Lørdag 30. september 2017
Søppelkaoset

• Kommunane har skylda for søppelkonkursane som har ramma innbyggarane, melde NRK i går. Konkursen til Renonorden førte til at dei slutta å hente søpla til 1,3 millionar nordmenn og at meir enn 130 kommunar no må lage ny renovasjonsordning. Tidlegare gjekk Veireno konkurs med dunder og brak, etter langvarig søppelkaos i hovudstaden. Andre avfalls­selskap fryktar no, med rette, at omdømmet til heile bransjen har begynt å lukte dårleg. Det har komme fram fleire tilfelle av ulovlege lønns- og arbeidsvilkår, sam­tidig som eigarar har tatt store utbytte. Den knallharde konkurransen førte til at Renonorden inn­- gjekk kontraktar som var inntil 90 prosent billegare enn konkurrentane. No meiner Maskinentrepenørenes Forbund at det er kommunane som har ansvaret for søppelkrisa fordi dei har vore einsidig opptatt av pris. Dei er på linje med Norsk Industri, som også meiner kommunane har «ansvar for å sikre bærekraftighet i bransjen».

• Angrepa på kommunane er absurd. Kommunane skal sikre god renovasjon til sjølvkost. Naturleg nok er dei opptatt av at innbyggarane får rimelege og gode tenester. Viktigare er det at nettopp lågare pris har vore det sentrale argumentet for å sette renovasjon ut på anbod. Saman med høgrepartia har sterke næringsinteresser pressa på for anbod. Viss kommunane hadde valt bort dei billegaste, ville dei jo dessutan risikert både kritikk og søksmål. Ved sidan av låg pris har argumentet vore at private selskap er meir innovative. Innbyggarane har nok ikkje merka så mykje til dette, men dei tilsette har vorte utsette for «innovative» og uanstendige lønns- og arbeidsvilkår.

• Visst har kommunane eit ansvar, men ikkje for at avfallsselskap leverer for billege anbod. Lokalpolitikarane har ansvaret for at dei har sett i verk ei massiv konkurranseutsetting som har svekt arbeids­takarrettar, skapt styrtrike søppelbaronar og gjort kritisk infrastruktur meir ustabil. Håpet må vera at lokalpolitikarar over heile landet no har lært og at dei no lèt eigne etatar eller interkommunale samarbeid ta seg av avfallstenestene. Kommunane må ta søpla tilbake.

Mandag 18. juni 2018
• I forrige uke ble det klart at regjeringen åpner for å doble antallet amerikanske soldater som skal være utstasjonert på norsk jord de neste fem årene. En annen side av den stadig tettere tilknytningen til USA, er forventningene til at...
Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...
Tirsdag 12. juni 2018
• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes...
Mandag 11. juni 2018
• VG presenterte lørdag en gjennomarbeidet sak om gjengkriminalitet i hovedstaden. Den handlet om et ungdomsmiljø på Holmlia sørøst i Oslo, som etter hvert utviklet seg til å bli en hardbarket kriminell gjeng med kontakter til nettverk i...
Lørdag 9. juni 2018
• Norsk forsvarspolitikk er et bedrøvelig skue. Først ble store deler av forsvaret lagt ned fordi datidas strateger mente Russland aldri ville utgjøre en eksistensiell trussel mot Norge. I stedet skulle alle ressurser settes inn på å levere...
Fredag 8. juni 2018
• Ap har i dag en oppslutning et sted i overkant av 20 prosent, mens Høyre er blitt Norges største parti uten særlige tegn til styringsslitasje. Hvis denne situasjonen vedvarer, kan det også få betydning for partiene i sentrum. KrF sliter...
Torsdag 7. juni 2018
• I dag er det offisiell åpning av utstillingen «Gerhard Munthe. Eventyrlig design» på Nasjonalgalleriet i Oslo. I morgen åpnes salene for publikum. Gerhard Munthe (1849–1929) var inspirert av utenlandske retninger som art nouveau og...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk