Mandag 7. august 2017
BRUKTE NORRØNE SYMBOLER: Landsforeningen mot rasisme anmeldte nynazistene som demonstrerte forrige lørdag for bruk av tyr-runen, og sidestilte symbolet med hakekorset. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix
• Antirasister anmelder bruk av tyr-runen • Den har ikke en utelukkende nazistisk funksjon, sier religionsviter
Vil ta symbolet tilbake
Undersak

– Undervurderer symbolverdien

– Det er ikke mye folk synes man får lov til å gjøre for å hindre nazister i å marsjere i gatene våre, må jeg si. Jeg tilhører den leiren som mener vi må gjøre flere ting for å begrense dem, sier leder av Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, om organisasjonsens planer om å anmelde Den nordiske motstandsbevegelsen for bruk av tyr-runen.

– Jeg tror folk undervurderer symbolverdien i denne marsjen. De marsjerer fordi de vet at det virker. Det tiltrekker noen. Noen som ikke leser kritiske aviskronikker.

Steen understreker at anmeldelsen av Den nordiske motstandsbevegelsens symbolbruk er det ett av flere tiltak for å stagge rekrutteringen. Men det er en viktig offensiv, mener han:

– Skulle de bli dømt for dette, vil de miste kjennetegnet sitt. Det vil komplisere en del ting for dem. De vil ikke kunne bruke runen på faner og nettsider.

Han mener de som er kritiske til anmeldelsen misforstår intensjonen bak.

– Nazistene har symbolet fordi det ble brukt under Det tredje riket. De doble S-ene som SS brukte er også runer (sigrunen, journ.anm.), men alle forbinder dem jo med Nazi-Tyskland, sier Steen.

Leder i Landsforeningen mot rasisme, Mori Diakite, legger seg på samme linje.

– Det er en forskjell mellom å ta et oppgjør med tyr-runens symbolikk innenfor en nynazistisk ideologi, og det å redusere runens symbolikk til nynazistisk ideologi. Vi verken fornekter eller utelukker at tyr-runen kan ha en annen betydning i andre kontekster, men det er ingen tvil om at i denne konteksten har symbolet rasistisk meningsinnhold, sier Diakite.

Det er et tegn på manglende kunnskap om norrøn kultur og mytologi når tyr-runen bare blir forbundet med nazisme, mener professor i religionsvitenskap.

mytologi

Torsdag forrige uke skrev Klassekampen at Antirasistisk Senter og Landsforeningen mot rasisme anmelder nynazister i Den nordiske motstandsbevegelsen for bruk av tyr-runen. Lederen i Landsforeningen mot rasisme, Mori Diakite, sidestilte symbolet med hakekorset.

Flere reagerer nå på at tyr-runen utelukkende blir et symbol på nynazisme og høyreekstremisme.

«Ja, nazistene kidnappet mye av vår flotte norrøne tradisjon, men nazistene EIER IKKE de norrøne symbolene» skrev forfatter og idéhistoriker Morten Strøksnes på sin egen Facebook-side, og oppfordrer til å «ta den norrøne arven tilbake».

Professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, Anne Kalvig, er enig. Når tyr-runen blir forbundet med nazisme er det tegn på manglende kunnskap om norrøn kultur og mytologi, mener hun:

– Dersom bare karikaturer av det norrøne står igjen er vi på vei til å tape medeierskapet til symbolene og den norrøne mytologien.

Lørdag skrev Klassekampen at blant andre nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre er bekymret for framtida til våre norrønkunnskaper. Selv om stadig flere vil studere norrønt på universitet stiller læreplanen få konkrete krav til undervisningen i norrønt på grunnskolen.

Fakta

Tyr-runen:

• Tyr-runen er en bokstav i runealfabetet, futharken.

• Den er forbundet med Tyr, en krigsgud i den norrøne gudeverden.

• SS-divisjonen «30. januar» tok i bruk symbolet.

• Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) brukte runen på flaggene sine forrige lørdag.

• Antirasistisk Senter og Landsforeningen mot rasisme vil anmelde Den norske motstandsbevegelsen for brudd på straffeloven paragraf 185 som sier at fremming av hatefulle og rasistiske ytringer også innebærer «bruk av symboler».

Skriftspråk og magi

Den pilformede tyr-runen er en bokstav i runealfabetet, futharken, og forbindes med krigsguden Tyr i den norrøne mytologien.

– Som bokstav er det selvsagt absurd om den skulle tillegges hatefulle betydninger på grunn av høyreekstrem og nazistisk bruk, mener Kalvig.

Runene hadde i tillegg til å være et skrifttegn, magiske betydninger, og inngikk i ulike rituelle sammenhenger.

– De er viktige i norrøn mytologi, men i og med at det dreier seg om dels varierende bruk er det vanskelig å si at runene «egentlig» betydde det ene eller det andre, forteller Kalvig, og forteller at runene inngår i kulturelle og spirituelle sammenhenger også i dag.

– Den har en positiv funksjon for åsatroende, paganister og andre som aktivt forholder seg til førkristne tradisjoner, sier hun.

Spirituell funksjon

Kalvig påpeker at det finnes en levende viking- og middelalderorientert kultur som gjenskaper og nyskaper gamle tradisjoner på vikingmarkeder og andre festivaler, i Norge og utlandet.

– Det er langt flere som aktivt forholder seg til norrøne symboler og kulturarv på denne måten enn hatefullt i en nazistisk kontekst. I disse miljøene har man tatt aktivt avstand fra høyreekstremisme, også på nett, forteller hun.

Kalvig vektlegger at symbolet får sin betydning etter hva brukerne mener de betyr.

– Svastika eller solkors er ødelagt som symbol på grunn av nazistenes massive annektering av det i vår del av verden. I Asia er det et symbol for helligdommer den dag i dag.

Kalvig sier at det i KRLE-faget i skolen ikke inngår norrøn religion og livsverden og at faget rommer en foreldet tenkning om spiritualitet.

– Den greier ikke fange opp folks levende og gjerne «multireligiøse» hverdag, sier hun.

En del av verdens kulturarv

Komiker, samfunnsdebattant og skribent Shabana Rehman Gaarder støtter også forfatter Morten Strøksnes’ oppfordring til å ta den norrøne arven tilbake. For tida skriver hun en bok om barndommen sin og læreren hun hadde på Nordstrand skole. Hun forteller at norrøn mytologi var viktig for henne på barneskolen og at kunnskap om det norrøne knyttet henne til verdens kulturarv.

Det er svært synd om barn ikke lærer nok om mytologiene, mener Gaarder:

– Alle mytologiene knytter menneskene sammen, og vi finner flere likheter mellom dem. Jeg synes det er viktig ikke å la hatideologier kuppe dem, men da må vi som globale bærere av verdens kulturarv fortelle hvorfor ingen har eierskap til dette.

kultur@klassekampen.no

Lørdag 19. august 2017
Sommerens store kulturdebatt har handlet om brunost og bunad. Idéhistoriker Fredrik Wilhelmsen håper en ny bokserie om samtidsfilosofi kan løfte identitets­debatten. Fredrik Wilhelmsen, idéhistoriker
Fredag 18. august 2017
SV og Ap mener NRKs utfrysing av fagorganiserte regissører er uholdbar og i strid med Stortingets krav.
Torsdag 17. august 2017
NRK sier opp tariffavtale med regissører og nekter å ansette fagorganiserte i Norsk sceneinstruktørforening. – NRK bedriver fagforenings­knusing, tordner fagforeningene.
Onsdag 16. august 2017
Arbeiderpartiet vil gjenoppta arbeidet med den skrotede bokloven dersom det blir regjeringsskifte. – Bransjen roper etter forutsigbarhet, sier Arild Grande (Ap).
Tirsdag 15. august 2017
I dag stiller Linda Hofstad Helleland (H) til kulturdebatt under Arendalsuka. Ap og KrF på Stortinget mener kulturministeren må ta noe av skylden for at kulturpolitikken havner i bakevja.
Mandag 14. august 2017
Til forskjell fra nordmenn kan dansker og svensker lytte til tusenvis av e-lydbøker gratis via biblioteket. Men praksisen provoserer forlag og kommersielle strømmetjenester.
Lørdag 12. august 2017
Forskere på Veterinærhøgskolen slåss for å få eget kontor i de nye lokalene som skal bygges på Ås.
Fredag 11. august 2017
Seniorkurator Ellen Lerberg fortviler over at de ansatte på Nasjonalmuseset ikke får eget kontor i det nye museet. – Respektløst, mener hun.
Torsdag 10. august 2017
Helga Hjorths roman svekker den såkalte virkelighetslitteraturens krav på å bli lest som ren fiksjon, hevder litteratur­eksperter.
Onsdag 9. august 2017
Romanen «Fri vilje» skal være et oppgjør med den familiehistorien søsteren skildrer i romanen «Arv og miljø».

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk