Onsdag 23. august 2017
Sentralisering

• Heile 59 prosent av dei spurte meiner at det dei siste åra har vorte ført ein politikk som bidrar til sentralisering i Norge, viser meiningsmålinga som Klassekampen presenterer i dag. Blant dei som merkar sentraliseringa på kroppen, er innbyggarane i Ytre Namdal, etter at Stortinget i vår vedtok å slå kommunane deira saman med tvang. Måndag var kommunestyra i Vikna, Nærøy, Leka (i Nord-Trøndelag) og Bindal (i Nordland) samla til ufrivillig fellesmøte, etter inn­kalling frå Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. «Sammenslåing må baseres på fakta, folkeavstemning, frivillighet», stod det på ein av plakatane som møtte politikarane. Mange av dei 600 innbyggarane på Leka hadde nemleg møtt fram for å protestere. No satsar dei på at samanslåinga skal bli gjort om av eit nytt stortingsfleirtal etter valet.

• Gjennom fire år har politikken til Høgre-Frp-regjeringa skapt sentralisering på ei rekke område. Sidan dei overtok makta i 2013 har 204 kommunar fått færre statlege arbeidsplassar, mens dei ti største byane har fått 6600 fleire, viser ein gjennomgang Trønder-Avisa gjorde i Forvaltningsdatabasen tidlegare i år. Reformer i blant anna politiet og Forsvaret forsterkar denne utviklinga. Regjeringa som lova å redusere byråkratiet, har auka bemanninga ved Politidirektoratet i Oslo frå 215 til 320 tilsette sidan dei fekk makta, melde VG i går. Frustrasjonen over denne utviklinga er aller størst i Nord-Norge, der 70 prosent meiner det har vorte ført sentraliseringspolitikk, viser Klassekampen-målinga. Likevel er det verdt å merke seg at også 49 prosent av dei spurde i Oslo og Akershus er samde i dette (23 prosent er usamde), faktisk fleire enn på Sørlandet.

• Høgre og Frp har varsla at dei vil halde fram med å slå saman kommunar viss dei borgarlege vinn valet, og dei skal gjennomføre ei regionreform som ikkje minst i fylka rundt Oslo får absurde utslag. Det er også grunn til å frykte at distrikts- og landbrukspolitikken til dei blåblå vil flytte enda fleire arbeidsplassar frå bygder til byar. Derfor er striden om sentralisering ein av dei viktigaste og tydelegaste konfliktane før stortingsvalet neste månad. Norge treng nytt styre.

Torsdag 18. januar 2018
• The Guardian hadde tirsdag en sak der det hevdes at Norge uoffisielt sender signaler til Brussel om at Storbritannia ikke bør få en avtale med EU som er bedre enn EØS-avtalen, der Norge som kjent er pålagt å ta inn alle EU-lover på...
Onsdag 17. januar 2018
• I Jeløya-plattformen åpner Høyre, Frp og Venstre for storstilt overføring av offentlig tjenesteproduksjon til private. Flere steder i erklæringen står det at det er viktig å hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til...
Tirsdag 16. januar 2018
Sps Trygve Slagsvold Vedum har sagt at de tre samarbeidspartiene, Venstre, Høyre og Frp, får fram det verste hos hverandre. Det er kanskje ikke helt presist, men når det kommer til sentralisering, kommersialisering av...
Mandag 15. januar 2018
• Mange medlemmer i politiske ungdomspartier er svært unge, og flere ungdomspartier har ingen nedre aldersgrense. Er du under 15 år, må foreldrene akseptere medlemskapet, men etter fylte 15 bestemmer ungdommene selv. Det er derfor på sin...
Lørdag 13. januar 2018
• Nå raser det inn med nye saker om uakseptabel oppførsel i kjølvannet av #metoo-kampanjen. I går trakk en fylkesordfører i Hedmark fra Senterpartiet seg, Frps parlamentariske nestleder har gjort det samme, og en framtredende politiker i...
Fredag 12. januar 2018
• Stortingets høring om Christine Meyers avgang som SSB-direktør ble avholdt onsdag, og med det bør saken være avsluttet. Finansdepartementet bør likevel trekke noen lærdommer av hvordan styringsdialogen har fungert. Finansminister Siv...
Torsdag 11. januar 2018
• VG hadde i går en gjennomgang av hvilke sykehus i Norge som gir hjerneinnfarktrammede raskest hjelp, basert på 2016-rapporten fra Norsk hjerneslagregister. Ved slag er det som kjent av svært stor betydning at pasientene kommer raskest...
Onsdag 10. januar 2018
• I dag er det duket for høring om Statistisk sentralbyrå (SSB) på Stortinget. Aftenpostens Trine Eilertsen skriver i den forbindelse at dette handler om uavhengigheten til den nasjonale statistikkprodusenten. Espen Søbye, som selv er ansatt...
Tirsdag 9. januar 2018
• Så var det altså ikke bare navnet – OsloMet – det handlet om når Høgskolen i Oslo og Akershus nå får universitetsstatus, men om en mer dyptgripende engelskspråklig vending. I dagens avis går det fram at rektor Curt Rice ikke lenger vil...
Mandag 8. januar 2018
• Utsendinger fra Nord-Korea og Sør-Korea skal i morgen møtes til høynivåsamtaler for første gang på over to år. Møtet skjer i grensebyen Panmunjom og skal handle om OL som arrangeres i Sør-Korea i februar, samt andre temaer. I sin...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk