Fredag 1. september 2017
GOD HJELP: Sentralbanksjef Øystein Olsen har redusert styringsrenten til nær null, noe som har ført til en lav kronekurs. Dette er en viktig grunn at arbeidsledigheten ikke har blitt enda høyere, og det har vært til god hjelp for finansminister Siv Jensen (Frp).Foto: Berit Roald, NTB scanpix
Lav kronekurs har vært det viktigste for å hindre større jobbtap etter oljekrisa, mener økonomer:
Jensen kan takke Olsen
DRAHJELP: Finansminister Siv Jensens krisepakker og skatteletter har vært langt mindre viktig for norsk økonomi enn sentralbanksjef Øystein Olsens rentekutt, sier eksperter.

ØKONOMI

Finansminister Siv Jensen (Frp) har måtte håndtert tidenes oljeprisfall etter at prisen på Norges viktigste eksportprodukt kollapset i 2014. Men eksperter Klassekampen har snakket med, mener at den lave kronekursen som følge av at sentralbanksjef Øystein Olsen har redusert styringsrenten til nær null, er en viktig grunn at arbeidsledigheten ikke har blitt enda høyere.

Selv om Norsk økonomi har vært uheldig med oljeprisen de siste fire årene, har det vært mer hjelp enn vanlig å få fra lav rente og kronekurs. Lav krone gjør at norske varer blir rimeligere på verdensmarkedet og styrker landets konkurranseevne.

Gitt at kronekursen i år blir slik Statistisk sentralbyrå (SSB) har spådd, vil norsk konkurranseevne bli styrket med 18 prosent fra 2013 til 2017 målt som årsgjennomsnitt.

Kronekursen ga ikke de rødgrønne like mye drahjelp i perioden før. I den rødgrønne regjeringens andre periode gjorde sterk krone at konkurranseevnen ble svekket med 5 prosent, mens kronekursen styrket konkurranseevnen med 2 prosent i de rødgrønnes første periode. I Bondevik 2-regjeringens periode gjorde kronekursen at konkurranseevnen ble svekket med 8 prosent.

Mye av årsaken ligger i at Norges Bank styringsrente har blitt senket gjentatte ganger. Under Jensens regime har den i snitt ligget i underkant av 1 prosent, mot 1,8 prosent i de rødgrønnes andre periode, 3,6 prosent i den første og 4 prosent under Bondevik 2-regjeringen.

Fakta

Kronesvekkelsen:

• Kronekursen har falt med 18 prosent fra årsgjennomsnittet i 2013 til årsgjennomsnittet i 2017. For 2017 er det antatt at kronen styrker seg med 0,7 prosent i tråd med Statistisk sentralbyrå sine prognoser.

• Under den rødgrønne regjeringens andre periode var det i motsatt retning en konkurransesvekkelse på 5 prosent på grunn av kronekursen. I de rødgrønnes første periode styrket kronekursen konkurranseevnen med 2 prosent, mens den svekket konkurranseevnen med 8 prosent under Bondevik 2-regjeringen.

Lavere skatter

Et annet plaster på såret for eksportindustrien etter oljeprisfallet, er at lønnsoppgjørene har gitt arbeidstakerne svært lite ekstra i lønningsposene. Dette skal i teorien bedre konkurranseevnen til de norske bedriftene som konkurrerer på verdensmarkedet, og dermed redusere arbeidsledigheten.

Blir lønnsveksten i år slik SSB anslår, vil norske arbeidstakere i ha fått en realårslønnsvekst på så vidt over null i årsgjennomsnitt de fire siste årene. I de rødgrønnes andre periode, i årene fra 2010 til 2013, var til sammenlikning realårslønnsveksten i gjennomsnitt på 2,3 prosent og i de rødgrønnes første periode fra 2006 til 2009 var den på 2,75 prosent i snitt.

Den blåblå regjeringen har i sin periode senket skattene med om lag 20 milliarder kroner, og økte oljepengebruken med over 90 milliarder kroner.

Klassekampen har spurt fire norske økonomer om å vurdere hvordan disse fire momentene har påvirket arbeidsledigheten: Kronesvekkelse, lav lønnsvekst, skattekutt og økt oljepengebruk.

Som det kommer fram av økonomes svar i undersaken til høyre, blir kronesvekkelsen dratt fram som den viktigste årsaken til at arbeidsledigheten i Norge er moderat i en internasjonal sammenheng, til tross for det kraftige oljeprisfallet.

Dobbel oljepriseffekt

Cappelen-utvalget leverte i fjor sin rapport som blant annet så på sysselsettingseffektene av oljeprisfallet. Kronekursen og oljeprisen følger tradisjonelt hverandre, og så skjedde også etter oljepriskollapsen i 2014.

Utvalgets beregninger viser at mens lavere oljepris fører til færre jobber, bidrar kronesvekkelsen i motsatt retning flere jobber. Til sammen tilsvarer det at det i perioden 2013 til 2016 omkring 80.000 jobber ble borte som følge av oljebremsen, mens det kom til 50.000 på grunn av valutaeffektene og dem endelig sysselsettingsnedgangen blir dermed mer dempet.

Sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland, påpeker i sitt svar at den lave renten også har bidratt til økte boligpriser, og at dette igjen har ført til økt byggeaktivitet og sysselsetting i den næringen.

stiann@klassekampen.no

Tirsdag 17. juli 2018
INKASSOKRAV: Hvor mye penger har Erna Solberg lovet Nato å bruke på forsvar de neste årene? Det er spørsmålet Bjørnar Moxnes nå krever et klart svar på.
Mandag 16. juli 2018
TØRT: Tørken som nå rammer Østlandet kan bli en del av et normalt ustabilt klima. Det vil ramme jordbruket hardt. – Det er så dårlig at en blir deprimert av å gå i åkeren, sier bonde Anders Klaseie.
Lørdag 14. juli 2018
SKADEN SKJEDD: Tørken raserer kornavlingene på Østlandet og Norge får sitt dårligste kornår siden 1974. Det er allerede for seint å berge kornhøsten.
Fredag 13. juli 2018
SLITER: Mange personer som går på sosialhjelp eller lever på stønader, har ikke råd til å gå til tannlegen, reise på ferie eller delta i fritidsaktiviteter.
Torsdag 12. juli 2018
FULLT: Bergen, Flåm og Geiranger kneler under vekta av masseturismen. Lokalbefolkninga reagerer og vil ha færre turistar.
Onsdag 11. juli 2018
BØNDA IFRA NORD: Finnmark kan ramle heilt ut av Stortinget. Finnmarks fylkesordførar er likevel open for at areal skal telje mindre enn i dag når ein fordeler stortingsmandat.
Tirsdag 10. juli 2018
TRYGD: Regjeringen vil hindre at trygde­ytelser eksporteres ut av landet. Men internasjonale avtaler gjør at forslagene får få konsekvenser. – Prinsipielt viktig, sier Erlend Wiborg (Frp).
Mandag 9. juli 2018
GASS: I Kirkenes er det på nytt håp om gassvirksomhet etter framstøt fra det russiske selskapet Novatek. Ordfører Rune Rafaelsen tror Russland vil bestemme om prosjektet får lov til å starte.
Lørdag 7. juli 2018
HARDHENDT: KrF-leder Knut Arild Hareide får en opptur på tampen av sin mektigste stortingsperiode, men får mest skryt av velgerne for å ha presset ut Sylvi Listhaug (Frp).
Fredag 6. juli 2018
JUKS: En person uten kvalifikasjoner ga seg ut for å være tolk på Oslo universitets­sykehus. Tolke­foreningen tror det kan være flere falske tolker.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk