Tirsdag 18. juli 2017
Barnetrygd

• Siden år 2000 er antallet fattige barn i Norge doblet. I dag vokser én av ti norske barn opp i fattigdom. Det er flere årsaker til den sterke veksten i barnefattigdom. På slutten av 1990-tallet førte endringer i støtteordningene for aleneforsørgere til en markant vekst i antallet fattige barn. De siste årene har økt innvandring bidratt til at flere vokser opp i fattige familier. Og siden 1996 har myndighetene latt det mest effektive verktøyet vi har mot barnefattigdom, barnetrygden, støve gradvis ned i verktøykassa. Hvert år går norske barnefamilier glipp av 7,5 milliarder kroner fordi barnetrygden ikke har holdt følge med prisveksten. Med barnetrygd på 1996-nivå ville 27 prosent færre barn vært fattige i Norge, ifølge en studie Statistisk sentralbyrå gjorde for Unicef i 2014.

• Det bør ikke komme som et sjokk at den enkleste måten å hindre fattigdom på, er å gi fattige mennesker penger. Dersom man ønsker at flere barn skal få vokse opp uten å måtte si nei til ferier, kinobesøk eller bursdager, er økt barnetrygd det mest effektive tiltaket vi har. Trolig vil samfunnet også nyte godt av denne investeringen i framtida, fordi den er med på å sikre barn en trygg oppvekst og dermed redusere sjansen for utenforskap og vedvarende lavinntekt seinere i livet. Barnetrygd har også den svært positive bieffekten at den reduserer ulikheten, slik Teknisk Beregningsutvalg (TBU) pekte på i sin rapport i vår. Også denne effekten utvannes når barnetrygden ikke justeres etter prisvekst. På ti år er den utjevnende effekten av barnetrygden redusert med en tredel.

• På høyresida har man lenge diskutert å behovsjustere barnetrygden, slik at velstående foreldre ikke lenger skal motta den. Men en kronglete og for noen nedverdigende søknadsprosess vil kunne føre til at for mange faller ut av ordningen. Samtidig vil behovsprøving svekke oppslutningen rundt ordningen og gjøre den sårbar for kutt. Hvis Høyre og Frp nå plutselig bekymrer seg for at rike mennesker har for mye penger mellom hendene, kan det i stedet løses enkelt på en annen måte: å øke skattene til de rike. Så kan heller de pengene brukes på å øke barnetrygden.

Torsdag 26. april 2018
• Den franske økonomen Thomas Piketty er aktuell med en ny forskningsrapport, som ble presentert over to sider i gårsdagens Klassekampen. I den tegner han opp et bilde av nye valgmønster i Vesten, som forskyver politikken og våre...
Onsdag 25. april 2018
• Klassekampen har i flere artikler avslørt at den syriske opprørsgruppa Den revolusjonære kommandohæren (MaT), som norske spesialsoldater har trent og gitt «operativ støtte» til, hele tida har hatt som mål å bekjempe Assad-regimet. Slike...
Tirsdag 24. april 2018
• Etter den britiske folkeavstemningen om EU sa president for EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker at EU nå måtte ta nye skritt mot en stadig tettere union. Den politiske utviklingen i sentraleuropeiske land, som Tsjekkia, Slovakia, Polen og...
Mandag 23. april 2018
• Den danske regjeringen lanserte 1. mars en politikkpakke for å bryte opp gettoområder. Ifølge planen «Ét Danmark uden parallel­samfund» er gettoer områder med høy andel innvandrere, hvor flere er straffedømte enn i andre om­råder, hvor...
Lørdag 21. april 2018
• Det er noe kafkask over prosessen som nå er igangsatt mot lektor Simon Malkenes. Han jobber selv på Ulsrud videregående skole i Oslo, som på grunn av inntaks­systemet er blitt den store skole­taperen. Her samles elever med de aller...
Fredag 20. april 2018
• Forslaget om å redusere postleveringen til et fåtall dager i uka vil ramme avisene hardt. Likevel er det ikke bare mediebransjen som vil lide. Apotekerforeningen har advart mot at legemiddelgrossistenes mulighet for å levere varer til...
Torsdag 19. april 2018
• Venstre har gjennomført en bemerkelsesverdig reise fra stiftelsen i 1884 til i dag. Skiftet som har skjedd bare det siste året, er like forunderlig – fra å love å holde Frp ute av regjering til å invitere Frp-leder Siv Jensen til...
Onsdag 18. april 2018
• Det foreligger nå en grundig analyse av kulturtidsskriftene i Norge. Paul Bjerke og Lars J. Halvorsen har vært redaktører for prosjektet som er gjennomført på oppdrag fra Norsk kulturråd. Noen allmenntidsskrifter, som Samtiden og Nytt...
Tirsdag 17. april 2018
• SVs landsstyre vedtok lørdag at partiet går inn for forbud mot rituell omskjæring av gutter ved å innføre en aldersgrense på 15 år. Tidligere har Fremskrittspartiet vedtatt det samme, og som Klassekampen skriver i dag, kjemper krefter i...
Mandag 16. april 2018
Jon Michelet er død, 73 år gammel. Et på alle måter stort menneske er gått bort. Det som først og fremst karakteriserte Jon, var hans raushet og omtenksomhet for alle som kom i hans vei. Når man gikk på gata sammen med...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk