Lørdag 26. august 2017
Urotegn

• Det er forbruksvekst igjen i Norge, men det er samtidig noen underliggende problemer i norsk økonomi som kan få store negative effekter på sikt. Aftenposten skrev i går om høyere vekst som primært skyldes at norske forbrukere bruker mer penger enn før. Gjennomgangen viser samtidig at investeringsveksten faller i privat sektor i Fastlands-Norge. Den har falt sammenhengende de tre siste kvartalene. En ytterligere grunn til uro er at eksporten, når olje og gass holdes utenfor, ikke tar av. Dette kommer på toppen av problemer med lav produktivitetsvekst og fallende sysselsettingsgrad. En økende andel er avhengig av trygd.

• En del av disse problemene er strukturelle, og gjelder mange vestlige økonomier. Seniorforsker Eric Nævdal ved Frischsenteret påpeker i Dagens Næringsliv (DN) at vi i snart 40 år har sett en utvikling i den vestlige verden der produktivitetsveksten stagnerer. De siste tiårene har veksten nærmet seg null. Dette har skjedd til tross for sterk teknologisk utvikling og samtidig med økonomiske dereguleringer, privatisering og globalisering. Det paradoksale er at næringslivet og aksjeeierne likevel tjener mer enn noensinne. Investor Harald Moræus-Hanssen sier til DN at Den europeiske sentralbanken og nasjonale statsbanker gjennom massive støttekjøp bidrar til å holde eiendomspriser og finansmarkedene kunstig høye. Det er snakk om en enorm innsats for de rike i et håp om at de skal bruke mer penger og at det skal få fortgang i økonomien, hevder Moræus-Hanssen.

• I en situasjon der en ikke kan regne med at renta faller ytterligere, kan vekst i aksjemarkedet bare skje gjennom at bedriftene betaler mindre skatt, arbeidskraftkostnadene går ned eller at naturressursene utnyttes mer aggressivt, hevder Nævdal. Dermed er det ikke lenger slik at når bedriftene og aksjeeierne tjener mer, så bidrar det til samfunnsutvikling, offentlige tjenester og velferd, og bedre vilkår for lønnsmottakerne. Økt inntjening for bedrifter og aksjeeiere står i stadig større utstrekning i motsetning til samfunnets og vanlige arbeidstakeres interesser.

Torsdag 18. januar 2018
• The Guardian hadde tirsdag en sak der det hevdes at Norge uoffisielt sender signaler til Brussel om at Storbritannia ikke bør få en avtale med EU som er bedre enn EØS-avtalen, der Norge som kjent er pålagt å ta inn alle EU-lover på...
Onsdag 17. januar 2018
• I Jeløya-plattformen åpner Høyre, Frp og Venstre for storstilt overføring av offentlig tjenesteproduksjon til private. Flere steder i erklæringen står det at det er viktig å hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til...
Tirsdag 16. januar 2018
Sps Trygve Slagsvold Vedum har sagt at de tre samarbeidspartiene, Venstre, Høyre og Frp, får fram det verste hos hverandre. Det er kanskje ikke helt presist, men når det kommer til sentralisering, kommersialisering av...
Mandag 15. januar 2018
• Mange medlemmer i politiske ungdomspartier er svært unge, og flere ungdomspartier har ingen nedre aldersgrense. Er du under 15 år, må foreldrene akseptere medlemskapet, men etter fylte 15 bestemmer ungdommene selv. Det er derfor på sin...
Lørdag 13. januar 2018
• Nå raser det inn med nye saker om uakseptabel oppførsel i kjølvannet av #metoo-kampanjen. I går trakk en fylkesordfører i Hedmark fra Senterpartiet seg, Frps parlamentariske nestleder har gjort det samme, og en framtredende politiker i...
Fredag 12. januar 2018
• Stortingets høring om Christine Meyers avgang som SSB-direktør ble avholdt onsdag, og med det bør saken være avsluttet. Finansdepartementet bør likevel trekke noen lærdommer av hvordan styringsdialogen har fungert. Finansminister Siv...
Torsdag 11. januar 2018
• VG hadde i går en gjennomgang av hvilke sykehus i Norge som gir hjerneinnfarktrammede raskest hjelp, basert på 2016-rapporten fra Norsk hjerneslagregister. Ved slag er det som kjent av svært stor betydning at pasientene kommer raskest...
Onsdag 10. januar 2018
• I dag er det duket for høring om Statistisk sentralbyrå (SSB) på Stortinget. Aftenpostens Trine Eilertsen skriver i den forbindelse at dette handler om uavhengigheten til den nasjonale statistikkprodusenten. Espen Søbye, som selv er ansatt...
Tirsdag 9. januar 2018
• Så var det altså ikke bare navnet – OsloMet – det handlet om når Høgskolen i Oslo og Akershus nå får universitetsstatus, men om en mer dyptgripende engelskspråklig vending. I dagens avis går det fram at rektor Curt Rice ikke lenger vil...
Mandag 8. januar 2018
• Utsendinger fra Nord-Korea og Sør-Korea skal i morgen møtes til høynivåsamtaler for første gang på over to år. Møtet skjer i grensebyen Panmunjom og skal handle om OL som arrangeres i Sør-Korea i februar, samt andre temaer. I sin...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk