Onsdag 20. september 2017
Norsk rikskasting

Den 20. september er en trist dag for våre kjære FM-radioer i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold. Etter at NRK i mange år viste vilje til å kommunisere med meg, har de nå takket for seg. Min høyst oppegående FM-radio kobler de seg fra, uten at jeg som pårørende er blitt kontaktet om saken.

Verdens største radiomassakrering er på gang.

Når NRK nå kobler seg fra våre høyst livskraftige radioer, skjer dette i et overveldende omfang. Ingen steder i verden har et lands myndigheter kollektivt stilt samtlige radioer til taushet, på radioutviklingens såkalte alter.

Mens reindriftens vilkår konsekvensutredes, hopper myndighetene elegant over radiodriftens vilkår. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) satte fem krav til slukking av FM-båndet. Ett av kravene lyder: «Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for lytterne (absolutt vilkår).»

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet påstår at dette kravet er oppfylt. Kan disse etatene være så snill å dokumentere denne utrolige påstanden?

For ordens skyld: Jeg ber ikke om dokumentasjon på at «Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for Dab-radioleverandørene»

Når min kjære radio er bragt til taushet, opplyser lederen i Digitalradio Norge (DRN) Ole Jørgen Torvmark at «vi er ydmyke overfor dem som må oppgradere apparatene (gjenopplive; min anmerkning) i tida framover» og «Lyttere som bare har hatt FM-radio til nå, må finne en digital erstatter».

NRKs slukkingsseremoni er lagt til Tryvannstårnet i Oslo klokka 11:11 i dag. Jobben med selve frakoplingen er overlatt til Nina Stensrud Martin og Olav Viksmo Slettan. I tillegg vil radiosjefene i NRK og kommersiell radio være til stede. Representanter for hærskaren av frakoplete radioer er ikke invitert.

For oss som har nære bånd til FM-båndet, er det vanskelig å forstå at selve avretteren NRK kan få seg til å lage et show ut av en så tragisk radioslukking.

Alle oss som sitter igjen med våre tause og frakoblede radioer, som ikke opplever noen merverdi med denne seansen, føler oss overkjørte av næringskrefter og partier som aldri har gitt oss et demokratisk tilbud om å medbestemme denne kommunikasjonsavrettingen.

... til Torvmark er du kommet, med Tryvannstårnet som minnestøtte.

eyvind.kvaale@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 9. oktober 2017 kl. 12.26

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk