Torsdag 14. september 2017
Norge krever nye grenseregler i Schengen 
Norge ber EU om å endre reglene slik at det blir lettere å beholde den midlertidige grensekontrollen internt i Schengen-området. 
Publisert: 14 September 16:12
Norge ber EU om å endre reglene slik at det blir lettere å beholde den midlertidige grensekontrollen internt i Schengen-området. 
Norge, Danmark, Tyskland, Østerrike og Frankrike har nå sendt et felles forslag til EU-kommisjonen.
Der ber de fem landene om mer fleksible regler for indre grensekontroll i Schengen.
– Dette er en tilpasning til den virkeligheten vi lever i. Det er ikke en juridisk virkelighet, men den virkelige verden, sier Danmarks innvandringsminister Inger Støjberg.
Hun mener hvert enkelt land må kunne innføre grensekontroll når det er behov for det, og beholde den så lenge det er behov for det.

Viser til terrorfareSaken ble tatt opp til diskusjon på sidelinjene av EUs justis- og innvandringsministermøte i Brussel torsdag. Norge var spesielt invitert til møtet og deltok med to statssekretærer.
– Etter vårt syn er dette et forslag som balanserer nødvendigheten av å opprettholde Schengen-regelverket med behovet for å gi medlemsstatene de nødvendige verktøy for å opprettholde sin egen indre sikkerhet, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).
Det var Frankrike som først tok initiativ til regelendringene.
EU-kommisjonen skal nå vurdere innspillet og ventes å komme med et eget løsningsforslag ved månedsskiftet.

Viser til terrorfare
I dag åpner reglene for at det kan innføres grensekontroll i seks måneder hvis det oppstår alvorlige sikkerhetstrusler mot et land. Frankrike innførte slik grensekontroll etter terroren høsten 2015.
I unntakstilfeller kan grensekontrollen forlenges. Men den kan ikke vare lenger enn i to år.
Denne tidsgrensa er ikke tilpasset dagens situasjon, hvor det eksisterer en varig terrortrussel, skriver de fem Schengen-landene i forslaget de nå har lagt fram. NTB har fått tilgang til forslagsteksten.
De fem landene krever at hvert enkelt land må få anledning til å innføre mer langvarig grensekontroll når trusselbildet tilsier det.

Stopper asylsøkereI Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Østerrike ble det innført midlertidig grensekontroll i kjølvannet av flyktningkrisen.
Den offisielle begrunnelsen for denne kontrollen var ikke terrorfare, men at EU ikke hadde kontroll på yttergrensene.
I dag er situasjonen mindre prekær. EU-kommisjonen har derfor gjort det klart at det ikke vil bli åpnet for flere forlengelser av kontroll som er spesifikt knyttet til innvandring. Den gjeldende kontrollen må avsluttes innen 11. november i år.
Det er ventet at flere land likevel vil insistere på å fortsette med kontroll på indre grenser, men nå med terrorfare som begrunnelse.

Politisk betentEUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos åpnet torsdag ettermiddag for en slik løsning.
– Den midlertidige grensekontrollen som ble innført på grunn av innvandringspress, må avsluttes i november. Det er klart. Men vi erkjenner at det har oppstått nye sikkerhetsutfordringer de siste årene, sa han.
Avrampoulos var likevel klar på at grensekontrollen ikke må gå så langt at Schengen undergraves.
EU har gjentatte ganger påpekt at grensekontroll på interne Schengen-grenser kun må gjennomføres som «en siste utvei», og at kontrollen da må være målrettet og så begrenset som mulig. Kontrollen er politisk betent fordi den hindrer den frie flyten over grensene internt i Schengen-området.
Den norske kontrollen gjelder ferjer som ankommer fra Danmark, Sverige og Tyskland.
Kontrollen utføres på stikkprøvebasis, og svært få personer nektes innreise.
(©NTB)
Mandag 19. mars 2018
DYR SKYSS: Skuleskyss kostar nær fire milliardar kroner i året – ein tredel av det barnetrygda kostar.Den dyraste skuleskyssen kostar ein million per elev.
Mandag 19. mars 2018
• Kanskje er det bare én forskjell på kvinnelige og mannlige ledere: En mannlig leder blir sjeldnere mistenkt for ikke å beherske jobben sin bare fordi han er mann. Forskning viser at «atypiske» ledere får mer kritisk oppmerksomhet. Er du...
Mandag 19. mars 2018
Det er fremdeles full strid blant naboene som bor nærmest Utøya, over ett år etter at nytt forslag til plassering av minne­sted ble lansert.
Mandag 19. mars 2018
FULLT: Valglokalene i Moskva var mye fullere enn ved forrige presidentvalg. Klassekampen så en mengde russere stemme på Vladimir Putin.
Lørdag 17. mars 2018
• Fremskrittspartiets regjeringsdeltakelse har vært sett på som en slags «normalisering» av partiet, som har bidratt til å øke den ideo­logiske avstanden til aggressivt rasistiske partier og bevegelser i andre land. Men Sylvi Listhaug har...
Lørdag 17. mars 2018
Fortjener trakassørene en ny sjanse, eller må de finne seg i å bytte jobb? Feminister, jurister og medie­folk er uenige.
Lørdag 17. mars 2018
FORPOSTFEKTING: Stormaktene forbereder nye utspill mens kamper pågår på to fronter i Syria.
Lørdag 17. mars 2018
MOTPOLER: Uenigheten om EUs energiunion går helt til topps i Ap. Mens Jonas Gahr Støre har advart mot å si nei, har parti­sekretær Kjersti Stenseng i interne møter advart mot å si ja.
Lørdag 17. mars 2018
Skurrar: Kaj Skagen skriv rikt og ofte råkande om norsk tru og tanke, men i samtidsdiagnosen brusar han med lånte fjør.
Fredag 16. mars 2018
Begrepet «norsk kultur» er tømt for innhold, mener forfatter Kaj Skagen. Skylda legger han på seksti­åtterne.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk