Onsdag 27. september 2017
Selvransakelse

• Aps selvransakelse etter valgnederlaget fortsetter, nå også med sterke personkonflikter. Når krybben er tom, bites hestene – også i Ap. Partiet tapte mot en effektiv og personrettet valgkamp fra et Høyre som hadde konjunkturene og oljemilliardene på sin side. Frps gjentatte utspill i asyl- og innvandringspolitikken satte også flomlyset på et politikkfelt det er sterkt delte oppfatninger om blant Ap-velgere. Også i distriktspolitikken, som preget valgkampen, er Ap delt. Etter det tyske valget, der SPD kom svekket ut, er det naturlig å se Aps tilbakegang i lys av en mer generell tendens. Mange trodde Ap i Norge var bedre rustet på grunn av sterke bånd til fagbevegelsen. Det slo ikke til, kanskje først og fremst fordi partiet framsto som utydelig og uten kontakt med viktige velgerstrømninger. Ap klarte rett og slett ikke å gi et godt nok svar på hvorfor det var så presserende å få til et politisk skifte etter at partiet i så mange år hadde stilt lojalt opp for den blåblå regjeringens politikk.

• Ap prioriterte sysselsetting i valgkampen, men de færreste fikk tak i hvilke nye grep i næringspolitikken partiet ville ta. Noe av det siste vi husker fra valgkampen var at Ap-topper kritiserte Erna Solberg for at hun hadde åpnet for å hjelpe kriserammede Norske Skog. Mange velgere etterspurte også en tydeligere integrerings- og innvandringspolitikk, og i forsvarspolitikken mente Ap det samme som Høyre og Frp. Heller ikke i distriktspolitikken, utenrikspolitikken eller på klimaområdet skilte Ap seg tilstrekkelig fra de blåblå. Derfor er det litt underlig at så mange i partiet nå holder fram skatt som den viktigste årsaken til nederlaget. Partiet kunne nok tydeligere ha fortalt hva de økte skatteinntektene skulle gå til, men å stoppe høyresidas skattekuttpolitikk og skattlegge de rikeste hardere var, sammen med arbeidslivspolitikken, de to områdene der Ap lyktes best med å vise forskjellene til de blåblå. Det skapte konflikt i valgkampen, og begge saksfeltene var åpenbart ubehagelige for Høyre og Frp. I stedet for å gjøre skattepolitikken til problemet er det derfor mer naturlig å se på de mange områdene der partiet hadde en politikk som til forveksling liknet på de blåblås.

Artikkelen er oppdatert: 27. september 2017 kl. 06.43
Fredag 23. februar 2018
• Alle som har pusset opp hjemme eller sittet i et borettslagsstyre, vet at det i byggeprosjekter kan tilkomme ekstra utgifter. Kanskje var ikke grunnen som antatt, det elektriske anlegget måtte i tillegg oppgraderes, eller arbeidet tok...
Torsdag 22. februar 2018
• Den generelle kriminaliteten i samfunnet øker ikke, men det er urovekkende at flere barn og ungdom trekkes inn i kriminelle miljøer. En oppsummering fra Sør-Vest politidistrikt, som er omtalt i Stavanger Aftenblad, viser at kriminaliteten...
Onsdag 21. februar 2018
• Arbeiderpartiets stortingsgruppe har utformet en liste med «forutsetninger» som må innfris før partiet kan godkjenne EUs tredje energimarkedspakke, inkludert tilslutning til det overnasjonale energibyrået Acer. Det er høyst uklart hvem det...
Tirsdag 20. februar 2018
• Økonomiprofessor Dani Rodrik skriver i en artikkel i Project Syndicate om den doble trusselen mot det som gjerne kalles det «det liberale demokratiet». Rodrik hevder at det under de fleste demokratiske gjennombrudd er to krefter på banen.
Mandag 19. februar 2018
• I desember 2002 døde to afghanere i amerikansk fangenskap i et militæranlegg i Bagram. Amerikanske soldater lenket fangene til taket, og slo og sparket dem over flere dager til de til slutt døde. Den ene fangen, drosjesjåføren Dilawar...
Lørdag 17. februar 2018
• Norge er midt inne i en større forsvarsdebatt der det er påvist store svakheter i den nasjonale forsvarsevnen. De militære even­tyrene i Afghanistan og Libya er sterkt omstridt og har ikke gitt landet større trygghet – snarere tvert imot.
Fredag 16. februar 2018
• I 2015 fikk Høyre/Frp-regjeringen med støtte fra Venstre flertall for å endre arbeidsmiljøloven slik at det ble enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig. Forslaget ble begrunnet med de mest fantasifulle argumenter fra daværende...
Torsdag 15. februar 2018
• Fylkestinget i Vest-Agder vedtok denne uka å bevilge 25 millioner kroner til etableringen av et nytt kunstmuseum i en ombygd kornsilo i Kristiansand. Det har lenge stått strid om dette prosjektet. Den har handlet om på hvilke premisser det...
Onsdag 14. februar 2018
• Utenriksdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en ny vurdering av forslaget om å knytte Norge til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at lovavdelingen skal vurdere om norsk...
Tirsdag 13. februar 2018
• Tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther, skriver i Aftenposten at stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms, på tvers av fylkestingsvedtak, er et stort feilgrep.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk