Tirsdag 13. juni 2017
Mister pensjon: Operasanger Henrik Engelsviken raser mot forslaget om å ta fra solistene ved operaen retten til tidligpensjon. – Jeg har hus og familie å forsørge, sier Engelsviken, her fra rollen som Don José i «Carmen» i 2015. Foto: Erik Berg, Den Norske Opera & Ballett
• Solistene ved Operaen er rasende på kulturministeren • Risikerer å miste opptjente pensjonsrettigheter
Kan frarøves pensjonen
Undersak

Utsatt til høsten

Kulturdepartementets statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) svarer på e-post via departementets kommunikasjonsavdeling at høringsnotatet er utsatt til høsten. Han understreker at alle sider av forslaget vil bli belyst før endelig lovforslag foreligger.

«Sammen med høringsnotatet vil også Lovavdelingens vurderinger bli tilgjengeliggjort. Departementet vil sette av god tid til dialog og diskusjon med partene.»

Arbeiderpartiets Arild Grande lover å nullstille regjeringens prosess med ny operapensjonslov hvis Ap kommer i regjering til høsten.

– Dette er slett politisk håndverk som er under enhver kritikk fra kulturministerens side. Hun har ikke gjort annet enn å skape ufred ved operaen. Vi har behov for en ny kulturminister som kan involvere alle parter og bygge en enighet slik at saken kan håndteres på en trygg og god måte, sier han.

Kulturdepartementets nye forslag til endring i pensjonen ved Operaen i Oslo får hard medfart av solistene. – Det departementet foreslår, er kort og godt å stjele pengene våre, sier tillitsvalgt Henrik Engelsviken.

Pensjon

Stemningen blant de om lag 130 danserne og sangerne ved Operaen i Oslo nærmer seg kokepunktet. I et møte i april varslet Kulturdepartementets ledelse at det ville legge fram et høringsnotat om ny operapensjonslov før sommeren. Nå viser det seg at det er utsatt til høsten.

Forslaget som foreløpig er skissert av Kulturdepartementet, får solistene til å rase.

– Vi tror faktisk ikke at det vi hører, kan være sant. Kulturministeren vil frarøve oss tidligpensjonen uten å gi mer enn småpenger tilbake. I verste fall risikerer vi å miste hus og hjem, sier Henrik Engelsviken, lokal tillitsvalgt for Norsk Lektorlag, som organiserer ni sangsolister ved Den Norske Opera & Ballett.

Fakta

Ny opera-pensjon:

• Pensjonskostnadene ved Den Norske Opera & Ballett har økt kraftig, til 177 millioner kroner i 2015.

• I fjor sommer varslet Kulturdepartementet at det ville legge fram forslag til endring av operapensjonsloven i løpet av høsten.

• Høringsnotatet om lovforslaget er nå utsatt til høsten.

• Departementet ønsker å erstatte dagens tidligpensjon for om lag 130 ballettdansere, operasolister og korsangere med tre års omstillingspakke.

På bar bakke

I snart 50 år har solistene ved den statlige operaen vært omfattet av en ordning med særaldersgrenser. Pensjonsalder for korister er 56 år, for ballettdansere 41 år og for sangsolister 52 år. Som kompensasjon har de krav på tidligpensjon fram til ordinær pensjonsalder ved fylte 67 år.

Men pensjonskostnadene er i ferd med å ta fullstendig knekken på Operaens økonomi. Derfor har regjeringen signalisert at den vil erstatte tidligpensjonen med omstillingspakke med tre års varighet.

For Henrik Engelsviken (48) kan det bety at han står på bar bakke om bare fire år. Operasangere har lang utdannelse, og de fleste begynner å jobbe som sanger først etter fylte 30 år. Noen av de mannlige sangerne får fortsette til de er 55 år, men rekker likevel ikke å få full opptjening av pensjonen. Som regel er tidligpensjonen et sted mellom 200.000 og 300.000 kroner, for andre enda mindre, anslår Engelsviken.

– De fleste av oss solister ønsker å fortsette lenger enn særaldersgrensene åpner for. Men det har vi ikke fått gjennomslag for. I stedet må jeg finne meg en ny jobb. Det blir ikke lett, når man er i femtiårene, har hus og en familie å forsørge og ikke har annen jobberfaring å vise til, sier Engelsviken.

– Bruk- og kast-holdning

Han mener forslaget vil få store konsekvenser for rekrutteringen av solister i framtida, dersom det blir vedtatt. I stedet for fast ansatte solister som er utdannet i Norge, vil Operaen måtte leie inn solister for midlertidige engasjementer.

– De beste norske sangerne vil bli nødt til å reise til utlandet for å jobbe som frilansere. Men det er ikke alle som ønsker å bo i koffert 300 dager i året. De fleste av oss vil kombinere jobben som solist med en med familie og bofast tilværelse, sier Engelsviken.

– Dette forslaget fra Kulturdepartementet kan kokes ned til en bruk- og kast-holdning som allerede er i ferd med vinne innpass ved Operaen. De ønsker å bli kvitt oss sangere så fort som mulig, sier Engelsviken.

– Vil skape presedens

Samtidig som Kulturdepartementet kommer med forslag til ny operapensjonslov, har Arbeids- og sosialdepartementet igangsatt en omfattende utredning om ny pensjonsordning for de om lag 300.000 offentlig ansatte som er omfattet av liknende særaldersgrenser. I hovedsak er dette ansatte innen politi, brannvesen, forsvaret og helsesektoren.

I stedet for å vente på denne utredningen, går Kulturdepartementet sine egne veier med operasolistene. Engelsviken tror hastverket bunner i Operaens hardt pressede økonomi, noe som ikke gjør saken noe bedre for de ansatte.

– De tror kanskje at vi er en liten og svak gruppe som opinionen ikke bryr seg så mye om. Vi lurer også på om regjeringen gjør dette for å skape presedens for alle de andre i offentlig sektor som har særaldersgrenser, sier Engelsviken.

Nestleder i Musikernes fellesorganisasjon Christine Thomassen mener Kulturdepartementets endring av pensjonsordningen ved Operaen kan få konsekvenser også for andre arbeidstakere.

– Jeg er lei av å snakke om dette som om det bare handler om sangere og dansere ved Operaen. Dette handler om helt grunnleggende prinsipper i norsk arbeidsliv, sier Thomassen i MFO, som er tidligere ballettdanser ved Operaen.

Både Musikernes fellesorganisasjon og Norsk Lektorlag, som organiserer korsangere og dansere, mener den foreslåtte ordningen vil være et brudd på loven mot aldersdiskriminering. Blir forslaget om å legge ned tidligpensjonen ved Operaen vedtatt av Stortinget, er det ikke utenkelig at det ender med rettssak.

– Blir dette fremmet for Stortinget vil vi gjøre alt vi kan for å stanse det på juridisk grunnlag. Det er bred enighet på Stortinget om forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidslivet, selv Frp stiller seg bak, sier Engelsviken.

I tillegg kan forslaget være i strid med Grunnlovens forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft, fordi den nye ordningen også vil frata ansatte allerede oppsparte pensjonsrettigheter.

– Kulturdepartementet vil rasere pensjonsordningen, samtidig som de vil opprettholde særaldersgrensene. Men forutsetningen for å kunne omgå ordinær pensjonsalder er at man kompenserer med tidligpensjon. Også EU-domstolen har slått fast at det er ulovlig, sier Christine Thomassen.

– Spill for galleriet

MFO og Norsk Lektorlag reagerer også kraftig på Kulturdepartementets manglende vilje til å inkludere de ansatte og deres fagforeninger i prosessen med å utforme en ny operapensjonslov. Seinest i april var de to fagforeningene innkalt til et møte med departementets ledelse. Men de fikk ingen sakspapirer i forkant, og kun en muntlig redegjørelse under selve møtet.

– Forslaget de skisserte under møtet var det samme som i fjor. Vi kan ikke godta at departementet svarer på våre tungtveiende innvendinger med en kort, muntlig redegjørelse over bordet, sier Thomassen.

Også Henrik Engelsviken i Lektorlaget reagerer på framgangsmåten.

– Vi føler at Kulturdepartementet driver med en slags psykologisk terrortaktikk. Først skremmer de med noen helt forferdelige forslag. Samtidig inviterer ledelsen ved Operaen oss til å komme med noen felles innspill til departementet, i håp om at sluttresultatet da kanskje ikke blir så ille likevel. Men vi opplever dette som et spill for galleriet.

Christine Thommassen synes det oppløftende at Kulturdepartementet ikke har klart å få ferdig høringsnotatet før sommeren. Nå håper hun at det blir den kommende regjeringen etter stortingsvalget som overtar saken.

– Fra Arbeiderpartiet har vi fått signaler om at det ønsker å starte helt på nytt med å utrede en ny operapensjonslov. Det er bare å håpe at så skjer.

jonas.braekke@klassekampen.no

Mandag 23. april 2018
Tre av fire bøker som promoteres i Coop-butikkene kommer nå fra Tanums eget eierforlag, Cappelen Damm. Av de ti mest solgte bøkene er det bare to ­bøker fra konkurrerende forlag.
Lørdag 21. april 2018
Mens Oslo bruker milliarder på nye museer, opplever kunstnere at høye leiepriser og mangel på atelierer presser dem ut av hovedstaden.
Fredag 20. april 2018
I Danmark har universitetene vært selvstyrte siden 2003. Det har vært en katastrofe for den akademiske friheten, mener professor Heine Andersen.
Torsdag 19. april 2018
Valgkomiteen vil kaste hele det sittende styret i Mentor Medier. Klokt, mener tidligere Vårt Land-direktør Magne Lerø.
Onsdag 18. april 2018
Mentor Medier-sjef Per Magne Tveiten får kritikk fra flere i sitt eget styre for håndteringen av Vårt Land-konflikten. ­– Vi ble ikke godt nok informert om konflikten i konsernet, sier Jens Barland.
Tirsdag 17. april 2018
Når etablerte media blir stengde eller kjøpte av statslojale eigarar, er digitale reportarnettverk eit svar.
Mandag 16. april 2018
Svein Tindberg makter å gjøre fire unge menneskers personlige livshistorier til objektivt og gripende teater.
Mandag 16. april 2018
Jon Michelet er død etter lang sjukdom. Dei siste åra skreiv han livsverket sitt, «En sjøens helt».
Lørdag 14. april 2018
Krisa i Svenska Akademien når et nytt klimaks. Torsdag meddelte Sara Danius at hun trer av. Det samme gjør Katarina Frostenson.
Fredag 13. april 2018
De yngre blir skremt vekk fra å delta i nettdebatter, viser ny undersøkelse. Hver femte ungdom har opplevd hets på sosiale medier.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk