Onsdag 4. oktober 2017
Grensestrid

• EU-kommisjonen har motvillig gått med på å gjøre det lettere for nasjonalstatene å innføre og forlenge kontrollen ved grensene. I midten av september sendte Norge, Danmark, Tyskland, Østerrike og Frankrike et forslag til EU-kommisjonen om nye grenseregler i Schengen. Flere av disse landene har innført grensekontroll begrunnet med at EU ikke hadde kontroll på yttergrensene. I dag er denne trusselen mindre, men flere land vil likevel fortsette med kontrollen, nå begrunnet med terrorfare. Da EU i mai i år ga statene grønt lys for å fortsette i seks måneder, gjorde kommisjonen det samtidig klart at det var aller siste gang. Da reagerte mange land skarpt. I august sa Angela Merkel at Tyskland ville ha grensekontroll utover november.

• I dag kan det innføres grensekontroll i seks måneder hvis det oppstår alvorlige sikkerhetstrusler mot et land. Stater som innfører slik grensekontroll, må begrunne det overfor EU-kommisjonen, og når et halvt år er gått, er det opp til kommisjonen å bestemme om den kan forlenges. Ifølge det nye forslaget fra Norge, Danmark, Frankrike, Østerrike og Tyskland skal nasjonalstatene selv kunne forlenge kontrollen hvis det er behov for det. Forslagene fra de fem Schengen-landene ville i praksis overført beslutningsmakt fra EU-kommisjonen til nasjonalstatene, noe kommisjonen av åpenbare grunner misliker. Men fordi tunge EU-land som Frankrike og Tyskland stilte seg bak forslaget, valgte kommisjonen ikke å avvise det helt og holdent.

• EU fryktet et forsmedelig nederlag hvis landene bare valgte å forlenge grensekontrollen uavhengig av påbudet fra kommisjonen. I forrige uke ga EU-kommisjonen derfor delvis etter for presset fra statene som ønsker å fortsette med grensekontroll. Den foreslår at kontrollen kan forlenges til ett år, samtidig som den kan vare lenger hvis trusselen vedvarer. Kontrollen kan også begrunnes med terrorfare. Nasjonalstatene får dermed større råderett over egne grenser, mens EU-kommisjonens makt begrenses. Frykten for at Tyskland og andre bare ville ha ignorert EUs krav om å oppheve grensekontrollen, gjorde at EU-kommisjonen måtte gi etter.

Mandag 11. desember 2017
• «Dere har ikke satt dere inn i de faktiske forholdene», skrev forfatter Per Petterson i Aftenposten forrige mandag, med kulturminister Linda Hofstad Helleland som adressat. Foranledningen var regjeringens ønske om å frata...
Lørdag 9. desember 2017
• Stortinget sette torsdag eit førebels punktum for kommune- og regionreformene. Etter desse vedtaka vil Norge ha gått frå 428 til 359 kommunar og frå 19 til 11 fylke. Samanslåing av kommunar har vore eitt av dei viktigaste...
Fredag 8. desember 2017
• «Hvorfor fortsetter verdens nasjoner å ydmyke Israel ved å nekte å plassere sine ambassader i hovedstaden Jerusalem», spør Vebjørn Selbekk, redaktør i den kristne avisa Dagen. I en leder­artikkel om Donald Trumps anerkjenning av Jerusalem...
Torsdag 7. desember 2017
• Holocaustsenteret offentliggjorde denne uka en undersøkelse av fremmedfiendtlige holdninger i Norge. Rapporten viser at det fortsatt finnes stereotypiske forestillinger om jøder, men at de er mindre utbredt enn før. I 2011 var det 19...
Onsdag 6. desember 2017
• Aftenposten har avdekket at over 200 norske kommuner har hatt avtale med selskapet Orange Helse om levering av helsevikarer og andre tjenester. Selskapet har fakturert det offentlige Norge nær 1 milliard kroner de siste ti årene. Selskapet...
Mandag 4. desember 2017
• Arbeidarpartiet er i ei djup krise, og situasjonen er verre enn etter katastrofevalet i 2001, sa tidlegare partisekretær Martin Kolberg til Klassekampen laurdag. Han fryktar at Ap er i ferd med å gløyme det ideologiske grunnlaget, og...
Lørdag 2. desember 2017
• Etterspillet etter Christine Meyers avgang som direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB) går inn i sin siste fase, men ikke uten at mye bitterhet skal luftes i offentligheten. Meyer sendte denne uka ut et brev til sjefene i de europeiske...
Fredag 1. desember 2017
• Det er noe underlig med norske politikeres holdning til den britiske utmeldingen av EU. Det som ligger fast, er at Norge i all overskuelig framtid vil stå utenfor EU. Det er samtidig en økende erkjennelse på tvers av politiske skillelinjer...
Torsdag 30. november 2017
• Arbeiderpartiet i Norge skal til Storbritannia for å studere Labours erfaringer under partiets nye leder Jeremy Corbyn. Der er det sikkert mye å hente. Samtidig kan det være grunn til å svinge innom Danmark, der søsterpartiet i årets...
Onsdag 29. november 2017
• Advokat Dag Steinfeld hevdet i Aftenposten i går at Finansdepartementets forklaring på hva som førte fram til at Christine Meyer mistet tillit som SSB-sjef bare er en proforma-begrunnelse som tildekker den egentlige grunnen:...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk