Lørdag 2. september 2017
VENSTRE OM: Nå sier Ap-leder Jonas Gahr Støre at det aldri var aktuelt å regjere sammen med Venstre. – Trine Skei Grandes Venstre er et dypt borgerlig parti, sier han til Klassekampen.
• Mener SV er bedre for arbeidslivet enn KrF • Lover ny arbeidsmiljølov våren 2018
Går inn for strengere straff
TOUGH ON CRIME: Jonas Gahr Støre vil skjerpe straffer for arbeidslivskriminalitet. Nå omtaler han Sp og SV som Aps «naturlige samarbeidspartnere».

Valg 2017

Han skal «rydde opp» etter Erna Solberg (H). Det er løftet i fireårsplanen for det norske arbeidslivet som den gallup-plagede Ap-lederen legger fram i dagens Klassekampen (se kronikk side 46 og 47).

For Jonas Gahr Støre mener dagens arbeidsliv gir grunn til bekymring – og at regjeringens innsats på området er «halvhjertet». Fra flere hold meldes det at «sosial dumping og arbeidslivskriminalitet øker i omfang», fastslår Støre – som er villig til å bruke sterk lut for å få bukt med problemet

Blant annet går han nå inn for å skjerpe straffene for arbeidslivskriminalitet.

– Ja, det må vi gjøre. Vel så viktig er det at vi straks kan gå i gang med å håndheve det regelverket som er. Det gjøres ikke med tilstrekkelig styrke i dag, slik vi blant annet ser med regelverket for innleie, sier Støre.

Fakta

Arbeidslivet i endring:

• Våren 2015 vedtok regjeringspartiene Høyre og Frp sammen med Venstre og KrF en rekke endringer i arbeidsmiljøloven.

• 28. januar 2015 arrangerte LO, Unio og YS politisk streik mot endringene.

• Det var mest motstand mot å åpne for en generell adgang til midlertidige ansettelser. Partiene på venstresida har varslet at denne ordingen blir endret dersom de vinner valget 11. september.

Vil ta bakmenn og profitt

– Hvilke reaksjoner ser du for deg?

– Vi ga under vår forrige regjering Arbeidstilsynet mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr, men riksrevisor Per-Kristian Foss har senest denne uken påpekt at slike reaksjoner benyttes i altfor liten grad. Andre regelbrudd er så grove at det er brudd på straffeloven. Da snakker vi om bøter og fengsel.

– Men når du åpner for strengere straff, da mener du lovendringer der du skjerper straffene?

– Ja, det vil vi gjøre etter et grundig lovarbeid, sier Støre.

I første omgang vil Ap «styrke Arbeidstilsynet, kontrollfunksjonen i Skatteetaten og Økokrim, og sørge for at etatene har de redskapene de trenger for å ta bakmennene og profitten».

– Det å motvirke den utryggheten, useriøsiteten, den kriminaliteten er egentlig en livsviktig oppgave for å skape det arbeidslivet som skal gi oss velferd, arbeidsplasser og løse oppgaver i årene som kommer, sier Ap-lederen.

Vil vurdere å forby innleie

Andre tiltak i fireårsplanen til Jonas Gahr Støre er å:

doble fagforeningsfradraget for å heve organisasjonsgraden,

regulere innleie fra bemanningsbransjen «langt strengere», og vurdere å forby det helt i byggebransjen, særlig i Oslo, for å sikre at innleie ikke fortrenger faste ansettelser,

stille krav om flere lærlinger og faste ansettelser ved offentlige anbud, og skjerpe kravene til norsk som fellesspråk på arbeidsplassen,

stryke den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og gjøre ulike nulltimerskontrakter ulovlig.

Støre sier at den første oppgaven en arbeidsminister i en ny Ap-ledet regjering vil få, er å begynne arbeidet med å endre arbeidsmiljøloven.

Etter en høringsrunde ser Ap-lederen for seg at den nye loven kan vedtas våren 2018.

Presiserer sentrumsflørt

– KrF har vært med på å gjøre de endringene i arbeidsmiljøloven som du lover å reversere. Er arbeidslivspolitikken et område som gjør det lettere for Ap å samarbeide med SV?

– Ja, her er vi enige med SV, svarer Støre og viser til at Ap, Sp og SV stort sett står sammen i arbeidslivsspørsmål, og så ønsker han å «presisere dette med sentrum»:

– Jeg har aldri i min fantasi tenkt at vi kan samarbeide med Venstre i regjering etter de fire årene vi har hatt på Stortinget. Trine Skei Grandes Venstre er et dypt borgerlig parti, som har stått for verdier i arbeidslivspolitikken, i synet på regionalpolitikken, i synet på tvang, som er fremmed for Arbeiderpartiet, sier han og fortsetter:

– Et regjeringssamarbeid med Grandes Venstre var aldri aktuelt. Men både KrF og Venstre har sagt at de vil ha Frp ut av regjering, og derfor har jeg hatt holdningen at etter et valg skal vi kunne snakke med dem for å oppnå det målet. Men nå er ting mye mer avklart: Venstre har valgt Frp. KrF er i en annen situasjon, men jeg ser det nå som mindre sannsynlig at et samarbeid med dem blir aktuelt når de er så tydelige på at de har valgt Høyre.

– Nerven kommer nå

– En del mener at fallet på meningsmålingene skyldes at du har henvendt deg mot sentrum, og LO-lederen har i Klassekampen advart mot å la Venstre få innflytelse over arbeidslivspolitikken. Var det en tabbe å strekke hånda ut til Venstre?

– Jeg og Hans-Christian Gabrielsen er hundre prosent enige om dette. De som har fulgt Ap og Venstre denne stortingsperioden, vil se det på høylys dag. Mitt budskap var at for å hindre ytre høyre innflytelse over norsk politikk, skulle Ap ha en åpen holdning også mot sentrum. Men våre naturlige samarbeidspartnere er Sp og SV, svarer Støre, som legger til at han fortsatt mener at KrF ligger nærmere Ap enn politikken de har vært med på i denne stortingsperioden.

– Hva mener du er grunnen til fallet på meningsmålingene?

– Jeg tror det handler om usikkerhet blant velgerne. Men nerven i valgkampen er i ferd med å komme nå. Og opp mot én million usikre velgere er mye så seint i valgkampen. Noen mener det er et problem for Ap, jeg ser det som en mulighet. Men tida for å oppsummere en valgkamp er etter valget. Når du går en femmil, stopper du ikke opp etter fire mil og spør deg hvordan det går.

– Har dere leid et sted å gjennomføre regjeringsforhandlinger?

– Nei. Men jeg vet godt hvor det vil passe seg å gjøre, men nå er det 11. september som gjelder.

– Ligger det i Holmenkollåsen?

– Nei.

politikk@klassekampen.no

Lørdag 24. mars 2018
ETTERTANKE: LO-rådgiver Jonas Bals angriper sin tidligere sjef for hånd­teringen av Acer-saken. Fylkesordfører Tore O. Sandvik sier saken er mer opp­rivende for partiet enn EU-striden.
Fredag 23. mars 2018
TRUET: Mange overlevende etter 22. juli har blitt eller føler seg truet etter de siste ukenes debatt. – Ingen av dem har dratt 22. juli-kortet, sier Tonje Brenna.
Torsdag 22. mars 2018
SOSIALE MEDIER: De er skuffet over Frp, men hyller Sylvi Listhaug. Om lag 30.000 nordmenn er aktive på innvandringskritiske Facebook-grupper.
Onsdag 21. mars 2018
SLÅR TILBAKE: – Hvis opposisjonen tror det skal bli lettere framover nå, tar de feil, sier Mazyar Keshvari. Han er en av flere Frp-topper som lover debatt om 22. juli.
Tirsdag 20. mars 2018
LØSNING: Stortinget godtar Acer, og Statnett skal eie alle utenlands­forbindelser, ifølge Klassekampens opplysninger. AUF ber likevel om utsettelse av saken.
Mandag 19. mars 2018
DYR SKYSS: Skuleskyss kostar nær fire milliardar kroner i året – ein tredel av det barnetrygda kostar.Den dyraste skuleskyssen kostar ein million per elev.
Lørdag 17. mars 2018
MOTPOLER: Uenigheten om EUs energiunion går helt til topps i Ap. Mens Jonas Gahr Støre har advart mot å si nei, har parti­sekretær Kjersti Stenseng i interne møter advart mot å si ja.
Fredag 16. mars 2018
VISSTE IKKE: Samtidig som Hydro bevisst slapp ut forurenset vann, opplyste selskapet til næringsdepartementet at de ikke hadde noen grunn til å tro at det forekom lekkasjer i Brasil.
Torsdag 15. mars 2018
KABELKNUTE: KrF meiner suvereniteten er viktigare enn Acer – og bed Høgsterett vurdere saka. Knut Arild Hareide seier norske interesser er meir enn økonomi.
Onsdag 14. mars 2018
VASER OM ACER: Jonas Gahr Støre meiner han ikkje undervurderte Acer-motstanden i eige parti.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk