Onsdag 13. september 2017
Protestvalg

• Alle partiene som støttet Høyre-Frp-regjeringen, gikk tilbake ved dette valget, mens alle de rødgrønne partiene gikk fram – med unntak av Ap. I deler av landet har dette vært et gedigent protestvalg mot regjeringens sentraliseringspolitikk. Sp har ridd på denne bølgen og vunnet mandater i mange nye fylker. Partiet kommer tilbake til det nye Stortinget med hele 18 representanter. Ap tapte riktignok seks mandater, men Sp vant åtte. Det er derfor et historisk sus over Sps framgang. Partiet vil nå kjempe mot sentralisering og for distriktene, ikke bare i tråd med mandatet partiet har fått fra egne velgere, men også i overensstemmelse med den generelle tendensen i valget.

• De rødgrønne har gått fram på bekostning av de borgerlige, som har mistet sju mandater. For å få flertall for regjeringens saker må nå både Venstre og KrF stemme for. En første test blir tvangssammenslåinger av kommuner, som KrF er imot. Der KrF ønsker seg en friere stilling, vil Venstre ventelig bli enda mer lojalt overfor Høyre og Frp, ettersom partiet langt på vei kan takke taktisk stemmegivning i Oslo vest, Asker og Bærum for at det ble reddet. Bare i disse områdene gikk partiet fram. De fleste andre steder gikk Venstre tilbake.

• Valgkampen viste at MDG er i ferd med å få bredt gjennomslag for sine saker, selv om klima ikke flyttet tilstrekkelig mange stemmer ved dette valget. Men det kan fort skje ved kommende stortingsvalg. Rødt jubler over å ha fått inn Bjørnar Moxnes på Stortinget etter svært mange mislykkede forsøk. SVs framgang til seks prosent og 11 representanter – fra Troms i nord til Østfold i sør – representerer også et tidsskille for partiet. Sammen med Sps nye sterke stilling kan det gi grunnlag for et forsterket og tettere rødgrønt samarbeid på Stortinget. Et jevnere styrkeforhold mellom Ap, Sp og SV har den positive sida at det kan bidra til et mer likeverdig samarbeid, der alle innser de ulike partienes særegne rolle i det norske samfunnet. Skal den rødgrønne opposisjonen få flertall og gjennomslag for sine saker, er den imidlertid avhengig av at KrF ikke knytter seg for tett til Høyre og Frp, men går inn i en reell blokkuavhengig rolle.

Lørdag 20. januar 2018
• Metoo-kampanjen har vært en høyst påkrevet og svært oppmuntrende kvinnepolitisk mobilisering, der tusenvis av kvinner har markert at de ikke lenger finner seg i trakassering som begrenser deres handlingsrom og frie livsutfoldelse. Håpet er...
Fredag 19. januar 2018
• Internettrevolusjonen har grunnleggende endret kommunikasjonsformene de siste tiårene. Joshua A.T. Fairfield, som nylig har gitt ut boka «Owned: Property, Privacy and New Digital Serfdom», spør om den digitale økonomien sender oss tilbake...
Torsdag 18. januar 2018
• The Guardian hadde tirsdag en sak der det hevdes at Norge uoffisielt sender signaler til Brussel om at Storbritannia ikke bør få en avtale med EU som er bedre enn EØS-avtalen, der Norge som kjent er pålagt å ta inn alle EU-lover på...
Onsdag 17. januar 2018
• I Jeløya-plattformen åpner Høyre, Frp og Venstre for storstilt overføring av offentlig tjenesteproduksjon til private. Flere steder i erklæringen står det at det er viktig å hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til...
Tirsdag 16. januar 2018
Sps Trygve Slagsvold Vedum har sagt at de tre samarbeidspartiene, Venstre, Høyre og Frp, får fram det verste hos hverandre. Det er kanskje ikke helt presist, men når det kommer til sentralisering, kommersialisering av...
Mandag 15. januar 2018
• Mange medlemmer i politiske ungdomspartier er svært unge, og flere ungdomspartier har ingen nedre aldersgrense. Er du under 15 år, må foreldrene akseptere medlemskapet, men etter fylte 15 bestemmer ungdommene selv. Det er derfor på sin...
Lørdag 13. januar 2018
• Nå raser det inn med nye saker om uakseptabel oppførsel i kjølvannet av #metoo-kampanjen. I går trakk en fylkesordfører i Hedmark fra Senterpartiet seg, Frps parlamentariske nestleder har gjort det samme, og en framtredende politiker i...
Fredag 12. januar 2018
• Stortingets høring om Christine Meyers avgang som SSB-direktør ble avholdt onsdag, og med det bør saken være avsluttet. Finansdepartementet bør likevel trekke noen lærdommer av hvordan styringsdialogen har fungert. Finansminister Siv...
Torsdag 11. januar 2018
• VG hadde i går en gjennomgang av hvilke sykehus i Norge som gir hjerneinnfarktrammede raskest hjelp, basert på 2016-rapporten fra Norsk hjerneslagregister. Ved slag er det som kjent av svært stor betydning at pasientene kommer raskest...
Onsdag 10. januar 2018
• I dag er det duket for høring om Statistisk sentralbyrå (SSB) på Stortinget. Aftenpostens Trine Eilertsen skriver i den forbindelse at dette handler om uavhengigheten til den nasjonale statistikkprodusenten. Espen Søbye, som selv er ansatt...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk