Lørdag 12. august 2017
Ny verdiakse

• KrF presenterte denne uka en kravliste som Knut Arild Hareide tar med seg inn i forhandlinger om et eventuelt regjeringssamarbeid etter valget. Punktene spenner fra krav om taktskifte i distriktspolitikken til kontantstøtte, lærernorm, barnetrygd, bistand, Lofoten og K-en i KRLE-faget. Det som likevel står først på lista – og derfor er viktigst – er å hindre en for stor liberalisering av bioteknologiloven, som blant annet regulerer assistert befruktning, forskning på overtallige befruktede egg, fosterdiagnostikk og genterapi. Loven blir et forhandlingstema enten det blir rød eller blå seier ved stortingsvalget.

• Holdningen til verdisaker som surrogati og genmanipulering er en relativt ny akse i norsk politikk. På samme måte som klima og miljø kan dette saksfeltet ikke så enkelt plasseres på den tradisjonelle høyre/venstre-aksen. På begge fløyer finnes det sterke krefter som vil gå langt i å liberalisere bioteknologiloven, mens KrF med støtte fra Sp holder igjen. For KrF handler det om menneskets ukrenkelighet og frykten for sorteringssamfunnet. I dag kan vi ane konturene av en framtid der denne teknologien ikke bare brukes til å kurere sykdom, men også til å endre menneskets arveegenskaper. Det er også mulig, i hvert fall i tanken, å se for seg at barn kommer til verden uavhengig av personlige møter og relasjoner, samleie, graviditet og fødsel, der vi velger egenskaper, kjønn og intelligens hos fosteret i et privat marked. Michel Houellebecq trekker det helt ut i dystopien i boka «Muligheten av en øy» (2005), der han skildrer en ny verden av kunstig frambragte mennesker.

• Mulighetene for å endre genene i kjønnsceller og fostre reiser svimlende perspektiver som ikke bare handler om sorteringssamfunn og surrogatmødres vilkår. Til syvende og sist berører det hele grunnlaget for vår sivilisasjon og vårt demokrati som hviler på at menneskene, som en gitt størrelse, er født frie og like, med rett til selvbestemmelse. Hvis selve skapelsen av mennesket overlates til kommersielle krefter eller andre, vil det snu opp ned på grunnleggende ideer om humanisme, demokrati og selvbestemmelse som hele vår sivilisasjon bygger på.

Lørdag 21. oktober 2017
• Det begynner å avtegne seg et mønster for hvordan offentlige tjenester bygges ned og overlates til private. I forslaget til statsbudsjett har regjeringen foreslått å bevilge 165 millioner kroner for å sikre postombæring fem dager i uka.
Fredag 20. oktober 2017
• Nordland fylkesting går enstemmig inn for at Norge ikke bør avgi suverenitet i energimarkedet til EUs energibyrå Acer, skriver Nationen denne uka. Acer står for Agency for the Cooperation of Energy Regulators og har som mål å etablere og...
Torsdag 19. oktober 2017
• I en debatt i NRK Dagsnytt 18 denne uka med Nationens redaktør Irene Halvorsen gjentok kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) en rekke ganger at en av begrunnelsene for at hun går inn for å kutte pressestøtten med over 25 millioner...
Onsdag 18. oktober 2017
• I kjølvannet av de omfattende overgrepsanklagene mot Hollywood-toppen Harvey Weinstein har kvinner verden over grepet til sosiale medier for å vise sin motstand mot seksuell trakassering. Under emneknaggen #metoo (meg også) har...
Tirsdag 17. oktober 2017
• Det framlagte statsbudsjettet for 2018 legger opp til en massakre for Frivillighets-Norge. Kuttene skjer delvis ved redusert momskompensasjon for frivillige organisasjoner til tross for at et samlet storting så seint som i juni i år stilte...
Mandag 16. oktober 2017
• Etter at Høgre og Framstegspartiet kom til makta i 2013 starta dei ei såkalla avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reforma). Reforma skulle innebera at offentlege verksemder får redusert løyvingane med 0,5 prosent kvart år,...
Lørdag 14. oktober 2017
• Det gikk et lettelsens sukk i en rekke europeiske hovedsteder i mars, da det nederlandske valget endte med seier for statsminister Mark Rutte og hans høyreliberale parti VVD. I mai fulgte Frankrike opp med seier for Emmanuel Macron i siste...
Fredag 13. oktober 2017
• USAs president Donald Trump vil i dag kunngjøre hva han vil gjøre med atomavtalen med Iran som han gjentatte ganger har kalt «den verste avtalen noensinne». Avtalen med Iran ble framforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia,...
Torsdag 12. oktober 2017
• Konsernsjef Eldar Sætre varsla denne veka at Statoil er i ferd med å bli omskapt frå eit oljeselskap til eit breitt energiselskap. No er det ikkje ein grøn revolusjon Sætre skildrar i ein kronikk i Aftenposten: Statoil skal framleis...
Onsdag 11. oktober 2017
• Laurdag avslørte Klassekampen at USA legg opp til at amerikanske soldatar skal vera på Værnes i Trøndelag i lang tid. Amerikanske dokument omtalar stasjoneringa av soldatar som «vedvarande». Måndag skreiv vi at USA også planlegg...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk