Torsdag 10. august 2017
VIL STANSE KUTTENE: Sp-leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum mener forsvarsministeren har kommet til Stortinget med gale tall. Foto: Tom Henning Bratlie
• Sp lover å reversere kutt i Heimevernet • Anklager forsvarsministeren for å feilinformere Stortinget
Mener de blå feilinformerer
Undersak

Solberg: Mener HV-sjefen truer

Høyre-leder Erna Solberg kaller uttalelsene fra Raabye «rykter» og «trusler»:

– Denne regjeringen har løftet løyvingene til Heimevernet opp igjen sammenlignet med hvor de lå da vi kom inn i regjeringskontorene. Vi skal fremdeles arbeide med å ha et heimevern som har god standard, men ut over det kan ikke jeg kommentere hva rykter måtte si om en ansatt i Forsvaret, sier Solberg til Klassekampen.

– Men han sier det jo selv?

– Men jeg kan ikke kommentere den typen trusler.

Solberg utdyper:

– Det er forsvarssjefen som leverer et forsvarspolitisk råd til oss. Vi har økt tallet på heimevernssoldater sammenlignet med det rådet vi fikk, fordi vi syntes det var for tynt. Forsvaret har gitt oss et råd som egentlig var et lavere heimevern enn det vi realiserer. Så må vi ikke glemme at vi har gjort en satsing på Heimevernet: Det er bedre utstyr, de trener mer og de spisse delene er bedre øvd enn de har vært tidligere, sier statsministeren.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er opptatt av å løfte Heimevernet, men vil ikke si noe om hvorvidt kuttene er for store:

– Vi er ikke i mål med Heimevernet. Denne regjeringens store unnlatelse på forsvar er at den leverte en forsvarsplan som manglet landmakten – Hæren og Heimevernet. Vi skal ha et sterkt heimevern, sier Støre til Klassekampen.

– Raabye mener at situasjonen nå i praksis vil innebære 2500 færre heimevernssoldater. Mener Ap at det er et for stort kutt?

– Det vil ikke jeg ta stilling til, for nå må vi se den fullstendige oversikten som kommer frem i landmaktstudien, sier Støre, som legger til at størrelsen må sees i sammenheng med andre spørsmål rundt Heimevernets organisering.

KUTT: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener forsvarsministeren har feilinformert Stortinget om kutt i Heimevernet.

Beredskap

– Jeg tror aldri vi har sett noe lignende i norsk historie.

Det sier Trygve Slagsvold Vedum om intervjuet med Heimevern-sjefen som Klassekampen bragte i gårsdagens avis. I intervjuet sier HV-sjef Tor Rune Raabye at han vil vurdere å gå av i protest om kuttplanene i Heimevernet blir stående.

Sp-lederen omtaler trusselen som «dramatisk» – og tar den til inntekt for at forsvarsministeren har feilinformert Stortinget.

Fakta

Heimevernet:

• I langtidsplanen for Forsvaret, som ble vedtatt av regjeringspartiene og Ap, er HV foreslått redusert fra 45.000 til 38.000 soldater. I tillegg skal sjøheimevernet kuttes.

• Som en del av langtidsplanen, ba regjeringen om en egen gjennomgang av Hæren og HV i den såkalte landmaktstudien.

• Landmaktstudien gir sin endelige anbefaling til regjeringen i forbindelse med høstens statsbudsjett.

Strid om antall

For HV-sjefen og forsvarsministeren opererer med helt ulike tall for hvor mange soldater det er i Heimevernet.

– Det er en veldig rar ting, men det virker som om Høyre later som om det er færre i Heimevernet enn det egentlig er, for å legitimere kutt. Men nå sier han som har ansvar for å sette opp styrken, at han har flere soldater enn statsråden har sagt i Stortinget.

– Du mener forsvarsministeren har feilinformert Stortinget?

– Ja. Det hun har sagt i Stortinget, er noe helt annet enn HV-sjefen sier i dag og det vi har fått informasjon om tidligere. Men jeg regner faktisk med at hun ikke har gjort det bevisst, selv om det ligger politisk uenighet i bunn her.

Bakgrunnen for tallstriden er denne: I den allerede vedtatte langtidsplanen for Forsvaret legges det opp til at Heimevernet skal kuttes fra 45.000 til 38.000 soldater. I tillegg skal Sjøheimevernet bort. Men dagens 45.000 soldater finnes bare på papiret. Alle stillingene er ikke besatt, slik at det reelle tallet er lavere. Men hvor mye lavere er HV-sjefen og statsråden helt uenige om. Heimevernet oppgir selv at de per i dag har 40.583 mann.

Men forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har gjentatte ganger hevdet at målet om 38.000 soldater ikke er et kutt – men en tilpasning til Heimevernets reelle størrelse. I et brev til Stortinget skriver hun at Heimevernet ved utgangen av 2016 bestod av 34.546 soldater. Da har hun ikke regnet med den såkalte innsatsstyrken på 3000 mann.

«Reell samlet bemanning av områdestrukturen skal således ikke reduseres iht. den bemanningen som er rapportert fra forsvarssjefen», skriver Søreide i brevet.

Men HV-sjefen er krystallklar på at regjeringens plan innebærer et kutt i antall soldater.

– Høyre har latterliggjort oss for å bruke disse tallene. Men i hvert eneste fylke har HV-offiserer fortalt oss om situasjonen på bakken og tatt opp bekymringer for kutt. De med uniformen på kjenner seg ikke igjen i det regjeringen sier. Og nå bekrefter han som har ansvar for å sette opp styrken, det samme, sier Vedum.

Lover å styrke HV

Ifølge HV-sjefen er «nesten hele sjøheimevernet» allerede nedlagt. Dette lover nå Vedum å reversere dersom han kommer til makta etter valget. Sp vil at det skal være 50.000 soldater i HV.

– Da jeg var i Kristiansund i sommer fortalte lokale folk at basen der er nedlagt. Det samme gjelder basene på Vestlandet, på Sørlandet og i Østfold. Våpnene er levert inn. Det som gjenstår, er litt i Nord-Norge. Men også de har fått beskjed om at de skal levere inn våpnene til høsten, sier Vedum.

– Får vi makta, skal vi gjenopprette de basene langs kysten. Våpen og utstyr som er levert inn, skal deles ut igjen. Det blir noe av det første vi beordrer, sier Sp-lederen.

Forsvarsdepartementet opplyser at de ikke vil kommentere uttalelsene fra HV-sjef Raabye.

Kommunikasjonsenheten ber om at statssekretær Øystein Bø fra Høyre siteres på følgende:

«Forsvaret har kun en måte å formelt rapportere til Forsvarsdepartementet på. Forsvarsdepartementet forholder seg alltid til disse offisielle periodiske rapporteringene ifra Forsvaret. Forsvaret rapporterer per 31. mai 2017, som var siste rapportering, at antallet besatte stillinger i Heimevernet var 37 823. Dette inkluderer både områdestrukturen og innsatsstyrkene. Stortinget er ikke feilinformert. Dette tallet representerer antallet stillinger som er besatt i Heimevernet. Forsvaret må videre tilpasse organisasjon og planer til det vedtatte antallet. Eventuelle endringer i områdestrukturen som følge av dette skal ses i sammenheng med landmaktstudien.»

politikk@klassekampen.no

Lørdag 24. februar 2018
STYRKAR: Oslo-politiet sender ein ekstra politibetent til det tverretatlege senteret som skal avdekka arbeidslivskriminalitet og flyttar ansvaret for oppfølging av politiets rolle.
Fredag 23. februar 2018
IDEOLOGISK: Oslo Arbeidersamfunn ber partiet vedta nytt prinsipprogram på lands­møtet i 2019. Parti­sekretær Kjersti Stenseng er ikke fremmed for tanken.
Torsdag 22. februar 2018
ØKER: Tallet på asylsøkere fra Tyrkia økte med 84 prosent i 2017. Flertallet tilhører den muslimske gülenbevegelsen, som Tyrkia kaller en terror­organisasjon.
Onsdag 21. februar 2018
MATTETRØBBEL: Studien som skal legge grunnlag for beslutningen om å gå inn i Natos rakettskjold, er utsatt. Årsaken er avanserte regnestykker.
Tirsdag 20. februar 2018
NY PLAN: I 2013 lanserte Stoltenberg-regjeringa prosjektet ferjefri E39 med ferdigstilling innan 20 år. No førebur Statens vegvesen ei utsetjing på 17 år.
Mandag 19. februar 2018
VOLD: Beboere på Holmlia i Oslo knytter en av volds­episodene det siste året til usunn æreskultur.
Lørdag 17. februar 2018
TYNN IS: Ap har stilt sju vilkår til regjeringa for å kunne seie ja til EUs tredje energimarknadspakke og Acer. Men dette er garantiar regjeringa ikkje kan gje, forklarer ekspert.
Fredag 16. februar 2018
LOJALITET: Nabolagslojaliteten er noe av det beste med Holmlia, skal vi tro de som bor der. – En slik lojalitet kan også misbrukes, advarer Dara Goldar.
Torsdag 15. februar 2018
LYS I LAMPA: Ap krev nye svar frå regjeringa for å gå med på energimarknadspakka. Sp-leiar Trygve Magnus Slagsvold Vedum trur fleirtalet i Aps stortingsgruppe er mot heile pakka.
Onsdag 14. februar 2018
VEND I TIDE: Fleire av dei største laga i Arbeidarpartiet går i stikk motsett retning av Masud Gharahkhanis stramme asyl­politikk.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk