Mandag 21. august 2017
Digital tid: En spørreundersøkelse gjort av forsker Ragnhild Kr. Olsen viser at stadig flere bruker Facebook til å oppdatere seg på lokalsamfunnet sitt, noe som utkonkurrerer lokalavisene. Men bare 12 prosent mener nettgiganten leverer troverdig informasjon. Her Facebook-sjef Mark Zuckerberg.Foto: Justin Sullivan, Getty Images/AFP/NTB Scanpix
Ny undersøkelse viser at flere legger vekk lokalavisa og åpner Facebook for å oppdatere seg på lokale forhold:
Presser ut lokalavisene
Stadig flere bruker Facebook til å oppdatere seg på det som skjer i lokalmiljøet. Det kan føre til dårligere informasjonskvalitet, mener medie-forsker.

medier

Facebook har de siste årene blitt en stadig sterkere konkurrent til norske mediehus. Den amerikanske nettgiganten stikker av med en stadig større bit av det norske reklamemarkedet.

Nå merker også norske lokalaviser, som Lindenes Avis i sør og avisa Finnmarken i nord, at Facebook har beveget seg inn på det som har vært deres tradisjonelle enemerker.

– Facebook har nå blitt en supermakt blant norske lokalaviser, sier Ragnhild Kr. Olsen, medieforsker ved Handelshøyskolen BI.

Hun står bak en omfattende nasjonal spørreundersøkelse om mediebruk og lokalaviser. Her kommer det fram at stadig flere benytter Facebook til å oppdatere seg på det som skjer i lokalsamfunnet.

Fakta

Facebook og norske lokalaviser:

• En fersk spørreundersøkelse foretatt ved Handelshøyskolen BI viser at Facebook blir en stadig viktigere kanal for nordmenn som vil oppdatere seg på lokalsamfunnet.

• Samtidig kommer det fram at bare tolv prosent av de spurte mener Facebook leverer troverdig informasjon.

• Imidlertid mener 50 prosent av de spurte av lokalavisenes papirutgaver er troverdige.

• Undersøkelsen er regi av forskningsprosjektet «Digitization and Diversity» og finansiert av Norges forskningsråd.

– Ikke i nærheten

Tallene viser blant annet at 74 prosent av de spurte bruker Facebook for å hente lokal informasjon. Dermed har nettgiganten utkonkurrert lokalavisenes papirutgaver som bare blir foretrukket av 67 prosent.

Riktignok svarer 77 prosent at de henter informasjon fra lokalavisenes nettsider. Men Ragnhild Kr. Olsen forteller at når man ser nærmere på den daglige mediebruken, er Facebook det klart foretrukne alternativet.

– De tradisjonelle lokalmediene er ikke i nærheten av Facebook når det gjelder daglige oppdateringer på lokale forhold, sier hun.

Til tross for den overlegne posisjonen Facebook har fått i det lokale mediemarkedet, står det dårligere til med troverdigheten. Bare 12 prosent av de spurte mener den amerikanske nettgiganten leverer troverdig informasjon. Til sammenlikning scorer lokalavisenes papirutgaver langt bedre. 50 prosent av de spurte mener papiravisene kommer med troverdig informasjon.

– Det er ikke så overraskende at tilliten er høyere til en lokalavis enn Facebook, men det er et tankekors at Facebook med den lave tilliten har fått en så framtredende posisjon som informasjonskanal i lokalsamfunnet, sier Olsen, som har lokalmedier som sitt forskningsfelt.

Tillit og grundighet

Det kan altså se ut til at stadig færre foretrekker det beste journalistiske produktet til å oppdatere seg på lokale forhold. Det kan være tegn på at vi får dårligere informasjonskvalitet, mener Olsen.

– Vi ser at Facebook scorer dårlig på faktorer som tillit og grundighet. Det skjer noe nå med våre medievaner som gjør at vi får informasjon på en annen måte, og det er grunn til å være bekymret over deler av denne utviklingen, sier hun.

De tradisjonelle lokalmediene har gjerne hatt en viktig funksjon med å informere folk om nærmiljøet, og de har vært som en sentral debattarena. Også på disse områdene gjør Facebook det dårlig i spørreundersøkelsen som Olsen og hennes kolleger ved BI har foretatt i forbindelse med forskningsprosjektet «Digitization and Diversity», som er finansiert av Norges forskningsråd.

Olsen understreker også at det ikke bare er negative funn rundt den digitale kjempen. Lokalavisene har også hatt som oppgave å skape fellesskap og tilhørighet i lokalsamfunnet.

– På dette området scorer Facebook vel så bra som de tradisjonelle mediene, sier hun og legger til:

– Lokalavisene har også hatt stor nytte av Facebook ved å bruke den som plattform til å distribuere egne nyhetssaker.

Taper

Likevel kan det virke som om de digitale medieplattformene taper i kampen mot papiravisa når det gjelder faktorer som grundighet og troverdighet.

Spørreundersøkelsen viser for eksempel at 48 prosent mener lokalavisene papirutgaver leverer grundig informasjon mens bare 29 prosent sa det samme om nettutgaven.

– Det viser vel at vi har høyere tillit til tradisjonelle medier enn til nyere medier. Og det viser vel også at lokalavisene ikke har lyktes helt i å overføre de positive verdiene som folk knytter til papiravisa over på de digitale plattformene.

Det er tross alt medienes oppgave å bygge troverdighet rundt de plattformene som er framtidsrettede, mener Olsen.

– Hva kan bli konsekvensene i et lengre perspektiv om man ikke klarer å overføre papiravisas egenskaper til nett-avisa?

– Jeg er overbevist om at troverdighet er avisenes fremste konkurransefortrinn i en digital mediehverdag. Det som gjør de tradisjonelle lokalavisene unike, er at de er til å stole på. Hvis de ikke lenger har en slik status, vil de også mangle legitimitet, sier hun.

Ikke bekymret

Rune Hetland er generalsekretær i interesseorganisasjonen Landslaget for lokalaviser. Han er ikke bekymret for at Facebook har blitt et populært medium for folk som vil oppdatere seg på det som skjer i norske lokalsamfunn.

– Jeg tror mange oppdager hendelser og nyheter på Facebook, men at de så går videre til lokalavisene for å få mer faktabasert informasjon, sier Hetland, som understreker at han ikke kjenner premissene for undersøkelsen som BI-forsker Ragnhild Kr. Olsen har stått i spissen for, og at han derfor uttaler seg på generelt grunnlag.

– Vi har jo undersøkelser som viser at Facebook i flere tilfeller bidrar til å øke trafikken på lokalavisenes nettsider. Jeg er mer bekymret for at det amerikanske nettselskapet stikker av gårde med annonsekronene, sier Hetland.

Han er heller ikke overrasket over at lokalavisenes papirutgaver scorer høyere på troverdighet og grundighet.

– Jeg tror norske lokalavisredaktører er bevisst på dette, og det er ikke noe annet å gjøre enn å lage solid og troverdig journalistikk, slik at folk ser at kvalitetskriteriene på nett og papir er de samme, sier han.

dageivindl@klassekampen.no

Torsdag 18. januar 2018
Aftenposten og VG viet i går forsidene til en sak basert på rykter om Venstre-leder Trine Skei Grande. – Noe nytt, mener medieviter Gunn Enli.
Onsdag 17. januar 2018
Tore Renberg har aldri deltatt på møter i Forfatter­foreningen. Poet Endre Ruset meldte seg ut i protest. Debatten om medlemskriteriene i forfatternes organisasjon fortsetter.
Tirsdag 16. januar 2018
Regjeringen vil bevare Nasjonal­galleriet som visningssted for kunst. Arkitekt Fredrik Torp mener bygget bør vies til eldre kunst.
Mandag 15. januar 2018
Kunsthøgskolen i Oslo er preget av fryktkultur og usunne maktforhold, sier tidligere student Inés Belli. Hun mener yrkesetikk må inn i alle kunstfagene.
Lørdag 13. januar 2018
I dag er det stiftelsesmøte for den nye forfatterforeningen Norske forfattere. Initiativtaker Jan Ove Ekeberg varsler at de vil kreve en del av vederlagsmidlene fra bibliotekutlån.
Fredag 12. januar 2018
Kjønnsperspektiver er nesten fraværende på jusstudiet i Oslo, viser en ny rapport. Vold mot kvinner er blant temaene som ikke står på pensum.
Torsdag 11. januar 2018
Flere aktører i kulturlivet håper Venstre-leder Trine Skei Grande blir ny kulturminister. Også opposisjonen tror at en Venstre-statsråd vil gi bedre kår for kulturlivet.
Onsdag 10. januar 2018
Språkrådet frykter at manglende norskkrav til nyansatte ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil gjøre det vanskelig å sikre norsk fagspråk.
Tirsdag 9. januar 2018
Ledelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo har gjennom flere tiår fått høre at en ansatt skal ha drevet seksuell trakassering. Det første varselet skal ha kommet ­allerede i 1995.
Mandag 8. januar 2018
Det er smertefullt å få avslag fra For­fatterforeningen. Likevel må terskelen for medlemskap forbli høy, sier Hanne Ørstavik.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk