Lørdag 7. oktober 2017
Foranskutt lyn

• I uka som kommer markeres 200-årsjubileet for Marcus Thranes fødsel. Thrane var organisator av den første organiserte arbeiderbevegelsen i Norge, som også var den første politiske massebevegelsen i landet. Han ble i likhet med den 15-årige Bjørnstjerne Bjørnson og den unge apotekerlærlingen Henrik Ibsen mektig og varig inspirert av Februarrevolusjonen i Frankrike i 1848. Den første Arbeider-Foreningen så dagens lys allerede på slutten av revolusjonsåret 1848 i Drammen, der Thrane var redaktør. Det politiske programmet til Arbeider-Foreningene ble raskt kjent over hele landet gjennom en petisjon til kongen etter forbilde av «The People’s Charter» i London. Kravene var bedring av husmannsklassens kår, tiltak mot brennevins­misbruket, utbygging av skolevesenet, allmenn verneplikt, demokratisering av rettsvesenet (jury) og allmenn stemmerett for menn.

• Da det høsten 1850 ble klart at kongen ville avvise petisjonen, ble politikken slik den kom til uttrykk i Arbeider-Foreningernes Blad, mer radikal. Nå ble det stilt krav om at staten burde sørge for støtte til bureising for husmenn, omfordeling av jord og krav om banker der småkårsfolk kunne få billige lån. Thranittbevegelsen stilte ikke bare politiske krav; den arbeidet også for å endre kårene for arbeidsfolk ved å opprette sparekasser og sykekasser; den drev lese- og skrivekurs, bibliotek og sangforeninger. I løpet av noen få år fikk den 30.000 medlemmer fordelt på 400 arbeiderforeninger. Bevegelsen hadde røtter i den gryende arbeiderklassen i byene og blant husmenn, tjenestefolk, dagleiere og småbrukere på landsbygda. Mens tilsvarende bevegelser i andre land på den tida hadde tilslutning fra arbeiderklassen i byene, ble de fleste medlemmene i thranittbevegelsen rekruttert fra bygdene. Det gjenspeilte det faktum at rundt 1850 var industrialiseringen i Norge knapt kommet i gang. Thranittbevegelsen ble brutalt slått ned av embetsmannsstaten og lederne fengslet, men kravene om stemmerett og forbedring av underklassens kår levde videre. Slik fungerte Marcus Thrane som et foranskutt lyn for den moderne arbeiderbevegelsen som skulle ta opp tråden 30 år seinere.

Fredag 20. oktober 2017
• Nordland fylkesting går enstemmig inn for at Norge ikke bør avgi suverenitet i energimarkedet til EUs energibyrå Acer, skriver Nationen denne uka. Acer står for Agency for the Cooperation of Energy Regulators og har som mål å etablere og...
Torsdag 19. oktober 2017
• I en debatt i NRK Dagsnytt 18 denne uka med Nationens redaktør Irene Halvorsen gjentok kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) en rekke ganger at en av begrunnelsene for at hun går inn for å kutte pressestøtten med over 25 millioner...
Onsdag 18. oktober 2017
• I kjølvannet av de omfattende overgrepsanklagene mot Hollywood-toppen Harvey Weinstein har kvinner verden over grepet til sosiale medier for å vise sin motstand mot seksuell trakassering. Under emneknaggen #metoo (meg også) har...
Tirsdag 17. oktober 2017
• Det framlagte statsbudsjettet for 2018 legger opp til en massakre for Frivillighets-Norge. Kuttene skjer delvis ved redusert momskompensasjon for frivillige organisasjoner til tross for at et samlet storting så seint som i juni i år stilte...
Mandag 16. oktober 2017
• Etter at Høgre og Framstegspartiet kom til makta i 2013 starta dei ei såkalla avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reforma). Reforma skulle innebera at offentlege verksemder får redusert løyvingane med 0,5 prosent kvart år,...
Lørdag 14. oktober 2017
• Det gikk et lettelsens sukk i en rekke europeiske hovedsteder i mars, da det nederlandske valget endte med seier for statsminister Mark Rutte og hans høyreliberale parti VVD. I mai fulgte Frankrike opp med seier for Emmanuel Macron i siste...
Fredag 13. oktober 2017
• USAs president Donald Trump vil i dag kunngjøre hva han vil gjøre med atomavtalen med Iran som han gjentatte ganger har kalt «den verste avtalen noensinne». Avtalen med Iran ble framforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia,...
Torsdag 12. oktober 2017
• Konsernsjef Eldar Sætre varsla denne veka at Statoil er i ferd med å bli omskapt frå eit oljeselskap til eit breitt energiselskap. No er det ikkje ein grøn revolusjon Sætre skildrar i ein kronikk i Aftenposten: Statoil skal framleis...
Onsdag 11. oktober 2017
• Laurdag avslørte Klassekampen at USA legg opp til at amerikanske soldatar skal vera på Værnes i Trøndelag i lang tid. Amerikanske dokument omtalar stasjoneringa av soldatar som «vedvarande». Måndag skreiv vi at USA også planlegg...
Tirsdag 10. oktober 2017
• Regjeringens forslag om å frata paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN) driftstilskuddet er ubetenksomt. Det er liten tvil om at IRN har sine problemer, og mange har ønsket seg en mer offensiv brobyggerprofil fra organisasjonen. Ti...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk