Fredag 1. september 2017
GOD HJELP: Sentralbanksjef Øystein Olsen har redusert styringsrenten til nær null, noe som har ført til en lav kronekurs. Dette er en viktig grunn at arbeidsledigheten ikke har blitt enda høyere, og det har vært til god hjelp for finansminister Siv Jensen (Frp).Foto: Berit Roald, NTB scanpix
Lav kronekurs har vært det viktigste for å hindre større jobbtap etter oljekrisa, mener økonomer:
Jensen kan takke Olsen
DRAHJELP: Finansminister Siv Jensens krisepakker og skatteletter har vært langt mindre viktig for norsk økonomi enn sentralbanksjef Øystein Olsens rentekutt, sier eksperter.

ØKONOMI

Finansminister Siv Jensen (Frp) har måtte håndtert tidenes oljeprisfall etter at prisen på Norges viktigste eksportprodukt kollapset i 2014. Men eksperter Klassekampen har snakket med, mener at den lave kronekursen som følge av at sentralbanksjef Øystein Olsen har redusert styringsrenten til nær null, er en viktig grunn at arbeidsledigheten ikke har blitt enda høyere.

Selv om Norsk økonomi har vært uheldig med oljeprisen de siste fire årene, har det vært mer hjelp enn vanlig å få fra lav rente og kronekurs. Lav krone gjør at norske varer blir rimeligere på verdensmarkedet og styrker landets konkurranseevne.

Gitt at kronekursen i år blir slik Statistisk sentralbyrå (SSB) har spådd, vil norsk konkurranseevne bli styrket med 18 prosent fra 2013 til 2017 målt som årsgjennomsnitt.

Kronekursen ga ikke de rødgrønne like mye drahjelp i perioden før. I den rødgrønne regjeringens andre periode gjorde sterk krone at konkurranseevnen ble svekket med 5 prosent, mens kronekursen styrket konkurranseevnen med 2 prosent i de rødgrønnes første periode. I Bondevik 2-regjeringens periode gjorde kronekursen at konkurranseevnen ble svekket med 8 prosent.

Mye av årsaken ligger i at Norges Bank styringsrente har blitt senket gjentatte ganger. Under Jensens regime har den i snitt ligget i underkant av 1 prosent, mot 1,8 prosent i de rødgrønnes andre periode, 3,6 prosent i den første og 4 prosent under Bondevik 2-regjeringen.

Fakta

Kronesvekkelsen:

• Kronekursen har falt med 18 prosent fra årsgjennomsnittet i 2013 til årsgjennomsnittet i 2017. For 2017 er det antatt at kronen styrker seg med 0,7 prosent i tråd med Statistisk sentralbyrå sine prognoser.

• Under den rødgrønne regjeringens andre periode var det i motsatt retning en konkurransesvekkelse på 5 prosent på grunn av kronekursen. I de rødgrønnes første periode styrket kronekursen konkurranseevnen med 2 prosent, mens den svekket konkurranseevnen med 8 prosent under Bondevik 2-regjeringen.

Lavere skatter

Et annet plaster på såret for eksportindustrien etter oljeprisfallet, er at lønnsoppgjørene har gitt arbeidstakerne svært lite ekstra i lønningsposene. Dette skal i teorien bedre konkurranseevnen til de norske bedriftene som konkurrerer på verdensmarkedet, og dermed redusere arbeidsledigheten.

Blir lønnsveksten i år slik SSB anslår, vil norske arbeidstakere i ha fått en realårslønnsvekst på så vidt over null i årsgjennomsnitt de fire siste årene. I de rødgrønnes andre periode, i årene fra 2010 til 2013, var til sammenlikning realårslønnsveksten i gjennomsnitt på 2,3 prosent og i de rødgrønnes første periode fra 2006 til 2009 var den på 2,75 prosent i snitt.

Den blåblå regjeringen har i sin periode senket skattene med om lag 20 milliarder kroner, og økte oljepengebruken med over 90 milliarder kroner.

Klassekampen har spurt fire norske økonomer om å vurdere hvordan disse fire momentene har påvirket arbeidsledigheten: Kronesvekkelse, lav lønnsvekst, skattekutt og økt oljepengebruk.

Som det kommer fram av økonomes svar i undersaken til høyre, blir kronesvekkelsen dratt fram som den viktigste årsaken til at arbeidsledigheten i Norge er moderat i en internasjonal sammenheng, til tross for det kraftige oljeprisfallet.

Dobbel oljepriseffekt

Cappelen-utvalget leverte i fjor sin rapport som blant annet så på sysselsettingseffektene av oljeprisfallet. Kronekursen og oljeprisen følger tradisjonelt hverandre, og så skjedde også etter oljepriskollapsen i 2014.

Utvalgets beregninger viser at mens lavere oljepris fører til færre jobber, bidrar kronesvekkelsen i motsatt retning flere jobber. Til sammen tilsvarer det at det i perioden 2013 til 2016 omkring 80.000 jobber ble borte som følge av oljebremsen, mens det kom til 50.000 på grunn av valutaeffektene og dem endelig sysselsettingsnedgangen blir dermed mer dempet.

Sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland, påpeker i sitt svar at den lave renten også har bidratt til økte boligpriser, og at dette igjen har ført til økt byggeaktivitet og sysselsetting i den næringen.

stiann@klassekampen.no

Lørdag 18. november 2017
UKVALIFISERT: Bent Arne Aasli har jobbet med vann og avløp siden han var 16 år. Nå mener regjeringen han ikke er kvalifisert til å gjøre jobben sin fordi han ikke har nok studiepoeng.
Fredag 17. november 2017
HASTER: Landet rundt må det nå kuttes ved syke­husene. Årsaken er krav om stadig effektivisering. Strikken strekkes for langt, mener Legeforeningen.
Torsdag 16. november 2017
REGNSKAP: Det er forskjeller i hvor mye ulike innvandrergrupper står for av skatteinntekter. Mens iranere i snitt betaler 94.300 kroner, står polakker for 70.800 skattekroner per hode.
Onsdag 15. november 2017
SJAU: Fjellstrand verft vil ikkje nytte permitterte arbeidarar til nye oppdrag. LO fryktar at verksemda vil kvitte seg med alle fast tilsette.
Tirsdag 14. november 2017
URO: I en fersk rapport varsler Nav om økende kløfter mellom fattig og rik. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige opp fra 7,7 til 9,3 prosent.
Mandag 13. november 2017
GÅR AV: Allerede i mars var Finans­departementet bekymret for omorganiseringen i SSB. Men Christine Meyer mener hun hadde mandat til å avskilte forskere. Nå fratrer hun stillingen.
Lørdag 11. november 2017
AU: Aldri før har KrF vore målt så lågt på Klassekampens barometer. Hareide håpar ny politikk skal ta KrF ut av skugganes dal.
Fredag 10. november 2017
VIL SNU: Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim vil trosse asylforliket, myke opp asylpolitikken og finne en «praktisk løsning» for å hjelpe oktoberbarna.
Torsdag 9. november 2017
FISJONSKRAFT: To av tre finnmarkingar seier nei til tvangssamanslåinga med Troms fylke, men reforma stoppar ikkje. – Sp må få kink i nakken av å sjå seg så mykje bakover, seier Sanner.
Onsdag 8. november 2017
TAR FEIL: Sylvi Listhaug og Utlendingsdirektoratet tar feil om at det er trygt å returnere «oktoberbarna» til Afghanistan, fastslår Afghanistan-ekspert Arne Strand. Listhaug skal orientere om sikkerheten i Stortinget i dag.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk