Lørdag 26. august 2017
Urotegn

• Det er forbruksvekst igjen i Norge, men det er samtidig noen underliggende problemer i norsk økonomi som kan få store negative effekter på sikt. Aftenposten skrev i går om høyere vekst som primært skyldes at norske forbrukere bruker mer penger enn før. Gjennomgangen viser samtidig at investeringsveksten faller i privat sektor i Fastlands-Norge. Den har falt sammenhengende de tre siste kvartalene. En ytterligere grunn til uro er at eksporten, når olje og gass holdes utenfor, ikke tar av. Dette kommer på toppen av problemer med lav produktivitetsvekst og fallende sysselsettingsgrad. En økende andel er avhengig av trygd.

• En del av disse problemene er strukturelle, og gjelder mange vestlige økonomier. Seniorforsker Eric Nævdal ved Frischsenteret påpeker i Dagens Næringsliv (DN) at vi i snart 40 år har sett en utvikling i den vestlige verden der produktivitetsveksten stagnerer. De siste tiårene har veksten nærmet seg null. Dette har skjedd til tross for sterk teknologisk utvikling og samtidig med økonomiske dereguleringer, privatisering og globalisering. Det paradoksale er at næringslivet og aksjeeierne likevel tjener mer enn noensinne. Investor Harald Moræus-Hanssen sier til DN at Den europeiske sentralbanken og nasjonale statsbanker gjennom massive støttekjøp bidrar til å holde eiendomspriser og finansmarkedene kunstig høye. Det er snakk om en enorm innsats for de rike i et håp om at de skal bruke mer penger og at det skal få fortgang i økonomien, hevder Moræus-Hanssen.

• I en situasjon der en ikke kan regne med at renta faller ytterligere, kan vekst i aksjemarkedet bare skje gjennom at bedriftene betaler mindre skatt, arbeidskraftkostnadene går ned eller at naturressursene utnyttes mer aggressivt, hevder Nævdal. Dermed er det ikke lenger slik at når bedriftene og aksjeeierne tjener mer, så bidrar det til samfunnsutvikling, offentlige tjenester og velferd, og bedre vilkår for lønnsmottakerne. Økt inntjening for bedrifter og aksjeeiere står i stadig større utstrekning i motsetning til samfunnets og vanlige arbeidstakeres interesser.

Mandag 25. september 2017
• Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) er intervjuet av Minerva om Arbeiderpartiets utvikling etter det begredelige stortingsvalget. Selv kan han vise til gode resultater fra sine kjerneområder i Oslos østlige drabantbyer, der Ap stikk i...
Lørdag 23. september 2017
• Storbritannias statsminister Theresa May holdt i går en tale i Santa Maria Novella-basilikaen i Firenze om forhandlingene mellom EU og Storbritannia om vilkårene for en britisk utmelding. Forhandlingene står i stampe fordi avstanden mellom...
Fredag 22. september 2017
• OECD spår at verdensøkonomien vil vokse med 3,6 prosent i 2017. Samtidig oppjusteres prognosen for 2018 til 3,7 prosent. Det er altså en viss oppgang i verdensøkonomien. Også USAs økonomi er i framgang. Den økonomiske veksten i USA i andre...
Torsdag 21. september 2017
• Denne uka slukket NRK sine FM-sendinger i Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus, og debatten om innføring av dab har igjen skutt fart i det mediekommentatorer i hovedstadsområdet nå er direkte berørt. Det har lenge vært motstand mot å...
Onsdag 20. september 2017
• Tyskland går til valg førstkommende søndag. Ifølge meningsmålingene ligger Angela Merkel an til å få nok en periode som forbundskansler. Hennes parti, CDU, ligger an til å få rundt 36 prosent av stemmene sammen med søsterpartiet i Bayern,...
Tirsdag 19. september 2017
«Cui bono?», «Hvem er dette godt for?», er et uttrykk som brukes for å antyde at det finnes et skjult motiv bak en forbrytelse eller at den skyldige er en annen enn vi tror. Vanligvis brukes uttrykket for å si at den...
Mandag 18. september 2017
• Statistisk sentralbyrås nøkkeltall om likestilling viser at menn i snitt har 50 prosent høyere bruttoinntekt enn kvinner. Nesten to av tre ledere er menn, og mer enn tre av fem kommunestyrerepresentanter er menn. 70 prosent av de ansatte i...
Lørdag 16. september 2017
• Marianne Jelved (74), mangeårig statsråd og leder for Radikale Venstre i Danmark, ble i forrige uke feiret for sitt 30-årige virke i det danske Folketinget. I anledning jubileet ble hun intervjuet av Information som spurte henne om hvilke...
Fredag 15. september 2017
• Klassekampen har sett det som en viktig oppgave å gi støtte og drahjelp til andre motstemmer i norsk presse. Vi har for eksempel lenge hatt Le Monde diplomatique som innstikk i avisa en gang i måneden. LMD gir unikt innblikk i deler av...
Torsdag 14. september 2017
• Det britiske underhuset har denne uka sagt ja til at 12.000 EU-lover gjøres til britisk lov når Storbritannia går ut av EU. «EU Withdrawal Bill» gjør at ingen verken i fagbevegelsen, nærings­livet eller andre steder trenger å være urolige...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk