Torsdag 3. august 2017
Kampklar: Robert Eriksson, tidligere statsråd for Fremskrittspartiet, vil som administrerende direktør i Norske Sjømatbedrifters Lands­forening nå gå imot konsekvens­utredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: Anniken C. Mohr
Tidligere Frp-statsråd vil slåss lidenskapelig for fiskeyngel i Nord-Norge:
Lover kamp mot oljeboring
SKIFTE: Robert Eriksson har blitt direktør for Norske sjømatbedrifters landsforbund. Han har stor tro på oppdrettsnæringens jobbmuligheter, men da må konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja stanses.

oppdrett

Selv om den borgerlige regjeringen har inngått oljekompromiss med Venstre og KrF, har Fremskrittspartiet vært svært tydelige på at de ønsker en konsekvensutredning og åpning av områdene Nordland VI og VII, samt Troms II.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) har kalt Arbeiderpartiets oljevedtak om å verne deler av områdene for et svik mot oljeindustrien.

Nå har hans partikollega og tidligere statsråd Robert Eriksson kastet seg inn i kampen, på miljøvernernes side.

Fakta

Robert Eriksson:

• Robert Eriksson er tidligere statsråd i Arbeids- og sosial­departementet for Fremskrittspartiet.

• I juni ble han ny administrerende direktør i Norske Sjømatbedrifters Lands­forening (NSL).

• NSL er en landsomfattende bransjeforening for fiskeri- og havbruksnæringen, og dekker eksportører, grossister, foredlingsbedrifter, fiske­mottak, slakterier, detaljister og oppdrettere.

• NSL har tidligere tatt til orde for å ikke konsekvensutrede områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

• Nå stiller Robert Eriksson seg bak budskapet.

Oljeboring, nei takk

– Fisken er den viktigste ressursen for nasjonen Norge, og gyteplassene ligger i Lofoten og Vesterålen, sier Eriksson.

– Jeg var selv nylig en uke i Vesterålen og besøkte skjærgården der. Det er den største og fineste perlen vi har for de ulike fiskeartene våre, og det er viktig å ta vare på det.

Han er også bekymret for hvordan konsekvensutredning og oljeutvinning vil påvirke fiskeeksporten:

– Norge må framstå som en sjømatnasjon som produserer rein mat.

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) har tidligere gått hardt ut mot konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Den tidligere arbeids- og sosial­ministeren for Frp stiller seg helhjertet bak budskapet:

– Jeg er enig i det standpunktet som NSL har tatt på det området. NSLs medlemmer har gjort en beslutning og ønsker ikke at man skal ta noen konsekvensutredning.

Selv syns han ikke det er overraskende at han nå går ut mot oljenæringen:

– Det er jo en selvfølge som administrerende direktør for NSL at min viktigste oppgave er å fronte mine medlemmers synspunkter og mine medlemmers interesser. Da må jeg kjempe for de beste rammevilkår for å kunne drive næringen på en lønnsom og trygg måte i framtida. Det er mitt lodd å støtte opp om standpunktet til mine medlemmer.

– Så nå kommer du til å fronte motstand mot konsekvensutredning ovenfor olje- og energiministeren?

– Jeg kommer til å fronte med stor lidenskap og entusiasme de synspunktene våre medlemmer har, om det er forhold jeg tar opp med fiskeriministeren, næringsministeren, finansministeren eller olje- og energiministeren. Min oppgave er å ivareta våre medlemsbedrifters interesser.

Han er tydelig på at det ikke spiller noen rolle hvem han skal prøve å påvirke i saken:

– Det er uavhengig av hvem som sitter i regjering. Om olje- og energiministeren heter Terje Søviknes eller Ola Borten Moe, om han kommer fra Frp, Ap, H, Sp, V eller SV, vil jeg framføre våre medlemmers interesse med samme tydelighet og tyngde.

Spennende næring i vekst

Selv om Robert Eriksson knapt har startet i arbeidet kjenner han godt til bransjen:

– Jeg kjenner jo den politiske siden av næringen etter mange år i rikspolitikken. Jeg er ingen fagmann, men jeg kjenner til det politiske rundt næringen, og er godt i gang med å lære meg faget.

Han har stor tro på at sjømatnæringen skal skaffe nye jobber i Norge i framtida.

– Jeg er veldig optimistisk, dette er den mest voksende og mest spennende næringen. Sjømatnæringen er blant de aller viktigste næringene som finansierer det norske velferdssamfunnet. Vi eksporterer fisk for om lag 100 milliarder, det blir noe sykehjemsplasser og skoleplasser av det. Det er en enormt viktig næring for verdiskapningen.

Han påpeker også at jobbveksten i næringen øker:

– Tallene viser at antall personer knyttet til produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr har økt med 74 prosent fra årene 2000–2016.

Åpenhet

– Din partikollega fiskeriminister Per Sandberg har blitt kritisert for å ha «for tette bånd» til næringen. Er det et demokratisk problem?

– Det hadde vært oppsiktsvekkende hvis en statsråd som forvalter området, ikke hadde hatt tett kontakt med næringen.

Eriksson mener at det på samme måte ville vært rart om han ikke hadde hatt tett kontakt med partene i arbeidslivet da han selv var statsråd.

– Det kan ikke være et demokratisk problem at man har kontakt. Så er det viktig å ha åpenhet rundt den kontakten. Derfor er heller ikke vi bekvemme med den situasjonen som ble avdekket av Dagbladet tidligere i sommer, uten at jeg ønsker å gå nærmere inn på det.

Femdobling for ambisiøst

Eriksson mener fiskeriministerens plan om en femdobling av produksjonen i sjømatnæringen innen 2050 er å ta litt for hardt i:

– Hvis man ikke klarer å ha nok areal og nytt areal, så er femdobling litt vel ambisiøst.

Han peker på at veksten også må være bærekraftig for å lykkes:

– Vi er opptatt av å ivareta de enkelte lokalsamfunn, og våre medlemsbedrifter er nettopp små og mellomstore bedrifter med ankerfeste på kysten.

Han er opptatt av at næringen også har sjukdommer som må håndteres.

– Jeg ser vi at står ovenfor utfordringer med lus, og blant annet PD (pankreassykdom) i Midt-Norge. Det er ingen tvil om at hvis alt det gjøres riktig, og vi skynder oss sakte, så kan man få til en god vekst i framtida.

– Ønsker NSL å heve lusegrensen for hvor mye lus det kan være per fisk?

– Det er en diskusjon som pågår kontinuerlig. NSL er opptatt av å ha reine produkter. Naturlig nok er vi også opptatt av å ha konkurransemessige vilkår til å konkurrere i et globalt marked. Samtidig vil vi sikre bærekraft. Vi ønsker best mulig kvalitet, det gir størst avkastning.

– Miljøbevegelsen ønsker flere oppdrettsfrie fjorder for å ta vare på villaksen. Deler dere dette synet?

– Innenfor de reglene vi har i dag, er det fullt mulig å forene interessene knyttet til villaksen og samtidig øke oppdrett. Det er viktig å jobbe med å forhindre lus og ikke minst spredning av lus. Samtidig er det ulike agendaer som er ute og går, også fra miljøorganisasjonene som jeg ikke klarer helt å bli imponert over.

– Hva er det du ikke er imponert over?

– Vi ser jo at det er enkelte aktører som nesten tar til orde for at det er nærmest dyremishandling å drive med oppdrett. Det er en agenda og retorikk jeg tar sterkt avstand fra. Vi må ha en kunnskapsbasert inngang.

hildef@klassekampen.no

Mandag 16. juli 2018
TØRT: Tørken som nå rammer Østlandet kan bli en del av et normalt ustabilt klima. Det vil ramme jordbruket hardt. – Det er så dårlig at en blir deprimert av å gå i åkeren, sier bonde Anders Klaseie.
Lørdag 14. juli 2018
SKADEN SKJEDD: Tørken raserer kornavlingene på Østlandet og Norge får sitt dårligste kornår siden 1974. Det er allerede for seint å berge kornhøsten.
Fredag 13. juli 2018
SLITER: Mange personer som går på sosialhjelp eller lever på stønader, har ikke råd til å gå til tannlegen, reise på ferie eller delta i fritidsaktiviteter.
Torsdag 12. juli 2018
FULLT: Bergen, Flåm og Geiranger kneler under vekta av masseturismen. Lokalbefolkninga reagerer og vil ha færre turistar.
Onsdag 11. juli 2018
BØNDA IFRA NORD: Finnmark kan ramle heilt ut av Stortinget. Finnmarks fylkesordførar er likevel open for at areal skal telje mindre enn i dag når ein fordeler stortingsmandat.
Tirsdag 10. juli 2018
TRYGD: Regjeringen vil hindre at trygde­ytelser eksporteres ut av landet. Men internasjonale avtaler gjør at forslagene får få konsekvenser. – Prinsipielt viktig, sier Erlend Wiborg (Frp).
Mandag 9. juli 2018
GASS: I Kirkenes er det på nytt håp om gassvirksomhet etter framstøt fra det russiske selskapet Novatek. Ordfører Rune Rafaelsen tror Russland vil bestemme om prosjektet får lov til å starte.
Lørdag 7. juli 2018
HARDHENDT: KrF-leder Knut Arild Hareide får en opptur på tampen av sin mektigste stortingsperiode, men får mest skryt av velgerne for å ha presset ut Sylvi Listhaug (Frp).
Fredag 6. juli 2018
JUKS: En person uten kvalifikasjoner ga seg ut for å være tolk på Oslo universitets­sykehus. Tolke­foreningen tror det kan være flere falske tolker.
Torsdag 5. juli 2018
DILEMMA: I et brev til regjeringen sier Avinor at tilrettelegging for trafikkvekst i luftfarten kan være i strid med klimamålene. – Fullstendig klimagalskap, sier Naturvernforbundet om den planlagte flyveksten.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk