Fredag 25. august 2017
Veivalg

• Norge er definitivt ikke preget av offentlig armod og velferdskrise, og det bygges veier som aldri før. Norge følger nå også etter de europeiske konjunkturene som lenge har pekt oppover. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge økte med 0,7 prosent i andre kvartal i år. Det er samme vekst som kvartalet før. Oppgangen følger etter to og et halvt år med svak vekst. Bygg og anlegg, tjenesteyting, overnatting og servering drar pilene oppover. Høyres valgkampstrateger har derfor langt på vei rett når de påpeker at effekten av å bruke arbeidsløshetskortet for Ap er mindre enn det var for ett år siden.

• Samtidig handler ikke valget om økonomiske konjunkturer, men om retningen på samfunnsutviklingen. Hvordan tar man tak i de store underliggende problemene i økonomien, som Klassekampen har skrevet om denne uka. Andelen sysselsatte er den laveste på 20 år. Blant menn mellom 25 og 29 år med grunnskole, har sysselsettings­graden falt fra 79 til 66 prosent de siste ti årene. Det er en nedgang på hele 13 prosentpoeng. Simen Markussen ved Frisch-senteret viser til at innvandring har skapt et tilbudssjokk av folk som vil jobbe, og presset er særlig stort for ufaglærte jobber. Samtidig er Norge preget av stadig større sosiale forskjeller; en utvikling som har blitt forsterket av den blåblå regjeringens skattekutt for de rikeste.

• Høyre og Frps oppskrift på hvordan problemene skal takles, er fortsatt liberaliseringer i arbeidslivet, privatisering av offentlige velferdstjenester, salg av statlige selskaper, skattekutt for de rikeste, ytterligere sentralisering og ellers statlig tilbakeholdenhet i næringslivspolitikken. Ap og de rødgrønne er på ingen måte feilfrie: Økt ulikhet og lavere sysselsettings-andel har utviklet seg også i deres regjeringstid. Likevel står de for en grunnleggende annen tilnærming. Samarbeidet med fagbevegelsen gjør at sosial dumping og arbeidslivspolitikken får en helt annen prioritet, og med Sp i regjering er det grunn til å forvente en helt annen satsing på å ta hele landet i bruk. Det er dette veivalget velgerne skal ta stilling 11. september.

Lørdag 18. november 2017
• Rettssaken der Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten for utvinningstillatelsene for olje og gass i 23. konsesjonsrunde går for fulle tilhørerbenker i Oslo tingrett. For den som er opptatt av klimaspørsmål, er det svært mye...
Fredag 17. november 2017
• Onsdag arrangerte en rekke fagforeninger i byggebransjen i Oslo-området politisk streik. De streikendes hovedkrav er et midlertidig forbud mot bemanningsbransjen på bygge- og anleggsområdet i hovedstadsregionen. Streiken er ledd i en...
Torsdag 16. november 2017
• Forhandlingene om britisk EU-utmelding er ganske fastlåst. EUs forhandlingsopplegg går ut på å avklare hva utmeldingen skal koste før man går videre til samtaler om de konkrete vilkårene for framtidig samarbeid: overgangsordninger og...
Onsdag 15. november 2017
• Regjeringen gikk i går på nederlag i Stortinget i striden om de såkalte oktoberbarna. Et stortingsflertall bestående av samtlige opposisjonspartier, inkludert Venstre og KrF, vedtok en midlertidig stans i returene av enslige mindreårige...
Tirsdag 14. november 2017
• Tidligere SSB-sjef Christine Meyer har i flere sammenhenger uttalt at Siv Jensens inngripen mot hennes omorganisering av Statistisk sentralbyrå, har vært et anslag mot byråets uavhengighet, til tross for at departementet har vide...
Mandag 13. november 2017
• Etter de siste dagenes dramatiske strid om Statistisk sentralbyrå har mange mediekommentatorer problemer med å se forbi det faktum at finansminister Siv Jensen er Frp-leder og innvandringskritiker, mens avtroppende SSB-sjef Christine Meyer...
Lørdag 11. november 2017
• Regionreformen har vært en av de dårligst planlagte i norsk forvaltningshistorie. Et av de verste forslagene er Viken-regionen, som er en sammenslåing av Buskerud, Akershus og Østfold. Den nye regionen vil bli landets desidert største, med...
Fredag 10. november 2017
• Leder av Oslo Arbeidersamfunn, Fredrik Mellem, har skrevet brev til LO i Oslo der han ber fagbevegelsen nekte Norges Kommunistiske Parti (NKP) plass i 1. mai-toget. Han ber samtidig vakter slå ned på bruk av symboler som «stjerner, hammer...
Torsdag 9. november 2017
• De ambisiøse fylkesordførerne i Hordaland og Sogn og Fjordane, Anne Gine Hestetun (Ap) og Jenny Følling (Sp), hadde som mål å samle alle de fire vestlandsfylkene til en felles region. Slik gikk det ikke. Rogaland og Møre og Romsdal hoppet...
Onsdag 8. november 2017
• Lekkasjene fra advokatselskapet Appleby som Aftenposten publiserer i Norge, avslører hvordan de største amerikanske, multinasjonale selskapene opererer. Tidligere har skatteomgåelser fra Facebook, Apple, Google, Amazon, Microsoft,...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk