Torsdag 7. september 2017
Endringsvilje

• Det er en gledelig vending i miljø- og klimaengasjementet i Norge nå. «Det finnes en vilje til forandring», som Karl Ove Knausgård sa i appellen under Folkets klimamarsj lørdag. Klimatrusselen er blant menneskenes største utfordringer, og det kreves kraftige kutt i klimagassutslippene. Det er heller ikke lenger urealistisk å få det til – ikke minst på grunn av den store folkelige mobiliseringen. Samtidig må miljøpolitikken være rasjonell. Vi må prioritere det som faktisk får ned klimautslippene. Vi har ikke tid å forspille på symbolpolitikk. De to største utslippskildene i Norge er transport og oljevirksomhet. Årlig slippes det ut 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Transportsektoren står for 16,4 millioner tonn (31 prosent), mens oljevirksomhet står for 14,9 millioner tonn (28 prosent). Jernbane og kollektivtransport må prioriteres, og veitrafikken må bli fossilfri. Her er det mulig å få til betydelige kutt gjennom avgiftspolitikken, satsing på elbiler og strenge statlige krav. Det samme gjelder oljevirksomheten. Utredninger har vist at hvis den politiske viljen er der, er det mulig i løpet av relativt kort tid å redusere utslippene med over fem millioner CO2-ekvivalenter årlig. Gjennom elektrifisering, mindre fakling og flere andre tiltak kan man oppnå utslippskutt på 30 til 40 prosent.

• Dette er en realistisk og farbar vei, forutsatt at det politiske presset er sterkt nok. Å stille denne typen krav, ved siden av å innføre varig vern av Lofoten, Vesterålen, Senja og andre sårbare områder, er mer realistisk enn å kreve full utfasing av oljevirksomheten i løpet av 15 år. Det vil ikke bare ramme teknologimiljøer som er sentrale for det grønne skiftet og hundretusener av arbeidsplasser (spesielt på Vestlandet), men det vil heller ikke føre til at de globale klimautslippene går ned. Hvert eneste år siden 2001 har norsk olje- og gassproduksjon falt. Dette fallet har ikke bidratt til nedgang i verdens klimautslipp ettersom reduksjonen flerfoldige ganger er erstattet av økt produksjon i andre land. Det avgjørende er derfor å gjennomføre hardhendte og konkrete tiltak for få ned klimautslippene fra oljevirksomheten og transportsektoren og redusere vår totale avhengighet av fossil energi.

Artikkelen er oppdatert: 7. september 2017 kl. 08.47
Tirsdag 16. januar 2018
Sps Trygve Slagsvold Vedum har sagt at de tre samarbeidspartiene, Venstre, Høyre og Frp, får fram det verste hos hverandre. Det er kanskje ikke helt presist, men når det kommer til sentralisering, kommersialisering av...
Mandag 15. januar 2018
• Mange medlemmer i politiske ungdomspartier er svært unge, og flere ungdomspartier har ingen nedre aldersgrense. Er du under 15 år, må foreldrene akseptere medlemskapet, men etter fylte 15 bestemmer ungdommene selv. Det er derfor på sin...
Lørdag 13. januar 2018
• Nå raser det inn med nye saker om uakseptabel oppførsel i kjølvannet av #metoo-kampanjen. I går trakk en fylkesordfører i Hedmark fra Senterpartiet seg, Frps parlamentariske nestleder har gjort det samme, og en framtredende politiker i...
Fredag 12. januar 2018
• Stortingets høring om Christine Meyers avgang som SSB-direktør ble avholdt onsdag, og med det bør saken være avsluttet. Finansdepartementet bør likevel trekke noen lærdommer av hvordan styringsdialogen har fungert. Finansminister Siv...
Torsdag 11. januar 2018
• VG hadde i går en gjennomgang av hvilke sykehus i Norge som gir hjerneinnfarktrammede raskest hjelp, basert på 2016-rapporten fra Norsk hjerneslagregister. Ved slag er det som kjent av svært stor betydning at pasientene kommer raskest...
Onsdag 10. januar 2018
• I dag er det duket for høring om Statistisk sentralbyrå (SSB) på Stortinget. Aftenpostens Trine Eilertsen skriver i den forbindelse at dette handler om uavhengigheten til den nasjonale statistikkprodusenten. Espen Søbye, som selv er ansatt...
Tirsdag 9. januar 2018
• Så var det altså ikke bare navnet – OsloMet – det handlet om når Høgskolen i Oslo og Akershus nå får universitetsstatus, men om en mer dyptgripende engelskspråklig vending. I dagens avis går det fram at rektor Curt Rice ikke lenger vil...
Mandag 8. januar 2018
• Utsendinger fra Nord-Korea og Sør-Korea skal i morgen møtes til høynivåsamtaler for første gang på over to år. Møtet skjer i grensebyen Panmunjom og skal handle om OL som arrangeres i Sør-Korea i februar, samt andre temaer. I sin...
Lørdag 6. januar 2018
• Greenpeace og Natur og Ungdom tapte rettssaken mot staten om 23. konsesjonsrunde for oljeleting i Barentshavet var i strid med Grunnloven. Samtidig avviste Oslo tingrett statens primære påstand om at første ledd i §112 i Grunnloven, den...
Fredag 5. januar 2018
• I Eftas overvåkingsorgan, Esa, sitter det 60 folk som nærmest har til hovedoppgave å overvåke Norge og sørge for EU-tilpasning og liberalisering. Arbeidet overfor Norge drives betydelig mer iherdig enn det som foregår i EU-området for...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk