Torsdag 17. august 2017
Uten talerør

• Folk med høy inntekt og utdanning legger oftere stemmeseddelen i urna enn andre grupper. Basert på tall fra forrige stortingsvalg slår Statistisk sentralbyrå fast at personer i de laveste utdannings- eller inntektsgruppene bruker stemmeretten minst. Blant personer med grunnskoleutdanning deltok bare 65 prosent i valget, mens tallet for de med høyere utdanning er 90 prosent. Dette gjenspeiler seg også i Stortingets sammensetning, der det store flertallet har høy utdanning. I samfunnet som helhet har 32 prosent over 16 år høyere utdanning. På Stortinget vil denne gruppa utgjøre 82 prosent av det nye Stortinget, ifølge et Civita-notat.

• Den danske forfatteren Lars Olsen hevder i boka «Eliternes triumf» at det nå er overklassen og høyere middelklasse som legger premissene for samfunnsutviklingen. Han mener denne utviklingen underminerer folkestyret, slik det ble kjempet fram på 1800- og 1900-tallet. Olsen har vist at i 1977 var nesten halvparten av representantene i det danske Folketinget enten faglærte eller ufaglærte. Mange hadde praktisk erfaring som arbeidere eller bønder. I løpet av noen ganske få tiår har det skjedd et radikalt brudd med det som lenge har kjennetegnet det danske folkestyret. Resultatet er at beslutningene i økende grad tas av høyt utdannete med andre prioriteringer enn «praktikerne» der ute.

• Lars Olsen viser til at mens halvparten av danske ungdommer tar yrkesfag, gjør ikke ett eneste barn av folketings­representantene det samme. Når deres barn ikke tar slik utdanning, betyr det at de heller ikke har så mye konkret kunnskap om dette skoleslaget. Likevel er det de som legger premissene for yrkesutdanningen. Når de færreste av representantene på Stortinget har bakgrunn og erfaringer til felles med flertallet i befolkningen, bidrar det til økende avstand og mindre valgdeltakelse fra disse gruppene. Når politikerne og deres rådgivere tilhører det samme sjiktet som styringseliten, er det få eller ingen til å representere flertallet som er ufaglærte eller har fagutdanning. Stortinget skal representere hele folket – ikke bare mindretallet som har høyere utdanning.

Mandag 20. november 2017
• Var russiske internettroboter med på å sikre flertall for britisk utmelding av EU i fjor sommer? Spørsmålet har dukket opp i forbindelse med «Russiagate», granskingen av forholdet mellom president Donald Trumps kampanje og russiske aktører...
Lørdag 18. november 2017
• Rettssaken der Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten for utvinningstillatelsene for olje og gass i 23. konsesjonsrunde går for fulle tilhørerbenker i Oslo tingrett. For den som er opptatt av klimaspørsmål, er det svært mye...
Fredag 17. november 2017
• Onsdag arrangerte en rekke fagforeninger i byggebransjen i Oslo-området politisk streik. De streikendes hovedkrav er et midlertidig forbud mot bemanningsbransjen på bygge- og anleggsområdet i hovedstadsregionen. Streiken er ledd i en...
Torsdag 16. november 2017
• Forhandlingene om britisk EU-utmelding er ganske fastlåst. EUs forhandlingsopplegg går ut på å avklare hva utmeldingen skal koste før man går videre til samtaler om de konkrete vilkårene for framtidig samarbeid: overgangsordninger og...
Onsdag 15. november 2017
• Regjeringen gikk i går på nederlag i Stortinget i striden om de såkalte oktoberbarna. Et stortingsflertall bestående av samtlige opposisjonspartier, inkludert Venstre og KrF, vedtok en midlertidig stans i returene av enslige mindreårige...
Tirsdag 14. november 2017
• Tidligere SSB-sjef Christine Meyer har i flere sammenhenger uttalt at Siv Jensens inngripen mot hennes omorganisering av Statistisk sentralbyrå, har vært et anslag mot byråets uavhengighet, til tross for at departementet har vide...
Mandag 13. november 2017
• Etter de siste dagenes dramatiske strid om Statistisk sentralbyrå har mange mediekommentatorer problemer med å se forbi det faktum at finansminister Siv Jensen er Frp-leder og innvandringskritiker, mens avtroppende SSB-sjef Christine Meyer...
Lørdag 11. november 2017
• Regionreformen har vært en av de dårligst planlagte i norsk forvaltningshistorie. Et av de verste forslagene er Viken-regionen, som er en sammenslåing av Buskerud, Akershus og Østfold. Den nye regionen vil bli landets desidert største, med...
Fredag 10. november 2017
• Leder av Oslo Arbeidersamfunn, Fredrik Mellem, har skrevet brev til LO i Oslo der han ber fagbevegelsen nekte Norges Kommunistiske Parti (NKP) plass i 1. mai-toget. Han ber samtidig vakter slå ned på bruk av symboler som «stjerner, hammer...
Torsdag 9. november 2017
• De ambisiøse fylkesordførerne i Hordaland og Sogn og Fjordane, Anne Gine Hestetun (Ap) og Jenny Følling (Sp), hadde som mål å samle alle de fire vestlandsfylkene til en felles region. Slik gikk det ikke. Rogaland og Møre og Romsdal hoppet...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk