Tirsdag 11. juli 2017
Skeptisk: Arild Grande i Arbeiderpartiet er kritisk til at private givere kan legge føringer på bruken av fellesskapets midler gjennom gaveforsterkningsordningen. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
• Regjeringens gaveordning for 2017 er tømt for lengst • Arbeiderpartiet vil trolig avvikle ordningen
Snører igjen gavesekken
Undersak

Fornøyd så langt

Kulturdepartementets statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) mener gaveforsterkningsordningen har vært vellykket, og viser til den store økningen i antall søknader.

– Da vi innførte gaveforsterkningsordningen, var det for å få til en langsiktig satsing for å bygge engasjement og partnerskap rundt kunst- og kulturinstitusjoner. Vi mener ordningen har ført til at flere private er blitt motiverte til å bidra med penger og gir dermed kulturlivet flere økonomiske bein å stå på, sier Fredriksen.

– At det er mange som søker om gratis penger fra staten betyr ikke nødvendigvis at ordningen har virket etter hensikten?

– La meg først si at som høyremann, så tror jeg ikke det finnes noe som heter «gratis penger». Men det er riktig at vi ønsker å få fram flere søknader, fordi vi mener det er et godt insentiv til å styrke private gaver og partnerskap innen kulturlivet.

– Hvorfor har dere ikke evaluert ordningen for å finne ut om den faktisk virker?

– Alle nye ordninger over statsbudsjettet bør evalueres etter en stund. Denne ordningen ble innført i 2014, og har blitt utvidet underveis. Skal det ha noe hensikt å evaluere den, må den ha virket over litt lengre tid.

Hvis Ap vinner valget, kan det bli slutt på gaveforsterkningsordningen for kulturlivet. Årets pott er allerede brukt opp.

kultur

Gaveforsterkningsordningen har vært sentral i den blåblå regjeringens ambisjoner om å gjøre kulturlivet mindre avhengig av offentlig støtte. For hver krone som private gir til kulturlivet, får mottakeren 25 øre i ekstra tilskudd fra staten.

Etter at ordningen ble innført av daværende kulturminister Thorhild Widvey (H) i 2014, har kritikerne etterlyst dokumentasjon for at den virker etter hensikten. Likevel har rammene blitt økt fra år til år, samtidig som den er blitt utvidet til å omfatte både museer, litteratur, bildekunst og musikk.

At ordningen med ekstrabevilgninger er blitt ettertraktet, vitner årets søknadsbunke om. Årets ramme på 51,1 millioner kroner er allerede brukt opp.

Den siste runden med tildelingsbrev blir sendt ut fra departementet etter sommerferien. De som søker etter dette, må vente på friske penger i neste års statsbudsjett for å få pengene utbetalt. Men når årets etterslep er dekket inn, kan det bli kroken på døra for hele ordningen, lover kulturpolitisk talsperson for Ap på Stortinget, Arild Grande.

– Så langt har vi ikke sett at gaveforsterkningsordningen har tilført noe særlig mer private midler til kulturfeltet. Vi er også kritiske til at private givere gjennom denne ordningen kan legge føringer på hvordan fellesskapets midler skal brukes, sier Grande.

Fakta

Gaveforsterkningsordningen:

• Kulturinstitusjoner som mottar private pengegaver, kan søke om å få 25 prosent i tilleggsstøtte fra staten.

• I fjor ble ordningen utvidet til å omfatte litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg.

• Siden 2014 er ordningens økonomiske ramme femdoblet – fra 10 til 51 millioner kroner.

– Vil Ap skrote ordningen hvis dere vinner valget?

– Først vil vi sørge for at den blir grundig evaluert. Hvis vi får bekreftet våre antakelser om at den ikke har hatt noen effekt, vil vi sørge for at den blir skrinlagt, sier Grande.

– Uansett et gode

I går skrev Klassekampen at norske teatre og orkestre fikk færre sponsorinntekter i fjor – til tross for at flere har fått tilskudd fra gaveordningen. Det viser tall fra Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO).

Like før Stortinget tok sommerferie, etterlyste Hege Haukeland Liadal (Ap) dokumentasjon for kulturminister Linda Hofstad Hellelands (H) påstand om at gaveforsterkningsordningen virker etter hensikten. Helleland svarte ved å vise til den kraftige økningen i antallet søknader som har kommet inn i år.

«Etter min vurdering er dette en sterk indikasjon på at ordningen har tilsiktet effekt», konkluderte kulturministeren.

Da hadde departementet mottatt søknader for i alt 42,4 millioner kroner for inneværende år. I tillegg kommer søknader for 30,7 millioner kroner som ble overført fra 2016 til i år, fordi potten var gått tom. Det betyr at det allerede nå mangler 21,9 millioner kroner på årets budsjett.

Sitter i styret

Ultimafestivalen i Oslo er en av mange søkere som kan bli nødt til å vente et halvt års tid før tildelingen kommer.

– Det spiller for så vidt ingen rolle når vi får disse pengene. Gaveforsterkningsordningen er uansett et gode for oss, sier økonomisjef Alf Gregussen i Ultimafestivalen.

I år har festivalen søkt om støtte på grunnlag av pengegaver fra to private givere, Sparebankstiftelsen og shippingfirmaet EDG i Bergen. Sistnevnte har gitt 200.000 kroner, noe som vil utløse 50.000 kroner i gaveforsterkning fra Kulturdepartementet.

– Vi ønsker selvsagt at ordningen skal få fortsette. Men om målet med ordningen blir oppfylt, har jeg ikke tenkt så mye over, sier Gregussen.

Inn med kulturløftet

Daglig leder Audun Hasti i EDG sitter i Ultimafestivalens styre. Han legger ikke skjul på at styrevervet er mye av forklaringen på at festivalen har fått støtte fra EDG.

– Det er positivt at gaveforsterkningsordningen kan utløse mer private midler, men for vårt vedkommende har det ikke vært utløsende. Vi gir fordi vi synes Ultima er en veldig bra festival og fordi det er viktig å støtte kunst enten den er smal eller bred, sier Hasti.

Arild Grande i Ap er ikke uenig med den sittende regjeringens ønske om å utløse mer private penger til kultursektoren. I stedet for gaveforsterkning og skatteinsentiver, vil Ap vurdere andre muligheter. Noe av det første partiet vil gjøre, er å legge fram en egen handlingsplan for kultur og næring.

– Problemet med gaveforsterkningsordningen er at den øker forskjellene i kulturlivet. De som har rike venner fra før, får enda mer penger. Men de som ikke har det, sakker akterut når de heller ikke har en regjering som er villig til å satse på kulturlivet, sier Grande, som heller vil bruke pengene på andre tiltak over statsbudsjettet.

– Vi skal trappe opp innsatsen og gjeninnføre løftet om at minst én prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål, sier Grande.

– Hva er vitsen med å evaluere ordningen når dere åpenbart ikke tror den virker?

– Fordi vi vil undersøke om det stemmer at den ikke fungerer, slik blant annet rapporten fra NTO forteller oss. Dessuten kan det være greit å få tallene på bordet, slik at også høyresida må innse at gaveforsterkningsordningen har vært en dårlig løsning, sier han.

jonas.braekke@klassekampen.no

Onsdag 19. september 2018
Kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) vil opprette en egen pressestøtteordning for Oslo-aviser. – Vi ønsker en bredere offentlighet av hensyn til lokal­demokratiet, sier hun.
Tirsdag 18. september 2018
60 aviser risikerer å gå dukken dersom Stortinget åpner for postomdeling annenhver dag, advarer Landslaget for lokalaviser. – Dette forslaget er helt vanvittig, sier Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.
Mandag 17. september 2018
Filmskaper Deeyah Khan har reist hjem til amerikanske høyreekstremister for å intervjue dem. Hun mener det er en dårlig idé å nekte folk en talerstol.
Lørdag 15. september 2018
Hvor kommer det fra, ønsket om å nekte folk en talerstol? Forskere peker på identitets­politikk, populisme og «hyperfølsomhet» som forklaringer.
Fredag 14. september 2018
Filmparken ber regjeringen oppheve tidligere vedtak om å selge til høystbydende. Dramaserier som «Heimebane» har blåst nytt liv i det nedleggingstruede filmstudioet.
Torsdag 13. september 2018
Museene i Akershus overtar gjerne den kuriøse samlingen til kunstner Guttorm Guttormsgaard. Men det vil koste millioner å ta imot 30.000 bøker, kunstverk og bruksgjenstander.
Onsdag 12. september 2018
Margit Sandemo var begeistret for at «Sagaen om Isfolket» endelig var klar i lydformat. Men dagens bokavtale gjør at lydbøkene ikke kan legges ut for strømming før til neste vår.
Tirsdag 11. september 2018
Ideen om at vi må slippe til ekstreme holdninger for å hindre at de sprer seg, har lite belegg i forskningen.
Mandag 10. september 2018
Vänsterparti-politiker Ali Esbati avviser ideen om at Sverigedemokraterna har vokst fordi partiet har blitt boikottet.
Lørdag 8. september 2018
Tre nye bøker om kjønn og makt – ett intervju. Helene Uri, Anne Bitsch og Hedda Lingaas Fossum ser både håp og tusen år gamle strukturer.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk