Klassekampen.no
Torsdag 5. oktober 2017
Irritert: Atle Sønsteli Johansen i LOs juridiske avdeling. Foto: Tom Henning Bratlie
Krangler om streikerett
Rolf Negård
UENIGE: NHO mener LO-foreninger tar seg fri­heter med politisk streik. LO mener NHO vil begrense en etablert ­rettighet.

Arbeidsliv

– Politisk streik er en grunnleggende rettighet i ethvert demokratisk samfunn og er vernet i Hovedavtalen og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Etter de opplysninger vi har, er det ingenting med denne streiken som er ulovlig, sier leder for LOs juridiske avdeling Atle Sønsteli Johansen til Klassekampen.

I går skrev Klassekampen om en planlagt politisk streik for forbud mot innleie av arbeidskraft i oslofjordområdet som sju byggfagforeninger har tatt initiativ til.

NHO har rykket ut mot streiken, som de mener er ulovlig, skriver VG. Det er LO helt uenig i.

– Ut fra det de har uttalt i media, vil det NHO hevder være et inngrep i en etablert rettighet, sier Johansen.

Fakta:

Politisk streik:

• Politisk streik er kortvarige (noen timer) arbeidsnedleggelser for å gjennomføre politiske demonstrasjoner.

• I Hovedavtalen mellom LO og NHO står det at partene anerkjenner retten til slike aksjoner. Det forutsetter varsling i rimelig tid og at formålet ikke er å endre tariffavtalene.

• Sju fagforeninger i bygg og anlegg har varslet politisk streik for innføring av forbud mot innleie av arbeidskraft i bransjen i Oslofjordområdet 15. november i år.

Uenige om avtale

– Vi mener at de som melder streiken, eller den politiske aksjonen, ikke har adgang til å frigi arbeidsplikten for den enkelte arbeidstaker. Det er det bare en tariffpart (LO eller de sentrale forbundene, journ.anm.) som kan gjøre, sier forhandlingsdirektør i NHO Rolf Negård.

Han sier NHO er uenig i LOs tolkning av Hovedavtalens punkt om politisk streik.

– Forsøker dere her å innskrenke en etablert rettighet?

– Nei. Definitivt ikke. Vi mener at dette er gjeldende rett.

I mars i år hadde LO og NHO en lignende disputt, den gang om en politisk streik i regi av Elektromontørenes forening. Den fulgte ikke NHO opp videre, og streiken ble avholdt.

– Hvis dere er så uenige her, vil dere følge dette opp videre denne gangen?

– Det får vi se på. Det drøfter vi ikke i media. Vi skal ha en Hovedavtale-forhandling i høst. Arbeidsretten er også et vanlig sted å fortolke uenighet, uten at jeg vil varsle sak nå. Men det er ikke ansvarlig å la denne uenigheten ligge og flyte.

Vanlig praksis

Johansen avviser NHOs påstand om at bare sentrale ledd kan varsle politisk streik.

– LO sentralt kan beslutte politisk streik, men det hører til unntakene, som da vi gjorde det sammen med YS og Unio mot liberaliseringen av midlertidige ansettelser. Ellers er det slik at det normalt er forbund, foreninger og klubber som vedtar politiske streiker, påpeker han.

Joachim Espe, leder i Rørleggernes Fagforening, en av initiativtakerne, er ikke skremt.

– Dette er forsøk på å undergrave vår demokratiske rett til å streike og ytre oss. Det vil nok mobilisere flere. Det er jo en provokasjon fra NHO, sier han.

– Dere er ikke redde for konsekvenser?

– Vår oppgave blir å si til tillitsvalgte at dette er noe vi har rett til. Det er jo derfor NHO gjør dette. De prøver å gjøre folk usikre. Praksis i alle år har vært at dette er noe man har lov til.

paalh@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 9. oktober 2017 kl. 12.34