Torsdag 21. september 2017
Bakstreversk

• Denne uka slukket NRK sine FM-sendinger i Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus, og debatten om innføring av dab har igjen skutt fart i det mediekommentatorer i hovedstadsområdet nå er direkte berørt. Det har lenge vært motstand mot å innføre digital radio, og mange har tatt til orde for å opprettholde FM-nettet i kombinasjon med internett. NRK og de andre radiokanalene har argumentert for at dab er viktig fordi det vil utvide radiotilbudet, både i antall landsdekkende kanaler og i funksjoner.

• Det er liten tvil om at dab gir et bedre samlet radiotilbud for hele landet enn det vi har hatt på FM. Det er også gode argumenter for ikke å gjøre oss fullstendig avhengig av nettet. Radioen vil ikke lenger være en beredskapskanal hvis også radio er avhengig av internettdistribusjon. For radio­kanalene er heller ikke internett et fullgodt alternativ til kringkasting. Med dab åpnes det nye muligheter for å utvikle radio som et livskraftig massemedium i Norge. For de fleste lyttere vil en dab-radio oppleves som et godt radiotilbud med flere kanaler tilgjengelig, mer oversiktlig tilgang til kanalene og mer informasjon både om program og musikkvalg. Samtidig er det klart at overgangen til dab har skapt en rekke problemer. Spesielt for bilistene har installering av dab vært problematisk, og titusener har opplevd at dekningen har vært utilstrekkelig på strekninger utenfor tettbebygde strøk. Det strides om dette skyldes galt monterte antenner eller rett og slett dårlig dekning. Uansett årsak må det her settes inn omfattende tiltak. Arbeidet med å sette opp nye sendere må fortsette med full styrke.

• Uavhengig av hva man måtte ha ment om behovet for å erstatte FM med dab, er dette teknologiskiftet nå skjedd. Det viktigste er derfor å få best mulig mottaksforhold slik at radiolyttere over hele landet – også i bil – blir fornøyde. Neste skritt må være å få flere mobiltelefoner med dab-radio. Å fortsette surmulingen mot dab, ved for eksempel å oppfordre folk til ikke å kjøpe dab-radioer, må sies å være det virkelige bakstreverske i en situasjon der teknologiskiftet på kringkastingsområdet nå nærmest er fullført.

Fredag 23. februar 2018
• Alle som har pusset opp hjemme eller sittet i et borettslagsstyre, vet at det i byggeprosjekter kan tilkomme ekstra utgifter. Kanskje var ikke grunnen som antatt, det elektriske anlegget måtte i tillegg oppgraderes, eller arbeidet tok...
Torsdag 22. februar 2018
• Den generelle kriminaliteten i samfunnet øker ikke, men det er urovekkende at flere barn og ungdom trekkes inn i kriminelle miljøer. En oppsummering fra Sør-Vest politidistrikt, som er omtalt i Stavanger Aftenblad, viser at kriminaliteten...
Onsdag 21. februar 2018
• Arbeiderpartiets stortingsgruppe har utformet en liste med «forutsetninger» som må innfris før partiet kan godkjenne EUs tredje energimarkedspakke, inkludert tilslutning til det overnasjonale energibyrået Acer. Det er høyst uklart hvem det...
Tirsdag 20. februar 2018
• Økonomiprofessor Dani Rodrik skriver i en artikkel i Project Syndicate om den doble trusselen mot det som gjerne kalles det «det liberale demokratiet». Rodrik hevder at det under de fleste demokratiske gjennombrudd er to krefter på banen.
Mandag 19. februar 2018
• I desember 2002 døde to afghanere i amerikansk fangenskap i et militæranlegg i Bagram. Amerikanske soldater lenket fangene til taket, og slo og sparket dem over flere dager til de til slutt døde. Den ene fangen, drosjesjåføren Dilawar...
Lørdag 17. februar 2018
• Norge er midt inne i en større forsvarsdebatt der det er påvist store svakheter i den nasjonale forsvarsevnen. De militære even­tyrene i Afghanistan og Libya er sterkt omstridt og har ikke gitt landet større trygghet – snarere tvert imot.
Fredag 16. februar 2018
• I 2015 fikk Høyre/Frp-regjeringen med støtte fra Venstre flertall for å endre arbeidsmiljøloven slik at det ble enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig. Forslaget ble begrunnet med de mest fantasifulle argumenter fra daværende...
Torsdag 15. februar 2018
• Fylkestinget i Vest-Agder vedtok denne uka å bevilge 25 millioner kroner til etableringen av et nytt kunstmuseum i en ombygd kornsilo i Kristiansand. Det har lenge stått strid om dette prosjektet. Den har handlet om på hvilke premisser det...
Onsdag 14. februar 2018
• Utenriksdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en ny vurdering av forslaget om å knytte Norge til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at lovavdelingen skal vurdere om norsk...
Tirsdag 13. februar 2018
• Tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther, skriver i Aftenposten at stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms, på tvers av fylkestingsvedtak, er et stort feilgrep.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk