Lørdag 7. oktober 2017
Foranskutt lyn

• I uka som kommer markeres 200-årsjubileet for Marcus Thranes fødsel. Thrane var organisator av den første organiserte arbeiderbevegelsen i Norge, som også var den første politiske massebevegelsen i landet. Han ble i likhet med den 15-årige Bjørnstjerne Bjørnson og den unge apotekerlærlingen Henrik Ibsen mektig og varig inspirert av Februarrevolusjonen i Frankrike i 1848. Den første Arbeider-Foreningen så dagens lys allerede på slutten av revolusjonsåret 1848 i Drammen, der Thrane var redaktør. Det politiske programmet til Arbeider-Foreningene ble raskt kjent over hele landet gjennom en petisjon til kongen etter forbilde av «The People’s Charter» i London. Kravene var bedring av husmannsklassens kår, tiltak mot brennevins­misbruket, utbygging av skolevesenet, allmenn verneplikt, demokratisering av rettsvesenet (jury) og allmenn stemmerett for menn.

• Da det høsten 1850 ble klart at kongen ville avvise petisjonen, ble politikken slik den kom til uttrykk i Arbeider-Foreningernes Blad, mer radikal. Nå ble det stilt krav om at staten burde sørge for støtte til bureising for husmenn, omfordeling av jord og krav om banker der småkårsfolk kunne få billige lån. Thranittbevegelsen stilte ikke bare politiske krav; den arbeidet også for å endre kårene for arbeidsfolk ved å opprette sparekasser og sykekasser; den drev lese- og skrivekurs, bibliotek og sangforeninger. I løpet av noen få år fikk den 30.000 medlemmer fordelt på 400 arbeiderforeninger. Bevegelsen hadde røtter i den gryende arbeiderklassen i byene og blant husmenn, tjenestefolk, dagleiere og småbrukere på landsbygda. Mens tilsvarende bevegelser i andre land på den tida hadde tilslutning fra arbeiderklassen i byene, ble de fleste medlemmene i thranittbevegelsen rekruttert fra bygdene. Det gjenspeilte det faktum at rundt 1850 var industrialiseringen i Norge knapt kommet i gang. Thranittbevegelsen ble brutalt slått ned av embetsmannsstaten og lederne fengslet, men kravene om stemmerett og forbedring av underklassens kår levde videre. Slik fungerte Marcus Thrane som et foranskutt lyn for den moderne arbeiderbevegelsen som skulle ta opp tråden 30 år seinere.

Lørdag 23. juni 2018
• Torsdag ble det klart at regjeringen overkjører finnmarkingenes krav om stopp i sammenslåings­prosessen med Troms. I stedet setter kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) ned en fellesnemnd for Troms og Finnmark, der...
Torsdag 21. juni 2018
• «Når Mexico sender sine folk, sender de ikke de beste», sa Donald Trump da han for tre år siden lanserte seg som presidentkandidat i USA. «De tar med seg narkotika. De tar med seg kriminalitet. De er voldtektsmenn. Og noen, antar jeg, er...
Onsdag 20. juni 2018
• Danskene er nå blant de mest EU-positive i Europa, så lenge de får beholde de særskilte forbeholdene overfor unionen. Danmark har tatt forbehold mot å delta i EUs forsvarssamarbeid, euroen, overstatlig rettspolitikk og mot at...
Tirsdag 19. juni 2018
• VG hadde et oppslag lørdag der avisa gjør en stor sak ut av at Aps Anniken Huitfeldt i et møte med amerikanske forsvarsfolk gjorde en morsomhet ut av at Nato-sjef Jens Stoltenberg kunne gjøre comeback som Ap-leder. Aps tidligere...
Mandag 18. juni 2018
• I forrige uke ble det klart at regjeringen åpner for å doble antallet amerikanske soldater som skal være utstasjonert på norsk jord de neste fem årene. En annen side av den stadig tettere tilknytningen til USA, er forventningene til at...
Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...
Tirsdag 12. juni 2018
• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk