Lørdag 30. september 2017
Søppelkaoset

• Kommunane har skylda for søppelkonkursane som har ramma innbyggarane, melde NRK i går. Konkursen til Renonorden førte til at dei slutta å hente søpla til 1,3 millionar nordmenn og at meir enn 130 kommunar no må lage ny renovasjonsordning. Tidlegare gjekk Veireno konkurs med dunder og brak, etter langvarig søppelkaos i hovudstaden. Andre avfalls­selskap fryktar no, med rette, at omdømmet til heile bransjen har begynt å lukte dårleg. Det har komme fram fleire tilfelle av ulovlege lønns- og arbeidsvilkår, sam­tidig som eigarar har tatt store utbytte. Den knallharde konkurransen førte til at Renonorden inn­- gjekk kontraktar som var inntil 90 prosent billegare enn konkurrentane. No meiner Maskinentrepenørenes Forbund at det er kommunane som har ansvaret for søppelkrisa fordi dei har vore einsidig opptatt av pris. Dei er på linje med Norsk Industri, som også meiner kommunane har «ansvar for å sikre bærekraftighet i bransjen».

• Angrepa på kommunane er absurd. Kommunane skal sikre god renovasjon til sjølvkost. Naturleg nok er dei opptatt av at innbyggarane får rimelege og gode tenester. Viktigare er det at nettopp lågare pris har vore det sentrale argumentet for å sette renovasjon ut på anbod. Saman med høgrepartia har sterke næringsinteresser pressa på for anbod. Viss kommunane hadde valt bort dei billegaste, ville dei jo dessutan risikert både kritikk og søksmål. Ved sidan av låg pris har argumentet vore at private selskap er meir innovative. Innbyggarane har nok ikkje merka så mykje til dette, men dei tilsette har vorte utsette for «innovative» og uanstendige lønns- og arbeidsvilkår.

• Visst har kommunane eit ansvar, men ikkje for at avfallsselskap leverer for billege anbod. Lokalpolitikarane har ansvaret for at dei har sett i verk ei massiv konkurranseutsetting som har svekt arbeids­takarrettar, skapt styrtrike søppelbaronar og gjort kritisk infrastruktur meir ustabil. Håpet må vera at lokalpolitikarar over heile landet no har lært og at dei no lèt eigne etatar eller interkommunale samarbeid ta seg av avfallstenestene. Kommunane må ta søpla tilbake.

Onsdag 13. desember 2017
• Statsminister Erna Solberg (H) har fått kritikk for at hun ikke klappet under nobelseremonien. Det er det ingen grunn til å kritisere henne for. Den norske regjeringen har både fratatt prisvinnerne i Ican økonomisk støtte og har konsekvent...
Tirsdag 12. desember 2017
• Venstre-leder Trine Skei Grande går inn i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp med et splittet parti i ryggen. Elleve av landsstyremedlemmene stemte mot regjeringsforhandlinger, mens 24 stemte for. NRK melder at én av stemmene var...
Mandag 11. desember 2017
• «Dere har ikke satt dere inn i de faktiske forholdene», skrev forfatter Per Petterson i Aftenposten forrige mandag, med kulturminister Linda Hofstad Helleland som adressat. Foranledningen var regjeringens ønske om å frata...
Lørdag 9. desember 2017
• Stortinget sette torsdag eit førebels punktum for kommune- og regionreformene. Etter desse vedtaka vil Norge ha gått frå 428 til 359 kommunar og frå 19 til 11 fylke. Samanslåing av kommunar har vore eitt av dei viktigaste...
Fredag 8. desember 2017
• «Hvorfor fortsetter verdens nasjoner å ydmyke Israel ved å nekte å plassere sine ambassader i hovedstaden Jerusalem», spør Vebjørn Selbekk, redaktør i den kristne avisa Dagen. I en leder­artikkel om Donald Trumps anerkjenning av Jerusalem...
Torsdag 7. desember 2017
• Holocaustsenteret offentliggjorde denne uka en undersøkelse av fremmedfiendtlige holdninger i Norge. Rapporten viser at det fortsatt finnes stereotypiske forestillinger om jøder, men at de er mindre utbredt enn før. I 2011 var det 19...
Onsdag 6. desember 2017
• Aftenposten har avdekket at over 200 norske kommuner har hatt avtale med selskapet Orange Helse om levering av helsevikarer og andre tjenester. Selskapet har fakturert det offentlige Norge nær 1 milliard kroner de siste ti årene. Selskapet...
Mandag 4. desember 2017
• Arbeidarpartiet er i ei djup krise, og situasjonen er verre enn etter katastrofevalet i 2001, sa tidlegare partisekretær Martin Kolberg til Klassekampen laurdag. Han fryktar at Ap er i ferd med å gløyme det ideologiske grunnlaget, og...
Lørdag 2. desember 2017
• Etterspillet etter Christine Meyers avgang som direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB) går inn i sin siste fase, men ikke uten at mye bitterhet skal luftes i offentligheten. Meyer sendte denne uka ut et brev til sjefene i de europeiske...
Fredag 1. desember 2017
• Det er noe underlig med norske politikeres holdning til den britiske utmeldingen av EU. Det som ligger fast, er at Norge i all overskuelig framtid vil stå utenfor EU. Det er samtidig en økende erkjennelse på tvers av politiske skillelinjer...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk