Torsdag 28. september 2017
EU-strategi

• EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker lanserte i mars i år en hvitbok om EUs framtid der han tok til orde for ytterligere EU-integrasjon ved at de sentrale eurolandene går betydelig fortere fram. Han vil ha en egen finansminister for EU og euroen som fellesvaluta i alle land. I første omgang ser han for seg at Frankrike og Tyskland inngår et tettere budsjettsamarbeid. Den franske presidenten Emmanuel Macron legger seg tett opptil Junckers planer. Han vil også ha egen finansminister, eget budsjett for euro­sonen og en felles europeisk intervensjonsstyrke. Mens de østeuropeiske landene er svært skeptiske til Juncker og Macrons forslag, er Tyskland det EU-landet som tradisjonelt har vært mest positiv til felles institusjoner. Uenigheten mellom Merkel og Macron går ikke på graden av integrering, men på innholdet i den økonomiske politikken. Macron vil ha en mer ekspansiv økonomisk politikk, noe som er uaktuelt for Deutsche Bundesbank.

• Norske myndigheter har som en hovedlinje å knytte landet enda tettere til EU. Det fører til at Norge blir underlagt stadig nye EU-organer som kan gripe direkte inn i norsk forvaltning. EØS innebærer at Norge tar inn alle EUs lover og forordninger, noe som begrenser Stortingets makt på stadig nye områder. Den britiske statsministeren Theresa May har derfor karakterisert EØS som et uakseptabelt «tap av demokratisk kontroll». Hun foreslår i stedet et likeverdig handelssamarbeid der tvister mellom partene ikke avgjøres av EU-domstolen, men av en særegen tvistedomstol. Et slikt handelssamarbeid er interessant for Norge fordi det ville ha fjernet det største demokratiske problemet med EØS-avtalen, som er at vi kontinuerlig må ta inn nye lover og regler, samtidig som håndhevingen og tolkingen av dem skjer i EU. «Et demokrati kan ikke i all framtid basere seg på import av lover uten innflytelse», som Janne Haaland Matlary uttrykte det nylig. Norge bør derfor ha en åpen holdning når britene nå forhandler fram et nytt samarbeid med EU. Prosessen vil kunne åpne en mulighet for at også Norge kan ta tilbake demokratisk kontroll og utvide det politiske handlingsrommet.

Fredag 23. februar 2018
• Alle som har pusset opp hjemme eller sittet i et borettslagsstyre, vet at det i byggeprosjekter kan tilkomme ekstra utgifter. Kanskje var ikke grunnen som antatt, det elektriske anlegget måtte i tillegg oppgraderes, eller arbeidet tok...
Torsdag 22. februar 2018
• Den generelle kriminaliteten i samfunnet øker ikke, men det er urovekkende at flere barn og ungdom trekkes inn i kriminelle miljøer. En oppsummering fra Sør-Vest politidistrikt, som er omtalt i Stavanger Aftenblad, viser at kriminaliteten...
Onsdag 21. februar 2018
• Arbeiderpartiets stortingsgruppe har utformet en liste med «forutsetninger» som må innfris før partiet kan godkjenne EUs tredje energimarkedspakke, inkludert tilslutning til det overnasjonale energibyrået Acer. Det er høyst uklart hvem det...
Tirsdag 20. februar 2018
• Økonomiprofessor Dani Rodrik skriver i en artikkel i Project Syndicate om den doble trusselen mot det som gjerne kalles det «det liberale demokratiet». Rodrik hevder at det under de fleste demokratiske gjennombrudd er to krefter på banen.
Mandag 19. februar 2018
• I desember 2002 døde to afghanere i amerikansk fangenskap i et militæranlegg i Bagram. Amerikanske soldater lenket fangene til taket, og slo og sparket dem over flere dager til de til slutt døde. Den ene fangen, drosjesjåføren Dilawar...
Lørdag 17. februar 2018
• Norge er midt inne i en større forsvarsdebatt der det er påvist store svakheter i den nasjonale forsvarsevnen. De militære even­tyrene i Afghanistan og Libya er sterkt omstridt og har ikke gitt landet større trygghet – snarere tvert imot.
Fredag 16. februar 2018
• I 2015 fikk Høyre/Frp-regjeringen med støtte fra Venstre flertall for å endre arbeidsmiljøloven slik at det ble enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig. Forslaget ble begrunnet med de mest fantasifulle argumenter fra daværende...
Torsdag 15. februar 2018
• Fylkestinget i Vest-Agder vedtok denne uka å bevilge 25 millioner kroner til etableringen av et nytt kunstmuseum i en ombygd kornsilo i Kristiansand. Det har lenge stått strid om dette prosjektet. Den har handlet om på hvilke premisser det...
Onsdag 14. februar 2018
• Utenriksdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en ny vurdering av forslaget om å knytte Norge til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at lovavdelingen skal vurdere om norsk...
Tirsdag 13. februar 2018
• Tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther, skriver i Aftenposten at stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms, på tvers av fylkestingsvedtak, er et stort feilgrep.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk