Lørdag 12. august 2017
Ny verdiakse

• KrF presenterte denne uka en kravliste som Knut Arild Hareide tar med seg inn i forhandlinger om et eventuelt regjeringssamarbeid etter valget. Punktene spenner fra krav om taktskifte i distriktspolitikken til kontantstøtte, lærernorm, barnetrygd, bistand, Lofoten og K-en i KRLE-faget. Det som likevel står først på lista – og derfor er viktigst – er å hindre en for stor liberalisering av bioteknologiloven, som blant annet regulerer assistert befruktning, forskning på overtallige befruktede egg, fosterdiagnostikk og genterapi. Loven blir et forhandlingstema enten det blir rød eller blå seier ved stortingsvalget.

• Holdningen til verdisaker som surrogati og genmanipulering er en relativt ny akse i norsk politikk. På samme måte som klima og miljø kan dette saksfeltet ikke så enkelt plasseres på den tradisjonelle høyre/venstre-aksen. På begge fløyer finnes det sterke krefter som vil gå langt i å liberalisere bioteknologiloven, mens KrF med støtte fra Sp holder igjen. For KrF handler det om menneskets ukrenkelighet og frykten for sorteringssamfunnet. I dag kan vi ane konturene av en framtid der denne teknologien ikke bare brukes til å kurere sykdom, men også til å endre menneskets arveegenskaper. Det er også mulig, i hvert fall i tanken, å se for seg at barn kommer til verden uavhengig av personlige møter og relasjoner, samleie, graviditet og fødsel, der vi velger egenskaper, kjønn og intelligens hos fosteret i et privat marked. Michel Houellebecq trekker det helt ut i dystopien i boka «Muligheten av en øy» (2005), der han skildrer en ny verden av kunstig frambragte mennesker.

• Mulighetene for å endre genene i kjønnsceller og fostre reiser svimlende perspektiver som ikke bare handler om sorteringssamfunn og surrogatmødres vilkår. Til syvende og sist berører det hele grunnlaget for vår sivilisasjon og vårt demokrati som hviler på at menneskene, som en gitt størrelse, er født frie og like, med rett til selvbestemmelse. Hvis selve skapelsen av mennesket overlates til kommersielle krefter eller andre, vil det snu opp ned på grunnleggende ideer om humanisme, demokrati og selvbestemmelse som hele vår sivilisasjon bygger på.

Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...
Tirsdag 12. juni 2018
• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes...
Mandag 11. juni 2018
• VG presenterte lørdag en gjennomarbeidet sak om gjengkriminalitet i hovedstaden. Den handlet om et ungdomsmiljø på Holmlia sørøst i Oslo, som etter hvert utviklet seg til å bli en hardbarket kriminell gjeng med kontakter til nettverk i...
Lørdag 9. juni 2018
• Norsk forsvarspolitikk er et bedrøvelig skue. Først ble store deler av forsvaret lagt ned fordi datidas strateger mente Russland aldri ville utgjøre en eksistensiell trussel mot Norge. I stedet skulle alle ressurser settes inn på å levere...
Fredag 8. juni 2018
• Ap har i dag en oppslutning et sted i overkant av 20 prosent, mens Høyre er blitt Norges største parti uten særlige tegn til styringsslitasje. Hvis denne situasjonen vedvarer, kan det også få betydning for partiene i sentrum. KrF sliter...
Torsdag 7. juni 2018
• I dag er det offisiell åpning av utstillingen «Gerhard Munthe. Eventyrlig design» på Nasjonalgalleriet i Oslo. I morgen åpnes salene for publikum. Gerhard Munthe (1849–1929) var inspirert av utenlandske retninger som art nouveau og...
Onsdag 6. juni 2018
• Pew Research Centre kom nylig med rapporten «Being Christian in Western Europe». Vårt Land har skrevet om undersøkelsen som er gjennomført i 15 vesteuropeiske land. Den viser blant annet at aktive kirkegjengere i Norge er mest...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk