Tirsdag 27. juni 2017
Dobbel standard: Når politikere bruker Facebook som ropert for å nå ut til norske velgere, bør de være klar over at det har ganske vidtrekkende konsekvenser for det mediemangfoldet de ønsker å forsvare, sier Ole Jacob Sunde, styreleder i Schibsted ASA. 8Foto: Christopher Olssøn
• Norske mediehus frykter for eksistensgrunnlaget • Ber Stortinget vurdere særskatt for Google og Facebook
Krever Facebook-skatt
Schibsted-topp Ole Jacob Sunde anklager politikerne for dobbeltmoral når de bruker Facebook samtidig som de vil redde mediemangfoldet i Norge. Nå krever mediene en særskatt for Google og Facebook etter britisk modell.

Medier

De siste årene har norske medieledere diskutert om det har vært på sin plass å omtale utviklingen i bransjen som en krise, eller om den digitale transformasjonen bør omfavnes som en mulighet for nye inntektskilder.

Men når lederne av landets største mediekonsern skriver høringsuttalelser til rapporten fra det regjeringsoppnevnte Mediemangfoldsutvalget, levnes det liten tvil om alvoret i situasjonen:

• Konsernsjef Didrik Munch i Schibsted Norge, konsernet som eier Aftenposten og tre av landets største regionaviser, beskriver situasjonen som kritisk, og «med en forventet dramatisk forverring de neste 2–3 årene.»

VGs sjefredaktør Gard Steiro skriver at papiravisa vil bli lagt ned om bare tre år, hvis opplagsfallet fortsetter i samme tempo.

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media, som eier Adresseavisen og 31 andre mediehus, forteller at hver fjerde aviskrone har forsvunnet bare i løpet av tre år.

Fakta

Facebook-skatt:

• En samlet norsk mediebransje krever at Stortinget sørger for at Facebook og Google blir skattlagt i Norge etter reell omsetning.

• Mediebedriftenes Landsforening viser til særskatten som Storbritannia har innført for å skattlegge multinasjonale selskaper, Diverted Profits Tax.

• Facebook, Google og liknende selskap vil i år omsette for om lag fire–fem milliarder kroner i digitale annonser i Norge. I fjor betalte Facebook 469.000 kroner i skatt.

– Viser dobbeltmoral

Det er særlig den negative utviklingen i annonsemarkedet de siste årene som får toppsjefene i norsk mediebransje til å rope ut om hjelp. I forrige uke kom en ny tilstandsrapport fra Medietilsynet, som viste at norske avishus har mistet to tredeler av sine annonseinntekter de siste ti årene.

I stedet går annonsekronene til globale digitale aktører som Facebook og Google, som i år er ventet å omsette for et sted mellom fire og fem milliarder kroner i det norske annonsemarkedet. I sine høringsuttalelser krever medie­konsernene like konkurransevilkår, og at Stortinget sørger for at Facebook, Google og liknende selskaper som opererer på tvers av landegrensene, blir skattlagt.

Schibsted-konsernets styreleder Ole Jacob Sunde synes det er paradoksalt at vi går inn i en stortingsvalgkamp hvor mange norske politikere benytter Facebook som kommunikasjonsplattform til sine velgere.

– Politikerne viser en dobbeltmoral når de på den ene siden er opptatt av mediemangfoldet og setter ned utvalg som skal vurdere dette spørsmålet, mens de på den andre siden er opptatt av å bruke Facebook for å vinne stortingsvalget. De ser ut til å glemme at selskapet ikke betaler skatt i Norge og gjemmer overskuddet i skatte­paradis, sier han.

Unngår Datatilsynet

Facebook samler også inn store mengder informasjon om norske borgeres politiske holdninger som eksporteres fra Norge og lagres utenfor landets grenser.

Samtidig er Schibsted som mediekonsern er underlagt Datatilsynets regelverk og tilsyn.

– Politikerne bør i hvert fall tenke nøye gjennom om de vil bidra til denne datainnsamlingen som Facebook bruker som brekkstang for å overta det norske, digitale reklamemarkedet, sier Sunde i Schibsted.

Styreleder André Støylen i mediekonsernet Amedia tror ikke at det finnes noen enkel løsning for å beskatte Facebook og Google, men kaster inn et forslag:

– Det er mulig å tenke seg en norsk form for avgifts­belegging av digitale annonser. Inntektene fra dette kan benyttes til å finansiere produksjon av redaksjonelt innhold, sier Støylen.

Foreslår «britisk» skatt

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) peker i sin høringsuttalelse på erfaringene fra Storbritannia, som har innført en særskatt for internasjonale selskaper, kalt Diverted Profits Tax (DPT).

Det er en skatt på 25 prosent på selskaper som forsøker å unndra nasjonal beskatning ved å opprette stråselskaper uten reell omsetning.

Ifølge MBL vil britiske myndigheter innkassere 350 millioner britiske pund i år fra denne skattleggingen. Det britiske reklamemarkedet er ti ganger så stort som det norske. Det skulle tilsi at Norge kan kreve inn om lag 400 millioner kroner fra Facebook og Google hvis vi innførte samme løsning.

Til sammenlikning har PricewaterhouseCoopers på oppdrag fra MBL anslått at Facebook og Google i 2021 vil unndra 515 millioner kroner i beskatning bare i Norge.

– Vi går ut fra at det vil være fullt mulig å innføre samme type særskatt i Norge som i Storbritannia, som sannsynligvis er bundet av de samme forpliktelsene og skattemessige avtalene som Norge, sier Bjørn Wisted, fagsjef for næringspolitikk i MBL.

En norsk «google-skatt» vil også langt på vei kunne løse problemet med å finansiere det som står øverst på mediebransjens ønskeliste, nemlig et tidsbestemt fritak for arbeidsgiveravgift.

Et slikt fritak er foreslått av Mediemangfoldsutvalget, og er kostnadsberegnet til mellom 500 og 600 millioner kroner i året.

– Alvorlig skakkjørt

Bjørn Wisted i MBL mener mediebransjen ikke er alene om å bli utfordret av internasjonale giganter som unnslipper nasjonal beskatning, som i framtiden kan komme til å undergrave finansieringen av den norske velferdsstaten:

– MBL mener primært at utfordringen med finansiering av journalistikken er så viktig å løse at det ikke bør kreves uendret ressursbruk.

Facebook og Google har sine hovedkontor i USA, og etter norsk skattelov plikter de ikke å betale skatt i Norge.

Begge selskapene har imidlertid etablert kontorer i Norge. De nye regnskapstallene for 2016 viser at Facebook i fjor oppga en omsetning på 13,1 millioner og betalte 469.000 kroner i skatt.

Sunde mener det er fullt mulig for Stortinget å finne løsninger som er forenlige med internasjonale skatte­avtaler.

– Man må jo tenke litt utradisjonelt når man skal løse nye og ukjente problemer. Det er riktig som disse hitech-gigantene påpeker at de ikke bryter noen lover. Men det bryter åpenbart lovens intensjon. Og det kan de gjøre fordi deres forretningsmodell tillater en helt ny form for tenkning som dagens lovverk ikke er tilpasset, sier han.

Også lederen av Tinius-stiftelsen, som skal sikre redaksjonell uavhengighet for Schibsted-avisene, mener det haster med å få på plass en beskatning.

– Situasjonen for norske mediehus er nå så alvorlig skakkjørt at man må gjøre noe. Det første vi kan gjøre er at det norske oljefondet bruker sin posisjon som deleier i disse selskapene for å få lagt fram de reelle tallene for omsetningen i Norge, sier Kjersti Løken Stavrum.

jonas.braekke@klassekampen.no

Mandag 24. juli 2017
Kan behovet for sikkerhet og behovet for åpenhet harmoniseres når man bygger en by? Redaktør for ny bok om sikkerhet og arkitektur ønsker mer debatt om det nye regjeringskvartalet.
Lørdag 22. juli 2017
Facebook vil koma mediebransjen i møte med å prøva ut betalt abonnement på såkalla «instant articles».
Fredag 21. juli 2017
Netflix står nå for nesten en firedel av all trafikk i Telenors bredbåndsnett, men det er lite norsk film å se. Det er på tide å ta grep for å sikre norsk innhold, ­mener Norsk filminstitutt.
Torsdag 20. juli 2017
Stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien (Sp) mener norske universiteter må iverksette tiltak for å bedre balansen mellom norske og utenlandske forskere.
Onsdag 19. juli 2017
En tredel av VGs annonseinntekter på nett kommer nå fra reklame som etterlikner journalistikk.
Tirsdag 18. juli 2017
EU vil stoppa ungarske lover som råkar eit privat universitet. – Loven begrensar utviklinga av eit uavhengig samfunn, meiner Csilla Czimbalmos i Helsingforskomiteen.
Mandag 17. juli 2017
Den franske presidenten Emmanuel Macron foretrekker sosiale medier og talerstolen fremfor pressen. Tradisjonelle medier mister noe av sin portvakt­funksjon, og det benytter politikerne seg av, sier medieforsker.
Lørdag 15. juli 2017
I sommer lanserer tidligere AKP(m-l)-formann Pål Steigan en ny medie­plattform med arbeidstittel Mot Dag.
Fredag 14. juli 2017
UDI har snudd og innvilgar student­visum til den prisvinnande palestinske filmregissøren Mohamed Jabaly.
Torsdag 13. juli 2017
Jussprofessor Mads Andenæs mener internasjonaliseringen av norske universiteter er med på å sikre at vi får forskning av høy kvalitet.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk