Lørdag 1. juli 2017
Lite imponert: Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet ønsker seg en kraftig opprydning i bemanningsbransjen, og mener regjeringen går motsatt vei. Foto: Linda Bournane Engelberth
Regjeringens lovede innsats mot usikkerhet i bemanningsbransjen virker motsatt:
Åpner for smutthull
Undersak

Clockwork: Helt vanlige avtaler

– Jeg kjenner meg ikke igjen i Krogvolls uttalelser, og jeg er ikke enig i at vi bruker «smutthull i regelverket» sier Jostein Hatlebrekke, administrerende direktør i Clockwork bemanning.

– Omgår dere regelverket?

– Ansettelser i deltidsstillinger er ingen omgåelse av Clockwork-dommen. I den aktuelle saken kom Bergen tingrett nettopp til at tre av arbeidstakerne hadde krav på deltidsstillinger i Clockwork.

Dommen slår altså fast nettopp denne ansettelsesformen som det riktige for disse arbeidstakerne.

– Hvorfor lyser dere ut deltidsstillinger?

– Vi lyser ut deltidsstillinger i de tilfeller hvor behovet vårt ikke er 100 prosent-stillinger. En rekke av våre medarbeidere ønsker lengre friperioder, og da er deltidsstillinger en passende ansettelsesform.

NYTTELØST: Regjeringens forslag om nye regler for bemanningsbransjen tetter ikke smutthull. De åpner derimot for mer midlertidighet, sier Felles­forbundet.

arbeidsliv

Arbeidsminister Anniken Hauglie lanserte i midten av juni at regjeringen skulle stramme inn i bemanningsbransjen og gå til kamp mot nulltimerskontrakter. Nå ligger forslaget til endringer på bordet og fagbevegelsen er ikke imponert. Høringsforslaget innebærer at:

• Den domstolsskapte definisjon av fast ansettelse skrives inn i arbeidsmiljøloven.

• En ny og utvidet hjemmel for midlertidig ansettelse innføres for bemanningsforetak.

• Regjeringen ber om innspill på begrenset kvote på innleie, antydet til å ligge mellom 10–15 prosent.

– Det er positivt at statsråden foreslår å presisere hva fast ansettelse er, men forslaget er dessverre ikke tilstrekkelig for å tette hullene, sier Steinar Krogvoll i Fellesforbundet.

Han viser til en nylig dom fra Bergen tingrett, den såkalte Clockwork-dommen. Der ble det blant annet slått fast at uforutsigbarheten ved manglende lønn mellom oppdrag gjorde at en slik ordning ikke kunne regnes som fast ansettelse. Dermed er det gjeldende rett som blir skrevet inn i loven.

Fakta

Bemanning:

• Innleie fra bemanningsbransjen er underlagt de samme restriksjonene som ellers gjelder når det kommer til midlertidighet i loven.

• Unntaket er virksomheter med tariffavtale hvor det skriftlig avtales tidsbegrenset innleie.

• Ansettelse i selve bemanningsbyråene har samme hovedregler om fast ansettelse og vilkår for midlertidighet.

• Regjeringen vil utvide bemanningsbyråenes mulighet til å ansette midlertidig i selve bemanningsbyråene.

Fortsatt smutthull

Krogstad sier at bemanningsbyråene allerede har funnet smutthull.

– En omgåelse vi ser etter Clockwork-dommen er at folk blir ansatt i deltid som tilkallingshjelp. Da får man en stilling på 50 eller 60 prosent, og så leier bemanningsbyrået deg ut på fulltid. I vår bransje som bygg og verft finnes det ikke deltidsstillinger. Dermed kan bemanningsbyråene komme unna betalingsplikten mellom oppdrag fordi det regnes som de resterende prosentene man ikke er ansatt.

Han sier at bemanningsbyrået Clockwork allerede tilbyr deltidsstillinger for å slippe betalingsplikt mellom oppdrag.

– Vår løsning er at definisjonen av fast ansettelse også må inneholde en forutsigbar arbeidsmengde på ukenivå, sier Steinar Krogstad.

Mot mer midlertidighet

– Det at bemanningsbransjen skal ha økt adgang til midlertidighet gir heller ingen mening, sier Krogstad.

Han sier det gir bemanningsbransjen ytterligere mulighet til å omgå faste og hele stillinger og har ingen tillit til at dette bare vil begrense seg til vikarer.

– Er det noen erfaring vi har med bemanningsbransjen, så er det at dette er en gjeng som klarer å omgå det som kan omgås.

Tar ikke tyren ved hornene

Krogvoll ser på forslaget om kvotebegrensning som løse tanker, og mener at det er bedre å la partene i arbeidslivet få en tyngre hånd på rattet.

– Et digert hull i loven er den friere adgangen til å avtale innleie i virksomheter med tariffavtale. Men i loven er ikke tariffavtale gitt innhold. Det kan bety hva som helst. Vårt krav er at det må være en landsdekkende tariffavtale. Da får vi løftet problemene med bemanningsbransjen inn i det organiserte arbeidslivet.

– Et annet viktig tiltak er å benytte muligheten til å forskriftsfeste forbud mot innleie i bransjer som er særlig utsatt, slik som det også gjøres i Tyskland.

innenriks@klassekampen.no

Mandag 16. juli 2018
TØRT: Tørken som nå rammer Østlandet kan bli en del av et normalt ustabilt klima. Det vil ramme jordbruket hardt. – Det er så dårlig at en blir deprimert av å gå i åkeren, sier bonde Anders Klaseie.
Lørdag 14. juli 2018
SKADEN SKJEDD: Tørken raserer kornavlingene på Østlandet og Norge får sitt dårligste kornår siden 1974. Det er allerede for seint å berge kornhøsten.
Fredag 13. juli 2018
SLITER: Mange personer som går på sosialhjelp eller lever på stønader, har ikke råd til å gå til tannlegen, reise på ferie eller delta i fritidsaktiviteter.
Torsdag 12. juli 2018
FULLT: Bergen, Flåm og Geiranger kneler under vekta av masseturismen. Lokalbefolkninga reagerer og vil ha færre turistar.
Onsdag 11. juli 2018
BØNDA IFRA NORD: Finnmark kan ramle heilt ut av Stortinget. Finnmarks fylkesordførar er likevel open for at areal skal telje mindre enn i dag når ein fordeler stortingsmandat.
Tirsdag 10. juli 2018
TRYGD: Regjeringen vil hindre at trygde­ytelser eksporteres ut av landet. Men internasjonale avtaler gjør at forslagene får få konsekvenser. – Prinsipielt viktig, sier Erlend Wiborg (Frp).
Mandag 9. juli 2018
GASS: I Kirkenes er det på nytt håp om gassvirksomhet etter framstøt fra det russiske selskapet Novatek. Ordfører Rune Rafaelsen tror Russland vil bestemme om prosjektet får lov til å starte.
Lørdag 7. juli 2018
HARDHENDT: KrF-leder Knut Arild Hareide får en opptur på tampen av sin mektigste stortingsperiode, men får mest skryt av velgerne for å ha presset ut Sylvi Listhaug (Frp).
Fredag 6. juli 2018
JUKS: En person uten kvalifikasjoner ga seg ut for å være tolk på Oslo universitets­sykehus. Tolke­foreningen tror det kan være flere falske tolker.
Torsdag 5. juli 2018
DILEMMA: I et brev til regjeringen sier Avinor at tilrettelegging for trafikkvekst i luftfarten kan være i strid med klimamålene. – Fullstendig klimagalskap, sier Naturvernforbundet om den planlagte flyveksten.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk