Torsdag 17. august 2017
Uten talerør

• Folk med høy inntekt og utdanning legger oftere stemmeseddelen i urna enn andre grupper. Basert på tall fra forrige stortingsvalg slår Statistisk sentralbyrå fast at personer i de laveste utdannings- eller inntektsgruppene bruker stemmeretten minst. Blant personer med grunnskoleutdanning deltok bare 65 prosent i valget, mens tallet for de med høyere utdanning er 90 prosent. Dette gjenspeiler seg også i Stortingets sammensetning, der det store flertallet har høy utdanning. I samfunnet som helhet har 32 prosent over 16 år høyere utdanning. På Stortinget vil denne gruppa utgjøre 82 prosent av det nye Stortinget, ifølge et Civita-notat.

• Den danske forfatteren Lars Olsen hevder i boka «Eliternes triumf» at det nå er overklassen og høyere middelklasse som legger premissene for samfunnsutviklingen. Han mener denne utviklingen underminerer folkestyret, slik det ble kjempet fram på 1800- og 1900-tallet. Olsen har vist at i 1977 var nesten halvparten av representantene i det danske Folketinget enten faglærte eller ufaglærte. Mange hadde praktisk erfaring som arbeidere eller bønder. I løpet av noen ganske få tiår har det skjedd et radikalt brudd med det som lenge har kjennetegnet det danske folkestyret. Resultatet er at beslutningene i økende grad tas av høyt utdannete med andre prioriteringer enn «praktikerne» der ute.

• Lars Olsen viser til at mens halvparten av danske ungdommer tar yrkesfag, gjør ikke ett eneste barn av folketings­representantene det samme. Når deres barn ikke tar slik utdanning, betyr det at de heller ikke har så mye konkret kunnskap om dette skoleslaget. Likevel er det de som legger premissene for yrkesutdanningen. Når de færreste av representantene på Stortinget har bakgrunn og erfaringer til felles med flertallet i befolkningen, bidrar det til økende avstand og mindre valgdeltakelse fra disse gruppene. Når politikerne og deres rådgivere tilhører det samme sjiktet som styringseliten, er det få eller ingen til å representere flertallet som er ufaglærte eller har fagutdanning. Stortinget skal representere hele folket – ikke bare mindretallet som har høyere utdanning.

Lørdag 19. mai 2018
• Nord-Korea har reagert på militærøvelsen «Max Thunder» mellom USA og Sør-Korea. Pyongyang har også truet med å avlyse toppmøtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump i juni. Trump har lagt stor personlig prestisje i møtet med den...
Fredag 18. mai 2018
• Mandag satte 92-årige Magna Enbusk fra Bugøynes i Sør-Varanger seg på en buss hyret inn av bygdelaget. Det gjorde hun sammen med en rekke andre eldre, som ikke hadde anledning til å stemme digitalt i folkeavstemningen om sammenslåingen av...
Onsdag 16. mai 2018
Det lå i byen Toronto,bortgjemt, en gammel fane.Hundrede år hadde gulnetdens barnetroskyldige duk;men slik som pressede blomsterbærer et gjenskjær av vårenlyste det blekt av den timenda fanen ble tatt i...
Tirsdag 15. mai 2018
• Nasjonalstatene har vært mer seiglivete enn mange kosmopolitter trodde. Kampen for demokrati, reformer til fordel for arbeiderklassen og framveksten av velferdsstaten har i stor grad skjedd innenfor nasjonalstatens rammer. Til tross for...
Mandag 14. mai 2018
• Når Israel i dag feirer 70 år som selvstendig stat, er det mot et mørkt bakteppe. Bare i helga har to unge palestinere blitt skutt og drept, mens 175 er skadet, ifølge ­palestinske helsearbeidere. Siden fredagsprotestene langs grensen til...
Lørdag 12. mai 2018
• Aps stortingsrepresentant Jan Bøhler fra Oslo ble i går intervjuet i Klassekampen om ungdomskriminaliteten i hovedstadens østlige bydeler, som vokser fordi politiet taper kampen mot gjengene. Han mener det er en åpenbar sammenheng mellom...
Fredag 11. mai 2018
• President Donald Trumps beslutning om å trekke USA fra atomavtalen med Iran er et svært negativt uttrykk for landets manglende respekt for internasjonale avtaler og vilje til alenegang. Det gir et signal om at Washington vil støtte ethvert...
Onsdag 9. mai 2018
• Bransjebladet Bok og Samfunn melder at omsetningen av norske bøker sank med 8 prosent i årets første kvartal sammenliknet med samme periode i fjor. Det er særlig omsetningen av skjønnlitterære bøker som går ned – både norsk og oversatt.
Tirsdag 8. mai 2018
• De tradisjonelle nyhetsmediene er under press fra alternative medier, samtidig som metoo-kampanjen har stilt pressa overfor vanskelige valg, som for eksempel om når det er riktig å navngi personer som det rettes anklager mot. Forfatteren...
Mandag 7. mai 2018
• Rett før helga ble det kjent at Utlendingsnemnda (Une) har vedtatt at Farida og foreldrene likevel ikke får komme tilbake til Norge. Den afghanske familien bor i Kabul etter å ha blitt tvangsutsendt fra Norge i 2015 fordi Une ikke trodde...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk