Lørdag 26. august 2017
Urotegn

• Det er forbruksvekst igjen i Norge, men det er samtidig noen underliggende problemer i norsk økonomi som kan få store negative effekter på sikt. Aftenposten skrev i går om høyere vekst som primært skyldes at norske forbrukere bruker mer penger enn før. Gjennomgangen viser samtidig at investeringsveksten faller i privat sektor i Fastlands-Norge. Den har falt sammenhengende de tre siste kvartalene. En ytterligere grunn til uro er at eksporten, når olje og gass holdes utenfor, ikke tar av. Dette kommer på toppen av problemer med lav produktivitetsvekst og fallende sysselsettingsgrad. En økende andel er avhengig av trygd.

• En del av disse problemene er strukturelle, og gjelder mange vestlige økonomier. Seniorforsker Eric Nævdal ved Frischsenteret påpeker i Dagens Næringsliv (DN) at vi i snart 40 år har sett en utvikling i den vestlige verden der produktivitetsveksten stagnerer. De siste tiårene har veksten nærmet seg null. Dette har skjedd til tross for sterk teknologisk utvikling og samtidig med økonomiske dereguleringer, privatisering og globalisering. Det paradoksale er at næringslivet og aksjeeierne likevel tjener mer enn noensinne. Investor Harald Moræus-Hanssen sier til DN at Den europeiske sentralbanken og nasjonale statsbanker gjennom massive støttekjøp bidrar til å holde eiendomspriser og finansmarkedene kunstig høye. Det er snakk om en enorm innsats for de rike i et håp om at de skal bruke mer penger og at det skal få fortgang i økonomien, hevder Moræus-Hanssen.

• I en situasjon der en ikke kan regne med at renta faller ytterligere, kan vekst i aksjemarkedet bare skje gjennom at bedriftene betaler mindre skatt, arbeidskraftkostnadene går ned eller at naturressursene utnyttes mer aggressivt, hevder Nævdal. Dermed er det ikke lenger slik at når bedriftene og aksjeeierne tjener mer, så bidrar det til samfunnsutvikling, offentlige tjenester og velferd, og bedre vilkår for lønnsmottakerne. Økt inntjening for bedrifter og aksjeeiere står i stadig større utstrekning i motsetning til samfunnets og vanlige arbeidstakeres interesser.

Lørdag 18. november 2017
• Rettssaken der Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten for utvinningstillatelsene for olje og gass i 23. konsesjonsrunde går for fulle tilhørerbenker i Oslo tingrett. For den som er opptatt av klimaspørsmål, er det svært mye...
Fredag 17. november 2017
• Onsdag arrangerte en rekke fagforeninger i byggebransjen i Oslo-området politisk streik. De streikendes hovedkrav er et midlertidig forbud mot bemanningsbransjen på bygge- og anleggsområdet i hovedstadsregionen. Streiken er ledd i en...
Torsdag 16. november 2017
• Forhandlingene om britisk EU-utmelding er ganske fastlåst. EUs forhandlingsopplegg går ut på å avklare hva utmeldingen skal koste før man går videre til samtaler om de konkrete vilkårene for framtidig samarbeid: overgangsordninger og...
Onsdag 15. november 2017
• Regjeringen gikk i går på nederlag i Stortinget i striden om de såkalte oktoberbarna. Et stortingsflertall bestående av samtlige opposisjonspartier, inkludert Venstre og KrF, vedtok en midlertidig stans i returene av enslige mindreårige...
Tirsdag 14. november 2017
• Tidligere SSB-sjef Christine Meyer har i flere sammenhenger uttalt at Siv Jensens inngripen mot hennes omorganisering av Statistisk sentralbyrå, har vært et anslag mot byråets uavhengighet, til tross for at departementet har vide...
Mandag 13. november 2017
• Etter de siste dagenes dramatiske strid om Statistisk sentralbyrå har mange mediekommentatorer problemer med å se forbi det faktum at finansminister Siv Jensen er Frp-leder og innvandringskritiker, mens avtroppende SSB-sjef Christine Meyer...
Lørdag 11. november 2017
• Regionreformen har vært en av de dårligst planlagte i norsk forvaltningshistorie. Et av de verste forslagene er Viken-regionen, som er en sammenslåing av Buskerud, Akershus og Østfold. Den nye regionen vil bli landets desidert største, med...
Fredag 10. november 2017
• Leder av Oslo Arbeidersamfunn, Fredrik Mellem, har skrevet brev til LO i Oslo der han ber fagbevegelsen nekte Norges Kommunistiske Parti (NKP) plass i 1. mai-toget. Han ber samtidig vakter slå ned på bruk av symboler som «stjerner, hammer...
Torsdag 9. november 2017
• De ambisiøse fylkesordførerne i Hordaland og Sogn og Fjordane, Anne Gine Hestetun (Ap) og Jenny Følling (Sp), hadde som mål å samle alle de fire vestlandsfylkene til en felles region. Slik gikk det ikke. Rogaland og Møre og Romsdal hoppet...
Onsdag 8. november 2017
• Lekkasjene fra advokatselskapet Appleby som Aftenposten publiserer i Norge, avslører hvordan de største amerikanske, multinasjonale selskapene opererer. Tidligere har skatteomgåelser fra Facebook, Apple, Google, Amazon, Microsoft,...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk