Onsdag 23. august 2017
Sentralisering

• Heile 59 prosent av dei spurte meiner at det dei siste åra har vorte ført ein politikk som bidrar til sentralisering i Norge, viser meiningsmålinga som Klassekampen presenterer i dag. Blant dei som merkar sentraliseringa på kroppen, er innbyggarane i Ytre Namdal, etter at Stortinget i vår vedtok å slå kommunane deira saman med tvang. Måndag var kommunestyra i Vikna, Nærøy, Leka (i Nord-Trøndelag) og Bindal (i Nordland) samla til ufrivillig fellesmøte, etter inn­kalling frå Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. «Sammenslåing må baseres på fakta, folkeavstemning, frivillighet», stod det på ein av plakatane som møtte politikarane. Mange av dei 600 innbyggarane på Leka hadde nemleg møtt fram for å protestere. No satsar dei på at samanslåinga skal bli gjort om av eit nytt stortingsfleirtal etter valet.

• Gjennom fire år har politikken til Høgre-Frp-regjeringa skapt sentralisering på ei rekke område. Sidan dei overtok makta i 2013 har 204 kommunar fått færre statlege arbeidsplassar, mens dei ti største byane har fått 6600 fleire, viser ein gjennomgang Trønder-Avisa gjorde i Forvaltningsdatabasen tidlegare i år. Reformer i blant anna politiet og Forsvaret forsterkar denne utviklinga. Regjeringa som lova å redusere byråkratiet, har auka bemanninga ved Politidirektoratet i Oslo frå 215 til 320 tilsette sidan dei fekk makta, melde VG i går. Frustrasjonen over denne utviklinga er aller størst i Nord-Norge, der 70 prosent meiner det har vorte ført sentraliseringspolitikk, viser Klassekampen-målinga. Likevel er det verdt å merke seg at også 49 prosent av dei spurde i Oslo og Akershus er samde i dette (23 prosent er usamde), faktisk fleire enn på Sørlandet.

• Høgre og Frp har varsla at dei vil halde fram med å slå saman kommunar viss dei borgarlege vinn valet, og dei skal gjennomføre ei regionreform som ikkje minst i fylka rundt Oslo får absurde utslag. Det er også grunn til å frykte at distrikts- og landbrukspolitikken til dei blåblå vil flytte enda fleire arbeidsplassar frå bygder til byar. Derfor er striden om sentralisering ein av dei viktigaste og tydelegaste konfliktane før stortingsvalet neste månad. Norge treng nytt styre.

Lørdag 18. november 2017
• Rettssaken der Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten for utvinningstillatelsene for olje og gass i 23. konsesjonsrunde går for fulle tilhørerbenker i Oslo tingrett. For den som er opptatt av klimaspørsmål, er det svært mye...
Fredag 17. november 2017
• Onsdag arrangerte en rekke fagforeninger i byggebransjen i Oslo-området politisk streik. De streikendes hovedkrav er et midlertidig forbud mot bemanningsbransjen på bygge- og anleggsområdet i hovedstadsregionen. Streiken er ledd i en...
Torsdag 16. november 2017
• Forhandlingene om britisk EU-utmelding er ganske fastlåst. EUs forhandlingsopplegg går ut på å avklare hva utmeldingen skal koste før man går videre til samtaler om de konkrete vilkårene for framtidig samarbeid: overgangsordninger og...
Onsdag 15. november 2017
• Regjeringen gikk i går på nederlag i Stortinget i striden om de såkalte oktoberbarna. Et stortingsflertall bestående av samtlige opposisjonspartier, inkludert Venstre og KrF, vedtok en midlertidig stans i returene av enslige mindreårige...
Tirsdag 14. november 2017
• Tidligere SSB-sjef Christine Meyer har i flere sammenhenger uttalt at Siv Jensens inngripen mot hennes omorganisering av Statistisk sentralbyrå, har vært et anslag mot byråets uavhengighet, til tross for at departementet har vide...
Mandag 13. november 2017
• Etter de siste dagenes dramatiske strid om Statistisk sentralbyrå har mange mediekommentatorer problemer med å se forbi det faktum at finansminister Siv Jensen er Frp-leder og innvandringskritiker, mens avtroppende SSB-sjef Christine Meyer...
Lørdag 11. november 2017
• Regionreformen har vært en av de dårligst planlagte i norsk forvaltningshistorie. Et av de verste forslagene er Viken-regionen, som er en sammenslåing av Buskerud, Akershus og Østfold. Den nye regionen vil bli landets desidert største, med...
Fredag 10. november 2017
• Leder av Oslo Arbeidersamfunn, Fredrik Mellem, har skrevet brev til LO i Oslo der han ber fagbevegelsen nekte Norges Kommunistiske Parti (NKP) plass i 1. mai-toget. Han ber samtidig vakter slå ned på bruk av symboler som «stjerner, hammer...
Torsdag 9. november 2017
• De ambisiøse fylkesordførerne i Hordaland og Sogn og Fjordane, Anne Gine Hestetun (Ap) og Jenny Følling (Sp), hadde som mål å samle alle de fire vestlandsfylkene til en felles region. Slik gikk det ikke. Rogaland og Møre og Romsdal hoppet...
Onsdag 8. november 2017
• Lekkasjene fra advokatselskapet Appleby som Aftenposten publiserer i Norge, avslører hvordan de største amerikanske, multinasjonale selskapene opererer. Tidligere har skatteomgåelser fra Facebook, Apple, Google, Amazon, Microsoft,...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk