Torsdag 17. august 2017
Uten talerør

• Folk med høy inntekt og utdanning legger oftere stemmeseddelen i urna enn andre grupper. Basert på tall fra forrige stortingsvalg slår Statistisk sentralbyrå fast at personer i de laveste utdannings- eller inntektsgruppene bruker stemmeretten minst. Blant personer med grunnskoleutdanning deltok bare 65 prosent i valget, mens tallet for de med høyere utdanning er 90 prosent. Dette gjenspeiler seg også i Stortingets sammensetning, der det store flertallet har høy utdanning. I samfunnet som helhet har 32 prosent over 16 år høyere utdanning. På Stortinget vil denne gruppa utgjøre 82 prosent av det nye Stortinget, ifølge et Civita-notat.

• Den danske forfatteren Lars Olsen hevder i boka «Eliternes triumf» at det nå er overklassen og høyere middelklasse som legger premissene for samfunnsutviklingen. Han mener denne utviklingen underminerer folkestyret, slik det ble kjempet fram på 1800- og 1900-tallet. Olsen har vist at i 1977 var nesten halvparten av representantene i det danske Folketinget enten faglærte eller ufaglærte. Mange hadde praktisk erfaring som arbeidere eller bønder. I løpet av noen ganske få tiår har det skjedd et radikalt brudd med det som lenge har kjennetegnet det danske folkestyret. Resultatet er at beslutningene i økende grad tas av høyt utdannete med andre prioriteringer enn «praktikerne» der ute.

• Lars Olsen viser til at mens halvparten av danske ungdommer tar yrkesfag, gjør ikke ett eneste barn av folketings­representantene det samme. Når deres barn ikke tar slik utdanning, betyr det at de heller ikke har så mye konkret kunnskap om dette skoleslaget. Likevel er det de som legger premissene for yrkesutdanningen. Når de færreste av representantene på Stortinget har bakgrunn og erfaringer til felles med flertallet i befolkningen, bidrar det til økende avstand og mindre valgdeltakelse fra disse gruppene. Når politikerne og deres rådgivere tilhører det samme sjiktet som styringseliten, er det få eller ingen til å representere flertallet som er ufaglærte eller har fagutdanning. Stortinget skal representere hele folket – ikke bare mindretallet som har høyere utdanning.

Lørdag 20. januar 2018
• Metoo-kampanjen har vært en høyst påkrevet og svært oppmuntrende kvinnepolitisk mobilisering, der tusenvis av kvinner har markert at de ikke lenger finner seg i trakassering som begrenser deres handlingsrom og frie livsutfoldelse. Håpet er...
Fredag 19. januar 2018
• Internettrevolusjonen har grunnleggende endret kommunikasjonsformene de siste tiårene. Joshua A.T. Fairfield, som nylig har gitt ut boka «Owned: Property, Privacy and New Digital Serfdom», spør om den digitale økonomien sender oss tilbake...
Torsdag 18. januar 2018
• The Guardian hadde tirsdag en sak der det hevdes at Norge uoffisielt sender signaler til Brussel om at Storbritannia ikke bør få en avtale med EU som er bedre enn EØS-avtalen, der Norge som kjent er pålagt å ta inn alle EU-lover på...
Onsdag 17. januar 2018
• I Jeløya-plattformen åpner Høyre, Frp og Venstre for storstilt overføring av offentlig tjenesteproduksjon til private. Flere steder i erklæringen står det at det er viktig å hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til...
Tirsdag 16. januar 2018
Sps Trygve Slagsvold Vedum har sagt at de tre samarbeidspartiene, Venstre, Høyre og Frp, får fram det verste hos hverandre. Det er kanskje ikke helt presist, men når det kommer til sentralisering, kommersialisering av...
Mandag 15. januar 2018
• Mange medlemmer i politiske ungdomspartier er svært unge, og flere ungdomspartier har ingen nedre aldersgrense. Er du under 15 år, må foreldrene akseptere medlemskapet, men etter fylte 15 bestemmer ungdommene selv. Det er derfor på sin...
Lørdag 13. januar 2018
• Nå raser det inn med nye saker om uakseptabel oppførsel i kjølvannet av #metoo-kampanjen. I går trakk en fylkesordfører i Hedmark fra Senterpartiet seg, Frps parlamentariske nestleder har gjort det samme, og en framtredende politiker i...
Fredag 12. januar 2018
• Stortingets høring om Christine Meyers avgang som SSB-direktør ble avholdt onsdag, og med det bør saken være avsluttet. Finansdepartementet bør likevel trekke noen lærdommer av hvordan styringsdialogen har fungert. Finansminister Siv...
Torsdag 11. januar 2018
• VG hadde i går en gjennomgang av hvilke sykehus i Norge som gir hjerneinnfarktrammede raskest hjelp, basert på 2016-rapporten fra Norsk hjerneslagregister. Ved slag er det som kjent av svært stor betydning at pasientene kommer raskest...
Onsdag 10. januar 2018
• I dag er det duket for høring om Statistisk sentralbyrå (SSB) på Stortinget. Aftenpostens Trine Eilertsen skriver i den forbindelse at dette handler om uavhengigheten til den nasjonale statistikkprodusenten. Espen Søbye, som selv er ansatt...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk