Fredag 6. oktober 2017
Grønland

• Dere får ha oss unnskyldt, men i dag handler det om Grønland i Oslo, der Klassekampen selv har kontorer. Strøket er et svært livlig byområde, med et yrende folkeliv, butikker, serveringssteder og mye som skjer langt inn i de små timer. En tur hit anbefales alle som besøker hovedstaden. Området sliter samtidig med store sosiale problemer. Det har tatt mange av byrdene med den store innvandringen de siste tiårene. En analyse av Grønland, utført av Arbeidsforskningsinstituttet på oppdrag av Oslo kommune og bydel Gamle Oslo, er derfor ikke bare lystig lesning.

• Grønland fungerer i dag som et slags ankomststed for migranter. Her bosetter folk seg når de kommer til Norge eller de flytter hit fra det stedet de kom til først. Her er det svært mange barn som vokser opp i fattige familier der ingen av foreldrene har arbeid. Mange elever har dårlige skoleresultater og dropper ut av videregående skole. En ekstra belastning i området er at det også huser mange omsorgs­tjenester for narkomane og behandlingsinstitusjoner for folk som sliter med rus og psykiatri. «Brukte sprøytespisser, avføring, søppel og rotter er en del av barn og unges lekeområder i et omfang man knapt finner noe annet sted i landet», heter det i rapporten. Mange norske familier flytter derfor ut, eller de sender barna i barnehager og skoler andre steder i byen. Skolen som dekker Grønland, Vahl skole, har i dag ikke en eneste elev som ikke har minoritetsbakgrunn.

• Skal det skje et løft på Grønland, må det settes inn betydelige tiltak. Omsorgstjenester og behandlingssteder for folk som sliter med rus må legges andre steder. Skolene må tilføres mer ressurser, og skole­kretsene må inndeles slik at det settes et tak for antallet minoritetsspråklige på hver skole. Politi må være synlig og ha mer ressurser til forebyggende arbeid og kriminalitetsbekjempelse. Vaterland og Grønland har hatt store sosiale problemer tidligere i vår historie, men de har blitt forbedret uten at strøkets karakter har gått tapt. Det er mulig å gjøre det igjen. For hvis vi gir opp Grønland, gir vi opp både integreringen og framtidsutsiktene for de aller fattigste og mest utsatte.

Tirsdag 17. oktober 2017
• Det framlagte statsbudsjettet for 2018 legger opp til en massakre for Frivillighets-Norge. Kuttene skjer delvis ved redusert momskompensasjon for frivillige organisasjoner til tross for at et samlet storting så seint som i juni i år stilte...
Mandag 16. oktober 2017
• Etter at Høgre og Framstegspartiet kom til makta i 2013 starta dei ei såkalla avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reforma). Reforma skulle innebera at offentlege verksemder får redusert løyvingane med 0,5 prosent kvart år,...
Lørdag 14. oktober 2017
• Det gikk et lettelsens sukk i en rekke europeiske hovedsteder i mars, da det nederlandske valget endte med seier for statsminister Mark Rutte og hans høyreliberale parti VVD. I mai fulgte Frankrike opp med seier for Emmanuel Macron i siste...
Fredag 13. oktober 2017
• USAs president Donald Trump vil i dag kunngjøre hva han vil gjøre med atomavtalen med Iran som han gjentatte ganger har kalt «den verste avtalen noensinne». Avtalen med Iran ble framforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia,...
Torsdag 12. oktober 2017
• Konsernsjef Eldar Sætre varsla denne veka at Statoil er i ferd med å bli omskapt frå eit oljeselskap til eit breitt energiselskap. No er det ikkje ein grøn revolusjon Sætre skildrar i ein kronikk i Aftenposten: Statoil skal framleis...
Onsdag 11. oktober 2017
• Laurdag avslørte Klassekampen at USA legg opp til at amerikanske soldatar skal vera på Værnes i Trøndelag i lang tid. Amerikanske dokument omtalar stasjoneringa av soldatar som «vedvarande». Måndag skreiv vi at USA også planlegg...
Tirsdag 10. oktober 2017
• Regjeringens forslag om å frata paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN) driftstilskuddet er ubetenksomt. Det er liten tvil om at IRN har sine problemer, og mange har ønsket seg en mer offensiv brobyggerprofil fra organisasjonen. Ti...
Mandag 9. oktober 2017
• Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik uttrykte forrige uke at partiet har forsømt seg i debattene om fri flyt av arbeidskraft. Hun sier i et intervju her i avisa at europeiske sosialdemokrater i årevis har tillatt et rammeverk som fører...
Lørdag 7. oktober 2017
• I uka som kommer markeres 200-årsjubileet for Marcus Thranes fødsel. Thrane var organisator av den første organiserte arbeiderbevegelsen i Norge, som også var den første politiske massebevegelsen i landet. Han ble i likhet med den 15-årige...
Fredag 6. oktober 2017
• Dere får ha oss unnskyldt, men i dag handler det om Grønland i Oslo, der Klassekampen selv har kontorer. Strøket er et svært livlig byområde, med et yrende folkeliv, butikker, serveringssteder og mye som skjer langt inn i de små timer. En...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk