Torsdag 7. september 2017
Endringsvilje

• Det er en gledelig vending i miljø- og klimaengasjementet i Norge nå. «Det finnes en vilje til forandring», som Karl Ove Knausgård sa i appellen under Folkets klimamarsj lørdag. Klimatrusselen er blant menneskenes største utfordringer, og det kreves kraftige kutt i klimagassutslippene. Det er heller ikke lenger urealistisk å få det til – ikke minst på grunn av den store folkelige mobiliseringen. Samtidig må miljøpolitikken være rasjonell. Vi må prioritere det som faktisk får ned klimautslippene. Vi har ikke tid å forspille på symbolpolitikk. De to største utslippskildene i Norge er transport og oljevirksomhet. Årlig slippes det ut 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Transportsektoren står for 16,4 millioner tonn (31 prosent), mens oljevirksomhet står for 14,9 millioner tonn (28 prosent). Jernbane og kollektivtransport må prioriteres, og veitrafikken må bli fossilfri. Her er det mulig å få til betydelige kutt gjennom avgiftspolitikken, satsing på elbiler og strenge statlige krav. Det samme gjelder oljevirksomheten. Utredninger har vist at hvis den politiske viljen er der, er det mulig i løpet av relativt kort tid å redusere utslippene med over fem millioner CO2-ekvivalenter årlig. Gjennom elektrifisering, mindre fakling og flere andre tiltak kan man oppnå utslippskutt på 30 til 40 prosent.

• Dette er en realistisk og farbar vei, forutsatt at det politiske presset er sterkt nok. Å stille denne typen krav, ved siden av å innføre varig vern av Lofoten, Vesterålen, Senja og andre sårbare områder, er mer realistisk enn å kreve full utfasing av oljevirksomheten i løpet av 15 år. Det vil ikke bare ramme teknologimiljøer som er sentrale for det grønne skiftet og hundretusener av arbeidsplasser (spesielt på Vestlandet), men det vil heller ikke føre til at de globale klimautslippene går ned. Hvert eneste år siden 2001 har norsk olje- og gassproduksjon falt. Dette fallet har ikke bidratt til nedgang i verdens klimautslipp ettersom reduksjonen flerfoldige ganger er erstattet av økt produksjon i andre land. Det avgjørende er derfor å gjennomføre hardhendte og konkrete tiltak for få ned klimautslippene fra oljevirksomheten og transportsektoren og redusere vår totale avhengighet av fossil energi.

Artikkelen er oppdatert: 7. september 2017 kl. 08.47
Lørdag 18. november 2017
• Rettssaken der Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten for utvinningstillatelsene for olje og gass i 23. konsesjonsrunde går for fulle tilhørerbenker i Oslo tingrett. For den som er opptatt av klimaspørsmål, er det svært mye...
Fredag 17. november 2017
• Onsdag arrangerte en rekke fagforeninger i byggebransjen i Oslo-området politisk streik. De streikendes hovedkrav er et midlertidig forbud mot bemanningsbransjen på bygge- og anleggsområdet i hovedstadsregionen. Streiken er ledd i en...
Torsdag 16. november 2017
• Forhandlingene om britisk EU-utmelding er ganske fastlåst. EUs forhandlingsopplegg går ut på å avklare hva utmeldingen skal koste før man går videre til samtaler om de konkrete vilkårene for framtidig samarbeid: overgangsordninger og...
Onsdag 15. november 2017
• Regjeringen gikk i går på nederlag i Stortinget i striden om de såkalte oktoberbarna. Et stortingsflertall bestående av samtlige opposisjonspartier, inkludert Venstre og KrF, vedtok en midlertidig stans i returene av enslige mindreårige...
Tirsdag 14. november 2017
• Tidligere SSB-sjef Christine Meyer har i flere sammenhenger uttalt at Siv Jensens inngripen mot hennes omorganisering av Statistisk sentralbyrå, har vært et anslag mot byråets uavhengighet, til tross for at departementet har vide...
Mandag 13. november 2017
• Etter de siste dagenes dramatiske strid om Statistisk sentralbyrå har mange mediekommentatorer problemer med å se forbi det faktum at finansminister Siv Jensen er Frp-leder og innvandringskritiker, mens avtroppende SSB-sjef Christine Meyer...
Lørdag 11. november 2017
• Regionreformen har vært en av de dårligst planlagte i norsk forvaltningshistorie. Et av de verste forslagene er Viken-regionen, som er en sammenslåing av Buskerud, Akershus og Østfold. Den nye regionen vil bli landets desidert største, med...
Fredag 10. november 2017
• Leder av Oslo Arbeidersamfunn, Fredrik Mellem, har skrevet brev til LO i Oslo der han ber fagbevegelsen nekte Norges Kommunistiske Parti (NKP) plass i 1. mai-toget. Han ber samtidig vakter slå ned på bruk av symboler som «stjerner, hammer...
Torsdag 9. november 2017
• De ambisiøse fylkesordførerne i Hordaland og Sogn og Fjordane, Anne Gine Hestetun (Ap) og Jenny Følling (Sp), hadde som mål å samle alle de fire vestlandsfylkene til en felles region. Slik gikk det ikke. Rogaland og Møre og Romsdal hoppet...
Onsdag 8. november 2017
• Lekkasjene fra advokatselskapet Appleby som Aftenposten publiserer i Norge, avslører hvordan de største amerikanske, multinasjonale selskapene opererer. Tidligere har skatteomgåelser fra Facebook, Apple, Google, Amazon, Microsoft,...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk