Mandag 28. august 2017
KLAGESTORM: Elin Ørjasæter reagerer på NRKs omtale av klagene på «Faten tar valget». «NRK-ledelsen har i uka som gikk laget egne redaksjonelle saker om de mest ubehagelige og grunnløse klagene og etterlatt inntrykk er at dette er representativt for klagebunken. Hvorvidt det er riktig vet ingen i rådet foreløpig», skriver hun. Foto: Tom Henning Bratlie
• Kringkastingsrådet har mottatt over 5300 klager på hijab-bruk • «Faten tar valget» har premiere torsdag
Trekker seg fra K-rådet
Undersak

Kringkastingsrådets leder er kritisk til NRK

Kringkastingsrådets leder Per Edgar Kokkvold synes det er svært beklagelig at Elin Ørjasæter trekker seg i protest, trolig som den første i rådets historie.

– Det er ingen tvil om at Ørjasæters stemme er viktig i rådet. Rådet er bindeledd mellom NRK og publikum, og da er det viktig at alle lyttere og seere opplever at de er representert.

Han gir Elin Ørjasæter rett i at de som klager til rådet skal føle seg trygge på at klagene ikke blir fanget opp og brukt som utgangspunkt for nyhetssaker av NRK før de er ferdigbehandlet.

– Ja, jeg mener det er et godt prinsipp. Det er ikke uvanlig at klager blir referert i forkant, men uten at klagerens navn blir brukt. Men konkrete klager skal ikke utleveres til mediene først.

– Har de blitt utlevert i dette tilfellet?

– Nei, men det er blitt skapt et inntrykk av at klagene som har blitt opplest og referert til i mediene, er sendt til Kringkastingsrådet. I så måte har ikke NRK vært tilstrekkelig dyktig på å utøve kildekritikk. Det har framstått som uklart om de omtalte klagene har vært til Kringkastingsrådet eller om det er andre typer henvendelser.

NRK har heller ikke grunnlag for å framstille det som om flesteparten av klagene er preget av fordommer og fremmedhat, mener Kokkvold.

– Jeg vil tro at mange av klagerne har en begrunnet oppfatning av at NRK bedriver urettferdig forskjellsbehandling mellom kors og hijab.

DEBATT: NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen sier han ikke kunne ha ventet med å uttale seg.Foto: Linda Bournane Engelberth
Samfunnsdebattant Elin Ørjasæter trekker seg som medlem av Kringkastingsrådet. Årsaken er NRKs håndtering av klagene mot programmet «Faten tar valget».

Medier

Allerede før programmet har hatt premiere, har «Faten tar valget» slått alle rekorder i antall klager til Kringkastingsrådet.

Fredag kveld var det kommet inn over 5300 klager fra folk som reagerer på at programleder Faten Mahdi Al-Hussainis bruker det religiøse hodeplagget hijab. Programmet har premiere torsdag.

Nå tar den allerede opphetede debatten en uventet vending, når den profilerte samfunnsdebattanten og aviskommentatoren Elin Ørjasæter trekker seg fra Kringkastingsrådet.

Ørjasæter ønsker ikke å stille til intervju, men viser til fratredelsesbrevet som hun sendte på epost til kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) lørdag, og som Klassekampen har fått tilgang til. På e-post til Klassekampen forklarer hun:

«Jeg er lei meg på vegne av de mange tusen klagerne som blir hengt ut offentlig av NRK som moralsk dårlige mennesker, før rådet selv har lest så mye som en eneste klage.»

Ørjasæter mener NRK i sin omtale av klagene i nyhetsprogrammer har skapt et skjevt bilde av klagene som hatefulle og islamfiendtlige, og at kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har bidratt til dette gjennom sine uttalelser til mediene.

Fakta

Hijab-strid i NRK:

• Kringkastingsrådet har mottatt over 5300 klager på valgprogrammet «Faten tar valget», som har premiere torsdag.

• Klagerne reagerer på at programleder Faten Mahdi Al-Hussainis bruker det religiøse hodeplagget hijab.

• Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har sagt til NRK og andre medier at han blir trist og opprørt over mange av klagene, som han mener er uttrykk for mørke krefter og muslimhat i samfunnet.

• Kringkastingsrådet skal behandle klagene 14. september.

– Klagerne i god tro

I brevet skriver Ørjasæter at det trolig er mange i klagebunken som argumenterer både prinsipielt og legitimt om grensene for bruk av religiøse symboler på NRK, uten at dette har framkommet i NRKs dekning.

Samtidig som hun understreker at hun på ingen måte vil forsvare de hatefulle ytringene som er blitt gjengitt i pressen, reagerer hun på at klagene blir brukt som «redaksjonelt råstoff» i beste sendetid på NRK, lenge før Kringkastingsrådet har fått tilgang til klagene og behandlet dem i rådet.

«Klagerne var i god tro da de sendte sine klager, de trodde de sendte dem til Kringkastingsrådet, verken til NRKs redaksjoner eller til NRK-ledelsen», skriver Ørjasæter til Klassekampen.

Hun hevder det er måten rådet er organisert på som åpner for at de som klager til Kringkastingsrådet risikerer å bli fanget opp av NRKs nyhetsredaksjon. Den negative forhåndsomtalen av klagene viser at rådets sekretariat ikke burde sortere under NRKs ledelse, men heller vært frittstående, mener hun.

Forsvarer uttalelsene

I debatten som har rast om «Faten tar valget», har kringkastingssjef Eriksen ikke lagt skjul på hva han synes om innholdet i mange av klagene som har kommet ham for øre, enten klagene har blitt sendt direkte til ham, til NRKs publikumsservice eller via Kringkastingsrådets klageskjema. I et nyhetsoppslag på NRKs nettutgave forrige mandag beskrev han noen av klagene som hatefulle og fordomsfulle, og sa at de gjorde ham både «trist og opprørt».

– Jeg kan ikke forstå Ørjasæters motivasjon og tilnærming til denne saken, sier Eriksen.

– Det er ingen tvil om at dette programmet har utløst hatefulle reaksjoner og som er et uttrykk for mørke krefter i samfunnet. Som kringkastingssjef er det en svært viktig oppgave å sørge for at ingen blir skremt vekk fra den offentlige arena på grunn av religiøs tro, utseende eller seksuell orientering.

Han har heller ingen forståelse for kritikken om at han har bidratt til gi et skjevt bilde av klagene eller at han har forskuttert rådets behandling av saken.

– Først og fremst var det debatten som foregår på sosiale medier og i offentligheten, samt rekken av meldinger og brev til meg selv som er grunnlaget for mine uttalelser. Men hvor disse uttalelsene framkommer, er helt irrelevant. Det er den hatefulle og fordomsfulle tonen i disse meldingene som gjør meg så opprørt på vegne av Faten og andre unge muslimske kvinner som står fram i mediene, sier Eriksen.

– Bør ikke du som kringkastingssjef vente med å omtale klager som kommer inn til Kringkastingsrådet før de er behandlet der?

– Selvsagt skal vi møte enhver debatt med åpenhet. Men som kringkastingssjef kan jeg ikke vente med å uttale meg i en så viktig samfunnsdebatt til Kringkastingsrådet har behandlet saken, sier Eriksen.

Selbekk uenig

– Vi som sitter i rådet, har krav på å få vite om det er en brun, rasistisk kloakk av klager som renner inn til rådet, eller om bildet er mer nyansert, sier Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk, som også er utnevnt av regjeringen til å sitte i Kringkastingsrådet.

Han synes det er overraskende og trist at Ørjasæter trekker seg.

– Hun er en god bidragsyter, som alltid har gode og sterke meninger å komme med. Men selv om jeg beklager dette sterkt, ser jeg ikke dette er noen god grunn til å trekke seg fra rådet, sier han.

Også Selbekk har reagert på NRKs omtale av klagestormen. I forrige uke sendte han en epost til rådets sekretariat og ba om at medlemmene fikk mer innsikt i innholdet i klagene. Dette fikk han innfridd.

– Jeg følger Ørjasæters argumentasjon et stykke på veien, men mener det er utopisk å kreve at kringkastingssjefen skal vente med å engasjere seg i en debatt som koker. Det er ikke bare Kringkastingsrådet som er blitt oversvømmet av klager, men hele nettet og NRKs publikumskanaler. I en sak som dette er det viktig at vi som sitter i rådet stiller opp.

Kringkastingsrådet sekretær Erik Skarrud er i gang med å lese de 5300 klagene som er kommet inn, og som skal behandles på rådsmøte 14. september. Skarrud mener det er naturlig at både NRK-sjefen og Kringkastingsrådets medlemmer blir orientert i forkant om tidenes største klagestrøm.

– Det skulle bare mangle at de ikke ble orientert i en sak som dette. Men ingen av nyhetssakene som NRKs redaksjon har hatt om denne saken, har gjengitt innholdet i klager sendt til rådet, sier Skarrud.

Trolig blir antallet langt høyere etter at programmet har hatt premiere, kanskje opp mot 7000, ifølge Skarrud.

Kringkastingssjefen har tidligere tilbakevist at NRK forskjellsbehandler bruk av kors og hijab. Han holder fast ved at det er vesentlig forskjell på bruk av religiøse symboler i et nøytralt nyhetsprogram og i andre programflater som skal formidle programlederens egne meninger og holdninger.

jonas.braekke@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 28. august 2017 kl. 17.16
Onsdag 21. mars 2018
Petter Stordalen får tenning av bransjer med dype røtter. Det er dårlig nytt for alle som håper at hans opphold i bokbransjen blir kortvarig.
Tirsdag 20. mars 2018
Sylvi Listhaugs tilhengere mobiliserte med blomster. Motstanderne svarer med å donere penger. Er kampanjene to sider av samme lik og del-retorikk?
Mandag 19. mars 2018
Det er fremdeles full strid blant naboene som bor nærmest Utøya, over ett år etter at nytt forslag til plassering av minne­sted ble lansert.
Lørdag 17. mars 2018
Fortjener trakassørene en ny sjanse, eller må de finne seg i å bytte jobb? Feminister, jurister og medie­folk er uenige.
Fredag 16. mars 2018
Begrepet «norsk kultur» er tømt for innhold, mener forfatter Kaj Skagen. Skylda legger han på seksti­åtterne.
Torsdag 15. mars 2018
I «Dette livet eller det neste» fortelles historien til fremmed­krigeren Tariq. Juryen til Ungdommens kritikerpris mener romanen hjelper oss å forstå det uforståelige.
Onsdag 14. mars 2018
I en ny rapport fra Europaparlamentet ropes det varsko om høyre­orienterte nett­sider som presenterer seg som leksikon.
Tirsdag 13. mars 2018
Norske medier estetiserer forbrytelsen mot Kim Wall, mener NRK-journalist Anne Dorte Lunås.
Mandag 12. mars 2018
Forfattarforeininga kan enda med ei formell deling av rådet som vurderer medlemskap og stipendsøknader.
Lørdag 10. mars 2018
I helga er det årsmøte i Forfatterforeningen. Dit kommer også lederne for søsterforeningene i Danmark og Sverige, som lever godt med at foreningene er åpne for alle profesjonelle forfattere.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk