Lørdag 16. september 2017
Politisk kultur

• Marianne Jelved (74), mangeårig statsråd og leder for Radikale Venstre i Danmark, ble i forrige uke feiret for sitt 30-årige virke i det danske Folketinget. I anledning jubileet ble hun intervjuet av Information som spurte henne om hvilke endringer hun har sett i dansk politikk gjennom disse årene. Jelved svarte at den viktigste endringen er at beslutningene nå tas lenger vekk fra borgerne. Hun mener det skjedde et brudd på 1990-tallet, som ble sementert på 00-tallet, da politikere og statsråder brøt med den mangeårige tradisjonen med å trekke med de gruppene som berøres av lovgivningen i utredningsprosessen. Fraværet av fagforeninger og fagpersoner i lovgivningsarbeidet har ført til manglende demokratisk legitimitet og at de som skal sette reformer ut i livet, ikke lenger har eierskap dem.

• Jelved mener dette har svekket den spesielle danske kulturen. «Alt det samfunnet er bygd på, er skapt gjennom enighet og involvering i lokalsamfunnet.» Men de siste tiårene er makten blitt mer og mer sentralisert. Hun henviser til New Public Management-bølgen, som har ført til at offentlige institusjoner oppfattes mer som fabrikker. Et høydepunkt i sentraliseringen av styringen skjedde med kommune- og regionreformen i Danmark. For å få den gjennom brukte de borgerlige sitt knappe flertall i Folketinget til alenegang. Det var, sier Jelved, et brudd med en tradisjon for deltakelse og konsensus. I stedet for å trekke de berørte med i beslutningene, ble politikken utviklet av konsulentselskaper som McKinsey.

• Jelveds beskrivelse gjelder også for Norge. Vi har også en lang tradisjon for partssammensatte offentlige utvalg. I kommune- og regionreformen valgte Solberg-regjeringen helt å se bort fra denne tradisjonen. I stedet brukte man et håndplukket ekspertutvalg, som ikke gjennomførte noen brei vurdering av landets kommunestruktur. Da tvangsvedtakene kom i Stortinget, ble de trumfet gjennom med knappest mulig flertall. Dette førte ikke bare til en haltende hastverksreform som ikke har løst de grunnleggende problemene i kommunesektoren; det er også et uttrykk for en forvitring av en politisk kultur.

Fredag 20. oktober 2017
• Nordland fylkesting går enstemmig inn for at Norge ikke bør avgi suverenitet i energimarkedet til EUs energibyrå Acer, skriver Nationen denne uka. Acer står for Agency for the Cooperation of Energy Regulators og har som mål å etablere og...
Torsdag 19. oktober 2017
• I en debatt i NRK Dagsnytt 18 denne uka med Nationens redaktør Irene Halvorsen gjentok kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) en rekke ganger at en av begrunnelsene for at hun går inn for å kutte pressestøtten med over 25 millioner...
Onsdag 18. oktober 2017
• I kjølvannet av de omfattende overgrepsanklagene mot Hollywood-toppen Harvey Weinstein har kvinner verden over grepet til sosiale medier for å vise sin motstand mot seksuell trakassering. Under emneknaggen #metoo (meg også) har...
Tirsdag 17. oktober 2017
• Det framlagte statsbudsjettet for 2018 legger opp til en massakre for Frivillighets-Norge. Kuttene skjer delvis ved redusert momskompensasjon for frivillige organisasjoner til tross for at et samlet storting så seint som i juni i år stilte...
Mandag 16. oktober 2017
• Etter at Høgre og Framstegspartiet kom til makta i 2013 starta dei ei såkalla avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reforma). Reforma skulle innebera at offentlege verksemder får redusert løyvingane med 0,5 prosent kvart år,...
Lørdag 14. oktober 2017
• Det gikk et lettelsens sukk i en rekke europeiske hovedsteder i mars, da det nederlandske valget endte med seier for statsminister Mark Rutte og hans høyreliberale parti VVD. I mai fulgte Frankrike opp med seier for Emmanuel Macron i siste...
Fredag 13. oktober 2017
• USAs president Donald Trump vil i dag kunngjøre hva han vil gjøre med atomavtalen med Iran som han gjentatte ganger har kalt «den verste avtalen noensinne». Avtalen med Iran ble framforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia,...
Torsdag 12. oktober 2017
• Konsernsjef Eldar Sætre varsla denne veka at Statoil er i ferd med å bli omskapt frå eit oljeselskap til eit breitt energiselskap. No er det ikkje ein grøn revolusjon Sætre skildrar i ein kronikk i Aftenposten: Statoil skal framleis...
Onsdag 11. oktober 2017
• Laurdag avslørte Klassekampen at USA legg opp til at amerikanske soldatar skal vera på Værnes i Trøndelag i lang tid. Amerikanske dokument omtalar stasjoneringa av soldatar som «vedvarande». Måndag skreiv vi at USA også planlegg...
Tirsdag 10. oktober 2017
• Regjeringens forslag om å frata paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN) driftstilskuddet er ubetenksomt. Det er liten tvil om at IRN har sine problemer, og mange har ønsket seg en mer offensiv brobyggerprofil fra organisasjonen. Ti...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk