Lørdag 26. august 2017
Urotegn

• Det er forbruksvekst igjen i Norge, men det er samtidig noen underliggende problemer i norsk økonomi som kan få store negative effekter på sikt. Aftenposten skrev i går om høyere vekst som primært skyldes at norske forbrukere bruker mer penger enn før. Gjennomgangen viser samtidig at investeringsveksten faller i privat sektor i Fastlands-Norge. Den har falt sammenhengende de tre siste kvartalene. En ytterligere grunn til uro er at eksporten, når olje og gass holdes utenfor, ikke tar av. Dette kommer på toppen av problemer med lav produktivitetsvekst og fallende sysselsettingsgrad. En økende andel er avhengig av trygd.

• En del av disse problemene er strukturelle, og gjelder mange vestlige økonomier. Seniorforsker Eric Nævdal ved Frischsenteret påpeker i Dagens Næringsliv (DN) at vi i snart 40 år har sett en utvikling i den vestlige verden der produktivitetsveksten stagnerer. De siste tiårene har veksten nærmet seg null. Dette har skjedd til tross for sterk teknologisk utvikling og samtidig med økonomiske dereguleringer, privatisering og globalisering. Det paradoksale er at næringslivet og aksjeeierne likevel tjener mer enn noensinne. Investor Harald Moræus-Hanssen sier til DN at Den europeiske sentralbanken og nasjonale statsbanker gjennom massive støttekjøp bidrar til å holde eiendomspriser og finansmarkedene kunstig høye. Det er snakk om en enorm innsats for de rike i et håp om at de skal bruke mer penger og at det skal få fortgang i økonomien, hevder Moræus-Hanssen.

• I en situasjon der en ikke kan regne med at renta faller ytterligere, kan vekst i aksjemarkedet bare skje gjennom at bedriftene betaler mindre skatt, arbeidskraftkostnadene går ned eller at naturressursene utnyttes mer aggressivt, hevder Nævdal. Dermed er det ikke lenger slik at når bedriftene og aksjeeierne tjener mer, så bidrar det til samfunnsutvikling, offentlige tjenester og velferd, og bedre vilkår for lønnsmottakerne. Økt inntjening for bedrifter og aksjeeiere står i stadig større utstrekning i motsetning til samfunnets og vanlige arbeidstakeres interesser.

Mandag 19. mars 2018
• Kanskje er det bare én forskjell på kvinnelige og mannlige ledere: En mannlig leder blir sjeldnere mistenkt for ikke å beherske jobben sin bare fordi han er mann. Forskning viser at «atypiske» ledere får mer kritisk oppmerksomhet. Er du...
Lørdag 17. mars 2018
• Fremskrittspartiets regjeringsdeltakelse har vært sett på som en slags «normalisering» av partiet, som har bidratt til å øke den ideo­logiske avstanden til aggressivt rasistiske partier og bevegelser i andre land. Men Sylvi Listhaug har...
Fredag 16. mars 2018
• Den siste tida har det kommet stadig sterkere kritikk mot nettgiganter som Facebook og Google for manglende etiske retningslinjer. I Sverige har Expressen og Dagens Nyheter dokumentert at Youtube, som eies av Google, lar svenske...
Torsdag 15. mars 2018
• Etter valgnederlaget i fjor oppsummerte Arbeiderpartiet at det hadde blitt for konstruktivt i opposisjon. Breie forlik i Stortinget om blant annet forsvarspolitikk og politireform ble trukket fram som årsaker til at partiet tapte...
Onsdag 14. mars 2018
• «Dette er den mest alvorlige situasjonen jeg har hatt i min tid som konsernsjef i Hydro», sa Hydro-sjef Svein Brandtzæg til Dagens Næringsliv (DN) etter at selskapets aluminiums­raffineri i Brasil ble beskyldt for å være kilden til...
Tirsdag 13. mars 2018
• Det er mange gode tanker som ikke blir noe av, men det er virkelig historisk sus over de finske planene om å forlenge jernbanelinja fra Rovaniemi i finske Lappland til Kirkenes i Finnmark – en distanse på rundt 500 kilometer. En del av...
Mandag 12. mars 2018
• Justisminister Sylvi Listhaug la fredag ut eit bilde av maskerte, væpna krigarar og følgande tekst: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del». Påstanden er usann, usakleg og uanstendig.
Lørdag 10. mars 2018
• Kommentator Kjetil Wiedswang forklarer de vanskelige brexit-forhandlingene med de ulike politiske kulturene på kontinentet og på De britiske øyer. Storbritannia er et land uten grunnlov, med en århundrelang muntlig politisk kultur med stor...
Fredag 9. mars 2018
• En samlet norsk mediebransje gratulerte seg selv denne uka med gode opplagstall. 105 norske medie­hus hadde framgang i 2017. Opplaget har vært fallende siden 1997, men i fjor økte totalopplaget med 0,7 prosent. Det er ikke mye, men vekst...
Torsdag 8. mars 2018
• Det er i år ti år siden loven mot kjøp av seksuell omgang ble vedtatt av Stortinget. Dagens regjeringspartier, Høyre, Frp og Venstre, lovet å oppheve loven om de fikk flertall, men ble i stedet enige med KrF om å evaluere den etter...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk