Fredag 25. august 2017
AFGHANISTAN-RAPPORTEN: I fjor sommer overleverte Bjørn Tore Godal en rapport om Norges innsats i Afghanistan til utenriks­minister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix
• Advarer mot militær opptrapping i Afghanistan • Klar norsk skepsis til å sende flere soldater
Sier nei til opptrapping
FÆRRE: Hoveddelen av de norske styrkene ble trukket ut av Afghanistan i 2014, og i dag er det omtrent 50 spesialsoldater og stabsoffiserer igjen. Her fra Faryab-provinsen i 2008. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix
SKEPTISK: Bjørn Tore Godal mener Norge bør si nei til Natos ønske om å sende nye soldater til Afghanistan. Det er en skepsis norske myndigheter også deler.

AFGHANISTAN

– Jeg er skeptisk til store norske bidrag som et ledd i et væpnet oppgjør med Taliban, sier Bjørn Tore Godal.

Fram til i fjor sommer ledet den tidligere forsvars- og utenriksministeren fra Arbeiderpartiet det regjeringsoppnevnte Afghanistan-utvalget.

Godal presiserer at utvalgets arbeid nå er avsluttet, og at han uttaler seg som privatperson. Og privatpersonen Godal er klar på at Norge ikke bør bli med på Natos plan om å trappe opp den militære tilstedeværelsen i Afghanistan.

– Jeg tror man overvurderer mulighetene for å komme fram til en militær løsning. Etter mitt skjønn lar det seg ikke gjøre å løse Afghanistans problemer uten å gå inn i en bred politisk dialog med Taliban og andre opprørskrefter i landet, sier han.

Fakta

Afghanistan-utvalget:

• Fram til i fjor sommer ledet Bjørn Tore Godal et regjeringsoppnevnt utvalg som skulle evaluere Norges sivile og militære innsats i Afghanistan fra 2001 til 2014.

• Rapporten konkluderte med at situasjonen i Afghanistan er «nedslående» etter mange år med internasjonal militær og sivil innsats.

• Utvalget lister opp «forholdet til USA og Nato», «internasjonal terrorbekjempelse» og «statsbygging og utvikling» som Norges tre hovedmål i Afghanistan. Av disse ble bare målet om forholdet til USA og Nato nådd.

• I dag har Norge en styrke på omtrent 50 spesialsoldater som trener opp afghanske sikkerhetsstyrker og bistår med antiterrorarbeid i Kabul.

Ingen konkret henvendelse

Denne uka la USAs president Donald Trump fram en plan om å videreføre krigføringen mot Taliban i Afghanistan. Dette er en politisk U-sving fra mannen som tidligere har tatt til orde for å trekke de amerikanske styrkene ut av landet.

– En rask tilbaketrekking vil føre til et maktvakuum som terrorister vil utnytte. Da vil innsatsen og ofrene som er gjort gjennom mange år være forgjeves, sa Trump i en tale natt til tirsdag.

Nå jobber Nato med å få de ulike medlemslandene til å øke sine militære bidrag, og i et intervju med NRK bekrefter generalsekretær Jens Stoltenberg Nato også er i en dialog med Norge om nye soldater til Afghanistan.

– Det vi gjør er å videreutvikle vårt nærvær i Afghanistan. Trene spesialsoldater, hjelpe afghanere å bygge et eget flyvåpen slik at de kan støtte egne kampoperasjoner på bakken, og hjelpe dem å utdanne offiserer slik at de får bedre ledelse. Dette gjør afghanerne i stand til å skape fred og stabilitet i eget land, sier han til NRK.

Forsvarsdepartementet sier til Klassekampen at de så langt ikke har mottatt en formell henvendelse om å øke det militære bidraget til Afghanistan.

– Det har ikke kommet en henvendelse fra Nato, sier spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet.

Skeptisk til å trappe opp

Hoveddelen av de norske styrkene ble trukket ut av Afghanistan i 2014, og i dag er det bare en gruppe på omtrent 50 spesialsoldater og stabsoffiserer igjen i landet. Tidligere i sommer ble styrken planlagt videreført fram til 2018.

Klassekampen er kjent med at norske myndigheter er skeptiske til å trappe opp i Afghanistan. En sentral kilde med kjennskap til prosessen slår fast at Norge ikke ønsker å sende flere soldater enn de som allerede er i landet.

Bjørn Tore Godal sier at han ikke er kjent med de norske posisjonene, men slår fast at dette er «en forståelig analyse».

– Det er klart at det betyr noe hva Natos råd og generalsekretær mener, men til syvende og sist er det landene selv som må avgjøre hva man ønsker å sende. Ingen kan diktere et norsk bidrag, om vi mener det ikke passer, sier han.

– Men vil ikke ofte hensynet om å «være en god alliert», som Afghanistan-utvalget også skriver om, trumfe andre hensyn eller motforestillinger norske myndigheter måtte ha?

– Jeg tror ikke det er situasjonen denne gangen. Vi er nå på et nivå der vi uansett ikke har spesielt mange militære kapasiteter vi kan bidra med. Det er marginalt hva vi kan sende i nåværende situasjon, svarer Godal.

Vil ha forhandlinger

I Afghanistan-utvalgets rapport vises det til at Norge og den rødgrønne regjeringen tok initiativ til hemmelige forhandlinger med Taliban. I 2007 oppsøkte utsendte fra Utenriksdepartementet den delen av Talibans ledelse som holdt til på den pakistanske siden av grensa.

Godal mener forhandlinger med Taliban fremdeles er den eneste mulige løsningen i Afghanistan. Han tror likevel at mulighetene for å lykkes er dårligere i dag enn på et tidligere tidspunkt.

– Som utvalget pekte på, forsømte man en sjanse ved å ikke gå inn i forhandlinger med Taliban på et tidspunkt da sjansene for en politisk løsning var større. Samtidig vet vi at Norge gjorde ærlige forsøk på dette fra 2005 og framover, uten at det endte med en løsning.

– Kan man få bedre kort på hånden i forhandlinger med Taliban ved å sende flere soldater til Afghanistan?

– Det er dette som har vært problemet hele veien: Partene har hele tida forsøkt å styrke sin posisjon før forhandlinger ved å være militært proaktive. Da kommer man aldri i mål. Jeg tror man må ta et annet utgangspunkt: Partene er krigstrøtte, også i Taliban, og de ønsker seg politiske løsninger. Dette kom det klare tegn på gjennom den kontakten Norge fikk med Taliban, sier Godal.

Han mener det fremdeles er et rom for en politisk løsning, men slår fast at en slik løsning kan bli vanskelig å akseptere for mange i Afghanistan.

– Afghanske myndigheter være åpne for at forhandlinger vil gi kompromisser som ikke alle parter blir fornøyde med. Et eksempel på dette er Nordalliansen, som trolig er langt mer skeptisk til forhandlinger med Taliban enn det presidenten i Kabul er. Dette er et politisk løp som må kjøres internt i Afghanistan.

Et drøyt år etter at Godal leverte Afghanistan-rapporten, slår han fast at situasjonen i landet ser svært mørk ut.

– Dessverre har ikke vår analyse blitt svekket siden utvalget la fram innstillingen. Den negative utviklingen har fortsatt, og Afghanistans videre skjebne er usikker. Det er en trist situasjon med fortsatt terror og mye lidelser på begge sider. Samtidig ser vi at Taliban og andre har kontroll over stadig større områder.

siment@klassekampen.no

magnusl@klassekampen.no

Tirsdag 17. juli 2018
HELSINKI: Putin møtte Trump i går med krav om å stoppe vestens kalde krig-retorikk. Møtet kan indikere en form for normalisering, sier Russland-forsker Flemming S. Hansen.
Mandag 16. juli 2018
JUSS: Den britiske regjeringen legger seg nært eksisterende EU-avtaler i utkastet til ny brexit-avtale. – De kvitter seg med overherredømmet til EU-domstolen, mener ekspert på europarett.
Lørdag 14. juli 2018
NULLTOLERANSE: Trump-administrasjonen bruker separasjonen av barn fra foreldre som et avskrekkingsmiddel. – Dette er politisk barnemishandling, sier professor i barnepsykologi.
Fredag 13. juli 2018
PREKÆRT: Mens Nato-toppmøtet diskuterte Afghanistan-strategi, advarte Flyktninghjelpen om at millioner av afghanske barn står uten tilgang til skole.
Torsdag 12. juli 2018
SNUR: Etter tolv års brudd med IMF, har Argentina akseptert å motta det største lånet i pengefondets historie. Tusener av argentinere vil miste jobbene sine i 2019.
Onsdag 11. juli 2018
LABOUR: Mens det brenner i Det konservative partiet, roper flere på den britiske venstresida på nyvalg.
Tirsdag 10. juli 2018
SPLITTET: Det konservative partiet er i fullt opprør etter at regjeringens plan for brexit ble bestemt. Britiske velgere er delt i synet på planen.
Mandag 9. juli 2018
INDRE STRID: Tory-parlamentarikere kaller brexit-ministere «forrædere» etter en plan kritikere ser som «total kapitulasjon» overfor EU.
Lørdag 7. juli 2018
OPPTRAPPING: Handelskrigen mellom stor­maktene USA og Kina trappes opp. – Norsk handel kan bli skadelidende, sier ekspert.
Fredag 6. juli 2018
VEIVALG: I dag møtes den britiske regjeringen for å forhandle om veien videre i brexit-forhandlingene med EU.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk