Tirsdag 4. juli 2017
Kritisk: Tillitsvalgt Thea Martine Ottmann i Utenriksdepartementet mener at de ansatte ikke har blitt hørt i planleggingen av det nye regjeringskvartalet.
I det nye regjeringskvartalet i Oslo sentrum er det lagt opp til 75 arbeidsplasser per 100 ansatte:
De ansatte vil ikke flytte
Etter planen skal alle departementer flyttes til det nye regjeringskvartalet. Nå protesterer de ansatte i Utenriks­departementet, som heller vil bli på Victoria terrasse.

arkitektur

Fredag skrev Klassekampen at flere stortingspolitikere nå går inn for å skrote planene om å samle alle departementer i et nytt regjeringskvartal. Nå protesterer også de ansatte i Utenriksdepartementet (UD), som heller vil bli i de historiske lokalene på Victoria terrasse i Oslo sentrum.

– Vi har ikke blitt hørt i planleggingsprosessen, sier Thea Martine Ottmann, leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) avdeling UD.

Fagforeningen organiserer den største gruppen ansatte i UD, alt fra sjåfører til ambassadører.

Mens kritikerne på Stortinget mener at det nye regjeringskvartalet blir for tett og høyt bebygd når alle departementer skal samlokaliseres, protesterer de ansatte på arbeidsforholdene i de nye lokalene.

– Vi ble lovet faste arbeidsplasser i det nye regjeringskvartalet. Det har de nå gått bort ifra, sier Ottmann.

Fakta

Victoria terrasse:

• Bygd som leiegårder mellom 1884 og 1890.

• Utenriksdepartementet flyttet inn der da det ble etablert i 1905, og leide kontorer fram til staten kjøpte bygget i 1913.

• 9. april 1940 ble bygget evakuert, og Gestapo brukte det som hovedkvarter under andre verdenskrig.

• I 1944 ble det utsatt for et bombeangrep fra de allierte. Et nabobygg ble ødelagt. Det ble erstattet av et nytt bygg i 1963.

• Samme år flyttet Utenriksdepartementet tilbake, etter å ha hatt midlertidige lokaler siden krigen.

Ny plass hver morgen

I mars vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet et rom- og funksjonsprogram som ligger til grunn for forslagene til nytt regjeringskvartal.

I det såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplasskonseptet som Statsbygg har utarbeidet, legges det opp til en underdekning av arbeidsplasser, med bare 75 arbeidsplasser per 100 ansatte.

– Det vil si at folk ikke får fast plass, og må finne seg ny plass hver morgen. Det er ikke en god tidsbruk, sier Ottmann.

Underdekningen innebærer også at det ikke er nok plasser til alle ansatte, fordi det regnes med at et visst antall ansatte er på reise eller liknende.

– Vi mener det må være plass nok til alle sier Ottmann, og utdyper:

– Dette baserer seg på en utbredt misforståelse om hva en byråkrat gjør. Det er ikke slik at vi sitter og slenger ut ideer over et bord. Mye av arbeidet foregår foran en PC, med mye konsentrasjon og skriftlig arbeid. Da har vi bruk for ro.

Var åpne for å flytte

Mange jobber også med gradert materiale, påpeker Ottmann.

– De har ikke tatt innover seg hvordan man jobber i et departement. Vi har også samarbeid på tvers, men det er mye samarbeid som foregår skriftlig eller per telefon, sier hun.

Selv er Ottmann seniorrådgiver i seksjon for Midtøsten og Afrika, og dekker Marokko, Algerie og Vest-Sahara.

– Jeg bruker bøker, oppslagsverk og dokumenter som jeg må ha på plassen min. I dag har jeg et cellekontor der jeg kan skrive i fred og ro og har mulighet til å lukke døra hvis jeg trenger det, sier hun.

Utenriksdepartementet har 822 ansatte. Fagforeningene har vært med i prosessen og kommet med innspill til utformingen av det nye regjeringskvartalet, men NTL opplever å ha blitt overkjørt.

– Hadde det vært greit å flytte hvis dere fikk faste plasser?

– Ja, hvis de hadde tatt våre synspunkter på alvor. Vi er opptatt av at de ansatte må kunne gjøre jobben sin, sier Ottmann.

Ser ikke poenget

Utenriksdepartementet har hatt tilhold på Victoria terrasse siden det ble opprettet i 1905.

– Dette er jo et symboltungt bygg. Vi er ansiktet utad for mange utenlandske ambassader. Det er også et viktig moment, sier hun.

Klassekampen har også snakket med Terje Theodor Nervik, leder for fagforeningen Akademikerne i UD. Han sier at de ikke har fattet noe vedtak om flytting, men at deres medlemmer også ønsker å bli der de er.

– Det er både historie og tradisjoner for at UD bør ligge på Victoria terrasse. Vi mener sikkerhetsvurderingen, med å samle alle på et sted, heller ikke er riktig, sier han.

Også Akademikerne er bekymret for underdekningen av kontorplasser.

– De fleste er av samme oppfatning, at det vi ble forespeilet ved et «nytt UD», var noe helt annet, sier han.

– Er dere åpne for å flytte?

– Vi er ikke avvisende til at UD må finne seg i å flytte som sådan. Men vår medlemsmasse er i veldig favør av å bli. Etter det vi forstår, har Riksantikvaren åpnet for at Victoria terrasse kan moderniseres, og at det fortsatt skal være offentlige etater her. Da ser vi ikke poenget med at UD skal flytte.

Heller ikke fagforeningen Parat, som organiserer mange i UD-administrasjonen, har fattet et vedtak om hvordan de stiller seg til flyttingen, men leder Hedda Werenskiold sier at hennes medlemmer også er skeptiske.

– Vi er imot flyttingen per i dag med den informasjonen vi nå har fått, sier hun.

Werenskiold sier at det for mange ansatte vil være problematisk å jobbe i åpent landskap.

– I UD er det mange som arbeider med taushetsbelagte saker som krever skjermede arbeidsplasser. Kontorlandskapsløsningen som foreligger, tar ikke hensyn til det.

Det «aktivitetsbaserte arbeidsplasskonseptet» baserer seg på en tanke om fleksibilitet.

Forrige uke presenterte Statsbygg to vinnerforslag for det nye regjeringskvartalet, og i forslaget fra arkitektkontoret Team Urbis står det:

«Vi vet ikke hvordan fremtidens arbeidsplass vil være, det eneste vi vet er at den vil være annerledes enn nå. Det er derfor viktig å utforme lokaler som er fleksible og som kan tilpasses fremtidige behov.»

ingridga@klassekampen.no

Tirsdag 19. september 2017
Per Kleivas bilder vil leve videre etter at kunstneren døde i helga, fastslår kunsthistorikere. – Han var et av sin tids viktigste tidsvitner, med poetisk og poengtert slagkraft, sier Øivind Storm Bjerke.
Mandag 18. september 2017
Seks av ti norske annonsører har større tillit til annonsekvaliteten i norske medier enn i utenlandske. Et fåtall ser Google og Facebooks enorme vekst i det digitale annonsemarkedet som en fordel.
Lørdag 16. september 2017
Facebook og Google får stadig mer kontroll over nasjonale mediers forretningsmodell, ifølge dansk rapport. Torry Pedersen i Schibsted mener norske medie­hus må samarbeide tettere.
Fredag 15. september 2017
«Begynnelser» startar med slutten og arbeider seg bakover i tid. I sin nye roman granskar Carl Frode Tiller kva for val som avgjer kor vi endar opp i livet.
Torsdag 14. september 2017
En ny rapport slår fast at ti globale teknologi- og mediegiganter er i ferd med å få full kontroll over dansk mediebransje. Det haster å gjøre noe i Norge også, mener medietopper.
Onsdag 13. september 2017
Fremskrittspartiet fikk mer enn dobbelt så mange delinger og reaksjoner på Facebook som Ap i valgkampen.
Tirsdag 12. september 2017
Ti av landets tjue største aviser ga råd til sine lesere om hva de burde stemme under årets valg. Men redaktørene avviser at partipressen er på vei tilbake.
Mandag 11. september 2017
Står regjerings­alternativene for ulike veivalg i kultur­politikken? Ideologisk ja, i praksis nei, svarer forskere.
Lørdag 9. september 2017
I ti år ledet de Utenriksdepartementet fra Victoria terrasse i Oslo. Nå advarer fire tidligere utenriksministre regjeringen mot å samlokalisere departementet i nytt regjeringskvartal.
Fredag 8. september 2017
Forfatter Olaug Nilssen har skrevet bok om sin autistiske sønn. – Autisme kan ikke fascinere meg, slik det kanskje fascinerer andre, sier hun.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk