Fredag 11. august 2017
FESTEN ER IKKJE OVER: Det er kake igjen. I går feira Rasmus Hansson og ei måling for ANB der MDG fekk 4,3 prosent. Men kva skal dei bruke vippemakta til – om dei får den?
MDG-talsperson Rasmus Hansson vil sende Frp ut av regjeringskontora – uansett:
Vil kaste regjeringa
(U)AVHENGIG: Rasmus Hansson insisterer på at MDG kan samarbeide både til høgre og til venstre. Men han kan ikkje svare på korleis ei høgresideregjering skal oppstå utan Frp.

MDG

Miljøpartiet Dei Grøne avklarer at dei garanterer å kaste regjeringa dersom partiet får vippemakt etter valet – fordi Frp er eit av regjeringspartia.

Dermed er partiet utan svar på korleis dei skal kunne samarbeide til høgre.

Rasmus Hansson er i dag partiets einaste stortingsrepresentant. Han er også nasjonal talsperson og fyrstekandidat i Akershus. Han meiner det går an å samarbeide til høgre utan Frp.

– De har tidlegare sagt at «MDG aldri støttar Frp i regjering». Kva ligg i det?

– At om høgresida vil utvikle eit regjeringsalternativ som skal basere seg på støtte frå MDG, så kan dei ikkje ta med Frp. Det er vi ikkje dei einaste som seier. Vi seier at eit sentrum-høgre-alternativ kan vere like interessant som eit Ap-Sp-alternativ – sett frå eit miljøsynspunkt, seier Hansson.

Hansson minner om at Bondevik 1-regjering med Sp, KrF og Venstre er den einaste som har gått av på ei miljøsak, nemleg gasskraftsaka i 2000.

– Vi vil setje Jonas Gahr Støre og Erna Solberg under press så dei må konkurrere på miljøpolitikk for å få regjeringsmakt.

Fakta

MDG:

• Miljøpartiet Dei Grøne fekk 2,8 prosent og éin stortings­representant ved 2013-valet. Dette var fyrste gong MDG fekk stortingsrepresentasjon.

• Dei fleste målingane viser at MDG ligg ein stad midt på tretalet. Nokre målingar plasserer likevel MDG over sperregrensa på fire prosent. Då går partiet over til å ha seks-sju stortingsrepresentantar.

– Stor, politisk feil

Denne veka kom det ei ANB-måling som viser det MDG-arane drøymer om: MDG over sperregrensa på vippen, slik at dei avgjer kven som får makta. I går blei det feira med kake på partikontoret til MDG i Oslo. Dei er klare til å kaste ut Frp av regjering:

– Vil dei seie at de vil kaste Frp ut av regjering om de kjem i vippeposisjon?

– Ja.

– Men då finst det ikkje noko fleirtal på høgresida?

– No kjem vi til den store politiske feilen som oppstår når folk driv politikk basert på partikonstellasjonar som følgjer av meiningsmålingar midt i ein valkamp. Miljøpartiet Dei Grøne er eit parti som går til val på den politikken vi meiner Noreg treng. Vi går ikkje til val på ein eller annan taktisk-matematisk analyse av kva slags konstellasjonar som kan føre til kva, seier Hansson til Klassekampen.

Han bryr seg ikkje med å rekne på stortingsmandat innanfor dei tradisjonelle blokkene:

– Vi er eit parti som tør å seie at vi snakkar om verda og framtida og det som er riktig, og vi tør å seie at vi er eit ærleg og modig parti. Vi er ikkje opptekne av å sitje og rekne på kva ein ut frå tradisjonelle oppfattingar meiner kan vere alternativ. Vi fører ikkje politikk basert på andres fastgrodde blokktenking.

– Det skjønar eg. Men alle parti må jo finne eit fleirtal. Om de seier at de vil kaste Frp ut av regjering, finst det ikkje noko fleirtal på høgresida.

– Det kjem an på valresultatet. Vi vil halde oss til valresultatet, og vi kjem til å gå til val på vår eigen politikk. Og vår politikk er at vi ikkje vil støtte ei Frp-regjering. Om dei fell eller finn eit anna alternativ står att å sjå.

Dei mest samarbeidsvillige

Hansson meiner MDG er dei mest samarbeidsvillige i heile politikken:

– Vi er elles det mest samarbeidsvillige partiet i norsk politikk, fordi vi er klare til å ha politiske samtalar både med høgresida utanom Frp og med venstresida.

– På veldig mange målingar er det eit fleirtal for sentrum-/venstre-partia. Men om du held Frp utanfor, er det jo aldri eit sentrum-/høgre-fleirtal, heller ikkje med MDG over sperregrensa. Er de då reelt blokkuavhengige?

– Vi er til dei gradar reelt blokkuavhengige. Vi held oss ikkje til den måten å rekne på. Blokker er noko nokon vil ha. Det er inga naturlov. Det er ikkje lenge sidan Sp var eit parti på høgresida, og reint politisk kan ein argumentere for at dei er det framleis. Dei vel noko anna i denne valkampen. Det viser at det å drive politikk basert på augneblinksoppfattingar om kva for blokker som høyrer til kor, det er ikkje interessant for oss. Det er tvert imot noko av vårt poeng å ikkje la vår politikk bli styrt av tradisjonell blokktenking, seier Hansson og legg til at Ap og Høgre er like «som to dropar olje» i mykje av miljøpolitikken.

– Du seier at de er det mest samarbeidsvillige partiet i norsk politikk. Trur du at de blir oppfatta sånn?

– Nei, det gjer vi sjølvsagt ikkje når vi stiller eit ultimatum ingen andre parti tør å stille.

Ultimatumet handlar om å starta avviklinga av oljeverksemda.

– Men eg seier det likevel på trygg grunn, fordi vi er det partiet som er villig til å samarbeide med flest andre parti – alle utanom Frp, seier han.

– Du seier at de ikkje held dykk til tradisjonell blokktenking. Men hjelper det så lenge alle dei andre partia held seg til tradisjonell blokktenking?

– Ja, det hjelper innmari, for vi er det fyrste partiet som ikkje gjer det. Vi tvingar det politiske Noreg ut av komfortsona og inn i ein situasjon og inn i ein situasjon der eit parti utfordrar det som har vore ein avslappande vanetenking om fordeling av politikk på ein veldig enkel høgre-venstre-akse, seier MDG-talspersonen.

politikk@klassekampen.no

Lørdag 21. oktober 2017
VERST: Amnesty mener Norge har sendt flyktninger i døden. Trønderske Taibeh Abbasi, som risikerer deportasjon til Afghanistan, er frontfigur i en ny internasjonal kampanje mot tvangsreturer.
Fredag 20. oktober 2017
US MARINES: SV krever svar på om de amerikanske marinesoldatene i Norge har kommet for å erstatte en svak landmakt i Norge.
Torsdag 19. oktober 2017
MUSKLAR: Fagforbundets leiar Mette Nord seier alliansebygging er avgjerande for å styrka miljøa som dyrkar idear for ein alternativ politikk.
Onsdag 18. oktober 2017
PÅ VEI: De første soldatene fra US ­Marines kan stasjoneres i norske militærleirer i indre Troms allerede i vinter. Det bekrefter sjefen for den norske Hæren.
Tirsdag 17. oktober 2017
TRENING: Regjeringen legger til rette for økt trening med Nato på norsk territorium. En egen gruppe ser nå på hvordan det kan gjøres i praksis.
Mandag 16. oktober 2017
MEDGIFT: Milliardverdiar kan stå på spel når to vestlandsfylke skal slå seg saman. Motstandarane brukar tvil om kraftmilliardane for å hindre samanslåinga.
Lørdag 14. oktober 2017
NEDERLAG: Ap åpner for å stoppe de planlagte kuttene i Heimevernet. Nå ligger regjeringen an til flere sviende nederlag.
Fredag 13. oktober 2017
FORSKJELL: Finansminister Siv Jensen (Frp) vil gi flere skattekutt som skal «fremme vekst». SV og Rødt mener regjeringen skaper et «kaldere klassesamfunn».
Torsdag 12. oktober 2017
KUTT: Det eneste regjeringen gjør med formuesskatten i 2018-budsjettet, er å gjennomføre aksjerabatten Ap foreslo i skatteforliket.
Onsdag 11. oktober 2017
HANDLING: Norge trenger en handlingsplan mot muslimhat, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk