Fredag 6. oktober 2017
Grønland

• Dere får ha oss unnskyldt, men i dag handler det om Grønland i Oslo, der Klassekampen selv har kontorer. Strøket er et svært livlig byområde, med et yrende folkeliv, butikker, serveringssteder og mye som skjer langt inn i de små timer. En tur hit anbefales alle som besøker hovedstaden. Området sliter samtidig med store sosiale problemer. Det har tatt mange av byrdene med den store innvandringen de siste tiårene. En analyse av Grønland, utført av Arbeidsforskningsinstituttet på oppdrag av Oslo kommune og bydel Gamle Oslo, er derfor ikke bare lystig lesning.

• Grønland fungerer i dag som et slags ankomststed for migranter. Her bosetter folk seg når de kommer til Norge eller de flytter hit fra det stedet de kom til først. Her er det svært mange barn som vokser opp i fattige familier der ingen av foreldrene har arbeid. Mange elever har dårlige skoleresultater og dropper ut av videregående skole. En ekstra belastning i området er at det også huser mange omsorgs­tjenester for narkomane og behandlingsinstitusjoner for folk som sliter med rus og psykiatri. «Brukte sprøytespisser, avføring, søppel og rotter er en del av barn og unges lekeområder i et omfang man knapt finner noe annet sted i landet», heter det i rapporten. Mange norske familier flytter derfor ut, eller de sender barna i barnehager og skoler andre steder i byen. Skolen som dekker Grønland, Vahl skole, har i dag ikke en eneste elev som ikke har minoritetsbakgrunn.

• Skal det skje et løft på Grønland, må det settes inn betydelige tiltak. Omsorgstjenester og behandlingssteder for folk som sliter med rus må legges andre steder. Skolene må tilføres mer ressurser, og skole­kretsene må inndeles slik at det settes et tak for antallet minoritetsspråklige på hver skole. Politi må være synlig og ha mer ressurser til forebyggende arbeid og kriminalitetsbekjempelse. Vaterland og Grønland har hatt store sosiale problemer tidligere i vår historie, men de har blitt forbedret uten at strøkets karakter har gått tapt. Det er mulig å gjøre det igjen. For hvis vi gir opp Grønland, gir vi opp både integreringen og framtidsutsiktene for de aller fattigste og mest utsatte.

Fredag 23. februar 2018
• Alle som har pusset opp hjemme eller sittet i et borettslagsstyre, vet at det i byggeprosjekter kan tilkomme ekstra utgifter. Kanskje var ikke grunnen som antatt, det elektriske anlegget måtte i tillegg oppgraderes, eller arbeidet tok...
Torsdag 22. februar 2018
• Den generelle kriminaliteten i samfunnet øker ikke, men det er urovekkende at flere barn og ungdom trekkes inn i kriminelle miljøer. En oppsummering fra Sør-Vest politidistrikt, som er omtalt i Stavanger Aftenblad, viser at kriminaliteten...
Onsdag 21. februar 2018
• Arbeiderpartiets stortingsgruppe har utformet en liste med «forutsetninger» som må innfris før partiet kan godkjenne EUs tredje energimarkedspakke, inkludert tilslutning til det overnasjonale energibyrået Acer. Det er høyst uklart hvem det...
Tirsdag 20. februar 2018
• Økonomiprofessor Dani Rodrik skriver i en artikkel i Project Syndicate om den doble trusselen mot det som gjerne kalles det «det liberale demokratiet». Rodrik hevder at det under de fleste demokratiske gjennombrudd er to krefter på banen.
Mandag 19. februar 2018
• I desember 2002 døde to afghanere i amerikansk fangenskap i et militæranlegg i Bagram. Amerikanske soldater lenket fangene til taket, og slo og sparket dem over flere dager til de til slutt døde. Den ene fangen, drosjesjåføren Dilawar...
Lørdag 17. februar 2018
• Norge er midt inne i en større forsvarsdebatt der det er påvist store svakheter i den nasjonale forsvarsevnen. De militære even­tyrene i Afghanistan og Libya er sterkt omstridt og har ikke gitt landet større trygghet – snarere tvert imot.
Fredag 16. februar 2018
• I 2015 fikk Høyre/Frp-regjeringen med støtte fra Venstre flertall for å endre arbeidsmiljøloven slik at det ble enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig. Forslaget ble begrunnet med de mest fantasifulle argumenter fra daværende...
Torsdag 15. februar 2018
• Fylkestinget i Vest-Agder vedtok denne uka å bevilge 25 millioner kroner til etableringen av et nytt kunstmuseum i en ombygd kornsilo i Kristiansand. Det har lenge stått strid om dette prosjektet. Den har handlet om på hvilke premisser det...
Onsdag 14. februar 2018
• Utenriksdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en ny vurdering av forslaget om å knytte Norge til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at lovavdelingen skal vurdere om norsk...
Tirsdag 13. februar 2018
• Tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther, skriver i Aftenposten at stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms, på tvers av fylkestingsvedtak, er et stort feilgrep.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk