Klassekampen.no
Mandag 11. september 2017
Senteret: En prest fra Hildesheim ble sendt til Sverige for å etablere et nytt bispesete. Her Bernward fra Hildesheim.
Alliansen
Kirkesenteret Hildesheim hadde stor betydning for kristningen i nord.

middelalder

Kristningen av Skandinavia blir ofte satt i sammenheng med misjonærer fra England. Riktignok ble Skandinavia underlagt erkebispesetet i Hamburg-Bremen utover på 1000-tallet, men det blir ofte pekt på at den tidlige liturgien, kirkeorganisasjonen og kristenretten viser engelsk påvirkning. De engelske misjonærene var uten tvil viktig for kristendommen i nord, men overskygger iblant impulsene fra øst og sør.

Et viktig møte

Et av de kirkesentra som fikk størst betydning for kristningen i nord, særlig fra slutten av 1030-tallet, var Hildesheim. Dette skyldtes ikke minst at den danske presten Tymmo ble biskop her i 1038. Tymmo hadde vært prest i kretsen rundt kong Knut den store i Danmark, men ble med ham til England etter 1016. I 1036 fulgte han Knuts datter, Gunnhild, til Nijmegen, der hun ble gift med Henrik III, tysk konge og senere keiser. Tymmo ble raskt tatt opp i kongens indre krets. Da bispesetet i Hildesheim ble ledig i 1038, sørget Henrik III for at Tymmo ble biskop der.

Noen år senere, i 1042, møtte Tymmo opp på et viktig møte i Slesvig. Også den mektige erkebiskop Adalbert av Bremen, og hertug Bernard II av Sachsen og hans sønn Ordulf, var tilstede. Bakgrunnen var den nye politiske situasjonen i Skandinavia. Det dansk-engelske imperiet til Knut den store forvitret da sønnen, kong Hardeknut, døde tidligere på året. Det var flere kandidater som kjempet om restene, først og fremst Edvard og Svein (henholdsvis halvbror og fetter til Hardeknut), men også Magnus, sønn til Olav den hellige. Edward festet grepet om England, mens Magnus vant over Svein i flere slag om den danske kongemaken. I 1042 ledet Magnus dessuten kampen mot de slaviske folkene øst for Slesvig og Hedeby.

Bispesete i Dalby

Tymmo, Adalbert og Bernard II så på Magnus som en mulig støttespiller for egne interesser, og alliansen ble befestet gjennom et giftermål mellom hertugens sønn Ordulf og Olav den helliges datter Ulvhild. Som takk overfalte og drepte Ordulf en av Magnus’ rivaler, den unge Harald jarl. Harald var nemlig sønnen til en angelsaksisk kongsdatter og Torkjell Høye, Olav den helliges kampfelle under angrepene på England.

Forbindelsen kan ha bidratt til at erkebiskop Adalbert noen år senere lot en prest fra Hildesheim, Egino, bli sendt til Danmark. Egino etablerte et bispesete i Dalby, ikke langt fra Lund der det var en engelsk biskop. Egino var aktiv som misjonær, og er særlig kjent for kristningen av Blekinge og Bornholm. Da rivalen i Lund døde i 1066, flyttet han bispesetet sitt dit slik at det ble underordnet erkebiskopen i Hamburg-Bremen. Egino videreutviklet imidlertid Dalby kirke, som viser en sterk innflytelse fra Hildesheim-katedralen i sin arkitektur og utsmykning.

Artikkelen er oppdatert: 9. oktober 2017 kl. 13.31

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk