Torsdag 3. august 2017
Kampklar: Robert Eriksson, tidligere statsråd for Fremskrittspartiet, vil som administrerende direktør i Norske Sjømatbedrifters Lands­forening nå gå imot konsekvens­utredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: Anniken C. Mohr
Tidligere Frp-statsråd vil slåss lidenskapelig for fiskeyngel i Nord-Norge:
Lover kamp mot oljeboring
SKIFTE: Robert Eriksson har blitt direktør for Norske sjømatbedrifters landsforbund. Han har stor tro på oppdrettsnæringens jobbmuligheter, men da må konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja stanses.

oppdrett

Selv om den borgerlige regjeringen har inngått oljekompromiss med Venstre og KrF, har Fremskrittspartiet vært svært tydelige på at de ønsker en konsekvensutredning og åpning av områdene Nordland VI og VII, samt Troms II.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) har kalt Arbeiderpartiets oljevedtak om å verne deler av områdene for et svik mot oljeindustrien.

Nå har hans partikollega og tidligere statsråd Robert Eriksson kastet seg inn i kampen, på miljøvernernes side.

Fakta

Robert Eriksson:

• Robert Eriksson er tidligere statsråd i Arbeids- og sosial­departementet for Fremskrittspartiet.

• I juni ble han ny administrerende direktør i Norske Sjømatbedrifters Lands­forening (NSL).

• NSL er en landsomfattende bransjeforening for fiskeri- og havbruksnæringen, og dekker eksportører, grossister, foredlingsbedrifter, fiske­mottak, slakterier, detaljister og oppdrettere.

• NSL har tidligere tatt til orde for å ikke konsekvensutrede områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

• Nå stiller Robert Eriksson seg bak budskapet.

Oljeboring, nei takk

– Fisken er den viktigste ressursen for nasjonen Norge, og gyteplassene ligger i Lofoten og Vesterålen, sier Eriksson.

– Jeg var selv nylig en uke i Vesterålen og besøkte skjærgården der. Det er den største og fineste perlen vi har for de ulike fiskeartene våre, og det er viktig å ta vare på det.

Han er også bekymret for hvordan konsekvensutredning og oljeutvinning vil påvirke fiskeeksporten:

– Norge må framstå som en sjømatnasjon som produserer rein mat.

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) har tidligere gått hardt ut mot konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Den tidligere arbeids- og sosial­ministeren for Frp stiller seg helhjertet bak budskapet:

– Jeg er enig i det standpunktet som NSL har tatt på det området. NSLs medlemmer har gjort en beslutning og ønsker ikke at man skal ta noen konsekvensutredning.

Selv syns han ikke det er overraskende at han nå går ut mot oljenæringen:

– Det er jo en selvfølge som administrerende direktør for NSL at min viktigste oppgave er å fronte mine medlemmers synspunkter og mine medlemmers interesser. Da må jeg kjempe for de beste rammevilkår for å kunne drive næringen på en lønnsom og trygg måte i framtida. Det er mitt lodd å støtte opp om standpunktet til mine medlemmer.

– Så nå kommer du til å fronte motstand mot konsekvensutredning ovenfor olje- og energiministeren?

– Jeg kommer til å fronte med stor lidenskap og entusiasme de synspunktene våre medlemmer har, om det er forhold jeg tar opp med fiskeriministeren, næringsministeren, finansministeren eller olje- og energiministeren. Min oppgave er å ivareta våre medlemsbedrifters interesser.

Han er tydelig på at det ikke spiller noen rolle hvem han skal prøve å påvirke i saken:

– Det er uavhengig av hvem som sitter i regjering. Om olje- og energiministeren heter Terje Søviknes eller Ola Borten Moe, om han kommer fra Frp, Ap, H, Sp, V eller SV, vil jeg framføre våre medlemmers interesse med samme tydelighet og tyngde.

Spennende næring i vekst

Selv om Robert Eriksson knapt har startet i arbeidet kjenner han godt til bransjen:

– Jeg kjenner jo den politiske siden av næringen etter mange år i rikspolitikken. Jeg er ingen fagmann, men jeg kjenner til det politiske rundt næringen, og er godt i gang med å lære meg faget.

Han har stor tro på at sjømatnæringen skal skaffe nye jobber i Norge i framtida.

– Jeg er veldig optimistisk, dette er den mest voksende og mest spennende næringen. Sjømatnæringen er blant de aller viktigste næringene som finansierer det norske velferdssamfunnet. Vi eksporterer fisk for om lag 100 milliarder, det blir noe sykehjemsplasser og skoleplasser av det. Det er en enormt viktig næring for verdiskapningen.

Han påpeker også at jobbveksten i næringen øker:

– Tallene viser at antall personer knyttet til produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr har økt med 74 prosent fra årene 2000–2016.

Åpenhet

– Din partikollega fiskeriminister Per Sandberg har blitt kritisert for å ha «for tette bånd» til næringen. Er det et demokratisk problem?

– Det hadde vært oppsiktsvekkende hvis en statsråd som forvalter området, ikke hadde hatt tett kontakt med næringen.

Eriksson mener at det på samme måte ville vært rart om han ikke hadde hatt tett kontakt med partene i arbeidslivet da han selv var statsråd.

– Det kan ikke være et demokratisk problem at man har kontakt. Så er det viktig å ha åpenhet rundt den kontakten. Derfor er heller ikke vi bekvemme med den situasjonen som ble avdekket av Dagbladet tidligere i sommer, uten at jeg ønsker å gå nærmere inn på det.

Femdobling for ambisiøst

Eriksson mener fiskeriministerens plan om en femdobling av produksjonen i sjømatnæringen innen 2050 er å ta litt for hardt i:

– Hvis man ikke klarer å ha nok areal og nytt areal, så er femdobling litt vel ambisiøst.

Han peker på at veksten også må være bærekraftig for å lykkes:

– Vi er opptatt av å ivareta de enkelte lokalsamfunn, og våre medlemsbedrifter er nettopp små og mellomstore bedrifter med ankerfeste på kysten.

Han er opptatt av at næringen også har sjukdommer som må håndteres.

– Jeg ser vi at står ovenfor utfordringer med lus, og blant annet PD (pankreassykdom) i Midt-Norge. Det er ingen tvil om at hvis alt det gjøres riktig, og vi skynder oss sakte, så kan man få til en god vekst i framtida.

– Ønsker NSL å heve lusegrensen for hvor mye lus det kan være per fisk?

– Det er en diskusjon som pågår kontinuerlig. NSL er opptatt av å ha reine produkter. Naturlig nok er vi også opptatt av å ha konkurransemessige vilkår til å konkurrere i et globalt marked. Samtidig vil vi sikre bærekraft. Vi ønsker best mulig kvalitet, det gir størst avkastning.

– Miljøbevegelsen ønsker flere oppdrettsfrie fjorder for å ta vare på villaksen. Deler dere dette synet?

– Innenfor de reglene vi har i dag, er det fullt mulig å forene interessene knyttet til villaksen og samtidig øke oppdrett. Det er viktig å jobbe med å forhindre lus og ikke minst spredning av lus. Samtidig er det ulike agendaer som er ute og går, også fra miljøorganisasjonene som jeg ikke klarer helt å bli imponert over.

– Hva er det du ikke er imponert over?

– Vi ser jo at det er enkelte aktører som nesten tar til orde for at det er nærmest dyremishandling å drive med oppdrett. Det er en agenda og retorikk jeg tar sterkt avstand fra. Vi må ha en kunnskapsbasert inngang.

hildef@klassekampen.no

Lørdag 19. august 2017
MANGFOLD: MDGs Lan Marie Nguyen Berg sier hun blir skremt av Sylvi Listhaugs (Frp) frykt­retorikk.
Fredag 18. august 2017
SAMMEN: De fire faglige hovedorganisasjonene lager nå et felles prosjekt for å få flere fagorganiserte i arbeidslivet. – Det handler om å sikre den norske modellen, sier LO-lederen.
Torsdag 17. august 2017
LØFTE: Ap sliter på meningsmålingene. Nå lover de tusenvis av nye lærere og vil bruke ti milliarder mer på skole de neste årene. Lærerorganisasjonene og SV gir Ap skryt.
Onsdag 16. august 2017
UTRYGGE: Mindre enn fire av ti ungdommer er trygge på at de ikke vil bli arbeidsledige i framtida.
Tirsdag 15. august 2017
UNØDVENDIG: Kun 58 av over en halv million nordmenn med formuesskatt søkte den nye ordningen med utsatt skatt for bedriftseiere som sliter. Regjeringen innrømmer at det var færre enn antatt.
Mandag 14. august 2017
LIKE BARN: Det er den politiske eliten som er mest ettertrakta når organisasjonane flokkar seg til Arendals­uka. Det er langt mindre viktig å møte vanlege folk, viser ny forsking.
Lørdag 12. august 2017
FLOTT: Lederen for de postansattes fagforbund får sponset en leilighet til 10,4 millioner kroner i et av Oslos dyreste strøk.
Fredag 11. august 2017
(U)AVHENGIG: Rasmus Hansson insisterer på at MDG kan samarbeide både til høgre og til venstre. Men han kan ikkje svare på korleis ei høgresideregjering skal oppstå utan Frp.
Torsdag 10. august 2017
KUTT: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener forsvarsministeren har feilinformert Stortinget om kutt i Heimevernet.
Onsdag 9. august 2017
KUTT: HV-sjef Tor Rune Raabye vil vurdere å trekke seg i protest om planene for kutt i Heimevernet blir stående.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk