Tirsdag 18. juli 2017
Barnetrygd

• Siden år 2000 er antallet fattige barn i Norge doblet. I dag vokser én av ti norske barn opp i fattigdom. Det er flere årsaker til den sterke veksten i barnefattigdom. På slutten av 1990-tallet førte endringer i støtteordningene for aleneforsørgere til en markant vekst i antallet fattige barn. De siste årene har økt innvandring bidratt til at flere vokser opp i fattige familier. Og siden 1996 har myndighetene latt det mest effektive verktøyet vi har mot barnefattigdom, barnetrygden, støve gradvis ned i verktøykassa. Hvert år går norske barnefamilier glipp av 7,5 milliarder kroner fordi barnetrygden ikke har holdt følge med prisveksten. Med barnetrygd på 1996-nivå ville 27 prosent færre barn vært fattige i Norge, ifølge en studie Statistisk sentralbyrå gjorde for Unicef i 2014.

• Det bør ikke komme som et sjokk at den enkleste måten å hindre fattigdom på, er å gi fattige mennesker penger. Dersom man ønsker at flere barn skal få vokse opp uten å måtte si nei til ferier, kinobesøk eller bursdager, er økt barnetrygd det mest effektive tiltaket vi har. Trolig vil samfunnet også nyte godt av denne investeringen i framtida, fordi den er med på å sikre barn en trygg oppvekst og dermed redusere sjansen for utenforskap og vedvarende lavinntekt seinere i livet. Barnetrygd har også den svært positive bieffekten at den reduserer ulikheten, slik Teknisk Beregningsutvalg (TBU) pekte på i sin rapport i vår. Også denne effekten utvannes når barnetrygden ikke justeres etter prisvekst. På ti år er den utjevnende effekten av barnetrygden redusert med en tredel.

• På høyresida har man lenge diskutert å behovsjustere barnetrygden, slik at velstående foreldre ikke lenger skal motta den. Men en kronglete og for noen nedverdigende søknadsprosess vil kunne føre til at for mange faller ut av ordningen. Samtidig vil behovsprøving svekke oppslutningen rundt ordningen og gjøre den sårbar for kutt. Hvis Høyre og Frp nå plutselig bekymrer seg for at rike mennesker har for mye penger mellom hendene, kan det i stedet løses enkelt på en annen måte: å øke skattene til de rike. Så kan heller de pengene brukes på å øke barnetrygden.

Lørdag 18. november 2017
• Rettssaken der Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten for utvinningstillatelsene for olje og gass i 23. konsesjonsrunde går for fulle tilhørerbenker i Oslo tingrett. For den som er opptatt av klimaspørsmål, er det svært mye...
Fredag 17. november 2017
• Onsdag arrangerte en rekke fagforeninger i byggebransjen i Oslo-området politisk streik. De streikendes hovedkrav er et midlertidig forbud mot bemanningsbransjen på bygge- og anleggsområdet i hovedstadsregionen. Streiken er ledd i en...
Torsdag 16. november 2017
• Forhandlingene om britisk EU-utmelding er ganske fastlåst. EUs forhandlingsopplegg går ut på å avklare hva utmeldingen skal koste før man går videre til samtaler om de konkrete vilkårene for framtidig samarbeid: overgangsordninger og...
Onsdag 15. november 2017
• Regjeringen gikk i går på nederlag i Stortinget i striden om de såkalte oktoberbarna. Et stortingsflertall bestående av samtlige opposisjonspartier, inkludert Venstre og KrF, vedtok en midlertidig stans i returene av enslige mindreårige...
Tirsdag 14. november 2017
• Tidligere SSB-sjef Christine Meyer har i flere sammenhenger uttalt at Siv Jensens inngripen mot hennes omorganisering av Statistisk sentralbyrå, har vært et anslag mot byråets uavhengighet, til tross for at departementet har vide...
Mandag 13. november 2017
• Etter de siste dagenes dramatiske strid om Statistisk sentralbyrå har mange mediekommentatorer problemer med å se forbi det faktum at finansminister Siv Jensen er Frp-leder og innvandringskritiker, mens avtroppende SSB-sjef Christine Meyer...
Lørdag 11. november 2017
• Regionreformen har vært en av de dårligst planlagte i norsk forvaltningshistorie. Et av de verste forslagene er Viken-regionen, som er en sammenslåing av Buskerud, Akershus og Østfold. Den nye regionen vil bli landets desidert største, med...
Fredag 10. november 2017
• Leder av Oslo Arbeidersamfunn, Fredrik Mellem, har skrevet brev til LO i Oslo der han ber fagbevegelsen nekte Norges Kommunistiske Parti (NKP) plass i 1. mai-toget. Han ber samtidig vakter slå ned på bruk av symboler som «stjerner, hammer...
Torsdag 9. november 2017
• De ambisiøse fylkesordførerne i Hordaland og Sogn og Fjordane, Anne Gine Hestetun (Ap) og Jenny Følling (Sp), hadde som mål å samle alle de fire vestlandsfylkene til en felles region. Slik gikk det ikke. Rogaland og Møre og Romsdal hoppet...
Onsdag 8. november 2017
• Lekkasjene fra advokatselskapet Appleby som Aftenposten publiserer i Norge, avslører hvordan de største amerikanske, multinasjonale selskapene opererer. Tidligere har skatteomgåelser fra Facebook, Apple, Google, Amazon, Microsoft,...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk