Onsdag 27. september 2017
Selvransakelse

• Aps selvransakelse etter valgnederlaget fortsetter, nå også med sterke personkonflikter. Når krybben er tom, bites hestene – også i Ap. Partiet tapte mot en effektiv og personrettet valgkamp fra et Høyre som hadde konjunkturene og oljemilliardene på sin side. Frps gjentatte utspill i asyl- og innvandringspolitikken satte også flomlyset på et politikkfelt det er sterkt delte oppfatninger om blant Ap-velgere. Også i distriktspolitikken, som preget valgkampen, er Ap delt. Etter det tyske valget, der SPD kom svekket ut, er det naturlig å se Aps tilbakegang i lys av en mer generell tendens. Mange trodde Ap i Norge var bedre rustet på grunn av sterke bånd til fagbevegelsen. Det slo ikke til, kanskje først og fremst fordi partiet framsto som utydelig og uten kontakt med viktige velgerstrømninger. Ap klarte rett og slett ikke å gi et godt nok svar på hvorfor det var så presserende å få til et politisk skifte etter at partiet i så mange år hadde stilt lojalt opp for den blåblå regjeringens politikk.

• Ap prioriterte sysselsetting i valgkampen, men de færreste fikk tak i hvilke nye grep i næringspolitikken partiet ville ta. Noe av det siste vi husker fra valgkampen var at Ap-topper kritiserte Erna Solberg for at hun hadde åpnet for å hjelpe kriserammede Norske Skog. Mange velgere etterspurte også en tydeligere integrerings- og innvandringspolitikk, og i forsvarspolitikken mente Ap det samme som Høyre og Frp. Heller ikke i distriktspolitikken, utenrikspolitikken eller på klimaområdet skilte Ap seg tilstrekkelig fra de blåblå. Derfor er det litt underlig at så mange i partiet nå holder fram skatt som den viktigste årsaken til nederlaget. Partiet kunne nok tydeligere ha fortalt hva de økte skatteinntektene skulle gå til, men å stoppe høyresidas skattekuttpolitikk og skattlegge de rikeste hardere var, sammen med arbeidslivspolitikken, de to områdene der Ap lyktes best med å vise forskjellene til de blåblå. Det skapte konflikt i valgkampen, og begge saksfeltene var åpenbart ubehagelige for Høyre og Frp. I stedet for å gjøre skattepolitikken til problemet er det derfor mer naturlig å se på de mange områdene der partiet hadde en politikk som til forveksling liknet på de blåblås.

Artikkelen er oppdatert: 27. september 2017 kl. 06.43
Fredag 20. oktober 2017
• Nordland fylkesting går enstemmig inn for at Norge ikke bør avgi suverenitet i energimarkedet til EUs energibyrå Acer, skriver Nationen denne uka. Acer står for Agency for the Cooperation of Energy Regulators og har som mål å etablere og...
Torsdag 19. oktober 2017
• I en debatt i NRK Dagsnytt 18 denne uka med Nationens redaktør Irene Halvorsen gjentok kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) en rekke ganger at en av begrunnelsene for at hun går inn for å kutte pressestøtten med over 25 millioner...
Onsdag 18. oktober 2017
• I kjølvannet av de omfattende overgrepsanklagene mot Hollywood-toppen Harvey Weinstein har kvinner verden over grepet til sosiale medier for å vise sin motstand mot seksuell trakassering. Under emneknaggen #metoo (meg også) har...
Tirsdag 17. oktober 2017
• Det framlagte statsbudsjettet for 2018 legger opp til en massakre for Frivillighets-Norge. Kuttene skjer delvis ved redusert momskompensasjon for frivillige organisasjoner til tross for at et samlet storting så seint som i juni i år stilte...
Mandag 16. oktober 2017
• Etter at Høgre og Framstegspartiet kom til makta i 2013 starta dei ei såkalla avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reforma). Reforma skulle innebera at offentlege verksemder får redusert løyvingane med 0,5 prosent kvart år,...
Lørdag 14. oktober 2017
• Det gikk et lettelsens sukk i en rekke europeiske hovedsteder i mars, da det nederlandske valget endte med seier for statsminister Mark Rutte og hans høyreliberale parti VVD. I mai fulgte Frankrike opp med seier for Emmanuel Macron i siste...
Fredag 13. oktober 2017
• USAs president Donald Trump vil i dag kunngjøre hva han vil gjøre med atomavtalen med Iran som han gjentatte ganger har kalt «den verste avtalen noensinne». Avtalen med Iran ble framforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia,...
Torsdag 12. oktober 2017
• Konsernsjef Eldar Sætre varsla denne veka at Statoil er i ferd med å bli omskapt frå eit oljeselskap til eit breitt energiselskap. No er det ikkje ein grøn revolusjon Sætre skildrar i ein kronikk i Aftenposten: Statoil skal framleis...
Onsdag 11. oktober 2017
• Laurdag avslørte Klassekampen at USA legg opp til at amerikanske soldatar skal vera på Værnes i Trøndelag i lang tid. Amerikanske dokument omtalar stasjoneringa av soldatar som «vedvarande». Måndag skreiv vi at USA også planlegg...
Tirsdag 10. oktober 2017
• Regjeringens forslag om å frata paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN) driftstilskuddet er ubetenksomt. Det er liten tvil om at IRN har sine problemer, og mange har ønsket seg en mer offensiv brobyggerprofil fra organisasjonen. Ti...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk