Onsdag 4. oktober 2017
Grensestrid

• EU-kommisjonen har motvillig gått med på å gjøre det lettere for nasjonalstatene å innføre og forlenge kontrollen ved grensene. I midten av september sendte Norge, Danmark, Tyskland, Østerrike og Frankrike et forslag til EU-kommisjonen om nye grenseregler i Schengen. Flere av disse landene har innført grensekontroll begrunnet med at EU ikke hadde kontroll på yttergrensene. I dag er denne trusselen mindre, men flere land vil likevel fortsette med kontrollen, nå begrunnet med terrorfare. Da EU i mai i år ga statene grønt lys for å fortsette i seks måneder, gjorde kommisjonen det samtidig klart at det var aller siste gang. Da reagerte mange land skarpt. I august sa Angela Merkel at Tyskland ville ha grensekontroll utover november.

• I dag kan det innføres grensekontroll i seks måneder hvis det oppstår alvorlige sikkerhetstrusler mot et land. Stater som innfører slik grensekontroll, må begrunne det overfor EU-kommisjonen, og når et halvt år er gått, er det opp til kommisjonen å bestemme om den kan forlenges. Ifølge det nye forslaget fra Norge, Danmark, Frankrike, Østerrike og Tyskland skal nasjonalstatene selv kunne forlenge kontrollen hvis det er behov for det. Forslagene fra de fem Schengen-landene ville i praksis overført beslutningsmakt fra EU-kommisjonen til nasjonalstatene, noe kommisjonen av åpenbare grunner misliker. Men fordi tunge EU-land som Frankrike og Tyskland stilte seg bak forslaget, valgte kommisjonen ikke å avvise det helt og holdent.

• EU fryktet et forsmedelig nederlag hvis landene bare valgte å forlenge grensekontrollen uavhengig av påbudet fra kommisjonen. I forrige uke ga EU-kommisjonen derfor delvis etter for presset fra statene som ønsker å fortsette med grensekontroll. Den foreslår at kontrollen kan forlenges til ett år, samtidig som den kan vare lenger hvis trusselen vedvarer. Kontrollen kan også begrunnes med terrorfare. Nasjonalstatene får dermed større råderett over egne grenser, mens EU-kommisjonens makt begrenses. Frykten for at Tyskland og andre bare ville ha ignorert EUs krav om å oppheve grensekontrollen, gjorde at EU-kommisjonen måtte gi etter.

Fredag 23. februar 2018
• Alle som har pusset opp hjemme eller sittet i et borettslagsstyre, vet at det i byggeprosjekter kan tilkomme ekstra utgifter. Kanskje var ikke grunnen som antatt, det elektriske anlegget måtte i tillegg oppgraderes, eller arbeidet tok...
Torsdag 22. februar 2018
• Den generelle kriminaliteten i samfunnet øker ikke, men det er urovekkende at flere barn og ungdom trekkes inn i kriminelle miljøer. En oppsummering fra Sør-Vest politidistrikt, som er omtalt i Stavanger Aftenblad, viser at kriminaliteten...
Onsdag 21. februar 2018
• Arbeiderpartiets stortingsgruppe har utformet en liste med «forutsetninger» som må innfris før partiet kan godkjenne EUs tredje energimarkedspakke, inkludert tilslutning til det overnasjonale energibyrået Acer. Det er høyst uklart hvem det...
Tirsdag 20. februar 2018
• Økonomiprofessor Dani Rodrik skriver i en artikkel i Project Syndicate om den doble trusselen mot det som gjerne kalles det «det liberale demokratiet». Rodrik hevder at det under de fleste demokratiske gjennombrudd er to krefter på banen.
Mandag 19. februar 2018
• I desember 2002 døde to afghanere i amerikansk fangenskap i et militæranlegg i Bagram. Amerikanske soldater lenket fangene til taket, og slo og sparket dem over flere dager til de til slutt døde. Den ene fangen, drosjesjåføren Dilawar...
Lørdag 17. februar 2018
• Norge er midt inne i en større forsvarsdebatt der det er påvist store svakheter i den nasjonale forsvarsevnen. De militære even­tyrene i Afghanistan og Libya er sterkt omstridt og har ikke gitt landet større trygghet – snarere tvert imot.
Fredag 16. februar 2018
• I 2015 fikk Høyre/Frp-regjeringen med støtte fra Venstre flertall for å endre arbeidsmiljøloven slik at det ble enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig. Forslaget ble begrunnet med de mest fantasifulle argumenter fra daværende...
Torsdag 15. februar 2018
• Fylkestinget i Vest-Agder vedtok denne uka å bevilge 25 millioner kroner til etableringen av et nytt kunstmuseum i en ombygd kornsilo i Kristiansand. Det har lenge stått strid om dette prosjektet. Den har handlet om på hvilke premisser det...
Onsdag 14. februar 2018
• Utenriksdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en ny vurdering av forslaget om å knytte Norge til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at lovavdelingen skal vurdere om norsk...
Tirsdag 13. februar 2018
• Tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther, skriver i Aftenposten at stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms, på tvers av fylkestingsvedtak, er et stort feilgrep.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk