Torsdag 31. august 2017
KLAR TIL KAMP: LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen har éi og ei halv veke på seg til å sikre maktskifte.
LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen vil mobilisere mot Arbeiderparti-krisa:
Slår blåblå alarm
Kjersti Stenseng
MARSJORDRE: LO-leiaren meiner dei blåblå vil ta ein ny valsiger som eit påskot for å trekkje politikken mykje lengre til høgre. – Vi har sett inn eit ekstra gir, seier partisekretæren i Ap.

VAL 2017

Det er alvor på Youngstorget no. Lange periodar med komfortabelt fleirtal for venstresida er bytt ut med målingar der Ap søkk som ein stein.

No manar LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen til kamp. Med éi og ei halv veke att til valet er det mykje som står på spel, meiner han:

– Eg vil kome med ei oppfordring til venstresida: Det handlar om å få fram kva som eigentleg står på spel. Folk er opptekne av eit meir rettferdig og meir likestilt samfunn. Høgre og Frp opplevde massiv motstand då dei gjekk laus på arbeidsmiljølova, retten til sjølvbestemt abort eller fedrekvota, seier Gabrielsen.

No fryktar han at valsiger skal gje endå blåare politikk.

– Men om dei likevel opplever at dei kan kome unna med det og vinne valet trass i den motstanden vi har gjeve dei undervegs, då fryktar eg at dei vil ta det som ein inspirasjon til å leggje politikken endå lengre til høgre i neste periode, meiner LO-leiaren.

Fakta

Krisemålingar for Ap:

• TV 2, 29. august: 25,7 prosent

• NRK, 29. august: 24,4 prosent

• Dagbladet, 25. august: 29,5 prosent

• VG, 24. august: 27,6 prosent

• Aftenposten, 24. august: 27,4 prosent

Halve jobben ventar

Gabrielsen seier halve jobben står att:

– Venstresida – fagrørsla og kvinnerørsla – gjorde halve jobben då vi mobiliserte massivt mot kutta i arbeidsmiljølova, og 8. mars 2014 mot å innskrenke retten til sjølvbestemt abort. Men resten av jobben blir gjort 11. september. Det er dét som er fullgod jobb, seier han, og følgjer opp:

– Og så vil eg leggje til: Det blir ikkje regjeringsskifte utan eit sterkt Ap.

For det er ikkje tvil om at det er katastrofetala til Ap som no trugar siger for venstresida. Tysdag viste ei måling hos NRK at Høgre hadde gått forbi Ap (sjå notis).

Lært av 2005

LO-leiaren sit på toppen av eit system med nesten éin million medlemer. Han veit godt at dersom mange nok røystar på venstresida, blir Ap-leiar Jonas Gahr Støre statsminister. Gabrielsen trur høgresida har gjort mykje rett i valkampen:

– Høgresida har lært av feila frå 2005. Då fremja dei mange av sine kontroversielle og upopulære framlegg tett opp til valet. Det har dei lært av. No har dei gjort unna mange av dei upopulære sakene tidleg i perioden, i håp om at folk flest skulle gløyme dei når valdagen kom.

Han vil ha svar på kor pengane til nye skattekutt skal kome frå:

– Erna Solberg vil ikkje svare på kor pengane til skattekutt og andre prioriteringar skal kome frå: Dei hugsar korleis det slo ut i 2005.

– Har ikkje venstresida greidd å vise at det står noko på spel?

– Det er semje om strategien. Det høgresida har gjort, er å leggje retorikken tett opptil venstresida. Dei vil tilsløre skiljeliner som er der, men som det kan bli vanskeleg å få dei fram i mediestøyen. Særleg ser vi dei skiljelinjene på arbeidslivsfeltet.

– Eit mindre tolerant Noreg

Gabrielsen meiner det ikkje er mangel på skiljeliner:

– Vi vil ha ein ny kurs. Vi vil ta kampen mot sosial dumping, innleigd arbeidskraft, nulltimars-kontraktar og usosiale skattekutt, og prioritere omfordeling og velferd.

Gabrielsen legg til kva han trur kan bli resultatet på andre område:

– Vi kjem til å få nye, smålege kutt for dei som har minst. Og: Vi kjem til å få nye åtak mot det tolerante, likestilte, solidariske Noreg, slik vi høyrer frå Sylvi Listhaug.

LOs tillitsvalde har éin jobb å gjere fram mot valdagen: Mobilisere dei som har røysta på venstresida tidlegare.

– Éin million veljarar sit på gjerdet. Vi på venstresida må vere trygge på at arbeidskollegaen din, naboen din og kameraten din ønskjer det same samfunnet som deg. Vi må ta den ekstra kaffikoppen og samtalen. Folk må drikke kaffi til dei ikkje greier meir. Det handlar om å riste i gjerdet, så folk kjem ned. Det er lettare å få folk ned frå gjerdet enn opp frå sofaen.

Ap har funne eit ekstra gir

Kjersti Stenseng, Aps partisekretær, fortel at partiorganisasjonen no har sett inn eit ekstra gir. Til dømes seier frivillige som har sagt at dei kan gå to kveldar og banke på dører, at dei kan gå fire dagar.

– Det er ein sterk kampvilje i organisasjonen. Dei dårlege målingane har utløyst full mobilisering, og mykje av det handlar om praktisk arbeid. Det er nesten éin million usikre veljarar, og mange av dei har røysta Ap tidlegare. Det er fullt mogleg å henta dei inn igjen, seier ho.

Stenseng fortel at Ap derfor skal spisse bodskapen, og målrette seg meir mot dei tidlegare Ap-veljarane som no sit på gjerdet.

– Det viktigaste no er politikken. Vi går til val på skule, utdanning og helse. Vi trur eksempelvis at det er mykje viktigare med 3000 nye lærarar enn 4000 nye nullskattytarar.

Ho syner til at Ap har lova tolv milliardar til sjukehusa, éin milliard til yrkesfaga og ein fornya og forsterka arbeidsmiljølov som ivaretek arbeidsfolk.

– Veit du kvifor Ap fell så brått på målingane?

– Det er ikkje lett å peike på ein enkeltårsak. Vi ser at mange er samde med oss i hovudlinene, men det er enkeltsaker som utløyser at folk faktisk stemmer. Mange er usikre. Og Ap er ikkje eit éisaksparti, vi er eit breitt parti for folk over heile landet.

– Men slik var det vel også for eit år sidan?

– Jo, det kan du seie. Men no nærmar det seg val.

politikk@klassekampen.no

Lørdag 24. mars 2018
ETTERTANKE: LO-rådgiver Jonas Bals angriper sin tidligere sjef for hånd­teringen av Acer-saken. Fylkesordfører Tore O. Sandvik sier saken er mer opp­rivende for partiet enn EU-striden.
Fredag 23. mars 2018
TRUET: Mange overlevende etter 22. juli har blitt eller føler seg truet etter de siste ukenes debatt. – Ingen av dem har dratt 22. juli-kortet, sier Tonje Brenna.
Torsdag 22. mars 2018
SOSIALE MEDIER: De er skuffet over Frp, men hyller Sylvi Listhaug. Om lag 30.000 nordmenn er aktive på innvandringskritiske Facebook-grupper.
Onsdag 21. mars 2018
SLÅR TILBAKE: – Hvis opposisjonen tror det skal bli lettere framover nå, tar de feil, sier Mazyar Keshvari. Han er en av flere Frp-topper som lover debatt om 22. juli.
Tirsdag 20. mars 2018
LØSNING: Stortinget godtar Acer, og Statnett skal eie alle utenlands­forbindelser, ifølge Klassekampens opplysninger. AUF ber likevel om utsettelse av saken.
Mandag 19. mars 2018
DYR SKYSS: Skuleskyss kostar nær fire milliardar kroner i året – ein tredel av det barnetrygda kostar.Den dyraste skuleskyssen kostar ein million per elev.
Lørdag 17. mars 2018
MOTPOLER: Uenigheten om EUs energiunion går helt til topps i Ap. Mens Jonas Gahr Støre har advart mot å si nei, har parti­sekretær Kjersti Stenseng i interne møter advart mot å si ja.
Fredag 16. mars 2018
VISSTE IKKE: Samtidig som Hydro bevisst slapp ut forurenset vann, opplyste selskapet til næringsdepartementet at de ikke hadde noen grunn til å tro at det forekom lekkasjer i Brasil.
Torsdag 15. mars 2018
KABELKNUTE: KrF meiner suvereniteten er viktigare enn Acer – og bed Høgsterett vurdere saka. Knut Arild Hareide seier norske interesser er meir enn økonomi.
Onsdag 14. mars 2018
VASER OM ACER: Jonas Gahr Støre meiner han ikkje undervurderte Acer-motstanden i eige parti.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk