Onsdag 20. september 2017
TAUS: Ap-nestleiar Trond Giske ville ikkje kommentera rykta om at han utfordrer Marianne Marthinsen som finanspolitisk talsperson. Her med Ap-nestleiar Hadia Tajik.
Kamp om posisjonar på Stortinget og den beste forklaringa på valnederlaget:
Intern strid i slagent Ap
Tore O. Sandvik
INTRIGAR: Fylkesordførar og Giske-venn Tore O. Sandvik meiner skuffa Ap-rådgivarar er anonyme intrigemakarar. – Nokon må tøyla rådgivarane, seier han.

hva nå, Ap?

– Me er skuffa, men saman skal me stå på frå fyrste dag me kjem tilbake til Stortinget.

Det var Ap-leiar Jonas Gahr Støres klare beskjed til landsstyremøte, som i går var samla i Folkets Hus i Oslo for å evaluera det dårlege valresultatet.

Kampar om posisjonar på Stortinget er alt i gang. Same dag som landsstyremøtet, som består av sentralstyret pluss fylkepolitikarar frå heile det langstrakte Norge, møttest på Youngstorget, skreiv VG at finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen kan bli nøydd til mot si vilje å vika plassen for nestleiar Trond Giske.

Fakta

Arbeidarpartiet:

• Ap fekk 800.945 stemmer i stortingsvalet 2017, ein oppslutnad på 27,4 prosent. Ap gjekk ned 3,5 prosentpoeng.

• Partiet skal no evaluera valnederlaget. I går var landsstyret samla i Oslo.

• Ap sendte tidlegare i veka ut ei undersøking til alle 55.000 medlemmane i partiet.

• Evalueringa skal munna ut i ein rapport som blir lagt fram måndag 2. oktober.

Vil tøyla kritikarar

Mens Støre gjekk på talarstolen var det teksten «Trond Giske kan overta som finanspolitisk talsperson etter Marianne Marthinsen» som lyste opp på NRKs direkteoverførte sending frå Folkets Hus.

Fylkesordførar i Sør-Trøndelag og nær venn av Trond Giske, Tore O. Sandvik, meiner det no må manast til ro i rekkene og avviser at det pågår ein maktkamp i Ap.

– Det er ingen som etterspør maktkamp i Ap no, bortsett for anonyme kjelder i VG. Eg trur det er skuffa rådgivarar som hadde hengt statssekretærdressen klar. No må partiorganisasjonen gjera si evaluering, så må nokon tøyla rådgivarane. Eg kan ikkje tru at det er sentrale stortingspolitikarar som skravlar slik og blir lett bytte for pressen.

– Me ønsker ingen maktkamp. No vil me sjå kor me trådde feil, komma oss vidare. Dei som legg opp til intrigar treng me ikkje, seier han.

Slår tilbake

Sekretariatesleiar Hans Kristian Amundsen tar sine rådgivarane i forsvar:

«Arbeiderpartiet gjennomfører en bred evaluering av valgkampen og valget for å lære. Jeg er helt enig med Sandvik i at vi ikke trenger anonyme lekkasjer til VG. Derimot har jeg ikke grunnlag for å si at det er skuffede rådgivere som har snakket anonymt. Slik jeg kjenner våre rådgivere er de både hardtarbeidende og lojale til Arbeiderpartiet», skriv Amundsen i ein e-post.

Klassekampen har snakka med fleire kjelder i Ap som stadfestar at det har vore stor misnøye med korleis valkampen blei styrt. Både Trond Giske og Hans Kristian Amundsen hadde sentrale leiar­posisjonar.

– Blei for like Sp

Det er ikkje berre kamp om posisjonar som rullar i Ap. Det er også kamp om den beste forklaringa på valnederlaget.

Tidlegare Ap-nestleiar gjennom seks år Helga Pedersen peikte i Klassekampen i går på distrikspolitikken.

Tore O. Sandvik meiner Ap la seg for tett opp til Sp og tapte veljarar på det i storbyane. Han viser til kommune­reforma.

– At me gjekk konstant ut for å kopiera Sp, var ei ulukke. I alle fall i dei store kommunane. Å få hengande ved seg ordet reversering trur eg gjorde det vanskeleg å dra over veljarane me mista i 2013.

– Gjekk Ap for langt etter Sp i kommunereforma?

– Ja, fordi me har alle synspunkta internt i Ap. Me har nokre som er veldig for, me har nokre som er veldig mot og nokre i midten. Det gjenspeglar nok veljarmassen vår, sjølv om regjeringa si reform hadde fleire svakheiter. Me fekk eit forklaringsproblem hos mange i dei store byane ved at det går meir pengar per hovud til dei pitte små kommunane, seier han.

Ap var også del av politi­reformen, som innebar ei sterk sentralisering av politiet med nedlegging av landsmandskontor over heile landet.

– Eg stolar på at Hadia Tajik og justisfraksjonen vår gjorde gode vurderingar av politi­reforma. Når gjeld forsvars­forliket kan ein sikkert diskutera ein del av konklusjonane me gjorde. Men me må passa oss for å taktisk å gå mot ting med er for, seier han.

Den største tabben handla om skatt, meiner Sandvik.

– Den fundamentale svikten var at me gjekk til val på skatteauke utan at å fortelja kva med skal bruka pengane. Me formidla det dårleg. Me vinn val på velferd, ikkje skatteauke, sjølv om me kom på slutten med 3000 lærarar.

– Burde Ap hatt sine eigne nye reformer?

– Eg meiner Ap alltid bør gå til val på ein reform. Eg meiner for eksempel at det me sa me skulle gjera med norsk skule er ein skulereform. Det kostar pengar. Me skulle gjera skulen meir praktisk, ha tidlegare innsats og me skulle løfta yrkesfaga. Me hadde ein skulereform på gang, den burde vore løfta tidlegare.

Trond Giske vil verken stadfesta eller avvisa om han vil ha vervet som finans­politisk talsperson.

– Alle stortingsrepresentantane bli no spurt om kva preferansar me har på komiteverv. Det er ein heilt vanleg prosedyre, og den er det ein eigen komité som handterer. Eg kjem ikkje til å kommentera det før det er avklart.

politikk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 20. september 2017 kl. 11.18
Tirsdag 12. desember 2017
SPLITTA HERSK: Frps landsstyre er meir samla om at Venstre skal gå i regjeringsforhandlingar enn kva Venstres landsstyre er.
Mandag 11. desember 2017
JA OG NEI: Halvparten av ordførarane til Venstre seier ja til regjering. Fleire meiner det er ein myte at Distrikts-Venstre er regjeringsmotstandarar.
Lørdag 9. desember 2017
VI SEI NEI, NEI, NEI: Sp er heilt imot å opne den raudgrøne alliansen for Raudt og MDG. Torbjørn Røe Isaksen meiner Aps MDG-flørt gjer jobben lettare for Høgre.
Fredag 8. desember 2017
ALLIANSE: Ap-leder Jonas Gahr Støre må ta Rødt og MDG og bygge en ny allianse, mener Raymond Johansen. Han ønsker Martin Kolbergs oppgjør med partiet velkommen.
Torsdag 7. desember 2017
NERVEKRIG: Stadig færre norske krigsveteraner får erstatning for psykiske lidelser påført i utenlandstjeneste. I flere av sakene velger statens byråkrater å se bort ifra medisinske erklæringer om psykologiske krigsskader.
Onsdag 6. desember 2017
GENTABBE: Oslo universitetssykehus får refs for gentesting i en ekstern rapport. Samtidig viser det seg at flere enn 21 kvinner er rammet av skandalen.
Tirsdag 5. desember 2017
VIKTIG VEKE: Denne veka landar Venstre på om dei skal gå i regjeringsforhandlingar. Ingen av fylkesleiarane seier nei til å gå vidare med regjerings­praten.
Mandag 4. desember 2017
ULIKHET: Klasseskiller henger sammen med hva du bekymrer deg for, og hvor mye. Arbeiderklassen er de som har flest bekymringer.
Lørdag 2. desember 2017
PRESS: Sykehuslegene har ikke tid til å spise eller gå på do og føler ofte de skulle vært flere steder på en gang. Dette kommer fram i en ny stor undersøkelse.
Fredag 1. desember 2017
LEX HAGEN: Frp vil besvare «Lex Hagen» med et forslag myntet på tidligere Ap-leder Thorbjørn Jaglands dobbeltrolle i Nobelkomiteen.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk