Torsdag 28. september 2017
EU-strategi

• EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker lanserte i mars i år en hvitbok om EUs framtid der han tok til orde for ytterligere EU-integrasjon ved at de sentrale eurolandene går betydelig fortere fram. Han vil ha en egen finansminister for EU og euroen som fellesvaluta i alle land. I første omgang ser han for seg at Frankrike og Tyskland inngår et tettere budsjettsamarbeid. Den franske presidenten Emmanuel Macron legger seg tett opptil Junckers planer. Han vil også ha egen finansminister, eget budsjett for euro­sonen og en felles europeisk intervensjonsstyrke. Mens de østeuropeiske landene er svært skeptiske til Juncker og Macrons forslag, er Tyskland det EU-landet som tradisjonelt har vært mest positiv til felles institusjoner. Uenigheten mellom Merkel og Macron går ikke på graden av integrering, men på innholdet i den økonomiske politikken. Macron vil ha en mer ekspansiv økonomisk politikk, noe som er uaktuelt for Deutsche Bundesbank.

• Norske myndigheter har som en hovedlinje å knytte landet enda tettere til EU. Det fører til at Norge blir underlagt stadig nye EU-organer som kan gripe direkte inn i norsk forvaltning. EØS innebærer at Norge tar inn alle EUs lover og forordninger, noe som begrenser Stortingets makt på stadig nye områder. Den britiske statsministeren Theresa May har derfor karakterisert EØS som et uakseptabelt «tap av demokratisk kontroll». Hun foreslår i stedet et likeverdig handelssamarbeid der tvister mellom partene ikke avgjøres av EU-domstolen, men av en særegen tvistedomstol. Et slikt handelssamarbeid er interessant for Norge fordi det ville ha fjernet det største demokratiske problemet med EØS-avtalen, som er at vi kontinuerlig må ta inn nye lover og regler, samtidig som håndhevingen og tolkingen av dem skjer i EU. «Et demokrati kan ikke i all framtid basere seg på import av lover uten innflytelse», som Janne Haaland Matlary uttrykte det nylig. Norge bør derfor ha en åpen holdning når britene nå forhandler fram et nytt samarbeid med EU. Prosessen vil kunne åpne en mulighet for at også Norge kan ta tilbake demokratisk kontroll og utvide det politiske handlingsrommet.

Fredag 20. oktober 2017
• Nordland fylkesting går enstemmig inn for at Norge ikke bør avgi suverenitet i energimarkedet til EUs energibyrå Acer, skriver Nationen denne uka. Acer står for Agency for the Cooperation of Energy Regulators og har som mål å etablere og...
Torsdag 19. oktober 2017
• I en debatt i NRK Dagsnytt 18 denne uka med Nationens redaktør Irene Halvorsen gjentok kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) en rekke ganger at en av begrunnelsene for at hun går inn for å kutte pressestøtten med over 25 millioner...
Onsdag 18. oktober 2017
• I kjølvannet av de omfattende overgrepsanklagene mot Hollywood-toppen Harvey Weinstein har kvinner verden over grepet til sosiale medier for å vise sin motstand mot seksuell trakassering. Under emneknaggen #metoo (meg også) har...
Tirsdag 17. oktober 2017
• Det framlagte statsbudsjettet for 2018 legger opp til en massakre for Frivillighets-Norge. Kuttene skjer delvis ved redusert momskompensasjon for frivillige organisasjoner til tross for at et samlet storting så seint som i juni i år stilte...
Mandag 16. oktober 2017
• Etter at Høgre og Framstegspartiet kom til makta i 2013 starta dei ei såkalla avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reforma). Reforma skulle innebera at offentlege verksemder får redusert løyvingane med 0,5 prosent kvart år,...
Lørdag 14. oktober 2017
• Det gikk et lettelsens sukk i en rekke europeiske hovedsteder i mars, da det nederlandske valget endte med seier for statsminister Mark Rutte og hans høyreliberale parti VVD. I mai fulgte Frankrike opp med seier for Emmanuel Macron i siste...
Fredag 13. oktober 2017
• USAs president Donald Trump vil i dag kunngjøre hva han vil gjøre med atomavtalen med Iran som han gjentatte ganger har kalt «den verste avtalen noensinne». Avtalen med Iran ble framforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia,...
Torsdag 12. oktober 2017
• Konsernsjef Eldar Sætre varsla denne veka at Statoil er i ferd med å bli omskapt frå eit oljeselskap til eit breitt energiselskap. No er det ikkje ein grøn revolusjon Sætre skildrar i ein kronikk i Aftenposten: Statoil skal framleis...
Onsdag 11. oktober 2017
• Laurdag avslørte Klassekampen at USA legg opp til at amerikanske soldatar skal vera på Værnes i Trøndelag i lang tid. Amerikanske dokument omtalar stasjoneringa av soldatar som «vedvarande». Måndag skreiv vi at USA også planlegg...
Tirsdag 10. oktober 2017
• Regjeringens forslag om å frata paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN) driftstilskuddet er ubetenksomt. Det er liten tvil om at IRN har sine problemer, og mange har ønsket seg en mer offensiv brobyggerprofil fra organisasjonen. Ti...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk