Lørdag 1. juli 2017
Lite imponert: Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet ønsker seg en kraftig opprydning i bemanningsbransjen, og mener regjeringen går motsatt vei. Foto: Linda Bournane Engelberth
Regjeringens lovede innsats mot usikkerhet i bemanningsbransjen virker motsatt:
Åpner for smutthull
Undersak

Clockwork: Helt vanlige avtaler

– Jeg kjenner meg ikke igjen i Krogvolls uttalelser, og jeg er ikke enig i at vi bruker «smutthull i regelverket» sier Jostein Hatlebrekke, administrerende direktør i Clockwork bemanning.

– Omgår dere regelverket?

– Ansettelser i deltidsstillinger er ingen omgåelse av Clockwork-dommen. I den aktuelle saken kom Bergen tingrett nettopp til at tre av arbeidstakerne hadde krav på deltidsstillinger i Clockwork.

Dommen slår altså fast nettopp denne ansettelsesformen som det riktige for disse arbeidstakerne.

– Hvorfor lyser dere ut deltidsstillinger?

– Vi lyser ut deltidsstillinger i de tilfeller hvor behovet vårt ikke er 100 prosent-stillinger. En rekke av våre medarbeidere ønsker lengre friperioder, og da er deltidsstillinger en passende ansettelsesform.

NYTTELØST: Regjeringens forslag om nye regler for bemanningsbransjen tetter ikke smutthull. De åpner derimot for mer midlertidighet, sier Felles­forbundet.

arbeidsliv

Arbeidsminister Anniken Hauglie lanserte i midten av juni at regjeringen skulle stramme inn i bemanningsbransjen og gå til kamp mot nulltimerskontrakter. Nå ligger forslaget til endringer på bordet og fagbevegelsen er ikke imponert. Høringsforslaget innebærer at:

• Den domstolsskapte definisjon av fast ansettelse skrives inn i arbeidsmiljøloven.

• En ny og utvidet hjemmel for midlertidig ansettelse innføres for bemanningsforetak.

• Regjeringen ber om innspill på begrenset kvote på innleie, antydet til å ligge mellom 10–15 prosent.

– Det er positivt at statsråden foreslår å presisere hva fast ansettelse er, men forslaget er dessverre ikke tilstrekkelig for å tette hullene, sier Steinar Krogvoll i Fellesforbundet.

Han viser til en nylig dom fra Bergen tingrett, den såkalte Clockwork-dommen. Der ble det blant annet slått fast at uforutsigbarheten ved manglende lønn mellom oppdrag gjorde at en slik ordning ikke kunne regnes som fast ansettelse. Dermed er det gjeldende rett som blir skrevet inn i loven.

Fakta

Bemanning:

• Innleie fra bemanningsbransjen er underlagt de samme restriksjonene som ellers gjelder når det kommer til midlertidighet i loven.

• Unntaket er virksomheter med tariffavtale hvor det skriftlig avtales tidsbegrenset innleie.

• Ansettelse i selve bemanningsbyråene har samme hovedregler om fast ansettelse og vilkår for midlertidighet.

• Regjeringen vil utvide bemanningsbyråenes mulighet til å ansette midlertidig i selve bemanningsbyråene.

Fortsatt smutthull

Krogstad sier at bemanningsbyråene allerede har funnet smutthull.

– En omgåelse vi ser etter Clockwork-dommen er at folk blir ansatt i deltid som tilkallingshjelp. Da får man en stilling på 50 eller 60 prosent, og så leier bemanningsbyrået deg ut på fulltid. I vår bransje som bygg og verft finnes det ikke deltidsstillinger. Dermed kan bemanningsbyråene komme unna betalingsplikten mellom oppdrag fordi det regnes som de resterende prosentene man ikke er ansatt.

Han sier at bemanningsbyrået Clockwork allerede tilbyr deltidsstillinger for å slippe betalingsplikt mellom oppdrag.

– Vår løsning er at definisjonen av fast ansettelse også må inneholde en forutsigbar arbeidsmengde på ukenivå, sier Steinar Krogstad.

Mot mer midlertidighet

– Det at bemanningsbransjen skal ha økt adgang til midlertidighet gir heller ingen mening, sier Krogstad.

Han sier det gir bemanningsbransjen ytterligere mulighet til å omgå faste og hele stillinger og har ingen tillit til at dette bare vil begrense seg til vikarer.

– Er det noen erfaring vi har med bemanningsbransjen, så er det at dette er en gjeng som klarer å omgå det som kan omgås.

Tar ikke tyren ved hornene

Krogvoll ser på forslaget om kvotebegrensning som løse tanker, og mener at det er bedre å la partene i arbeidslivet få en tyngre hånd på rattet.

– Et digert hull i loven er den friere adgangen til å avtale innleie i virksomheter med tariffavtale. Men i loven er ikke tariffavtale gitt innhold. Det kan bety hva som helst. Vårt krav er at det må være en landsdekkende tariffavtale. Da får vi løftet problemene med bemanningsbransjen inn i det organiserte arbeidslivet.

– Et annet viktig tiltak er å benytte muligheten til å forskriftsfeste forbud mot innleie i bransjer som er særlig utsatt, slik som det også gjøres i Tyskland.

innenriks@klassekampen.no

Tirsdag 19. september 2017
STILLE I FJØSET: Tidlegare Ap-topp Helga Pedersen meiner partiet må innsjå at dei ikkje nådde gjennom med distrikts­politikken.
Mandag 18. september 2017
NÅR UT: Regjeringen har nådd millioner av potensielle asylsøkere med skremme­budskap via Facebook, hørespill og tegneserier. Å framstille nordmenn som rasister er ett av virkemidlene som brukes.
Lørdag 16. september 2017
PÅ STEINGRUNN: KrF må stå ved det partiet lova før valet, meiner fleire av partiets talent. No byrjar kampen om framtidas KrF.
Fredag 15. september 2017
CV: Høgare utdanning og erfaring frå offentleg sektor og organisasjonslivet kjenneteiknar det store fleirtalet av Aps stortingsrepresentantar. Politikarar frå privat sektor er ein minoritet.
Torsdag 14. september 2017
ENIGE: KrFs vippeposisjon kan bety et politisk skifte i velferds­politikken. Nå er de klare for å gå sammen med Rødt om å stanse veksten i kommersielle velferds­selskaper.
Onsdag 13. september 2017
BYGDEOPPRØR: Ap taper stort i distriktene. En rekke fylkesledere mener partiet har inngått for mange forlik med de borgerlige.
Tirsdag 12. september 2017
UENIGHET: Det blir oppvask i Arbeiderpartiet etter det dårligste valget på 16 år. Flere kilder forteller om sand i partiets valgkampmaskineri.
Mandag 11. september 2017
SV legger sperregrensespøkelset bak seg. Partiet nærmer seg seks prosent og går fra sju til elleve mandater.
Mandag 11. september 2017
UT: 320 ansatte i bemanningsbyrået Propuro har fått brev fra sjefen hvor de bes melde seg ut av Fellesforbundet innen en uke. Ledelsen i selskapet advarer mot forbundets støtte til Ap.
Lørdag 9. september 2017
GAVE: Selv om de blå drysser millioner over landets rikeste, står de samme personene bak bare sju flere jobber siden 2013.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk