Mandag 2. oktober 2017
BeKYMRET: – Jeg har aldri levert en bekymringsmelding før, men mangel på faglig innsikt og ydmykhet hos ledelsen i Oslo var for stor til at jeg kunne la være, sier overkege Gunnar Houge.
Fagfolk slår alarm om forholdene ved Oslo universitetssykehus etter kreftgen-skandalen:
Frykter det kan gjenta seg
Undersak

Avviser kritikken

Lars Eikvar, leder av Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus (OUS), skriver i en e-post til Klassekampen at han ikke kjenner seg igjen i kritikken fra Trine Prescott og Gunnar Houge.

– Etter OUS-fusjonen har avdeling for medisinsk genetikk fått samlet det som tidligere var flere små og sårbare fagmiljøer i en stor slagkraftig avdeling. Avdelingen har lagt ned betydelige ressurser i å kvalitetssikre sine analyser og sikre høy internasjonal faglig standard. Avdelingen ble akkreditert av Norsk akkreditering i 2015. Svartidene på analyser, som ved OUS-fusjonen var uakseptabelt lange for flere sykdomsgrupper, har blitt vesentlig redusert, skriver Eikvar, som også påpeker at de samarbeider med ledende utenlandske fagmiljøer, blant annet i Stockholm og København, om ny teknologi og utforming av prøvetilbud, standardisering og kvalitetssikring av prøvesvar.

– Når det gjelder arbeidsmiljøet, har avdelingen vist en klar positiv utvikling i årene etter OUS-fusjonen vurdert ut ifra medarbeiderundersøkelser. Så langt vi kjenner til ser vi ingen grunn til den bekymring som Houge og Prescott gir uttrykk for. Vi har full tillit til avdelings­ledelsen ved avdeling for medisinsk genetikk og ser ingen grunn til at pasienter bør være bekymret, skriver han.

Eikvar opplyser at de ikke ønsker å kommentere tilsynssaken fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus så lenge tilsynet pågår.

I brevet fra Fylkesmannen kommer det fram at overlege ved Klinisk Genetisk Afdeling i Aarhus, Uffe Birk Jensen, er hyret inn som sakkyndig og at «saken kan bli vurdert overfor både virksomhet og helsepersonell».

Tilsynet er ventet å være ferdig i løpet av høsten.

VARSLET: To sentrale fagpersoner har nå varslet om forholdene ved Oslo universitetssykehus. Samtidig har Fylkesmannen sendt 30 spørsmål til avdelingen som feiltolket et gen og utsatte 21 kvinner for unødvendige operasjoner.

Helse

To sentrale fagfolk har levert bekymringsmelding om forholdene ved avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus (OUS). De frykter saken der 21 kvinner har fjernet eggstokker og bryster etter feiltolking av et gen, ikke er en isolert hendelse.

– Vi er bekymret for at saken, og håndteringen av den, er uttrykk for systemsvikt. Vi frykter lignende vil skje igjen hvis de ikke gjør noe. Vi følte derfor at vi var pliktig å varsle, sier overlege Trine Prescott.

Hun jobbet ved avdelingen i Oslo i en årrekke, men sluttet for et år siden og jobber nå i Skien. Den andre som har signert varselet er Gunnar Houge, seksjonsleder og overlege ved tilsvarende avdeling i Bergen. Han er påtroppende president i European Society of Human Genetics, der Prescott er styremedlem. Houge har også ledet Norsk forening for medisinsk genetikk i seks år og vært nestleder i fire.

De to har sendt inn varselet som privatpersoner, men sier de kjenner godt til forholdene ved avdeling for medisinsk genetikk i Oslo og at de har snakket med flere ansatte.

Fakta

Kreftgen-skandalen

• Klassekampen fortalte 1. juli om 21 kvinner som opererte etter at Oslo universitetssykehus (OUS) påviste det de trodde var et kreftgen. Internasjonal forskning hadde i flere år betraktet genet som ufarlig.

• Praksisen ved OUS med mer omfattende testing av flere pasienter, brøt med myndig­hetenes retningslinjer. Kritikere har ment at den utstrakte testingen kan ha medført overbehandling.

• Flere av kvinnene som ble utsatt for operasjonene har fortalt om store psykiske og fysiske konsekvenser. Fem av dem har krevd erstatning og i går fortalte vi at fire av disse nå har fått medhold.

Frykter for kvaliteten

I bekymringsmeldingen er de to opptatt av at kvaliteten på helsetjenesten må bedres etter at 21 kvinner ble utsatt for de unødvendige operasjonene. De nevner flere sider ved driften i Oslo de mener er uheldige:

Folk som har testet seg orienteres om usikre funn, noe varslerne mener kan gi feiltolkninger, ubegrunnet frykt og overbehandling.

Mangelfull kommunikasjon mellom laboratoriet og klinikerne som har pasientkontakt kan gi feilklassifiseringer av genvarianter.

Ledelsen har vært ensidig opptatt av å få ned svartiden for gentester, framfor å gjøre grundige vurderinger.

Vil bytte ut ledelsen

De to understreker at det er mange meget dyktige fagfolk i Oslo. Men de mener organiseringen og kulturen fører til at de ikke får gjort jobben sin slik de vil. De hevder at flere dyktige medarbeidere har sluttet, slik Prescott gjorde. Bakgrunnen skal ha vært faglig uenighet med avdelings­lederen.

– Jeg opplevde det som tungt å få gehør for forslag jeg mente var faglig godt begrunnet. Det var vanskelig å nå fram med intern kritikk og lite interesse for faglig samarbeid, sier Prescott.

I varselet til Fylkesmannen konkluderer de med at avdelingen i Oslo bør «restruktureres under ny ledelse».

– Det er harde ord mot en avdeling du ikke jobber på, Gunnar Houge?

– Det er et nødvendig tiltak, ja, og en forutsetning for at avdelingen skal komme ut av bakevja. Dette er Norges største og viktigste avdeling for medisinsk genetikk med store ressurser, inkludert dyktige medarbeidere. Det er trist å se hvordan ressursene til dels skusles vekk på gale kliniske og vitenskapelige prioriteringer. Jeg har aldri levert en bekymringsmelding om noe som helst før, men mangel på faglig innsikt og ydmykhet hos ledelsen i Oslo var for stor til at jeg kunne la være, sier Houge, som mener noen av problemene henger igjen fra tidligere.

Han sier det ikke er lett å drive en geografisk spredt avdeling, med klinikkdel på Rikshospitalet og laboratoriedel på Ullevål.

Fylkesmannen krever svar

I tillegg til en ny organisering under en ny ledelse, foreslår de to at OUS umiddelbart slutter å orientere om de fleste usikre funn av genvarianter. De bør bli mer åpne for faglig samarbeid internt og med andre norske sykehus, mener de. Prescott er også opptatt av at framtidige feil håndteres bedre.

– Jeg opplever at når vi gjør feil, så blir vi veldig ofte tilgitt hvis vi er oppriktige og prøver å gjøre opp og lære, sier hun.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er i gang med tilsyn. I et brev til avdelingen i Oslo stilles 30 spørsmål. Som Klassekampen skreiv i sommer, har OUS trolig tjent en kvart milliard på tre år med den omstridte testingen. I brevet fra fylkeslegen er inntjeningen et tema. Det er også tida som gikk fra avdelingen oppdaget feilen til pasientene ble orientert. Klassekampen avslørte i sommer at en av kvinnene ble operert fem måneder etter at OUS oppdaget egen feil.

Tilsynet stiller også en rekke spørsmål om OUS sitt samarbeid med andre fagmiljøer og rutinene de har ved klassifisering av genvarianter.

knuto@klassekampen.no

Fredag 22. juni 2018
VIL PRØVE: Varaordføreren i Oslo mener Arbeiderpartiet bør støtte regulert salg av cannabis for å hindre at organiserte kriminelle håver inn millioner.
Torsdag 21. juni 2018
NARKO: Dei kriminelle gjengane i Oslo distribuerer narkotika ut i landet. – Me er uroa for utviklinga i Oslo, seier politiinspektør Are Sangolt i Vest politidistrikt.
Onsdag 20. juni 2018
TREND: Fleire røyker hasj. Fleire med psykiske plager. Og mindre tid på leksearbeid. Det er blant resultata etter at 25.000 har svart på ei ungdomsundersøking.
Tirsdag 19. juni 2018
NEKTER: Kommunalministeren vil la Troms overkjøre Finnmark. Tromspolitikere fra Rødt, SV og MDG sier blankt nei, og nekter å overstyre finnmarkingene.
Mandag 18. juni 2018
HØRING: Faresignalene har vært mange det siste året. I dag må byrådsleder R­aymond Johansen (Ap) svare på hva han har tenkt å gjøre for å bekjempe ungdomskriminaliteten i Oslo.
Lørdag 16. juni 2018
PÅ DØRA: Reklameguru Ingebrigt Steen Jensen og samboeren Trude Solheim er lei av at Arbeiderpartiet ikke skaper entusiasme, og fremmer ti saker som de håper kan gjenreise partiet.
Fredag 15. juni 2018
BØYER IKKE AV: Finnmark vil møte trusler fra regjeringen med sivil ulydighet. Regjeringen lover represalier.
Torsdag 14. juni 2018
RAUD ELLER DAUD: Støre meiner tida etter valnederlaget har gjort han meir oppteken av å finne løysingar på venstresida. Om 15 månader kjem folkets dom.
Onsdag 13. juni 2018
INNTOG: Amerikanske marinesoldater skal til Indre Troms – og blir der i fem år. Opposisjonen reagerer på regjeringens forsvarspolitikk.
Tirsdag 12. juni 2018
ADVARTE: Allerede i 2016 advarte ­Statsadvokaten mot gjenger og alvorlige konflikter i Oslo. Nå er situasjonen forverret, heter det i en fersk tilsyns­rapport.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk