Onsdag 4. oktober 2017
Grensestrid

• EU-kommisjonen har motvillig gått med på å gjøre det lettere for nasjonalstatene å innføre og forlenge kontrollen ved grensene. I midten av september sendte Norge, Danmark, Tyskland, Østerrike og Frankrike et forslag til EU-kommisjonen om nye grenseregler i Schengen. Flere av disse landene har innført grensekontroll begrunnet med at EU ikke hadde kontroll på yttergrensene. I dag er denne trusselen mindre, men flere land vil likevel fortsette med kontrollen, nå begrunnet med terrorfare. Da EU i mai i år ga statene grønt lys for å fortsette i seks måneder, gjorde kommisjonen det samtidig klart at det var aller siste gang. Da reagerte mange land skarpt. I august sa Angela Merkel at Tyskland ville ha grensekontroll utover november.

• I dag kan det innføres grensekontroll i seks måneder hvis det oppstår alvorlige sikkerhetstrusler mot et land. Stater som innfører slik grensekontroll, må begrunne det overfor EU-kommisjonen, og når et halvt år er gått, er det opp til kommisjonen å bestemme om den kan forlenges. Ifølge det nye forslaget fra Norge, Danmark, Frankrike, Østerrike og Tyskland skal nasjonalstatene selv kunne forlenge kontrollen hvis det er behov for det. Forslagene fra de fem Schengen-landene ville i praksis overført beslutningsmakt fra EU-kommisjonen til nasjonalstatene, noe kommisjonen av åpenbare grunner misliker. Men fordi tunge EU-land som Frankrike og Tyskland stilte seg bak forslaget, valgte kommisjonen ikke å avvise det helt og holdent.

• EU fryktet et forsmedelig nederlag hvis landene bare valgte å forlenge grensekontrollen uavhengig av påbudet fra kommisjonen. I forrige uke ga EU-kommisjonen derfor delvis etter for presset fra statene som ønsker å fortsette med grensekontroll. Den foreslår at kontrollen kan forlenges til ett år, samtidig som den kan vare lenger hvis trusselen vedvarer. Kontrollen kan også begrunnes med terrorfare. Nasjonalstatene får dermed større råderett over egne grenser, mens EU-kommisjonens makt begrenses. Frykten for at Tyskland og andre bare ville ha ignorert EUs krav om å oppheve grensekontrollen, gjorde at EU-kommisjonen måtte gi etter.

Lørdag 23. juni 2018
• Torsdag ble det klart at regjeringen overkjører finnmarkingenes krav om stopp i sammenslåings­prosessen med Troms. I stedet setter kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) ned en fellesnemnd for Troms og Finnmark, der...
Torsdag 21. juni 2018
• «Når Mexico sender sine folk, sender de ikke de beste», sa Donald Trump da han for tre år siden lanserte seg som presidentkandidat i USA. «De tar med seg narkotika. De tar med seg kriminalitet. De er voldtektsmenn. Og noen, antar jeg, er...
Onsdag 20. juni 2018
• Danskene er nå blant de mest EU-positive i Europa, så lenge de får beholde de særskilte forbeholdene overfor unionen. Danmark har tatt forbehold mot å delta i EUs forsvarssamarbeid, euroen, overstatlig rettspolitikk og mot at...
Tirsdag 19. juni 2018
• VG hadde et oppslag lørdag der avisa gjør en stor sak ut av at Aps Anniken Huitfeldt i et møte med amerikanske forsvarsfolk gjorde en morsomhet ut av at Nato-sjef Jens Stoltenberg kunne gjøre comeback som Ap-leder. Aps tidligere...
Mandag 18. juni 2018
• I forrige uke ble det klart at regjeringen åpner for å doble antallet amerikanske soldater som skal være utstasjonert på norsk jord de neste fem årene. En annen side av den stadig tettere tilknytningen til USA, er forventningene til at...
Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...
Tirsdag 12. juni 2018
• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk