Torsdag 10. august 2017
VIL STANSE KUTTENE: Sp-leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum mener forsvarsministeren har kommet til Stortinget med gale tall. Foto: Tom Henning Bratlie
• Sp lover å reversere kutt i Heimevernet • Anklager forsvarsministeren for å feilinformere Stortinget
Mener de blå feilinformerer
Undersak

Solberg: Mener HV-sjefen truer

Høyre-leder Erna Solberg kaller uttalelsene fra Raabye «rykter» og «trusler»:

– Denne regjeringen har løftet løyvingene til Heimevernet opp igjen sammenlignet med hvor de lå da vi kom inn i regjeringskontorene. Vi skal fremdeles arbeide med å ha et heimevern som har god standard, men ut over det kan ikke jeg kommentere hva rykter måtte si om en ansatt i Forsvaret, sier Solberg til Klassekampen.

– Men han sier det jo selv?

– Men jeg kan ikke kommentere den typen trusler.

Solberg utdyper:

– Det er forsvarssjefen som leverer et forsvarspolitisk råd til oss. Vi har økt tallet på heimevernssoldater sammenlignet med det rådet vi fikk, fordi vi syntes det var for tynt. Forsvaret har gitt oss et råd som egentlig var et lavere heimevern enn det vi realiserer. Så må vi ikke glemme at vi har gjort en satsing på Heimevernet: Det er bedre utstyr, de trener mer og de spisse delene er bedre øvd enn de har vært tidligere, sier statsministeren.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er opptatt av å løfte Heimevernet, men vil ikke si noe om hvorvidt kuttene er for store:

– Vi er ikke i mål med Heimevernet. Denne regjeringens store unnlatelse på forsvar er at den leverte en forsvarsplan som manglet landmakten – Hæren og Heimevernet. Vi skal ha et sterkt heimevern, sier Støre til Klassekampen.

– Raabye mener at situasjonen nå i praksis vil innebære 2500 færre heimevernssoldater. Mener Ap at det er et for stort kutt?

– Det vil ikke jeg ta stilling til, for nå må vi se den fullstendige oversikten som kommer frem i landmaktstudien, sier Støre, som legger til at størrelsen må sees i sammenheng med andre spørsmål rundt Heimevernets organisering.

KUTT: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener forsvarsministeren har feilinformert Stortinget om kutt i Heimevernet.

Beredskap

– Jeg tror aldri vi har sett noe lignende i norsk historie.

Det sier Trygve Slagsvold Vedum om intervjuet med Heimevern-sjefen som Klassekampen bragte i gårsdagens avis. I intervjuet sier HV-sjef Tor Rune Raabye at han vil vurdere å gå av i protest om kuttplanene i Heimevernet blir stående.

Sp-lederen omtaler trusselen som «dramatisk» – og tar den til inntekt for at forsvarsministeren har feilinformert Stortinget.

Fakta

Heimevernet:

• I langtidsplanen for Forsvaret, som ble vedtatt av regjeringspartiene og Ap, er HV foreslått redusert fra 45.000 til 38.000 soldater. I tillegg skal sjøheimevernet kuttes.

• Som en del av langtidsplanen, ba regjeringen om en egen gjennomgang av Hæren og HV i den såkalte landmaktstudien.

• Landmaktstudien gir sin endelige anbefaling til regjeringen i forbindelse med høstens statsbudsjett.

Strid om antall

For HV-sjefen og forsvarsministeren opererer med helt ulike tall for hvor mange soldater det er i Heimevernet.

– Det er en veldig rar ting, men det virker som om Høyre later som om det er færre i Heimevernet enn det egentlig er, for å legitimere kutt. Men nå sier han som har ansvar for å sette opp styrken, at han har flere soldater enn statsråden har sagt i Stortinget.

– Du mener forsvarsministeren har feilinformert Stortinget?

– Ja. Det hun har sagt i Stortinget, er noe helt annet enn HV-sjefen sier i dag og det vi har fått informasjon om tidligere. Men jeg regner faktisk med at hun ikke har gjort det bevisst, selv om det ligger politisk uenighet i bunn her.

Bakgrunnen for tallstriden er denne: I den allerede vedtatte langtidsplanen for Forsvaret legges det opp til at Heimevernet skal kuttes fra 45.000 til 38.000 soldater. I tillegg skal Sjøheimevernet bort. Men dagens 45.000 soldater finnes bare på papiret. Alle stillingene er ikke besatt, slik at det reelle tallet er lavere. Men hvor mye lavere er HV-sjefen og statsråden helt uenige om. Heimevernet oppgir selv at de per i dag har 40.583 mann.

Men forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har gjentatte ganger hevdet at målet om 38.000 soldater ikke er et kutt – men en tilpasning til Heimevernets reelle størrelse. I et brev til Stortinget skriver hun at Heimevernet ved utgangen av 2016 bestod av 34.546 soldater. Da har hun ikke regnet med den såkalte innsatsstyrken på 3000 mann.

«Reell samlet bemanning av områdestrukturen skal således ikke reduseres iht. den bemanningen som er rapportert fra forsvarssjefen», skriver Søreide i brevet.

Men HV-sjefen er krystallklar på at regjeringens plan innebærer et kutt i antall soldater.

– Høyre har latterliggjort oss for å bruke disse tallene. Men i hvert eneste fylke har HV-offiserer fortalt oss om situasjonen på bakken og tatt opp bekymringer for kutt. De med uniformen på kjenner seg ikke igjen i det regjeringen sier. Og nå bekrefter han som har ansvar for å sette opp styrken, det samme, sier Vedum.

Lover å styrke HV

Ifølge HV-sjefen er «nesten hele sjøheimevernet» allerede nedlagt. Dette lover nå Vedum å reversere dersom han kommer til makta etter valget. Sp vil at det skal være 50.000 soldater i HV.

– Da jeg var i Kristiansund i sommer fortalte lokale folk at basen der er nedlagt. Det samme gjelder basene på Vestlandet, på Sørlandet og i Østfold. Våpnene er levert inn. Det som gjenstår, er litt i Nord-Norge. Men også de har fått beskjed om at de skal levere inn våpnene til høsten, sier Vedum.

– Får vi makta, skal vi gjenopprette de basene langs kysten. Våpen og utstyr som er levert inn, skal deles ut igjen. Det blir noe av det første vi beordrer, sier Sp-lederen.

Forsvarsdepartementet opplyser at de ikke vil kommentere uttalelsene fra HV-sjef Raabye.

Kommunikasjonsenheten ber om at statssekretær Øystein Bø fra Høyre siteres på følgende:

«Forsvaret har kun en måte å formelt rapportere til Forsvarsdepartementet på. Forsvarsdepartementet forholder seg alltid til disse offisielle periodiske rapporteringene ifra Forsvaret. Forsvaret rapporterer per 31. mai 2017, som var siste rapportering, at antallet besatte stillinger i Heimevernet var 37 823. Dette inkluderer både områdestrukturen og innsatsstyrkene. Stortinget er ikke feilinformert. Dette tallet representerer antallet stillinger som er besatt i Heimevernet. Forsvaret må videre tilpasse organisasjon og planer til det vedtatte antallet. Eventuelle endringer i områdestrukturen som følge av dette skal ses i sammenheng med landmaktstudien.»

politikk@klassekampen.no

Mandag 11. desember 2017
JA OG NEI: Halvparten av ordførarane til Venstre seier ja til regjering. Fleire meiner det er ein myte at Distrikts-Venstre er regjeringsmotstandarar.
Lørdag 9. desember 2017
VI SEI NEI, NEI, NEI: Sp er heilt imot å opne den raudgrøne alliansen for Raudt og MDG. Torbjørn Røe Isaksen meiner Aps MDG-flørt gjer jobben lettare for Høgre.
Fredag 8. desember 2017
ALLIANSE: Ap-leder Jonas Gahr Støre må ta Rødt og MDG og bygge en ny allianse, mener Raymond Johansen. Han ønsker Martin Kolbergs oppgjør med partiet velkommen.
Torsdag 7. desember 2017
NERVEKRIG: Stadig færre norske krigsveteraner får erstatning for psykiske lidelser påført i utenlandstjeneste. I flere av sakene velger statens byråkrater å se bort ifra medisinske erklæringer om psykologiske krigsskader.
Onsdag 6. desember 2017
GENTABBE: Oslo universitetssykehus får refs for gentesting i en ekstern rapport. Samtidig viser det seg at flere enn 21 kvinner er rammet av skandalen.
Tirsdag 5. desember 2017
VIKTIG VEKE: Denne veka landar Venstre på om dei skal gå i regjeringsforhandlingar. Ingen av fylkesleiarane seier nei til å gå vidare med regjerings­praten.
Mandag 4. desember 2017
ULIKHET: Klasseskiller henger sammen med hva du bekymrer deg for, og hvor mye. Arbeiderklassen er de som har flest bekymringer.
Lørdag 2. desember 2017
PRESS: Sykehuslegene har ikke tid til å spise eller gå på do og føler ofte de skulle vært flere steder på en gang. Dette kommer fram i en ny stor undersøkelse.
Fredag 1. desember 2017
LEX HAGEN: Frp vil besvare «Lex Hagen» med et forslag myntet på tidligere Ap-leder Thorbjørn Jaglands dobbeltrolle i Nobelkomiteen.
Torsdag 30. november 2017
DIALOG: Tirsdag møter Jonas Gahr Støre Labour- leder Jeremy Corbyn for første gang. På agendaen står brexit og Labours suksess.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk