Lørdag 16. september 2017
Politisk kultur

• Marianne Jelved (74), mangeårig statsråd og leder for Radikale Venstre i Danmark, ble i forrige uke feiret for sitt 30-årige virke i det danske Folketinget. I anledning jubileet ble hun intervjuet av Information som spurte henne om hvilke endringer hun har sett i dansk politikk gjennom disse årene. Jelved svarte at den viktigste endringen er at beslutningene nå tas lenger vekk fra borgerne. Hun mener det skjedde et brudd på 1990-tallet, som ble sementert på 00-tallet, da politikere og statsråder brøt med den mangeårige tradisjonen med å trekke med de gruppene som berøres av lovgivningen i utredningsprosessen. Fraværet av fagforeninger og fagpersoner i lovgivningsarbeidet har ført til manglende demokratisk legitimitet og at de som skal sette reformer ut i livet, ikke lenger har eierskap dem.

• Jelved mener dette har svekket den spesielle danske kulturen. «Alt det samfunnet er bygd på, er skapt gjennom enighet og involvering i lokalsamfunnet.» Men de siste tiårene er makten blitt mer og mer sentralisert. Hun henviser til New Public Management-bølgen, som har ført til at offentlige institusjoner oppfattes mer som fabrikker. Et høydepunkt i sentraliseringen av styringen skjedde med kommune- og regionreformen i Danmark. For å få den gjennom brukte de borgerlige sitt knappe flertall i Folketinget til alenegang. Det var, sier Jelved, et brudd med en tradisjon for deltakelse og konsensus. I stedet for å trekke de berørte med i beslutningene, ble politikken utviklet av konsulentselskaper som McKinsey.

• Jelveds beskrivelse gjelder også for Norge. Vi har også en lang tradisjon for partssammensatte offentlige utvalg. I kommune- og regionreformen valgte Solberg-regjeringen helt å se bort fra denne tradisjonen. I stedet brukte man et håndplukket ekspertutvalg, som ikke gjennomførte noen brei vurdering av landets kommunestruktur. Da tvangsvedtakene kom i Stortinget, ble de trumfet gjennom med knappest mulig flertall. Dette førte ikke bare til en haltende hastverksreform som ikke har løst de grunnleggende problemene i kommunesektoren; det er også et uttrykk for en forvitring av en politisk kultur.

Onsdag 13. desember 2017
• Statsminister Erna Solberg (H) har fått kritikk for at hun ikke klappet under nobelseremonien. Det er det ingen grunn til å kritisere henne for. Den norske regjeringen har både fratatt prisvinnerne i Ican økonomisk støtte og har konsekvent...
Tirsdag 12. desember 2017
• Venstre-leder Trine Skei Grande går inn i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp med et splittet parti i ryggen. Elleve av landsstyremedlemmene stemte mot regjeringsforhandlinger, mens 24 stemte for. NRK melder at én av stemmene var...
Mandag 11. desember 2017
• «Dere har ikke satt dere inn i de faktiske forholdene», skrev forfatter Per Petterson i Aftenposten forrige mandag, med kulturminister Linda Hofstad Helleland som adressat. Foranledningen var regjeringens ønske om å frata...
Lørdag 9. desember 2017
• Stortinget sette torsdag eit førebels punktum for kommune- og regionreformene. Etter desse vedtaka vil Norge ha gått frå 428 til 359 kommunar og frå 19 til 11 fylke. Samanslåing av kommunar har vore eitt av dei viktigaste...
Fredag 8. desember 2017
• «Hvorfor fortsetter verdens nasjoner å ydmyke Israel ved å nekte å plassere sine ambassader i hovedstaden Jerusalem», spør Vebjørn Selbekk, redaktør i den kristne avisa Dagen. I en leder­artikkel om Donald Trumps anerkjenning av Jerusalem...
Torsdag 7. desember 2017
• Holocaustsenteret offentliggjorde denne uka en undersøkelse av fremmedfiendtlige holdninger i Norge. Rapporten viser at det fortsatt finnes stereotypiske forestillinger om jøder, men at de er mindre utbredt enn før. I 2011 var det 19...
Onsdag 6. desember 2017
• Aftenposten har avdekket at over 200 norske kommuner har hatt avtale med selskapet Orange Helse om levering av helsevikarer og andre tjenester. Selskapet har fakturert det offentlige Norge nær 1 milliard kroner de siste ti årene. Selskapet...
Mandag 4. desember 2017
• Arbeidarpartiet er i ei djup krise, og situasjonen er verre enn etter katastrofevalet i 2001, sa tidlegare partisekretær Martin Kolberg til Klassekampen laurdag. Han fryktar at Ap er i ferd med å gløyme det ideologiske grunnlaget, og...
Lørdag 2. desember 2017
• Etterspillet etter Christine Meyers avgang som direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB) går inn i sin siste fase, men ikke uten at mye bitterhet skal luftes i offentligheten. Meyer sendte denne uka ut et brev til sjefene i de europeiske...
Fredag 1. desember 2017
• Det er noe underlig med norske politikeres holdning til den britiske utmeldingen av EU. Det som ligger fast, er at Norge i all overskuelig framtid vil stå utenfor EU. Det er samtidig en økende erkjennelse på tvers av politiske skillelinjer...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk