Lørdag 1. juli 2017
Lite imponert: Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet ønsker seg en kraftig opprydning i bemanningsbransjen, og mener regjeringen går motsatt vei. Foto: Linda Bournane Engelberth
Regjeringens lovede innsats mot usikkerhet i bemanningsbransjen virker motsatt:
Åpner for smutthull
Undersak

Clockwork: Helt vanlige avtaler

– Jeg kjenner meg ikke igjen i Krogvolls uttalelser, og jeg er ikke enig i at vi bruker «smutthull i regelverket» sier Jostein Hatlebrekke, administrerende direktør i Clockwork bemanning.

– Omgår dere regelverket?

– Ansettelser i deltidsstillinger er ingen omgåelse av Clockwork-dommen. I den aktuelle saken kom Bergen tingrett nettopp til at tre av arbeidstakerne hadde krav på deltidsstillinger i Clockwork.

Dommen slår altså fast nettopp denne ansettelsesformen som det riktige for disse arbeidstakerne.

– Hvorfor lyser dere ut deltidsstillinger?

– Vi lyser ut deltidsstillinger i de tilfeller hvor behovet vårt ikke er 100 prosent-stillinger. En rekke av våre medarbeidere ønsker lengre friperioder, og da er deltidsstillinger en passende ansettelsesform.

NYTTELØST: Regjeringens forslag om nye regler for bemanningsbransjen tetter ikke smutthull. De åpner derimot for mer midlertidighet, sier Felles­forbundet.

arbeidsliv

Arbeidsminister Anniken Hauglie lanserte i midten av juni at regjeringen skulle stramme inn i bemanningsbransjen og gå til kamp mot nulltimerskontrakter. Nå ligger forslaget til endringer på bordet og fagbevegelsen er ikke imponert. Høringsforslaget innebærer at:

• Den domstolsskapte definisjon av fast ansettelse skrives inn i arbeidsmiljøloven.

• En ny og utvidet hjemmel for midlertidig ansettelse innføres for bemanningsforetak.

• Regjeringen ber om innspill på begrenset kvote på innleie, antydet til å ligge mellom 10–15 prosent.

– Det er positivt at statsråden foreslår å presisere hva fast ansettelse er, men forslaget er dessverre ikke tilstrekkelig for å tette hullene, sier Steinar Krogvoll i Fellesforbundet.

Han viser til en nylig dom fra Bergen tingrett, den såkalte Clockwork-dommen. Der ble det blant annet slått fast at uforutsigbarheten ved manglende lønn mellom oppdrag gjorde at en slik ordning ikke kunne regnes som fast ansettelse. Dermed er det gjeldende rett som blir skrevet inn i loven.

Fakta

Bemanning:

• Innleie fra bemanningsbransjen er underlagt de samme restriksjonene som ellers gjelder når det kommer til midlertidighet i loven.

• Unntaket er virksomheter med tariffavtale hvor det skriftlig avtales tidsbegrenset innleie.

• Ansettelse i selve bemanningsbyråene har samme hovedregler om fast ansettelse og vilkår for midlertidighet.

• Regjeringen vil utvide bemanningsbyråenes mulighet til å ansette midlertidig i selve bemanningsbyråene.

Fortsatt smutthull

Krogstad sier at bemanningsbyråene allerede har funnet smutthull.

– En omgåelse vi ser etter Clockwork-dommen er at folk blir ansatt i deltid som tilkallingshjelp. Da får man en stilling på 50 eller 60 prosent, og så leier bemanningsbyrået deg ut på fulltid. I vår bransje som bygg og verft finnes det ikke deltidsstillinger. Dermed kan bemanningsbyråene komme unna betalingsplikten mellom oppdrag fordi det regnes som de resterende prosentene man ikke er ansatt.

Han sier at bemanningsbyrået Clockwork allerede tilbyr deltidsstillinger for å slippe betalingsplikt mellom oppdrag.

– Vår løsning er at definisjonen av fast ansettelse også må inneholde en forutsigbar arbeidsmengde på ukenivå, sier Steinar Krogstad.

Mot mer midlertidighet

– Det at bemanningsbransjen skal ha økt adgang til midlertidighet gir heller ingen mening, sier Krogstad.

Han sier det gir bemanningsbransjen ytterligere mulighet til å omgå faste og hele stillinger og har ingen tillit til at dette bare vil begrense seg til vikarer.

– Er det noen erfaring vi har med bemanningsbransjen, så er det at dette er en gjeng som klarer å omgå det som kan omgås.

Tar ikke tyren ved hornene

Krogvoll ser på forslaget om kvotebegrensning som løse tanker, og mener at det er bedre å la partene i arbeidslivet få en tyngre hånd på rattet.

– Et digert hull i loven er den friere adgangen til å avtale innleie i virksomheter med tariffavtale. Men i loven er ikke tariffavtale gitt innhold. Det kan bety hva som helst. Vårt krav er at det må være en landsdekkende tariffavtale. Da får vi løftet problemene med bemanningsbransjen inn i det organiserte arbeidslivet.

– Et annet viktig tiltak er å benytte muligheten til å forskriftsfeste forbud mot innleie i bransjer som er særlig utsatt, slik som det også gjøres i Tyskland.

innenriks@klassekampen.no

Tirsdag 21. november 2017
NEDGANG: I 1965 oppga to tredeler av Aps velgere at de tilhørte arbeiderklassen. I 2017 er det en tredel. Blant Høyres velgere har andelen økt.
Mandag 20. november 2017
OMKAMP: Regjeringspartia, KrF og Venstre oppretta gigantfylket Viken på Aust­landet. No vurderer KrF å snu om ­millionregionen rundt Oslo.
Lørdag 18. november 2017
UKVALIFISERT: Bent Arne Aasli har jobbet med vann og avløp siden han var 16 år. Nå mener regjeringen han ikke er kvalifisert til å gjøre jobben sin fordi han ikke har nok studiepoeng.
Fredag 17. november 2017
HASTER: Landet rundt må det nå kuttes ved syke­husene. Årsaken er krav om stadig effektivisering. Strikken strekkes for langt, mener Legeforeningen.
Torsdag 16. november 2017
REGNSKAP: Det er forskjeller i hvor mye ulike innvandrergrupper står for av skatteinntekter. Mens iranere i snitt betaler 94.300 kroner, står polakker for 70.800 skattekroner per hode.
Onsdag 15. november 2017
SJAU: Fjellstrand verft vil ikkje nytte permitterte arbeidarar til nye oppdrag. LO fryktar at verksemda vil kvitte seg med alle fast tilsette.
Tirsdag 14. november 2017
URO: I en fersk rapport varsler Nav om økende kløfter mellom fattig og rik. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige opp fra 7,7 til 9,3 prosent.
Mandag 13. november 2017
GÅR AV: Allerede i mars var Finans­departementet bekymret for omorganiseringen i SSB. Men Christine Meyer mener hun hadde mandat til å avskilte forskere. Nå fratrer hun stillingen.
Lørdag 11. november 2017
AU: Aldri før har KrF vore målt så lågt på Klassekampens barometer. Hareide håpar ny politikk skal ta KrF ut av skugganes dal.
Fredag 10. november 2017
VIL SNU: Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim vil trosse asylforliket, myke opp asylpolitikken og finne en «praktisk løsning» for å hjelpe oktoberbarna.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk