Tirsdag 23. mai 2017
TRENGER MENNESKER: Arne Lein, leder i Handikapforbundet, er bekymret for at nye Nav er dårlig tilpasset utsatte gruppers behov.
Frykter ny Nav-linje rammer de svakeste:
Vil ha åpen dør til Nav
Line Langsholt
UTSATT: Nav stenger skrankene for å få mer tid til dem med størst behov. Men representantene for Navs mest utsatte brukere er kritiske.

NYE NAV

Fra april har Nav-kontorene kuttet i mulighetene for uanmeldte besøk, og mange har redusert åpningstidene. Brukerne skal sluses over på nett og telefon for å frigjøre tid til de brukerne som trenger Nav mest.

Løftene om bedre oppfølging overbeviser ikke brukerrepresentantene for flere av gruppene med størst hjelpebehov. De opplever at Nav blir mer utilgjengelig.

Fakta

Nye Nav:

• Fra 3. april har Nav-kontorene fått nye føringer. Mulighetene for uanmeldte besøk på kontoret blir redusert eller fjernet helt. Brukere skal henvises til nav.no eller telefon.

• Målet er å frigjøre ressurser til brukere med omfattende behov og å redusere utgifter.

• En studie utført i 2016 viser at personlig oppmøte på Nav fortsatt er den mest populære måten å ta kontakt med Nav på.

Flere sliter

– Flere av Navs tjenester kan forbedres med digitale løsninger, men mange brukere sliter på ulike måter, fysisk, kognitivt eller psykisk, og trenger å møte et menneske. De kan ikke ble henvist til en dataskjerm når de ber om hjelp, sier Arne Lein, leder i Norges Handikapforbund.

Lein sitter i Navs sentrale brukerutvalg som representant for Samarbeidsutvalget av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo). Han forteller at det kommer inn meldinger fra brukere som opplever at det er blitt vanskeligere å nå fram til Nav.

– Fokuset på å presse folk inn i den digitale strategien oppleves som å stenge døra til velferden for mange. Bare det at man må gå via internett eller telefon for å avtale en time med veileder, kan skape problemer for mange, sier Lein.

Han forteller at de har tatt opp utfordringene med Nav, men føler ikke at de når fram.

– I en ideell verden fungerer et slikt system bra, men vi lever i den virkelige verden hvor folk har ulike utfordringer og behov. Nav skal være i stand til å møte alle på en god måte, sier Lein.

Safo jobber nå med en bekymringsmelding til Nav med krav til hvordan det kan sikres at deres medlemsgrupper blir ivaretatt.

Rusbrukere dårlig rustet

Også organisasjoner som jobber opp mot rusmiljøet får nå tilbakemeldinger fra brukere som opplever problemer med å nå fram til Nav.

Line Langsholt, representant i Navs brukerråd for Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (Rio), mener at Nav går for fort fram.

– Vi frykter man begår en alvorlig tabbe ved å gjennomføre store omlegginger uten at dette er planlagt og tilrettelagt godt nok for utsatte brukere. Omlegginger vil alltid føre til støy, men vi får nå så sterke signaler fra brukergruppene at det må tas på alvor, sier Langsholt.

Hun forteller at digitale løsninger er utfordrende for mange rusbrukere og at flere sliter med å få hjelp gjennom Navs telefon­tjenester.

Klassekampen har tidligere dokumentert hvordan ventetida hos Nav kontaktsenter, hvor man må henvende seg når kontorene er stengt, har blitt nær femdoblet, fra 2,5 minutter i fjor til tolv minutter nå. Fire av ti som kontakter Nav per telefon, legger på før de når fram.

Bekymringsmelding

På vegne av Rio sendte Langs­holt fredag en bekymringsmelding til Nav-direktør Sigrun Vågeng. Rio ber Nav redegjøre for hvordan brukere som trenger akutt hjelp til for eksempel å finne husly, får hjelp innen rimelig tid selv om kontorene kutter i åpningstider.

De ber også Nav dokumentere hvordan ressurser som frigjøres ved å redusere besøk og åpningstider, skal brukes til å hjelpe de som trenger Nav mest.

– Vi er positive til at man skal frigjøre tid til de utsatte gruppene blant Navs brukere, men innføringen må skje gravis og i takt med brukergruppen, ikke på de ansattes og systemets premisser, sier Langsholt, som understreker at de har stor tillit til Navs intensjon om å gi brukerne best mulig hjelp.

Forsikrer om akutt hjelp

Kjell Hugvik, tjenestedirektør i Nav, er klar over at endringene kan være utfordrende.

«Jeg har forståelse for at dette er en overgang for Navs brukere. Det er det også for Nav. Hensikten med endringene er at de som trenger Nav mest, skal få bedre oppfølging,» skriver han i en epost.

– Både Rio og Norges Handikapforbund blir kontaktet av utsatte brukere som opplever et dårligere tilbud?

«Dersom noen brukere har hatt dårlige opplevelser i forbindelse med omleggingen, så beklager vi det. Vi jobber for at alle skal få hjelpen de trenger fra Nav», skriver Hugvik.

Han understreker at Nav-kontorene fortsatt skal være stedet folk går til for å få akutt hjelp, og at kontorene bestemmer åpningstidene basert på lokale vurderinger av behov.

«Nav-kontoret er det siste sikkerhetsnettet for dem som trenger akutt sosialstøtte eller tak over hodet, og personer med slike behov skal fortsatt få hjelp uanmeldt»

jos@klassekampen.no

Mandag 18. juni 2018
HØRING: Faresignalene har vært mange det siste året. I dag må byrådsleder R­aymond Johansen (Ap) svare på hva han har tenkt å gjøre for å bekjempe ungdomskriminaliteten i Oslo.
Lørdag 16. juni 2018
PÅ DØRA: Reklameguru Ingebrigt Steen Jensen og samboeren Trude Solheim er lei av at Arbeiderpartiet ikke skaper entusiasme, og fremmer ti saker som de håper kan gjenreise partiet.
Fredag 15. juni 2018
BØYER IKKE AV: Finnmark vil møte trusler fra regjeringen med sivil ulydighet. Regjeringen lover represalier.
Torsdag 14. juni 2018
RAUD ELLER DAUD: Støre meiner tida etter valnederlaget har gjort han meir oppteken av å finne løysingar på venstresida. Om 15 månader kjem folkets dom.
Onsdag 13. juni 2018
INNTOG: Amerikanske marinesoldater skal til Indre Troms – og blir der i fem år. Opposisjonen reagerer på regjeringens forsvarspolitikk.
Tirsdag 12. juni 2018
ADVARTE: Allerede i 2016 advarte ­Statsadvokaten mot gjenger og alvorlige konflikter i Oslo. Nå er situasjonen forverret, heter det i en fersk tilsyns­rapport.
Mandag 11. juni 2018
NYE TIDER: Framtidsutsiktene for bemanningsbransjen er dystre etter at opposisjonen tvang gjennom inn­stramminger. I Trøndelag har elektro­bransjen funnet en modell som gjør byråene overflødige.
Lørdag 9. juni 2018
SENTRUM: Høyre snuser på 30-tallet på Klassekampens juni-måling, men er fortsatt av­hengig av kriserammede KrF for flertall.
Lørdag 9. juni 2018
EN TID FOR ALT: Bjørgulv Braanen s­lutter som ansvarlig redaktør i Klasse­kampen, men han har ingen planer om å for­svinne fra spaltene.
Fredag 8. juni 2018
I SKUFFA: Valdtektssaker med kjent gjerningsmann blir liggande, og politiet slit med å prioritera mellom saker, syner ein fersk tilsynsrapport.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk