Tirsdag 2. mai 2017
FORTSATT NEI: Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, har et mål om å øke kunnskapen om EØS sin innvirkning på det norske samfunnet.Foto: Frida Holsten Gullestad
25 år etter at EØS-avtalen ble undertegnet ønsker et flertall at avtalen bør stemmes over:
Ønsker folkeavstemning
Undersak

Vil heller inn i EU

Heller ikke Europabevegelsens leder Jan Erik Grindheim ser noen grunn til å feire 25 år med EØS.

– Det er ikke en ønskelig situasjon med EØS når man vil ha fullt medlemskap, det er medlemskap uten medbestemmelse, sier han.

Men han mener EØS er bedre enn ingenting.

– Det er det beste vi har for å ta vare på norske arbeidsplasser.

– For tida pågår en hissig EØS-debatt, ikke minst i fagbevegelsen, der mange mener EØS undergraver tariffavtaler, ILO-konvensjoner og norske reguleringer. Hva sier du til det?

– Jeg er uenig i at det er negativt for norske arbeidsvilkår. Det finnes saker som Holship-dommen (der havnearbeidernes tariffavtale ble dømt i strid med EU-reglene, journ.anm.), der det har blitt konflikt, men til syvende og sist mener jeg at reguleringene vi har i EØS også passer et moderne arbeidsliv.

Grindheim peker på at det finnes utfordringer som følger av den frie flyten av arbeidskraft og tjenester.

– Konkurransevilkårene blir tøffere fordi prisen på arbeidskraft blir lavere. Men regelverket er feil å angripe. Vi må angripe hvordan vi kan få bedriftsledere og kunder til å etterleve regler og lover, og hvordan vi kan prøve å få til at de utsatte yrkesgruppene ikke får enormt store forskjeller i lønner og rettigheter. Det trengs en moralsk opprustning mer enn regelendring, sier han.

OMSTRIDT: To av tre av dem som har gjort seg opp en mening, kunne tenkt seg en folkeavstemning om EØS-avtalen.

EØS

I dag er det 25 år siden daværende handelsminister Bjørn Tore Godal (Ap) undertegnet EØS-avtalen i Portugal. Noen så på avtalen som et varig alternativ til fullt EU-medlemskap. Andre så på EØS som en mellomstasjon til EU-medlemskap. Og atter andre så på EØS som et udemokratisk nesten-medlemskap.

I forkant av at Stortinget skulle behandle EØS-avtalen samlet daværende Nei til EF 175.000 underskrifter, som de overrakte til utenrikskomiteen. Mange krevde også at avtalen var så omfattende at den burde være gjenstand for en folkeavstemning. I dag er det mange som fortsatt ønsker seg en avstemning, viser en fersk måling fra Sentio:

47 prosent av de spurte sier de er for å avholde en folkeavstemning om EØS. Bare 20 prosent sier de er mot.

Samtidig er mange usikre. 33 prosent svarer «vet ikke».

Fakta

EØS:

• Avtale forhandlet fram mellom de seks Efta-landene Norge, Sverige, Finland, Østerrike, Sveits og Island, og EF i 1992. Trådte i kraft 1. januar 1994. Sveits sa i en folkeavstemning nei til EØS.

• EØS innebærer at Norge må tilpasse seg EUs regler. Avtalen ble vedtatt med 3/4 flertall i Stortinget. SV, Sp og enkeltrepresentanter for Frp, KrF og Ap stemte mot. Avtalen omfatter ikke fisk og landbruk.

Om undersøkelsen:

• Utført av Sentio på oppdrag fra Nei til EU blant et representativt utvalg på 1000 personer i perioden 20.–24. april 2017.

• Spørsmålet var: «Er du for eller mot å holde en folkeavstemning om EØS-avtalen?»

Trenger mer kunnskap

Folk ble også spurt om hva de ville stemt «dersom alternativet til EØS var en handelsavtale». 23 prosent ville valgt EØS, 35 prosent en handelsavtale og hele 43 prosent vet ikke.

Undersøkelsen føyer seg inn i et mønster: Avhengig av hvordan spørsmålet om EØS stilles, får man ulike svar, og «vet ikke»-prosenten er gjennomgående høy. Andre undersøkelser har vist flertall for EØS.

Nei til EUs leder Kathrine Kleveland mener det trengs mer kunnskap om avtalen.

– Jeg kommer ikke til å feire 25-årsdagen, men jeg ser god grunn til å markere den. Jeg har et mål om å øke kunnskapen om EØS sin innvirkning på det norske samfunnet. Alle meningsmålinger om EØS viser altfor høy vet-ikke-prosent. Vi må se hva som har vært konsekvensene av 25 år med EØS, sier hun.

Endrer samfunnet

EØS ble framforhandlet mellom Efta, som da besto av seks land, og EF, med ti land. Efta-landene skulle få tilgang til det indre markedet. Prisen var at på områder som er relevante for det indre markedet, må Efta-landenes regler tilpasses EF (seinere EU) sine. Viktige unntak var fiskeri- og landbrukspolitikken.

I løpet av et kvart århundre har avtalen ført til at Norge har tatt inn 11.400 EU-regler. Anslagsvis en tredel av alle norske lover har blitt endret som følge av avtalen.

I forbindelse med jubileet utgir Nei til EU en rapport ført i pennen av Dag Seierstad, mangeårig spaltist i Klassekampen, SV-er og en av dem som har fulgt EØS tettest.

I rapporten oppsummeres utviklingen slik:

«En strøm av nye rettsakter truer med å rasere norske standarder i arbeidslivet. Samtidig tolkes EU-traktaten og andre EU-regler strammere enn før og rammer stadig flere norske interesser.

På felt etter felt tvinges hardere konkurranse inn i det norske samfunnet. Økt konkurranse betyr raskere omstilling, mer nedbemanning, flere nedleggelser, mer pendling, mer uføretrygding og mer førtidspensjonering. Økt konkurranse betyr flere mennesker i utrygge jobber.»

Ønsker ny avtale

EØS er omstridt også innad i Nei til EU, der et mindretall er for EØS. Kleveland ønsker å erstatte EØS med en mindre omfattende handelsavtale.

– Nå skal Storbritannia forhandle en ny avtale, det må vi følge med på. Også andre land, som Sør-Korea, har inngått handelsavtaler med EU. Det viser at EU har interesse av handelsavtaler med andre, sier hun.

– Vil vi ikke stå mye svakere i forhandlingene nå enn da EØS ble inngått? EU er jo nå mye større, og Efta mye mindre?

– EØS er ikke en god avtale, siden den inneholder så mye mer enn handel. Mer enn 150 land selger varer til EU. De andre må ikke endre lovverk eller svekke tariffavtalene, det må vi. Siden vi er gjensidig avhengige, tror jeg ikke EU vil legge hindre i veien for å kjøpe fisk fra oss. De trenger det jo. Norges eksport har nå utvidet seg til at land utenfor EU har blitt viktigere, så vi skal heller ikke overvurdere EU som marked. En oppdatert handelsavtale med EU er jeg overbevist om at vi får til.

paalh@klassekampen.no

Torsdag 21. september 2017
DOBLER: Forsvaret innrømmer at de aldri skulle kjøpt de omstridte traktorene. Likevel utløser de nå en opsjon og kjøper dobbelt så mange traktorer – stikk i strid med faglige anbefalinger.
Onsdag 20. september 2017
INTRIGAR: Fylkesordførar og Giske-venn Tore O. Sandvik meiner skuffa Ap-rådgivarar er anonyme intrigemakarar. – Nokon må tøyla rådgivarane, seier han.
Tirsdag 19. september 2017
STILLE I FJØSET: Tidlegare Ap-topp Helga Pedersen meiner partiet må innsjå at dei ikkje nådde gjennom med distrikts­politikken.
Mandag 18. september 2017
NÅR UT: Regjeringen har nådd millioner av potensielle asylsøkere med skremme­budskap via Facebook, hørespill og tegneserier. Å framstille nordmenn som rasister er ett av virkemidlene som brukes.
Lørdag 16. september 2017
PÅ STEINGRUNN: KrF må stå ved det partiet lova før valet, meiner fleire av partiets talent. No byrjar kampen om framtidas KrF.
Fredag 15. september 2017
CV: Høgare utdanning og erfaring frå offentleg sektor og organisasjonslivet kjenneteiknar det store fleirtalet av Aps stortingsrepresentantar. Politikarar frå privat sektor er ein minoritet.
Torsdag 14. september 2017
ENIGE: KrFs vippeposisjon kan bety et politisk skifte i velferds­politikken. Nå er de klare for å gå sammen med Rødt om å stanse veksten i kommersielle velferds­selskaper.
Onsdag 13. september 2017
BYGDEOPPRØR: Ap taper stort i distriktene. En rekke fylkesledere mener partiet har inngått for mange forlik med de borgerlige.
Tirsdag 12. september 2017
UENIGHET: Det blir oppvask i Arbeiderpartiet etter det dårligste valget på 16 år. Flere kilder forteller om sand i partiets valgkampmaskineri.
Mandag 11. september 2017
SV legger sperregrensespøkelset bak seg. Partiet nærmer seg seks prosent og går fra sju til elleve mandater.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk