Fredag 4. august 2017
Veljarmøte: Venstre og ordførar Alfred Bjørlo har sigra i dei tre siste vala i Eid kommune. Har snakkar han med Katarina Norell.
Suksessordførar meiner det er ein «sjølvmordsstrategi» å satse berre på By-Venstre:
Bles liv i Bygde-Venstre
Mannen i gata: Venstre-ordføraren er populær i kommunen. Her møter han SV-veljar Trond Aarre i ei av hovudgatene i Eid.
IKKJE overtydd: Gunnar Jan D. Bugge stemte Venstre førre val, men er ikkje sikker på om han skal gjere det igjen.
EIGD PÅ EID: På Eid i Nordfjord røystar folk flest Venstre. Den populære ordføraren Alfred Bjørlo meiner det er ein kamp å få sentralpartiet til å hugse på bygda.

VENSTRE

Nordfjordsongen opnar med orda «Du Nordfjord, min fagre og fjellsterke heim». Men på Eid er det ikkje berre fjellsterkt, men òg Venstre-sterkt: I tre val på rad har kommunen vore den kommunen i verda der Venstre får høgast oppslutning – og i haust kan det skje igjen. Skal eidaren Sveinung Rotevatn få fornya tillit som tingmann, er han nok nøydd til å mobilisere godt i heimkommunen.

For der Venstre nasjonalt ligg ein stad midt på tretalet på målingane, røystar kvar tredje eidar på Venstre. Å gå ein tur gjennom Eidsgata med ordførar Alfred Bjørlo tek si tid: Det er mange som gjerne vil slå av ein prat – eller har ei meining om kva som må fiksast i bygda.

– Det er ein fare for at vi blir for mykje av eit akademikarparti nasjonalt, der vi er for langt frå folks kvardag. Då står vi i fare for å bli eit sært og rart parti som akademiserer alt i hel, seier Bjørlo til Klassekampen.

Fakta

Eid kommune:

• Ved 2011-valet fekk Venstre 44 prosent av røystene. Alfred Bjørlo (V) blei ordførar.

• Ved 2013-valet fekk Venstre 23,6 prosent (og 6,3 prosent i fylket). Sveinung Rotevatn fekk utjamningsmandatet på Stortinget frå Sogn og Fjordane.

• Ved 2015-valet fekk Venstre 30,9 prosent. Alfred Bjørlo fekk fornya tillit.

By og land

Klassekampen har tidlegare skrive om den såkalla besteven-strategien til Venstre, der målet ifølgje Venstre-kjelder er å få lyseblå Høgre-veljarar i folketette område som Oslo, Bærum og Bergen til å røyste Venstre. Slik skal partiet løfte seg nok til å passere sperregrensa valdagen. Alfred Bjørlo uttaler seg ikkje konkret om strategien, men meiner partiet må passe seg for å lene seg for tungt på by-veljarane:

– Eg lever i ein distriktskommune som har totalt andre utfordringar enn Bergen og Oslo. Då må Venstre vere oppteken av meir enn trikk og universitet, for det har vi ikkje her, seier Bjørlo, og legg til:

– Det er ein kamp for å få sentralnivået til å sjå deg.

– Men det er jo i dei store byane at det er flest røyster, sjølv om oppslutninga er prosentvis høgast her?

– Det er farleg å sjå seg blind på sånt. Det er ein sjølvmordsstrategi å tenkje at fordi det er flest røyster i Oslo og Bærum, så satsar vi alt der, åtvarar Eid-ordføraren, og legg til:

– Eg skal vere ærleg nok til å seie at internt i Venstre er det innimellom litt sånn at «de i distrikta er så søte og koselege og klårar dykk sjølve».

Han understrekar at dette nok ikkje er særleg annleis i andre parti.

Sjølv har Bjørlo lagt stor vekt på næringsutvikling på Nordfjordeid. Ein av gjestane på Kafé Didrik denne dagen er Katarina Norell. På armen sit Brage på sju månader, som er ungen til Norells veninne. Norell er ein av mange unge som satsar i det private næringslivet på Eid, og driv no to hotell.

– Eg har ikkje røysterett i stortingsval sidan eg er svensk, men kan absolutt vurdere Alfred ved lokalvalet, fortel ho.

Det er veljarar som Norell Venstre-leiar Trine Skei Grande no reiser land og strand rundt for å nå: Folk som satsar i små og mellomstore verksemder.

Campingvogn i 27 minus

Gunnar Jan D. Bugge stoppar gjerne opp for å høyre siste nytt frå ordføraren sin – og kan røpe at Venstre har fått røysta hans dei siste vala.

– Eg må nok innrømme at eg har røysta på han Alfred, seier Bugge, og får svar frå Bjørlo:

– Men kjem du til å røyste Venstre no til hausten?

– Eg er veldig, veldig usikker. Eg er i tenkjeboksen. Det er litt sånn miljøhysteri ute og går. Vi kan ikkje slutte med dieselbil her ute på bygda sjølv om det kanskje er bra i byen. Skal eg bruke elbil for å få campingvogna opp på Strynefjellet i 27 minus­gradar?

Må breie ut profilen

Bjørlo meiner partiet har blitt for smalt dei siste åra.

– Eg meiner det er tre heilskaplege styringsparti i Noreg: Ap, Høgre og Venstre. Dei andre er særinteresseparti. Utfordringa ligg i at vi ofte er små, og då blir vi oppfatta som eit særinteresseparti fordi vi må velje nokre einskildsaker.

– Ligg det her ein kritikk av den lina Venstre har følgt dei siste åra nasjonalt?

– Ja, det synst eg nok. Vi har blitt for smale, og det blir for mykje symbolsaker innanfor innvandring eller tekniske saker på miljøfeltet. Eg er Venstre-mann fordi eg vil skape gode lokalsamfunn, ikkje fordi eg er oppteken av proffboksing og vasscooter, seier han.

Operahus og landsgymnas

Ordføraren peikar på bustad­bygging, skule og oppvekstmiljø som saker han brenn for i lokalsamfunnet.

Bjørlo meiner det ligg godt til rette for Venstre på Eid.

– Vi er ei variert akademikarbygd med små økonomiske forskjellar.

– Men om det er demografien som gjer at folk her røystar Venstre, då er det vel ikkje mykje partiet nasjonalt kan lære av suksessen dykkar?

– Jau då, ein stadig større del av innbyggjarane har utdanning. Venstre kan jobbe med dei breie sakene. Høgre og Ap trur at skolepolitikken handlar om å gjere nasjonale vedtak, vi ser at det handlar om det som skjer i klasserommet. På same måte ønskjer mange å leve frie, varierte liv. Vi kan leggje til rette for å skape sin eigen arbeidsplass. Det har Venstre lange tradisjonar for, seier Alfred Bjørlo, før han blir avbrote av endå ein veljar som vil helse på.

jensk@klassekampen.no

Mandag 16. juli 2018
TØRT: Tørken som nå rammer Østlandet kan bli en del av et normalt ustabilt klima. Det vil ramme jordbruket hardt. – Det er så dårlig at en blir deprimert av å gå i åkeren, sier bonde Anders Klaseie.
Lørdag 14. juli 2018
SKADEN SKJEDD: Tørken raserer kornavlingene på Østlandet og Norge får sitt dårligste kornår siden 1974. Det er allerede for seint å berge kornhøsten.
Fredag 13. juli 2018
SLITER: Mange personer som går på sosialhjelp eller lever på stønader, har ikke råd til å gå til tannlegen, reise på ferie eller delta i fritidsaktiviteter.
Torsdag 12. juli 2018
FULLT: Bergen, Flåm og Geiranger kneler under vekta av masseturismen. Lokalbefolkninga reagerer og vil ha færre turistar.
Onsdag 11. juli 2018
BØNDA IFRA NORD: Finnmark kan ramle heilt ut av Stortinget. Finnmarks fylkesordførar er likevel open for at areal skal telje mindre enn i dag når ein fordeler stortingsmandat.
Tirsdag 10. juli 2018
TRYGD: Regjeringen vil hindre at trygde­ytelser eksporteres ut av landet. Men internasjonale avtaler gjør at forslagene får få konsekvenser. – Prinsipielt viktig, sier Erlend Wiborg (Frp).
Mandag 9. juli 2018
GASS: I Kirkenes er det på nytt håp om gassvirksomhet etter framstøt fra det russiske selskapet Novatek. Ordfører Rune Rafaelsen tror Russland vil bestemme om prosjektet får lov til å starte.
Lørdag 7. juli 2018
HARDHENDT: KrF-leder Knut Arild Hareide får en opptur på tampen av sin mektigste stortingsperiode, men får mest skryt av velgerne for å ha presset ut Sylvi Listhaug (Frp).
Fredag 6. juli 2018
JUKS: En person uten kvalifikasjoner ga seg ut for å være tolk på Oslo universitets­sykehus. Tolke­foreningen tror det kan være flere falske tolker.
Torsdag 5. juli 2018
DILEMMA: I et brev til regjeringen sier Avinor at tilrettelegging for trafikkvekst i luftfarten kan være i strid med klimamålene. – Fullstendig klimagalskap, sier Naturvernforbundet om den planlagte flyveksten.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk