Onsdag 20. september 2017
TAUS: Ap-nestleiar Trond Giske ville ikkje kommentera rykta om at han utfordrer Marianne Marthinsen som finanspolitisk talsperson. Her med Ap-nestleiar Hadia Tajik.
Kamp om posisjonar på Stortinget og den beste forklaringa på valnederlaget:
Intern strid i slagent Ap
Tore O. Sandvik
INTRIGAR: Fylkesordførar og Giske-venn Tore O. Sandvik meiner skuffa Ap-rådgivarar er anonyme intrigemakarar. – Nokon må tøyla rådgivarane, seier han.

hva nå, Ap?

– Me er skuffa, men saman skal me stå på frå fyrste dag me kjem tilbake til Stortinget.

Det var Ap-leiar Jonas Gahr Støres klare beskjed til landsstyremøte, som i går var samla i Folkets Hus i Oslo for å evaluera det dårlege valresultatet.

Kampar om posisjonar på Stortinget er alt i gang. Same dag som landsstyremøtet, som består av sentralstyret pluss fylkepolitikarar frå heile det langstrakte Norge, møttest på Youngstorget, skreiv VG at finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen kan bli nøydd til mot si vilje å vika plassen for nestleiar Trond Giske.

Fakta

Arbeidarpartiet:

• Ap fekk 800.945 stemmer i stortingsvalet 2017, ein oppslutnad på 27,4 prosent. Ap gjekk ned 3,5 prosentpoeng.

• Partiet skal no evaluera valnederlaget. I går var landsstyret samla i Oslo.

• Ap sendte tidlegare i veka ut ei undersøking til alle 55.000 medlemmane i partiet.

• Evalueringa skal munna ut i ein rapport som blir lagt fram måndag 2. oktober.

Vil tøyla kritikarar

Mens Støre gjekk på talarstolen var det teksten «Trond Giske kan overta som finanspolitisk talsperson etter Marianne Marthinsen» som lyste opp på NRKs direkteoverførte sending frå Folkets Hus.

Fylkesordførar i Sør-Trøndelag og nær venn av Trond Giske, Tore O. Sandvik, meiner det no må manast til ro i rekkene og avviser at det pågår ein maktkamp i Ap.

– Det er ingen som etterspør maktkamp i Ap no, bortsett for anonyme kjelder i VG. Eg trur det er skuffa rådgivarar som hadde hengt statssekretærdressen klar. No må partiorganisasjonen gjera si evaluering, så må nokon tøyla rådgivarane. Eg kan ikkje tru at det er sentrale stortingspolitikarar som skravlar slik og blir lett bytte for pressen.

– Me ønsker ingen maktkamp. No vil me sjå kor me trådde feil, komma oss vidare. Dei som legg opp til intrigar treng me ikkje, seier han.

Slår tilbake

Sekretariatesleiar Hans Kristian Amundsen tar sine rådgivarane i forsvar:

«Arbeiderpartiet gjennomfører en bred evaluering av valgkampen og valget for å lære. Jeg er helt enig med Sandvik i at vi ikke trenger anonyme lekkasjer til VG. Derimot har jeg ikke grunnlag for å si at det er skuffede rådgivere som har snakket anonymt. Slik jeg kjenner våre rådgivere er de både hardtarbeidende og lojale til Arbeiderpartiet», skriv Amundsen i ein e-post.

Klassekampen har snakka med fleire kjelder i Ap som stadfestar at det har vore stor misnøye med korleis valkampen blei styrt. Både Trond Giske og Hans Kristian Amundsen hadde sentrale leiar­posisjonar.

– Blei for like Sp

Det er ikkje berre kamp om posisjonar som rullar i Ap. Det er også kamp om den beste forklaringa på valnederlaget.

Tidlegare Ap-nestleiar gjennom seks år Helga Pedersen peikte i Klassekampen i går på distrikspolitikken.

Tore O. Sandvik meiner Ap la seg for tett opp til Sp og tapte veljarar på det i storbyane. Han viser til kommune­reforma.

– At me gjekk konstant ut for å kopiera Sp, var ei ulukke. I alle fall i dei store kommunane. Å få hengande ved seg ordet reversering trur eg gjorde det vanskeleg å dra over veljarane me mista i 2013.

– Gjekk Ap for langt etter Sp i kommunereforma?

– Ja, fordi me har alle synspunkta internt i Ap. Me har nokre som er veldig for, me har nokre som er veldig mot og nokre i midten. Det gjenspeglar nok veljarmassen vår, sjølv om regjeringa si reform hadde fleire svakheiter. Me fekk eit forklaringsproblem hos mange i dei store byane ved at det går meir pengar per hovud til dei pitte små kommunane, seier han.

Ap var også del av politi­reformen, som innebar ei sterk sentralisering av politiet med nedlegging av landsmandskontor over heile landet.

– Eg stolar på at Hadia Tajik og justisfraksjonen vår gjorde gode vurderingar av politi­reforma. Når gjeld forsvars­forliket kan ein sikkert diskutera ein del av konklusjonane me gjorde. Men me må passa oss for å taktisk å gå mot ting med er for, seier han.

Den største tabben handla om skatt, meiner Sandvik.

– Den fundamentale svikten var at me gjekk til val på skatteauke utan at å fortelja kva med skal bruka pengane. Me formidla det dårleg. Me vinn val på velferd, ikkje skatteauke, sjølv om me kom på slutten med 3000 lærarar.

– Burde Ap hatt sine eigne nye reformer?

– Eg meiner Ap alltid bør gå til val på ein reform. Eg meiner for eksempel at det me sa me skulle gjera med norsk skule er ein skulereform. Det kostar pengar. Me skulle gjera skulen meir praktisk, ha tidlegare innsats og me skulle løfta yrkesfaga. Me hadde ein skulereform på gang, den burde vore løfta tidlegare.

Trond Giske vil verken stadfesta eller avvisa om han vil ha vervet som finans­politisk talsperson.

– Alle stortingsrepresentantane bli no spurt om kva preferansar me har på komiteverv. Det er ein heilt vanleg prosedyre, og den er det ein eigen komité som handterer. Eg kjem ikkje til å kommentera det før det er avklart.

politikk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 20. september 2017 kl. 11.18
Torsdag 20. september 2018
KRITISK: Varselet mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen kan ende med at varslerne får sparken, tror advokat Olav Lægreid. Han mener det er gjort flere feil i varslingen.
Onsdag 19. september 2018
SNUDDE: Etter «nærmere dialog med departementet» stokket forsvarssjefen om på innstillingen til ny sjef i Heimevernet. Dermed rykket Eirik Kristoffersen opp fra bunnen til toppen av lista.
Tirsdag 18. september 2018
MEGAPROSJEKT: Equinor søker Enova om 2,5 milliarder i støtte for å elektrifisere to oljefelt med havvind. Det tilsvarer hele Enovas støttepott i fjor.
Mandag 17. september 2018
HØVLAR: Kutt i sjukehusbudsjett skal spara millionar. No åtvarar både tillitsvalde og direktørar om at det går ut over pasientar og arbeidsvilkår.
Lørdag 15. september 2018
IVRIG: Statsministeren hyllet amerikanske soldater i forkant av norgeshistoriens største Nato-øvelse. Landet rundt forberedes motdemonstrasjonene.
Lørdag 15. september 2018
LOVBRUDD: Juss­professor Geir Ulfstein mener Norge brøt FN-mandatet for Libya-operasjonen.
Fredag 14. september 2018
BOMBER: 9. mai 2011 sa Jonas Gahr Støre til Stortinget at Gaddafi ikke var et mål for krigen. Omtrent samtidig deltok Norge i bombingen av diktatorens hovedkvarter.
Torsdag 13. september 2018
UKLART: Begge fløyene i Ap er fornøyde med migrasjonsutvalgets innstilling. Ekspertene mener den er uklar.
Onsdag 12. september 2018
ASYL: Storbylagene vil at Arbeiderpartiet skal snu om returer av sårbare grupper. I dag kommer migrasjonsutvalgets innstilling om asylpolitikk.
Tirsdag 11. september 2018
NY FRIST: Unge Høyre-leder Sandra Bruflot ber regjeringen innføre foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap. Hun får følge av Unge Venstre, mens FpU er i tenkeboksen.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk