikkel om Donald Trumps anerkjenning av Jerusalem...
Torsdag 7. desember 2017
• Holocaustsenteret offentliggjorde denne uka en undersøkelse av fremmedfiendtlige holdninger i Norge. Rapporten viser at det fortsatt finnes stereotypiske forestillinger om jøder, men at de er mindre utbredt enn før. I 2011 var det 19...
Onsdag 6. desember 2017
• Aftenposten har avdekket at over 200 norske kommuner har hatt avtale med selskapet Orange Helse om levering av helsevikarer og andre tjenester. Selskapet har fakturert det offentlige Norge nær 1 milliard kroner de siste ti årene. Selskapet...
Mandag 4. desember 2017
• Arbeidarpartiet er i ei djup krise, og situasjonen er verre enn etter katastrofevalet i 2001, sa tidlegare partisekretær Martin Kolberg til Klassekampen laurdag. Han fryktar at Ap er i ferd med å gløyme det ideologiske grunnlaget, og...
Lørdag 2. desember 2017
• Etterspillet etter Christine Meyers avgang som direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB) går inn i sin siste fase, men ikke uten at mye bitterhet skal luftes i offentligheten. Meyer sendte denne uka ut et brev til sjefene i de europeiske...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk