Klassekampen.no
Mandag 2. oktober 2017
Beskytt oss, mikael! Politiet sin eigen erkeengel.
Bak Eirik Jensen-domen skimtar eg justismord og ein raud gummibåt.
Politiet? Henlagt!

Det er maks mediedekning etter at domen fall i Jensen/Cappelen-saka. Dekning? Eg spør kva det overdimensjonerte ansiktet til Eirik Jensen i alle riksaviser dekker? Kva og kven vil forsvarsteamet hans ha i ermet i neste rettsrunde? Denne observatøren skimtar i denne saka bånnikonet i norske politiskandalar: Den raude gummibåten frå Utøya-aksjonen. Eg meir enn skimtar ein ny ansvars- og leiarskandale i norsk politihistorie.

Oslos politimeister, Hans Sverre Sjøvold, har uttrykt sjokk over domen. Justisminister Per-Willy Amundsen varslar ekstern og uavhengig gransking. Rettsstaten står på spel. Gjenopptaking av tidlegare saker er meld. Me får sjå kor mykje me får sjå. Den som førebels figurerer breitt i eit oppsummerande intervju i TV 2 etter domsforkynninga i Oslo tingrett er Gjermund Cappelen, Oslo-politiets informant og sanningsvitne. Det er då eg skimtar gummibåten.

Samanlikna med aktoratets detaljerte indisiekjede har Jensens forsvararar halde ei laid-back linje med påstand om eventyr. Utan kontradiksjon med polititeknisk substans. Spørsmålet mitt er både kva slik strategi skal dekka over og eventuelt kven. Blikket går oppover i systemet, ikkje ned på gateplan.

Forsvarar Elden har varsla anke. Neste rettsrunde kan by på tungare skyts og muleg hakaslepp når kruttrøyken har lagt seg. Med det regjeringsutnemnde granskingsutvalet kan overraskande faktum koma til. Det skulle ikkje forundra meg om det går mot henleggelse av saka når harde facts upstairs i systemet kjem i spel: Kompromiss og unngåelse av oppklaring av saka.

Som de skjønar: Eg har så godt som mista trua på norsk politi. Etter studium av etterforsking og metodar i Birgitte Tengs-saka, avhøyrsleiars sjølvmord og no: trenering. Har den nye etterforskingsgruppa i Stavanger under leiing av Lars Ove Berge møtt veggen? Eg fryktar det går mot henleggelse, av same grunn som i neste runde av Eirik Jensen-saka.

Jensen/Cappelen-saka manglar effektiv varsling. Ingen har nådd fram i aktuelle instansar for varsling. Internkontroll er truleg proffare i Oslo politidistrikt enn i Bergen. Anonym kjelde der melde i Bergens Tidende i samband med Monika-saka at varslarar som Robin Schaefer skulle etast til frukost. Politivaldsakene frå 1970-talet vaker i mennet.

Langt bakom lyner justismordet på Fredrik Fasting Torgersen (1934 – 2015), siste og niande begjæring om gjenopptaking er innmeld i 2017.

Jau då, lyspunkt finst. Politimann Roger Hemnes byd inn til release av CD-en «Himmel» i Vea kyrkje 1. oktober. Debuten er mastra i Los Angeles av Gavin Lurssen.

Vidare finn eg trøyst i pave Pius XII som alt i 1950 såg til at erkeengelen Mikael, skålevegar og drakedrepar, blei satt på som politiets spesielle beskyttar, jamfør utdrag frå ordensmaktas englebøn:

«Victorious Michael, you know how evil men are awake and plotting while good men sleep ... Be sure to shield us from all temptation and any occasion to sin. Help us to preserve our integrity and retain God’s love in every trial.»

karinmoe1@gmail.com

Forfattar og litteraturkritikar Karin Moe kommenterer aktuelle saker frå sidelinja kvar måndag.

«Eg spør kva ansiktet til Eirik Jensen i alle aviser dekker?»

Artikkelen er oppdatert: 9. oktober 2017 kl. 11.58