Onsdag 16. august 2017
Sosial ulikhet

• Investor Øystein Stray Spetalen sier til Dagsavisen at han er opptatt av sosial ulikhet, men at det er feil å snakke så mye om skatt. De sosiale forskjellene vil ikke bli mindre selv om skattesystemet endres, hevder han. Spetalen mener i stedet at nøkkelen til å redusere sosiale forskjeller ligger i utdanningssystemet. Her er investoren av samme oppfatning som mange andre som konfrontert med økende klasseforskjeller, svarer utdanning. Underforstått er tanken at alle skal kunne utdanne seg ut av den klassen de er født inn i. Det er en politikk også mange sosialdemokratiske partier har sverget til, uten at de sosiale ulikhetene har blitt mindre av det.

• I et samfunn er det behov for alle typer arbeid. Noen er rørleggere, tømrere og elektrikere; skogsarbeidere, omsorgsarbeidere, eller de jobber i butikk. Andre driver med salg og markedsføring, og noen er sveisere, platearbeidere, bilmekanikere, ingeniører, sykepleiere og reinholdsarbeidere. Noen er bønder, it-eksperter, bladfyker, finansfolk, forfattere, kunstnere, revisorer, musikere, akademikere, barnehageansatte, forskere, fiskere eller kokke- og kantinepersonale, regnskapsmedarbeidere og biokjemikere. Ja, du skal stå tidlig opp for å kunne liste opp alle jobbene som trengs i et samfunn. Politikkens mål kan ikke være å oppfordre folk til å utdanne seg vekk fra disse og andre yrker, selv om noen av dem har lav status. Det vil alltid være behov for jobbene, og det hjelper ingen at vi får en ny klasse av underbetalte til å ta dem. De sosiale ulikhetene blir ikke borte for det.

• Det sentrale er å heve anseelsen og lønna på de jobbene som i dag har lav status. Organisasjoner og partier må også slippe folk i slike yrker inn, slik at de kan sette sitt preg på samfunnsdebatten. En av de største forskjellene mellom Norge og andre land har vært at vanlige arbeidere har hatt høyere lønn og bedre betingelser sammenliknet med øvre middelklasse og overklasse. Vi kan ikke basere politikken på at alle kan bli direktører eller professorer: Målet må være å gjøre inntektsforskjellene minst mulig – uavhengig av hva slags jobb folk har. Det vil skape et godt og likeverdig samfunn for oss alle.

Lørdag 20. januar 2018
• Metoo-kampanjen har vært en høyst påkrevet og svært oppmuntrende kvinnepolitisk mobilisering, der tusenvis av kvinner har markert at de ikke lenger finner seg i trakassering som begrenser deres handlingsrom og frie livsutfoldelse. Håpet er...
Fredag 19. januar 2018
• Internettrevolusjonen har grunnleggende endret kommunikasjonsformene de siste tiårene. Joshua A.T. Fairfield, som nylig har gitt ut boka «Owned: Property, Privacy and New Digital Serfdom», spør om den digitale økonomien sender oss tilbake...
Torsdag 18. januar 2018
• The Guardian hadde tirsdag en sak der det hevdes at Norge uoffisielt sender signaler til Brussel om at Storbritannia ikke bør få en avtale med EU som er bedre enn EØS-avtalen, der Norge som kjent er pålagt å ta inn alle EU-lover på...
Onsdag 17. januar 2018
• I Jeløya-plattformen åpner Høyre, Frp og Venstre for storstilt overføring av offentlig tjenesteproduksjon til private. Flere steder i erklæringen står det at det er viktig å hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til...
Tirsdag 16. januar 2018
Sps Trygve Slagsvold Vedum har sagt at de tre samarbeidspartiene, Venstre, Høyre og Frp, får fram det verste hos hverandre. Det er kanskje ikke helt presist, men når det kommer til sentralisering, kommersialisering av...
Mandag 15. januar 2018
• Mange medlemmer i politiske ungdomspartier er svært unge, og flere ungdomspartier har ingen nedre aldersgrense. Er du under 15 år, må foreldrene akseptere medlemskapet, men etter fylte 15 bestemmer ungdommene selv. Det er derfor på sin...
Lørdag 13. januar 2018
• Nå raser det inn med nye saker om uakseptabel oppførsel i kjølvannet av #metoo-kampanjen. I går trakk en fylkesordfører i Hedmark fra Senterpartiet seg, Frps parlamentariske nestleder har gjort det samme, og en framtredende politiker i...
Fredag 12. januar 2018
• Stortingets høring om Christine Meyers avgang som SSB-direktør ble avholdt onsdag, og med det bør saken være avsluttet. Finansdepartementet bør likevel trekke noen lærdommer av hvordan styringsdialogen har fungert. Finansminister Siv...
Torsdag 11. januar 2018
• VG hadde i går en gjennomgang av hvilke sykehus i Norge som gir hjerneinnfarktrammede raskest hjelp, basert på 2016-rapporten fra Norsk hjerneslagregister. Ved slag er det som kjent av svært stor betydning at pasientene kommer raskest...
Onsdag 10. januar 2018
• I dag er det duket for høring om Statistisk sentralbyrå (SSB) på Stortinget. Aftenpostens Trine Eilertsen skriver i den forbindelse at dette handler om uavhengigheten til den nasjonale statistikkprodusenten. Espen Søbye, som selv er ansatt...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk