Onsdag 4. oktober 2017
Grensestrid

• EU-kommisjonen har motvillig gått med på å gjøre det lettere for nasjonalstatene å innføre og forlenge kontrollen ved grensene. I midten av september sendte Norge, Danmark, Tyskland, Østerrike og Frankrike et forslag til EU-kommisjonen om nye grenseregler i Schengen. Flere av disse landene har innført grensekontroll begrunnet med at EU ikke hadde kontroll på yttergrensene. I dag er denne trusselen mindre, men flere land vil likevel fortsette med kontrollen, nå begrunnet med terrorfare. Da EU i mai i år ga statene grønt lys for å fortsette i seks måneder, gjorde kommisjonen det samtidig klart at det var aller siste gang. Da reagerte mange land skarpt. I august sa Angela Merkel at Tyskland ville ha grensekontroll utover november.

• I dag kan det innføres grensekontroll i seks måneder hvis det oppstår alvorlige sikkerhetstrusler mot et land. Stater som innfører slik grensekontroll, må begrunne det overfor EU-kommisjonen, og når et halvt år er gått, er det opp til kommisjonen å bestemme om den kan forlenges. Ifølge det nye forslaget fra Norge, Danmark, Frankrike, Østerrike og Tyskland skal nasjonalstatene selv kunne forlenge kontrollen hvis det er behov for det. Forslagene fra de fem Schengen-landene ville i praksis overført beslutningsmakt fra EU-kommisjonen til nasjonalstatene, noe kommisjonen av åpenbare grunner misliker. Men fordi tunge EU-land som Frankrike og Tyskland stilte seg bak forslaget, valgte kommisjonen ikke å avvise det helt og holdent.

• EU fryktet et forsmedelig nederlag hvis landene bare valgte å forlenge grensekontrollen uavhengig av påbudet fra kommisjonen. I forrige uke ga EU-kommisjonen derfor delvis etter for presset fra statene som ønsker å fortsette med grensekontroll. Den foreslår at kontrollen kan forlenges til ett år, samtidig som den kan vare lenger hvis trusselen vedvarer. Kontrollen kan også begrunnes med terrorfare. Nasjonalstatene får dermed større råderett over egne grenser, mens EU-kommisjonens makt begrenses. Frykten for at Tyskland og andre bare ville ha ignorert EUs krav om å oppheve grensekontrollen, gjorde at EU-kommisjonen måtte gi etter.

Onsdag 18. oktober 2017
• I kjølvannet av de omfattende overgrepsanklagene mot Hollywood-toppen Harvey Weinstein har kvinner verden over grepet til sosiale medier for å vise sin motstand mot seksuell trakassering. Under emneknaggen #metoo (meg også) har...
Tirsdag 17. oktober 2017
• Det framlagte statsbudsjettet for 2018 legger opp til en massakre for Frivillighets-Norge. Kuttene skjer delvis ved redusert momskompensasjon for frivillige organisasjoner til tross for at et samlet storting så seint som i juni i år stilte...
Mandag 16. oktober 2017
• Etter at Høgre og Framstegspartiet kom til makta i 2013 starta dei ei såkalla avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reforma). Reforma skulle innebera at offentlege verksemder får redusert løyvingane med 0,5 prosent kvart år,...
Lørdag 14. oktober 2017
• Det gikk et lettelsens sukk i en rekke europeiske hovedsteder i mars, da det nederlandske valget endte med seier for statsminister Mark Rutte og hans høyreliberale parti VVD. I mai fulgte Frankrike opp med seier for Emmanuel Macron i siste...
Fredag 13. oktober 2017
• USAs president Donald Trump vil i dag kunngjøre hva han vil gjøre med atomavtalen med Iran som han gjentatte ganger har kalt «den verste avtalen noensinne». Avtalen med Iran ble framforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia,...
Torsdag 12. oktober 2017
• Konsernsjef Eldar Sætre varsla denne veka at Statoil er i ferd med å bli omskapt frå eit oljeselskap til eit breitt energiselskap. No er det ikkje ein grøn revolusjon Sætre skildrar i ein kronikk i Aftenposten: Statoil skal framleis...
Onsdag 11. oktober 2017
• Laurdag avslørte Klassekampen at USA legg opp til at amerikanske soldatar skal vera på Værnes i Trøndelag i lang tid. Amerikanske dokument omtalar stasjoneringa av soldatar som «vedvarande». Måndag skreiv vi at USA også planlegg...
Tirsdag 10. oktober 2017
• Regjeringens forslag om å frata paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN) driftstilskuddet er ubetenksomt. Det er liten tvil om at IRN har sine problemer, og mange har ønsket seg en mer offensiv brobyggerprofil fra organisasjonen. Ti...
Mandag 9. oktober 2017
• Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik uttrykte forrige uke at partiet har forsømt seg i debattene om fri flyt av arbeidskraft. Hun sier i et intervju her i avisa at europeiske sosialdemokrater i årevis har tillatt et rammeverk som fører...
Lørdag 7. oktober 2017
• I uka som kommer markeres 200-årsjubileet for Marcus Thranes fødsel. Thrane var organisator av den første organiserte arbeiderbevegelsen i Norge, som også var den første politiske massebevegelsen i landet. Han ble i likhet med den 15-årige...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk