Tirsdag 18. juli 2017
Barnetrygd

• Siden år 2000 er antallet fattige barn i Norge doblet. I dag vokser én av ti norske barn opp i fattigdom. Det er flere årsaker til den sterke veksten i barnefattigdom. På slutten av 1990-tallet førte endringer i støtteordningene for aleneforsørgere til en markant vekst i antallet fattige barn. De siste årene har økt innvandring bidratt til at flere vokser opp i fattige familier. Og siden 1996 har myndighetene latt det mest effektive verktøyet vi har mot barnefattigdom, barnetrygden, støve gradvis ned i verktøykassa. Hvert år går norske barnefamilier glipp av 7,5 milliarder kroner fordi barnetrygden ikke har holdt følge med prisveksten. Med barnetrygd på 1996-nivå ville 27 prosent færre barn vært fattige i Norge, ifølge en studie Statistisk sentralbyrå gjorde for Unicef i 2014.

• Det bør ikke komme som et sjokk at den enkleste måten å hindre fattigdom på, er å gi fattige mennesker penger. Dersom man ønsker at flere barn skal få vokse opp uten å måtte si nei til ferier, kinobesøk eller bursdager, er økt barnetrygd det mest effektive tiltaket vi har. Trolig vil samfunnet også nyte godt av denne investeringen i framtida, fordi den er med på å sikre barn en trygg oppvekst og dermed redusere sjansen for utenforskap og vedvarende lavinntekt seinere i livet. Barnetrygd har også den svært positive bieffekten at den reduserer ulikheten, slik Teknisk Beregningsutvalg (TBU) pekte på i sin rapport i vår. Også denne effekten utvannes når barnetrygden ikke justeres etter prisvekst. På ti år er den utjevnende effekten av barnetrygden redusert med en tredel.

• På høyresida har man lenge diskutert å behovsjustere barnetrygden, slik at velstående foreldre ikke lenger skal motta den. Men en kronglete og for noen nedverdigende søknadsprosess vil kunne føre til at for mange faller ut av ordningen. Samtidig vil behovsprøving svekke oppslutningen rundt ordningen og gjøre den sårbar for kutt. Hvis Høyre og Frp nå plutselig bekymrer seg for at rike mennesker har for mye penger mellom hendene, kan det i stedet løses enkelt på en annen måte: å øke skattene til de rike. Så kan heller de pengene brukes på å øke barnetrygden.

Fredag 19. januar 2018
• Internettrevolusjonen har grunnleggende endret kommunikasjonsformene de siste tiårene. Joshua A.T. Fairfield, som nylig har gitt ut boka «Owned: Property, Privacy and New Digital Serfdom», spør om den digitale økonomien sender oss tilbake...
Torsdag 18. januar 2018
• The Guardian hadde tirsdag en sak der det hevdes at Norge uoffisielt sender signaler til Brussel om at Storbritannia ikke bør få en avtale med EU som er bedre enn EØS-avtalen, der Norge som kjent er pålagt å ta inn alle EU-lover på...
Onsdag 17. januar 2018
• I Jeløya-plattformen åpner Høyre, Frp og Venstre for storstilt overføring av offentlig tjenesteproduksjon til private. Flere steder i erklæringen står det at det er viktig å hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til...
Tirsdag 16. januar 2018
Sps Trygve Slagsvold Vedum har sagt at de tre samarbeidspartiene, Venstre, Høyre og Frp, får fram det verste hos hverandre. Det er kanskje ikke helt presist, men når det kommer til sentralisering, kommersialisering av...
Mandag 15. januar 2018
• Mange medlemmer i politiske ungdomspartier er svært unge, og flere ungdomspartier har ingen nedre aldersgrense. Er du under 15 år, må foreldrene akseptere medlemskapet, men etter fylte 15 bestemmer ungdommene selv. Det er derfor på sin...
Lørdag 13. januar 2018
• Nå raser det inn med nye saker om uakseptabel oppførsel i kjølvannet av #metoo-kampanjen. I går trakk en fylkesordfører i Hedmark fra Senterpartiet seg, Frps parlamentariske nestleder har gjort det samme, og en framtredende politiker i...
Fredag 12. januar 2018
• Stortingets høring om Christine Meyers avgang som SSB-direktør ble avholdt onsdag, og med det bør saken være avsluttet. Finansdepartementet bør likevel trekke noen lærdommer av hvordan styringsdialogen har fungert. Finansminister Siv...
Torsdag 11. januar 2018
• VG hadde i går en gjennomgang av hvilke sykehus i Norge som gir hjerneinnfarktrammede raskest hjelp, basert på 2016-rapporten fra Norsk hjerneslagregister. Ved slag er det som kjent av svært stor betydning at pasientene kommer raskest...
Onsdag 10. januar 2018
• I dag er det duket for høring om Statistisk sentralbyrå (SSB) på Stortinget. Aftenpostens Trine Eilertsen skriver i den forbindelse at dette handler om uavhengigheten til den nasjonale statistikkprodusenten. Espen Søbye, som selv er ansatt...
Tirsdag 9. januar 2018
• Så var det altså ikke bare navnet – OsloMet – det handlet om når Høgskolen i Oslo og Akershus nå får universitetsstatus, men om en mer dyptgripende engelskspråklig vending. I dagens avis går det fram at rektor Curt Rice ikke lenger vil...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk