Tirsdag 4. juli 2017
Kritisk: Tillitsvalgt Thea Martine Ottmann i Utenriksdepartementet mener at de ansatte ikke har blitt hørt i planleggingen av det nye regjeringskvartalet.
I det nye regjeringskvartalet i Oslo sentrum er det lagt opp til 75 arbeidsplasser per 100 ansatte:
De ansatte vil ikke flytte
Etter planen skal alle departementer flyttes til det nye regjeringskvartalet. Nå protesterer de ansatte i Utenriks­departementet, som heller vil bli på Victoria terrasse.

arkitektur

Fredag skrev Klassekampen at flere stortingspolitikere nå går inn for å skrote planene om å samle alle departementer i et nytt regjeringskvartal. Nå protesterer også de ansatte i Utenriksdepartementet (UD), som heller vil bli i de historiske lokalene på Victoria terrasse i Oslo sentrum.

– Vi har ikke blitt hørt i planleggingsprosessen, sier Thea Martine Ottmann, leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) avdeling UD.

Fagforeningen organiserer den største gruppen ansatte i UD, alt fra sjåfører til ambassadører.

Mens kritikerne på Stortinget mener at det nye regjeringskvartalet blir for tett og høyt bebygd når alle departementer skal samlokaliseres, protesterer de ansatte på arbeidsforholdene i de nye lokalene.

– Vi ble lovet faste arbeidsplasser i det nye regjeringskvartalet. Det har de nå gått bort ifra, sier Ottmann.

Fakta

Victoria terrasse:

• Bygd som leiegårder mellom 1884 og 1890.

• Utenriksdepartementet flyttet inn der da det ble etablert i 1905, og leide kontorer fram til staten kjøpte bygget i 1913.

• 9. april 1940 ble bygget evakuert, og Gestapo brukte det som hovedkvarter under andre verdenskrig.

• I 1944 ble det utsatt for et bombeangrep fra de allierte. Et nabobygg ble ødelagt. Det ble erstattet av et nytt bygg i 1963.

• Samme år flyttet Utenriksdepartementet tilbake, etter å ha hatt midlertidige lokaler siden krigen.

Ny plass hver morgen

I mars vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet et rom- og funksjonsprogram som ligger til grunn for forslagene til nytt regjeringskvartal.

I det såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplasskonseptet som Statsbygg har utarbeidet, legges det opp til en underdekning av arbeidsplasser, med bare 75 arbeidsplasser per 100 ansatte.

– Det vil si at folk ikke får fast plass, og må finne seg ny plass hver morgen. Det er ikke en god tidsbruk, sier Ottmann.

Underdekningen innebærer også at det ikke er nok plasser til alle ansatte, fordi det regnes med at et visst antall ansatte er på reise eller liknende.

– Vi mener det må være plass nok til alle sier Ottmann, og utdyper:

– Dette baserer seg på en utbredt misforståelse om hva en byråkrat gjør. Det er ikke slik at vi sitter og slenger ut ideer over et bord. Mye av arbeidet foregår foran en PC, med mye konsentrasjon og skriftlig arbeid. Da har vi bruk for ro.

Var åpne for å flytte

Mange jobber også med gradert materiale, påpeker Ottmann.

– De har ikke tatt innover seg hvordan man jobber i et departement. Vi har også samarbeid på tvers, men det er mye samarbeid som foregår skriftlig eller per telefon, sier hun.

Selv er Ottmann seniorrådgiver i seksjon for Midtøsten og Afrika, og dekker Marokko, Algerie og Vest-Sahara.

– Jeg bruker bøker, oppslagsverk og dokumenter som jeg må ha på plassen min. I dag har jeg et cellekontor der jeg kan skrive i fred og ro og har mulighet til å lukke døra hvis jeg trenger det, sier hun.

Utenriksdepartementet har 822 ansatte. Fagforeningene har vært med i prosessen og kommet med innspill til utformingen av det nye regjeringskvartalet, men NTL opplever å ha blitt overkjørt.

– Hadde det vært greit å flytte hvis dere fikk faste plasser?

– Ja, hvis de hadde tatt våre synspunkter på alvor. Vi er opptatt av at de ansatte må kunne gjøre jobben sin, sier Ottmann.

Ser ikke poenget

Utenriksdepartementet har hatt tilhold på Victoria terrasse siden det ble opprettet i 1905.

– Dette er jo et symboltungt bygg. Vi er ansiktet utad for mange utenlandske ambassader. Det er også et viktig moment, sier hun.

Klassekampen har også snakket med Terje Theodor Nervik, leder for fagforeningen Akademikerne i UD. Han sier at de ikke har fattet noe vedtak om flytting, men at deres medlemmer også ønsker å bli der de er.

– Det er både historie og tradisjoner for at UD bør ligge på Victoria terrasse. Vi mener sikkerhetsvurderingen, med å samle alle på et sted, heller ikke er riktig, sier han.

Også Akademikerne er bekymret for underdekningen av kontorplasser.

– De fleste er av samme oppfatning, at det vi ble forespeilet ved et «nytt UD», var noe helt annet, sier han.

– Er dere åpne for å flytte?

– Vi er ikke avvisende til at UD må finne seg i å flytte som sådan. Men vår medlemsmasse er i veldig favør av å bli. Etter det vi forstår, har Riksantikvaren åpnet for at Victoria terrasse kan moderniseres, og at det fortsatt skal være offentlige etater her. Da ser vi ikke poenget med at UD skal flytte.

Heller ikke fagforeningen Parat, som organiserer mange i UD-administrasjonen, har fattet et vedtak om hvordan de stiller seg til flyttingen, men leder Hedda Werenskiold sier at hennes medlemmer også er skeptiske.

– Vi er imot flyttingen per i dag med den informasjonen vi nå har fått, sier hun.

Werenskiold sier at det for mange ansatte vil være problematisk å jobbe i åpent landskap.

– I UD er det mange som arbeider med taushetsbelagte saker som krever skjermede arbeidsplasser. Kontorlandskapsløsningen som foreligger, tar ikke hensyn til det.

Det «aktivitetsbaserte arbeidsplasskonseptet» baserer seg på en tanke om fleksibilitet.

Forrige uke presenterte Statsbygg to vinnerforslag for det nye regjeringskvartalet, og i forslaget fra arkitektkontoret Team Urbis står det:

«Vi vet ikke hvordan fremtidens arbeidsplass vil være, det eneste vi vet er at den vil være annerledes enn nå. Det er derfor viktig å utforme lokaler som er fleksible og som kan tilpasses fremtidige behov.»

ingridga@klassekampen.no

Mandag 24. juli 2017
Kan behovet for sikkerhet og behovet for åpenhet harmoniseres når man bygger en by? Redaktør for ny bok om sikkerhet og arkitektur ønsker mer debatt om det nye regjeringskvartalet.
Lørdag 22. juli 2017
Facebook vil koma mediebransjen i møte med å prøva ut betalt abonnement på såkalla «instant articles».
Fredag 21. juli 2017
Netflix står nå for nesten en firedel av all trafikk i Telenors bredbåndsnett, men det er lite norsk film å se. Det er på tide å ta grep for å sikre norsk innhold, ­mener Norsk filminstitutt.
Torsdag 20. juli 2017
Stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien (Sp) mener norske universiteter må iverksette tiltak for å bedre balansen mellom norske og utenlandske forskere.
Onsdag 19. juli 2017
En tredel av VGs annonseinntekter på nett kommer nå fra reklame som etterlikner journalistikk.
Tirsdag 18. juli 2017
EU vil stoppa ungarske lover som råkar eit privat universitet. – Loven begrensar utviklinga av eit uavhengig samfunn, meiner Csilla Czimbalmos i Helsingforskomiteen.
Mandag 17. juli 2017
Den franske presidenten Emmanuel Macron foretrekker sosiale medier og talerstolen fremfor pressen. Tradisjonelle medier mister noe av sin portvakt­funksjon, og det benytter politikerne seg av, sier medieforsker.
Lørdag 15. juli 2017
I sommer lanserer tidligere AKP(m-l)-formann Pål Steigan en ny medie­plattform med arbeidstittel Mot Dag.
Fredag 14. juli 2017
UDI har snudd og innvilgar student­visum til den prisvinnande palestinske filmregissøren Mohamed Jabaly.
Torsdag 13. juli 2017
Jussprofessor Mads Andenæs mener internasjonaliseringen av norske universiteter er med på å sikre at vi får forskning av høy kvalitet.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk