Klassekampen.no
Fredag 11. august 2017
Tap: Handel og Kontor, her ved forbundsleder Trine Lise Sundnes, må betale erstatning etter en oppsigelse retten mener er usaklig. Foto: Tom Henning Bratlie
LO-forbund dømt for usaklig oppsigelse av egen ansatt:
Må betale dyrt
Steinar Nørstebø
DØMT: LO-forbundet Handel og Kontor ble dømt av tingretten til å betale erstatning for usaklig oppsigelse av en ansatt.

arbeidsliv

LO-forbundet Handel og Kontor tapte på alle punkter i Stavanger tingrett fredag. Forbundet må betale 75.000 kroner i oppreisingserstatning, samt 310.120 kroner i saksomkostninger for usaklig oppsigelse av regionsekretær Geir Løland. Oppreisingssummen er relativt høy for denne typen saker.

– Jeg er overrasket over at Handel og Kontor som arbeidsgiver har gått fram på denne måten, sier Lølands advokat, Thomas Smedsvig til Klassekampen.

Fakta:

Handel og Kontor:

• LOs tredje største forbund, med rundt 70.000 medlemmer. Organiserer ansatte i blant annet ansatte i varehandel og administrative stillinger.

• Ledes av Trine Lise Sundnes.

• Er delt inn i sju regioner. Ved de ulike regionene er det ansatt egne regionssekretærer som skal drive selvstendig rådgivning og veiledning til medlemmene, drive organisasjons-, verve- og opplysningsarbeid gjennom oppsøkende virksomhet, samt forberede og bistå ved arbeidskonflikter.

Reiseregnings-rot

Saken startet med at det ble avdekket en uregelmessighet ved en reiseregning Løland, regionsekretær i region Agder og Rogaland, hadde levert. I stedet for å snakke med ham, sendte regionkontorlederen saken til forbundets sentralkontor. De innkalte Løland til et drøftingsmøte etter arbeidsmiljølovens §15-1, det vil si «Drøfting før beslutning om oppsigelse», noe retten kaller et «drastisk skritt»:

«Etter rettens oppfatning ville en mer naturlig og hensiktsmessig fremgangsmåte vært, og retten vil anta at det også er vanlig på de aller fleste arbeidsplasser, at arbeidsgiver tar opp spørsmål vedrørende reiseregninger uformelt og direkte med den ansatte, før det eventuelt iverksettes arbeidsrettslige skritt.»

Ved gjennomgang i retten ble det også fastslått at reisene det var snakk om var gjennomført, om enn feil rapportert. Retten konkluderte med at det ikke forelå noe som kunne rettferdiggjøre oppsigelse.

Krevde fratreden

Handel og Kontor prosederte i retten for at oppsigelsen var saklig, og begrunnet det med «manglende tillit» til regionsekretæren. Videre mente forbundet at den beste løsningen for begge parter ville være at han fratrådte sin stilling, uavhengig av utfallet av saken. De viste til arbeidsmiljølovens §15-12, som sier at retten kan dømme at en ansatt skal fratre stillingen selv om oppsigelsen blir kjent ugyldig «dersom den etter avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter.»

Lølands advokat er skuffet over HK.

– De har brukt alle virkemidler for å ramme arbeidstaker, herunder også å kreve fratreden om HK tapte saken. Jeg er glad for at retten konstaterer at den ikke har vært i tvil om at oppsigelsen var usaklig og at saken fremstår som klar. Det var ingen grunn til å si ham opp, sier Smedsvig.

– Retten kritiserer arbeidsgiver for at de har gått fram på en uklok måte. De har startet konflikt framfor å ta en dialog med arbeidstaker for å avklare situasjonen. Her har man et LO-forbund, som vanligvis skal ivareta ansattes rettigheter. Når de opptrådte som arbeidsgiver opptrådte de i høyeste grad kritikkverdig. Det gir grunn til ettertanke, sier advokaten videre.

Anker ikke dommen

Handel og Kontor ønsker ikke å kommentere saken. I en epost skriver Kirsti Hansen Demény, avdelingsleder for informasjon, organisasjon og samfunnskontakt, at de «tar dommen til etterretning.»

Steinar Nørstebø, tillitsvalgt for de ansatte i Handel og Kontor, bisto Løland. I dommen framkommer det at han allerede i det første møtet kritiserte måten saken ble håndtert på, og anbefalte ledelsen å avslutte den.

Han mener dommen var riktig.

– Jeg har ikke lyst til å si mye om prosessen, ut over at vi nå må se framover og finne gode løsninger for alle involverte. Jeg tror alle parter vil strekke seg langt for å få til godt samarbeid framover, sier han.

– Er denne saken representativ for forbundet som arbeidsgiver?

– Nei. Men det er mye å lære av denne saken om å ta saker nært og tidlig.

paalh@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 15. august 2017 kl. 14.54

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk