Lørdag 12. august 2017
Ny verdiakse

• KrF presenterte denne uka en kravliste som Knut Arild Hareide tar med seg inn i forhandlinger om et eventuelt regjeringssamarbeid etter valget. Punktene spenner fra krav om taktskifte i distriktspolitikken til kontantstøtte, lærernorm, barnetrygd, bistand, Lofoten og K-en i KRLE-faget. Det som likevel står først på lista – og derfor er viktigst – er å hindre en for stor liberalisering av bioteknologiloven, som blant annet regulerer assistert befruktning, forskning på overtallige befruktede egg, fosterdiagnostikk og genterapi. Loven blir et forhandlingstema enten det blir rød eller blå seier ved stortingsvalget.

• Holdningen til verdisaker som surrogati og genmanipulering er en relativt ny akse i norsk politikk. På samme måte som klima og miljø kan dette saksfeltet ikke så enkelt plasseres på den tradisjonelle høyre/venstre-aksen. På begge fløyer finnes det sterke krefter som vil gå langt i å liberalisere bioteknologiloven, mens KrF med støtte fra Sp holder igjen. For KrF handler det om menneskets ukrenkelighet og frykten for sorteringssamfunnet. I dag kan vi ane konturene av en framtid der denne teknologien ikke bare brukes til å kurere sykdom, men også til å endre menneskets arveegenskaper. Det er også mulig, i hvert fall i tanken, å se for seg at barn kommer til verden uavhengig av personlige møter og relasjoner, samleie, graviditet og fødsel, der vi velger egenskaper, kjønn og intelligens hos fosteret i et privat marked. Michel Houellebecq trekker det helt ut i dystopien i boka «Muligheten av en øy» (2005), der han skildrer en ny verden av kunstig frambragte mennesker.

• Mulighetene for å endre genene i kjønnsceller og fostre reiser svimlende perspektiver som ikke bare handler om sorteringssamfunn og surrogatmødres vilkår. Til syvende og sist berører det hele grunnlaget for vår sivilisasjon og vårt demokrati som hviler på at menneskene, som en gitt størrelse, er født frie og like, med rett til selvbestemmelse. Hvis selve skapelsen av mennesket overlates til kommersielle krefter eller andre, vil det snu opp ned på grunnleggende ideer om humanisme, demokrati og selvbestemmelse som hele vår sivilisasjon bygger på.

Mandag 11. desember 2017
• «Dere har ikke satt dere inn i de faktiske forholdene», skrev forfatter Per Petterson i Aftenposten forrige mandag, med kulturminister Linda Hofstad Helleland som adressat. Foranledningen var regjeringens ønske om å frata...
Lørdag 9. desember 2017
• Stortinget sette torsdag eit førebels punktum for kommune- og regionreformene. Etter desse vedtaka vil Norge ha gått frå 428 til 359 kommunar og frå 19 til 11 fylke. Samanslåing av kommunar har vore eitt av dei viktigaste...
Fredag 8. desember 2017
• «Hvorfor fortsetter verdens nasjoner å ydmyke Israel ved å nekte å plassere sine ambassader i hovedstaden Jerusalem», spør Vebjørn Selbekk, redaktør i den kristne avisa Dagen. I en leder­artikkel om Donald Trumps anerkjenning av Jerusalem...
Torsdag 7. desember 2017
• Holocaustsenteret offentliggjorde denne uka en undersøkelse av fremmedfiendtlige holdninger i Norge. Rapporten viser at det fortsatt finnes stereotypiske forestillinger om jøder, men at de er mindre utbredt enn før. I 2011 var det 19...
Onsdag 6. desember 2017
• Aftenposten har avdekket at over 200 norske kommuner har hatt avtale med selskapet Orange Helse om levering av helsevikarer og andre tjenester. Selskapet har fakturert det offentlige Norge nær 1 milliard kroner de siste ti årene. Selskapet...
Mandag 4. desember 2017
• Arbeidarpartiet er i ei djup krise, og situasjonen er verre enn etter katastrofevalet i 2001, sa tidlegare partisekretær Martin Kolberg til Klassekampen laurdag. Han fryktar at Ap er i ferd med å gløyme det ideologiske grunnlaget, og...
Lørdag 2. desember 2017
• Etterspillet etter Christine Meyers avgang som direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB) går inn i sin siste fase, men ikke uten at mye bitterhet skal luftes i offentligheten. Meyer sendte denne uka ut et brev til sjefene i de europeiske...
Fredag 1. desember 2017
• Det er noe underlig med norske politikeres holdning til den britiske utmeldingen av EU. Det som ligger fast, er at Norge i all overskuelig framtid vil stå utenfor EU. Det er samtidig en økende erkjennelse på tvers av politiske skillelinjer...
Torsdag 30. november 2017
• Arbeiderpartiet i Norge skal til Storbritannia for å studere Labours erfaringer under partiets nye leder Jeremy Corbyn. Der er det sikkert mye å hente. Samtidig kan det være grunn til å svinge innom Danmark, der søsterpartiet i årets...
Onsdag 29. november 2017
• Advokat Dag Steinfeld hevdet i Aftenposten i går at Finansdepartementets forklaring på hva som førte fram til at Christine Meyer mistet tillit som SSB-sjef bare er en proforma-begrunnelse som tildekker den egentlige grunnen:...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk