Lørdag 16. september 2017
Politisk kultur

• Marianne Jelved (74), mangeårig statsråd og leder for Radikale Venstre i Danmark, ble i forrige uke feiret for sitt 30-årige virke i det danske Folketinget. I anledning jubileet ble hun intervjuet av Information som spurte henne om hvilke endringer hun har sett i dansk politikk gjennom disse årene. Jelved svarte at den viktigste endringen er at beslutningene nå tas lenger vekk fra borgerne. Hun mener det skjedde et brudd på 1990-tallet, som ble sementert på 00-tallet, da politikere og statsråder brøt med den mangeårige tradisjonen med å trekke med de gruppene som berøres av lovgivningen i utredningsprosessen. Fraværet av fagforeninger og fagpersoner i lovgivningsarbeidet har ført til manglende demokratisk legitimitet og at de som skal sette reformer ut i livet, ikke lenger har eierskap dem.

• Jelved mener dette har svekket den spesielle danske kulturen. «Alt det samfunnet er bygd på, er skapt gjennom enighet og involvering i lokalsamfunnet.» Men de siste tiårene er makten blitt mer og mer sentralisert. Hun henviser til New Public Management-bølgen, som har ført til at offentlige institusjoner oppfattes mer som fabrikker. Et høydepunkt i sentraliseringen av styringen skjedde med kommune- og regionreformen i Danmark. For å få den gjennom brukte de borgerlige sitt knappe flertall i Folketinget til alenegang. Det var, sier Jelved, et brudd med en tradisjon for deltakelse og konsensus. I stedet for å trekke de berørte med i beslutningene, ble politikken utviklet av konsulentselskaper som McKinsey.

• Jelveds beskrivelse gjelder også for Norge. Vi har også en lang tradisjon for partssammensatte offentlige utvalg. I kommune- og regionreformen valgte Solberg-regjeringen helt å se bort fra denne tradisjonen. I stedet brukte man et håndplukket ekspertutvalg, som ikke gjennomførte noen brei vurdering av landets kommunestruktur. Da tvangsvedtakene kom i Stortinget, ble de trumfet gjennom med knappest mulig flertall. Dette førte ikke bare til en haltende hastverksreform som ikke har løst de grunnleggende problemene i kommunesektoren; det er også et uttrykk for en forvitring av en politisk kultur.

Fredag 23. februar 2018
• Alle som har pusset opp hjemme eller sittet i et borettslagsstyre, vet at det i byggeprosjekter kan tilkomme ekstra utgifter. Kanskje var ikke grunnen som antatt, det elektriske anlegget måtte i tillegg oppgraderes, eller arbeidet tok...
Torsdag 22. februar 2018
• Den generelle kriminaliteten i samfunnet øker ikke, men det er urovekkende at flere barn og ungdom trekkes inn i kriminelle miljøer. En oppsummering fra Sør-Vest politidistrikt, som er omtalt i Stavanger Aftenblad, viser at kriminaliteten...
Onsdag 21. februar 2018
• Arbeiderpartiets stortingsgruppe har utformet en liste med «forutsetninger» som må innfris før partiet kan godkjenne EUs tredje energimarkedspakke, inkludert tilslutning til det overnasjonale energibyrået Acer. Det er høyst uklart hvem det...
Tirsdag 20. februar 2018
• Økonomiprofessor Dani Rodrik skriver i en artikkel i Project Syndicate om den doble trusselen mot det som gjerne kalles det «det liberale demokratiet». Rodrik hevder at det under de fleste demokratiske gjennombrudd er to krefter på banen.
Mandag 19. februar 2018
• I desember 2002 døde to afghanere i amerikansk fangenskap i et militæranlegg i Bagram. Amerikanske soldater lenket fangene til taket, og slo og sparket dem over flere dager til de til slutt døde. Den ene fangen, drosjesjåføren Dilawar...
Lørdag 17. februar 2018
• Norge er midt inne i en større forsvarsdebatt der det er påvist store svakheter i den nasjonale forsvarsevnen. De militære even­tyrene i Afghanistan og Libya er sterkt omstridt og har ikke gitt landet større trygghet – snarere tvert imot.
Fredag 16. februar 2018
• I 2015 fikk Høyre/Frp-regjeringen med støtte fra Venstre flertall for å endre arbeidsmiljøloven slik at det ble enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig. Forslaget ble begrunnet med de mest fantasifulle argumenter fra daværende...
Torsdag 15. februar 2018
• Fylkestinget i Vest-Agder vedtok denne uka å bevilge 25 millioner kroner til etableringen av et nytt kunstmuseum i en ombygd kornsilo i Kristiansand. Det har lenge stått strid om dette prosjektet. Den har handlet om på hvilke premisser det...
Onsdag 14. februar 2018
• Utenriksdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en ny vurdering av forslaget om å knytte Norge til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at lovavdelingen skal vurdere om norsk...
Tirsdag 13. februar 2018
• Tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther, skriver i Aftenposten at stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms, på tvers av fylkestingsvedtak, er et stort feilgrep.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk