Fredag 11. august 2017
FESTEN ER IKKJE OVER: Det er kake igjen. I går feira Rasmus Hansson og ei måling for ANB der MDG fekk 4,3 prosent. Men kva skal dei bruke vippemakta til – om dei får den?
MDG-talsperson Rasmus Hansson vil sende Frp ut av regjeringskontora – uansett:
Vil kaste regjeringa
(U)AVHENGIG: Rasmus Hansson insisterer på at MDG kan samarbeide både til høgre og til venstre. Men han kan ikkje svare på korleis ei høgresideregjering skal oppstå utan Frp.

MDG

Miljøpartiet Dei Grøne avklarer at dei garanterer å kaste regjeringa dersom partiet får vippemakt etter valet – fordi Frp er eit av regjeringspartia.

Dermed er partiet utan svar på korleis dei skal kunne samarbeide til høgre.

Rasmus Hansson er i dag partiets einaste stortingsrepresentant. Han er også nasjonal talsperson og fyrstekandidat i Akershus. Han meiner det går an å samarbeide til høgre utan Frp.

– De har tidlegare sagt at «MDG aldri støttar Frp i regjering». Kva ligg i det?

– At om høgresida vil utvikle eit regjeringsalternativ som skal basere seg på støtte frå MDG, så kan dei ikkje ta med Frp. Det er vi ikkje dei einaste som seier. Vi seier at eit sentrum-høgre-alternativ kan vere like interessant som eit Ap-Sp-alternativ – sett frå eit miljøsynspunkt, seier Hansson.

Hansson minner om at Bondevik 1-regjering med Sp, KrF og Venstre er den einaste som har gått av på ei miljøsak, nemleg gasskraftsaka i 2000.

– Vi vil setje Jonas Gahr Støre og Erna Solberg under press så dei må konkurrere på miljøpolitikk for å få regjeringsmakt.

Fakta

MDG:

• Miljøpartiet Dei Grøne fekk 2,8 prosent og éin stortings­representant ved 2013-valet. Dette var fyrste gong MDG fekk stortingsrepresentasjon.

• Dei fleste målingane viser at MDG ligg ein stad midt på tretalet. Nokre målingar plasserer likevel MDG over sperregrensa på fire prosent. Då går partiet over til å ha seks-sju stortingsrepresentantar.

– Stor, politisk feil

Denne veka kom det ei ANB-måling som viser det MDG-arane drøymer om: MDG over sperregrensa på vippen, slik at dei avgjer kven som får makta. I går blei det feira med kake på partikontoret til MDG i Oslo. Dei er klare til å kaste ut Frp av regjering:

– Vil dei seie at de vil kaste Frp ut av regjering om de kjem i vippeposisjon?

– Ja.

– Men då finst det ikkje noko fleirtal på høgresida?

– No kjem vi til den store politiske feilen som oppstår når folk driv politikk basert på partikonstellasjonar som følgjer av meiningsmålingar midt i ein valkamp. Miljøpartiet Dei Grøne er eit parti som går til val på den politikken vi meiner Noreg treng. Vi går ikkje til val på ein eller annan taktisk-matematisk analyse av kva slags konstellasjonar som kan føre til kva, seier Hansson til Klassekampen.

Han bryr seg ikkje med å rekne på stortingsmandat innanfor dei tradisjonelle blokkene:

– Vi er eit parti som tør å seie at vi snakkar om verda og framtida og det som er riktig, og vi tør å seie at vi er eit ærleg og modig parti. Vi er ikkje opptekne av å sitje og rekne på kva ein ut frå tradisjonelle oppfattingar meiner kan vere alternativ. Vi fører ikkje politikk basert på andres fastgrodde blokktenking.

– Det skjønar eg. Men alle parti må jo finne eit fleirtal. Om de seier at de vil kaste Frp ut av regjering, finst det ikkje noko fleirtal på høgresida.

– Det kjem an på valresultatet. Vi vil halde oss til valresultatet, og vi kjem til å gå til val på vår eigen politikk. Og vår politikk er at vi ikkje vil støtte ei Frp-regjering. Om dei fell eller finn eit anna alternativ står att å sjå.

Dei mest samarbeidsvillige

Hansson meiner MDG er dei mest samarbeidsvillige i heile politikken:

– Vi er elles det mest samarbeidsvillige partiet i norsk politikk, fordi vi er klare til å ha politiske samtalar både med høgresida utanom Frp og med venstresida.

– På veldig mange målingar er det eit fleirtal for sentrum-/venstre-partia. Men om du held Frp utanfor, er det jo aldri eit sentrum-/høgre-fleirtal, heller ikkje med MDG over sperregrensa. Er de då reelt blokkuavhengige?

– Vi er til dei gradar reelt blokkuavhengige. Vi held oss ikkje til den måten å rekne på. Blokker er noko nokon vil ha. Det er inga naturlov. Det er ikkje lenge sidan Sp var eit parti på høgresida, og reint politisk kan ein argumentere for at dei er det framleis. Dei vel noko anna i denne valkampen. Det viser at det å drive politikk basert på augneblinksoppfattingar om kva for blokker som høyrer til kor, det er ikkje interessant for oss. Det er tvert imot noko av vårt poeng å ikkje la vår politikk bli styrt av tradisjonell blokktenking, seier Hansson og legg til at Ap og Høgre er like «som to dropar olje» i mykje av miljøpolitikken.

– Du seier at de er det mest samarbeidsvillige partiet i norsk politikk. Trur du at de blir oppfatta sånn?

– Nei, det gjer vi sjølvsagt ikkje når vi stiller eit ultimatum ingen andre parti tør å stille.

Ultimatumet handlar om å starta avviklinga av oljeverksemda.

– Men eg seier det likevel på trygg grunn, fordi vi er det partiet som er villig til å samarbeide med flest andre parti – alle utanom Frp, seier han.

– Du seier at de ikkje held dykk til tradisjonell blokktenking. Men hjelper det så lenge alle dei andre partia held seg til tradisjonell blokktenking?

– Ja, det hjelper innmari, for vi er det fyrste partiet som ikkje gjer det. Vi tvingar det politiske Noreg ut av komfortsona og inn i ein situasjon og inn i ein situasjon der eit parti utfordrar det som har vore ein avslappande vanetenking om fordeling av politikk på ein veldig enkel høgre-venstre-akse, seier MDG-talspersonen.

politikk@klassekampen.no

Mandag 16. juli 2018
TØRT: Tørken som nå rammer Østlandet kan bli en del av et normalt ustabilt klima. Det vil ramme jordbruket hardt. – Det er så dårlig at en blir deprimert av å gå i åkeren, sier bonde Anders Klaseie.
Lørdag 14. juli 2018
SKADEN SKJEDD: Tørken raserer kornavlingene på Østlandet og Norge får sitt dårligste kornår siden 1974. Det er allerede for seint å berge kornhøsten.
Fredag 13. juli 2018
SLITER: Mange personer som går på sosialhjelp eller lever på stønader, har ikke råd til å gå til tannlegen, reise på ferie eller delta i fritidsaktiviteter.
Torsdag 12. juli 2018
FULLT: Bergen, Flåm og Geiranger kneler under vekta av masseturismen. Lokalbefolkninga reagerer og vil ha færre turistar.
Onsdag 11. juli 2018
BØNDA IFRA NORD: Finnmark kan ramle heilt ut av Stortinget. Finnmarks fylkesordførar er likevel open for at areal skal telje mindre enn i dag når ein fordeler stortingsmandat.
Tirsdag 10. juli 2018
TRYGD: Regjeringen vil hindre at trygde­ytelser eksporteres ut av landet. Men internasjonale avtaler gjør at forslagene får få konsekvenser. – Prinsipielt viktig, sier Erlend Wiborg (Frp).
Mandag 9. juli 2018
GASS: I Kirkenes er det på nytt håp om gassvirksomhet etter framstøt fra det russiske selskapet Novatek. Ordfører Rune Rafaelsen tror Russland vil bestemme om prosjektet får lov til å starte.
Lørdag 7. juli 2018
HARDHENDT: KrF-leder Knut Arild Hareide får en opptur på tampen av sin mektigste stortingsperiode, men får mest skryt av velgerne for å ha presset ut Sylvi Listhaug (Frp).
Fredag 6. juli 2018
JUKS: En person uten kvalifikasjoner ga seg ut for å være tolk på Oslo universitets­sykehus. Tolke­foreningen tror det kan være flere falske tolker.
Torsdag 5. juli 2018
DILEMMA: I et brev til regjeringen sier Avinor at tilrettelegging for trafikkvekst i luftfarten kan være i strid med klimamålene. – Fullstendig klimagalskap, sier Naturvernforbundet om den planlagte flyveksten.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk