Fredag 1. september 2017
GOD HJELP: Sentralbanksjef Øystein Olsen har redusert styringsrenten til nær null, noe som har ført til en lav kronekurs. Dette er en viktig grunn at arbeidsledigheten ikke har blitt enda høyere, og det har vært til god hjelp for finansminister Siv Jensen (Frp).Foto: Berit Roald, NTB scanpix
Lav kronekurs har vært det viktigste for å hindre større jobbtap etter oljekrisa, mener økonomer:
Jensen kan takke Olsen
DRAHJELP: Finansminister Siv Jensens krisepakker og skatteletter har vært langt mindre viktig for norsk økonomi enn sentralbanksjef Øystein Olsens rentekutt, sier eksperter.

ØKONOMI

Finansminister Siv Jensen (Frp) har måtte håndtert tidenes oljeprisfall etter at prisen på Norges viktigste eksportprodukt kollapset i 2014. Men eksperter Klassekampen har snakket med, mener at den lave kronekursen som følge av at sentralbanksjef Øystein Olsen har redusert styringsrenten til nær null, er en viktig grunn at arbeidsledigheten ikke har blitt enda høyere.

Selv om Norsk økonomi har vært uheldig med oljeprisen de siste fire årene, har det vært mer hjelp enn vanlig å få fra lav rente og kronekurs. Lav krone gjør at norske varer blir rimeligere på verdensmarkedet og styrker landets konkurranseevne.

Gitt at kronekursen i år blir slik Statistisk sentralbyrå (SSB) har spådd, vil norsk konkurranseevne bli styrket med 18 prosent fra 2013 til 2017 målt som årsgjennomsnitt.

Kronekursen ga ikke de rødgrønne like mye drahjelp i perioden før. I den rødgrønne regjeringens andre periode gjorde sterk krone at konkurranseevnen ble svekket med 5 prosent, mens kronekursen styrket konkurranseevnen med 2 prosent i de rødgrønnes første periode. I Bondevik 2-regjeringens periode gjorde kronekursen at konkurranseevnen ble svekket med 8 prosent.

Mye av årsaken ligger i at Norges Bank styringsrente har blitt senket gjentatte ganger. Under Jensens regime har den i snitt ligget i underkant av 1 prosent, mot 1,8 prosent i de rødgrønnes andre periode, 3,6 prosent i den første og 4 prosent under Bondevik 2-regjeringen.

Fakta

Kronesvekkelsen:

• Kronekursen har falt med 18 prosent fra årsgjennomsnittet i 2013 til årsgjennomsnittet i 2017. For 2017 er det antatt at kronen styrker seg med 0,7 prosent i tråd med Statistisk sentralbyrå sine prognoser.

• Under den rødgrønne regjeringens andre periode var det i motsatt retning en konkurransesvekkelse på 5 prosent på grunn av kronekursen. I de rødgrønnes første periode styrket kronekursen konkurranseevnen med 2 prosent, mens den svekket konkurranseevnen med 8 prosent under Bondevik 2-regjeringen.

Lavere skatter

Et annet plaster på såret for eksportindustrien etter oljeprisfallet, er at lønnsoppgjørene har gitt arbeidstakerne svært lite ekstra i lønningsposene. Dette skal i teorien bedre konkurranseevnen til de norske bedriftene som konkurrerer på verdensmarkedet, og dermed redusere arbeidsledigheten.

Blir lønnsveksten i år slik SSB anslår, vil norske arbeidstakere i ha fått en realårslønnsvekst på så vidt over null i årsgjennomsnitt de fire siste årene. I de rødgrønnes andre periode, i årene fra 2010 til 2013, var til sammenlikning realårslønnsveksten i gjennomsnitt på 2,3 prosent og i de rødgrønnes første periode fra 2006 til 2009 var den på 2,75 prosent i snitt.

Den blåblå regjeringen har i sin periode senket skattene med om lag 20 milliarder kroner, og økte oljepengebruken med over 90 milliarder kroner.

Klassekampen har spurt fire norske økonomer om å vurdere hvordan disse fire momentene har påvirket arbeidsledigheten: Kronesvekkelse, lav lønnsvekst, skattekutt og økt oljepengebruk.

Som det kommer fram av økonomes svar i undersaken til høyre, blir kronesvekkelsen dratt fram som den viktigste årsaken til at arbeidsledigheten i Norge er moderat i en internasjonal sammenheng, til tross for det kraftige oljeprisfallet.

Dobbel oljepriseffekt

Cappelen-utvalget leverte i fjor sin rapport som blant annet så på sysselsettingseffektene av oljeprisfallet. Kronekursen og oljeprisen følger tradisjonelt hverandre, og så skjedde også etter oljepriskollapsen i 2014.

Utvalgets beregninger viser at mens lavere oljepris fører til færre jobber, bidrar kronesvekkelsen i motsatt retning flere jobber. Til sammen tilsvarer det at det i perioden 2013 til 2016 omkring 80.000 jobber ble borte som følge av oljebremsen, mens det kom til 50.000 på grunn av valutaeffektene og dem endelig sysselsettingsnedgangen blir dermed mer dempet.

Sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland, påpeker i sitt svar at den lave renten også har bidratt til økte boligpriser, og at dette igjen har ført til økt byggeaktivitet og sysselsetting i den næringen.

stiann@klassekampen.no

Lørdag 24. mars 2018
ETTERTANKE: LO-rådgiver Jonas Bals angriper sin tidligere sjef for hånd­teringen av Acer-saken. Fylkesordfører Tore O. Sandvik sier saken er mer opp­rivende for partiet enn EU-striden.
Fredag 23. mars 2018
TRUET: Mange overlevende etter 22. juli har blitt eller føler seg truet etter de siste ukenes debatt. – Ingen av dem har dratt 22. juli-kortet, sier Tonje Brenna.
Torsdag 22. mars 2018
SOSIALE MEDIER: De er skuffet over Frp, men hyller Sylvi Listhaug. Om lag 30.000 nordmenn er aktive på innvandringskritiske Facebook-grupper.
Onsdag 21. mars 2018
SLÅR TILBAKE: – Hvis opposisjonen tror det skal bli lettere framover nå, tar de feil, sier Mazyar Keshvari. Han er en av flere Frp-topper som lover debatt om 22. juli.
Tirsdag 20. mars 2018
LØSNING: Stortinget godtar Acer, og Statnett skal eie alle utenlands­forbindelser, ifølge Klassekampens opplysninger. AUF ber likevel om utsettelse av saken.
Mandag 19. mars 2018
DYR SKYSS: Skuleskyss kostar nær fire milliardar kroner i året – ein tredel av det barnetrygda kostar.Den dyraste skuleskyssen kostar ein million per elev.
Lørdag 17. mars 2018
MOTPOLER: Uenigheten om EUs energiunion går helt til topps i Ap. Mens Jonas Gahr Støre har advart mot å si nei, har parti­sekretær Kjersti Stenseng i interne møter advart mot å si ja.
Fredag 16. mars 2018
VISSTE IKKE: Samtidig som Hydro bevisst slapp ut forurenset vann, opplyste selskapet til næringsdepartementet at de ikke hadde noen grunn til å tro at det forekom lekkasjer i Brasil.
Torsdag 15. mars 2018
KABELKNUTE: KrF meiner suvereniteten er viktigare enn Acer – og bed Høgsterett vurdere saka. Knut Arild Hareide seier norske interesser er meir enn økonomi.
Onsdag 14. mars 2018
VASER OM ACER: Jonas Gahr Støre meiner han ikkje undervurderte Acer-motstanden i eige parti.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk