Lørdag 16. september 2017
Politisk kultur

• Marianne Jelved (74), mangeårig statsråd og leder for Radikale Venstre i Danmark, ble i forrige uke feiret for sitt 30-årige virke i det danske Folketinget. I anledning jubileet ble hun intervjuet av Information som spurte henne om hvilke endringer hun har sett i dansk politikk gjennom disse årene. Jelved svarte at den viktigste endringen er at beslutningene nå tas lenger vekk fra borgerne. Hun mener det skjedde et brudd på 1990-tallet, som ble sementert på 00-tallet, da politikere og statsråder brøt med den mangeårige tradisjonen med å trekke med de gruppene som berøres av lovgivningen i utredningsprosessen. Fraværet av fagforeninger og fagpersoner i lovgivningsarbeidet har ført til manglende demokratisk legitimitet og at de som skal sette reformer ut i livet, ikke lenger har eierskap dem.

• Jelved mener dette har svekket den spesielle danske kulturen. «Alt det samfunnet er bygd på, er skapt gjennom enighet og involvering i lokalsamfunnet.» Men de siste tiårene er makten blitt mer og mer sentralisert. Hun henviser til New Public Management-bølgen, som har ført til at offentlige institusjoner oppfattes mer som fabrikker. Et høydepunkt i sentraliseringen av styringen skjedde med kommune- og regionreformen i Danmark. For å få den gjennom brukte de borgerlige sitt knappe flertall i Folketinget til alenegang. Det var, sier Jelved, et brudd med en tradisjon for deltakelse og konsensus. I stedet for å trekke de berørte med i beslutningene, ble politikken utviklet av konsulentselskaper som McKinsey.

• Jelveds beskrivelse gjelder også for Norge. Vi har også en lang tradisjon for partssammensatte offentlige utvalg. I kommune- og regionreformen valgte Solberg-regjeringen helt å se bort fra denne tradisjonen. I stedet brukte man et håndplukket ekspertutvalg, som ikke gjennomførte noen brei vurdering av landets kommunestruktur. Da tvangsvedtakene kom i Stortinget, ble de trumfet gjennom med knappest mulig flertall. Dette førte ikke bare til en haltende hastverksreform som ikke har løst de grunnleggende problemene i kommunesektoren; det er også et uttrykk for en forvitring av en politisk kultur.

Torsdag 21. juni 2018
• «Når Mexico sender sine folk, sender de ikke de beste», sa Donald Trump da han for tre år siden lanserte seg som presidentkandidat i USA. «De tar med seg narkotika. De tar med seg kriminalitet. De er voldtektsmenn. Og noen, antar jeg, er...
Onsdag 20. juni 2018
• Danskene er nå blant de mest EU-positive i Europa, så lenge de får beholde de særskilte forbeholdene overfor unionen. Danmark har tatt forbehold mot å delta i EUs forsvarssamarbeid, euroen, overstatlig rettspolitikk og mot at...
Tirsdag 19. juni 2018
• VG hadde et oppslag lørdag der avisa gjør en stor sak ut av at Aps Anniken Huitfeldt i et møte med amerikanske forsvarsfolk gjorde en morsomhet ut av at Nato-sjef Jens Stoltenberg kunne gjøre comeback som Ap-leder. Aps tidligere...
Mandag 18. juni 2018
• I forrige uke ble det klart at regjeringen åpner for å doble antallet amerikanske soldater som skal være utstasjonert på norsk jord de neste fem årene. En annen side av den stadig tettere tilknytningen til USA, er forventningene til at...
Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...
Tirsdag 12. juni 2018
• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes...
Mandag 11. juni 2018
• VG presenterte lørdag en gjennomarbeidet sak om gjengkriminalitet i hovedstaden. Den handlet om et ungdomsmiljø på Holmlia sørøst i Oslo, som etter hvert utviklet seg til å bli en hardbarket kriminell gjeng med kontakter til nettverk i...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk