Lørdag 1. juli 2017
Lite imponert: Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet ønsker seg en kraftig opprydning i bemanningsbransjen, og mener regjeringen går motsatt vei. Foto: Linda Bournane Engelberth
Regjeringens lovede innsats mot usikkerhet i bemanningsbransjen virker motsatt:
Åpner for smutthull
Undersak

Clockwork: Helt vanlige avtaler

– Jeg kjenner meg ikke igjen i Krogvolls uttalelser, og jeg er ikke enig i at vi bruker «smutthull i regelverket» sier Jostein Hatlebrekke, administrerende direktør i Clockwork bemanning.

– Omgår dere regelverket?

– Ansettelser i deltidsstillinger er ingen omgåelse av Clockwork-dommen. I den aktuelle saken kom Bergen tingrett nettopp til at tre av arbeidstakerne hadde krav på deltidsstillinger i Clockwork.

Dommen slår altså fast nettopp denne ansettelsesformen som det riktige for disse arbeidstakerne.

– Hvorfor lyser dere ut deltidsstillinger?

– Vi lyser ut deltidsstillinger i de tilfeller hvor behovet vårt ikke er 100 prosent-stillinger. En rekke av våre medarbeidere ønsker lengre friperioder, og da er deltidsstillinger en passende ansettelsesform.

NYTTELØST: Regjeringens forslag om nye regler for bemanningsbransjen tetter ikke smutthull. De åpner derimot for mer midlertidighet, sier Felles­forbundet.

arbeidsliv

Arbeidsminister Anniken Hauglie lanserte i midten av juni at regjeringen skulle stramme inn i bemanningsbransjen og gå til kamp mot nulltimerskontrakter. Nå ligger forslaget til endringer på bordet og fagbevegelsen er ikke imponert. Høringsforslaget innebærer at:

• Den domstolsskapte definisjon av fast ansettelse skrives inn i arbeidsmiljøloven.

• En ny og utvidet hjemmel for midlertidig ansettelse innføres for bemanningsforetak.

• Regjeringen ber om innspill på begrenset kvote på innleie, antydet til å ligge mellom 10–15 prosent.

– Det er positivt at statsråden foreslår å presisere hva fast ansettelse er, men forslaget er dessverre ikke tilstrekkelig for å tette hullene, sier Steinar Krogvoll i Fellesforbundet.

Han viser til en nylig dom fra Bergen tingrett, den såkalte Clockwork-dommen. Der ble det blant annet slått fast at uforutsigbarheten ved manglende lønn mellom oppdrag gjorde at en slik ordning ikke kunne regnes som fast ansettelse. Dermed er det gjeldende rett som blir skrevet inn i loven.

Fakta

Bemanning:

• Innleie fra bemanningsbransjen er underlagt de samme restriksjonene som ellers gjelder når det kommer til midlertidighet i loven.

• Unntaket er virksomheter med tariffavtale hvor det skriftlig avtales tidsbegrenset innleie.

• Ansettelse i selve bemanningsbyråene har samme hovedregler om fast ansettelse og vilkår for midlertidighet.

• Regjeringen vil utvide bemanningsbyråenes mulighet til å ansette midlertidig i selve bemanningsbyråene.

Fortsatt smutthull

Krogstad sier at bemanningsbyråene allerede har funnet smutthull.

– En omgåelse vi ser etter Clockwork-dommen er at folk blir ansatt i deltid som tilkallingshjelp. Da får man en stilling på 50 eller 60 prosent, og så leier bemanningsbyrået deg ut på fulltid. I vår bransje som bygg og verft finnes det ikke deltidsstillinger. Dermed kan bemanningsbyråene komme unna betalingsplikten mellom oppdrag fordi det regnes som de resterende prosentene man ikke er ansatt.

Han sier at bemanningsbyrået Clockwork allerede tilbyr deltidsstillinger for å slippe betalingsplikt mellom oppdrag.

– Vår løsning er at definisjonen av fast ansettelse også må inneholde en forutsigbar arbeidsmengde på ukenivå, sier Steinar Krogstad.

Mot mer midlertidighet

– Det at bemanningsbransjen skal ha økt adgang til midlertidighet gir heller ingen mening, sier Krogstad.

Han sier det gir bemanningsbransjen ytterligere mulighet til å omgå faste og hele stillinger og har ingen tillit til at dette bare vil begrense seg til vikarer.

– Er det noen erfaring vi har med bemanningsbransjen, så er det at dette er en gjeng som klarer å omgå det som kan omgås.

Tar ikke tyren ved hornene

Krogvoll ser på forslaget om kvotebegrensning som løse tanker, og mener at det er bedre å la partene i arbeidslivet få en tyngre hånd på rattet.

– Et digert hull i loven er den friere adgangen til å avtale innleie i virksomheter med tariffavtale. Men i loven er ikke tariffavtale gitt innhold. Det kan bety hva som helst. Vårt krav er at det må være en landsdekkende tariffavtale. Da får vi løftet problemene med bemanningsbransjen inn i det organiserte arbeidslivet.

– Et annet viktig tiltak er å benytte muligheten til å forskriftsfeste forbud mot innleie i bransjer som er særlig utsatt, slik som det også gjøres i Tyskland.

innenriks@klassekampen.no

Mandag 24. juli 2017
SMITTE: Smittede nektes behandling for sykdommen hepatitt C. Senterpartiets Kjersti Toppe sier ingen andre pasientgrupper ville blitt behandlet på denne måten, og vil utrydde sykdommen.
Lørdag 22. juli 2017
TILBAKE: Utøya har reist seg og er igjen et levende leirsted for nye engasjerte ungdommer. Men bak latteren, flørtinga, fotballturneringene og bading i Tyrifjorden ligger også alvoret.
Fredag 21. juli 2017
FORNØYD: I en valgkampreklame på radio hevder Høyre at det har blitt ­lavere ledighet og høyere vekst de fire siste årene. Det stemmer ikke.
Torsdag 20. juli 2017
OPP: Omfanget av arbeidskraftinnleie øker. I Oslo-området er rundt hver sjette bygningsarbeider innleid. Fellesforbundet mener det trengs strengere regulering.
Onsdag 19. juli 2017
HARD NØTT: Jonas Gahr Støre innrømmer at det er svært vanskelig å hindre større forskjeller, men mener en styrket fagbevegelse er et godt sted å starte.
Tirsdag 18. juli 2017
ALEINE: Medan EU og OECD publiserer fattigdomstal, har Statistisk sentralbyrå gått over til omgrepet låginntekt. Det meiner omgrepet «fattig» blir for sterkt i norsk samanheng.
Mandag 17. juli 2017
Fattigdom: Barnefattigdommen i Norge har økt kraftig. Organisasjoner for vanskeligstilte i Norge krever strakstiltak.
Lørdag 15. juli 2017
FORSKJELL: Norsk arbeidsliv blir tryggare, tydar tal frå Arbeidstilsynet. Men det gjeld ikkje utanlandske arbeids­takarar. – Uakseptabelt, seier LO-topp.
Fredag 14. juli 2017
INNSATS: Arbeidsmiljøloven settes til side for å gjennomføre et skippertak på vedlikehold. Tillitsvalgt mener Forsvaret kaller vanlig arbeid for «øvelse» for å unngå normale arbeidstidsregler.
Torsdag 13. juli 2017
DYRT: Venner og fagfolk samlet inn penger så Ronny Bjørnestad kunne kjøpe en kur mot hepatitt C i utlandet. Det kostet 7500 kroner. I Norge koster samme medisin over en halv million.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk