Fredag 21. april 2017
KASTEBALL: Tor Arne Ursin mener Grenland Friteater har blitt brikke i en svært lite gjennomtenkt regionreform. Her under en forestilling på Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival, som teatergruppen arrangerer årlig. FOTO: PORSGRUNN 8INTERNASJONALE TEATERFESTIVAL
• Regjeringens regionreform for kulturlivet provoserer • 49 kultur- og kunstinstitusjoner overføres til fylker
– Raserer infrastrukturen
Undersak

– Ikke vilkårlig

Statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) avviser at de 49 kunst- og kulturinstitusjonene som regjeringen vil overføre til fylkesnivå er vilkårlig valgt.

«De foreslåtte endringene knytter seg til tilskuddsmottakere der staten ikke er inne på eiersiden. Kunstinstitusjon kan både være lokal og veldig internasjonal samtidig. (…) Vi har gjort en helhetlig vurdering av hvilke institusjoner vi mener det er naturlig å overføre (…) Det er viktig å understreke at fylkene det gjelder, gjerne tar imot ansvaret for «sine» institusjoner», svarer Fredriksen via Kulturdepartementets informasjonsenhet.

– Akershus Teater frykter at forslaget undergraver prinsippet om armlengdes avstand?

«Det er og vil være et klart politisk ansvar på lokalt og regionalt nivå å forholde seg til prinsippet om at det offentlige ikke skal blande seg opp i kunstneriske spørsmål. Regjeringen har tillit til at dette vil bli ivaretatt på en god måte lokalt og regionalt», skriver han.

Kulturdepartementet vil flytte ansvaret for 49 kulturinstitusjoner til fylkesnivå. – Regjeringen kan rasere noe det har tatt 30 til 40 år å bygge opp, sier Tove Bratten, leder i Danse- og teatersentrum.

Reform

5. april la regjeringen fram sin stortingsproposisjon om region­reform. I avsnittet som omhandler konsekvenser for kulturlivet, følger en oversikt over 49 kulturinstitusjoner og frie grupper som Kultur­departementet mener bør overføres til fylkesnivå allerede fra neste år.

Flere av disse institusjonene og aktørene har nedslagsfelt langt ut over fylkeskommunens grenser, for eksempel friteatergruppene Stella Polaris i Vestfold og Grenland Friteater i Porsgrunn.

De fleste av de berørte aktørene mottar i dag direkte­bevilgninger via statsbudsjettet. Hvis fylkeskommunene overtar ansvaret for finansiering, risikerer disse institusjonene å bli salderingsposter for andre viktige oppgaver som helse, skole og samferdsel, frykter daglig leder Tove Bratten i Danse- og teatersentrum.

– En av de aller viktigste kulturpolitiske oppgavene for Stortinget er å opprettholde infrastruktur og mulighetene for å drive med profesjonell kunstnerisk virksomhet over hele landet. Med dette forslaget kan regjeringen komme til å rasere noe som det har tatt 30 til 40 år å bygge opp, sier Tove Bratten.

Fakta

Kultur i regionreform:

• Regjeringen vil overføre ansvaret for 49 mindre kunst- og kulturinstitusjoner til fylkesnivå fra 1. januar 2018.

• Disse aktørene mottar i år 119 millioner kroner i tilskudd, hvorav 104 millioner direkte fra statsbudsjettet og 14,7 millioner kroner fra Norsk kulturråd.

• Forslaget ligger inne i regjeringens stortingsproposisjon om regionreform, som skal behandles på Stortinget 8. juni.

Ikke tatt med på råd

Danse- og teatersentrum (DTS) er en landsomfattende interesseorganisasjon for grupper som opererer i det frie scenekunstfeltet. Foreningen har 106 medlemmer, og flere av dem står på regjeringens reformliste. Likevel ble ikke DTS konsultert før forslaget ble lagt fram for Stortinget.

Tove Bratten synes hele forslaget virker dårlig forberedt og at det ikke er mulig å forstå kriteriene for hvilke aktører som er blitt valgt ut.

– Departementet har nylig varslet at det vil bli utarbeidet en ny kulturmelding. Men lenge før den er ferdig, legger man fram en regionmelding med store konsekvenser. Og dette skjer uten noen form for konsekvensutredning eller dialog med de berørte virksomhetene, sier Tove Bratten.

Hva er lokalt?

Danse- og teatersentrum er ikke alene om å etterlyse kriteriene som ligger til grunn for regjeringens utvalg. I juni arrangerer Grenland Friteater Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival for 23. året på rad. Med nærmere 30.000 publikummere og inviterte teatergrupper fra mange land, setter festivalen sitt preg på hele byen.

Regissør Tor Arne Ursin i Grenland Friteater er fortvilet over å ha havnet på regjeringens liste over kulturinstitusjoner som skal desentraliseres.

Den eneste begrunnelsen han har hørt så langt, var uttalelsen som Kulturdepartementets statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) ga til NRK Kulturnytt tidligere i denne uka:

«Vi har valgt disse aktørene først og fremst fordi det er lokale tilbud som staten kun gir tilskudd til, altså at staten ikke er inne på eiersiden.»

– Det virker som om Kulturdepartementets ledelse ikke har fått med seg at vi er en stor og nyskapende virksomhet som har holdt på ganske lenge. I mange år var vi kasteball mellom ulike støtte­ordninger, før vi omsider kom inn på statsbudsjettet for tre år siden. Bare for å oppleve at vi blir kastet ut på nytt, som en tilfeldig brikke i en svært lite gjennomtenkt regionreform, sier Tor Arne Ursin, som har vært med helt siden oppstarten av Grenland Friteater i 1976.

Han forteller at Grenland Friteater ofte reiser ut på turné og blir invitert til andre teaterfestivaler, både i Norge og i utlandet.

– Vi har spilt i 43 land og har vært på fem kontinenter. Å hevde at Grenland Friteater er et lokalt tilbud oppleves rett og slett som litt nedsettende. Er det sånn å forstå at når statssekretæren tar trikken ned til Nationaltheatret i Oslo for å se Henrik Ibsen, så er det definisjonen av et nasjonalt tilbud? spør regissøren.

Mindre kunstnerisk frihet

Også Norsk Teater- og orkesterforening (NTO) har reagert på regjeringens reformiver på kulturfeltet. Tre av deres medlemmer, Akershus Teater, Hordaland Teater og Haugesund Teater, står oppført på den omstridte lista.

NTO-leder Morten Gjelten har uttalt til NRK at han mener forslaget er forhastet og begrunnelsen uforståelig. Teatersjef Bo Anders Sundstedt ved Akershus Teater i Lillestrøm frykter dessuten at desentraliseringen kan føre til mindre kunstnerisk frihet.

– Prinsippet om armlengdes avstand er viktig å opprettholde. I dag får vi tilskudd fra tre ulike forvaltningsnivåer, stat, fylke og kommune. Jeg tror alle kunstproduserende institusjoner er tjent med at de ikke må svare for regionens mer instrumentelle ønsker, sier Sundtstedt.

Han frykter at teatret vil få trangere økonomiske kår.

– Når fylket må prioritere mellom ulike oppgaver, er det lett for at kultur havner bakerst i køen, sier Sundstedt.

– Er det ikke en like stor fare for at Stortinget legger instrumentelle føringer for den kunstneriske virksomheten?

– Nei, det har litt å gjøre med avstanden, både rent praktisk og geografisk. Hvis vi blir underlagt regionen, er det lettere å se for seg at vi blir bedt om å løse bestemte oppgaver og ikke får definere vår egen rolle like fritt, sier Sundstedt.

I dag mottar de 49 institusjonene og kunstnergruppene 119 millioner kroner i tilskudd. 14,7 millioner kroner bevilges av Norsk kulturråd, resten av Stortinget på statsbudsjettet.

Forslaget om omorganisering på kulturfeltet er planlagt gjennomført fra 2018, to år før regjeringens regionreform for fylkeskommunene skal iverksettes.

De to første årene skal bevilgningene øremerkes til fylkene. Men så snart antallet fylker er redusert til 10, vil regjeringen vurdere om øremerkingen skal fortsette.

Regionreformen legger opp til at Akershus skal slå seg sammen med Østfold og Hedmark, til Region Viken. Teatersjef Bo Anders Sundstedt er redd for at teateret blir brukt som påskudd for å fylle regionreformen med innhold.

– Det er uklart hvordan vår rolle vil bli definert og hvordan midlene skal fordeles hvis den nye regionen blir en realitet, sier Sundstedt.

– Halvferdig forslag

Stortingsproposisjonen «Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå» er nå til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget og skal etter planen vedtas av Stortinget 8. juni.

– Forslagene som berører kulturfeltet mangler en rød tråd, sier Hege Haukeland Liadal, kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget.

Hun mener forslaget om å overføre ansvaret for kulturvirksomheter til fylkesnivå er for dårlig forberedt.

– Nok en gang får vi et halvferdig forslag fra regjeringen som bare bidrar til å skape uro i stedet for trygghet. Ap ønsker å overlate flere oppgaver til fylkesleddet, men da må forslagene være tilstrekkelig utredet og forankret, sier Liadal.

Et av spørsmålene som Arbeiderpartiet krever svar på, er hvorvidt fylkeskommunene har tilstrekkelig kompetanse for å ivareta de nye oppgavene med tilskudd til de frie scenekunstfeltet.

– De etablerte aktørene som flyttes over må føle seg sikre på at de blir godt ivaretatt av fylkene. I tillegg må fylkene fungere som sporhunder for nye initiativ på kulturfeltet og ivareta deres utviklingsmuligheter. Dette er en kompetanse vi vet finnes i departementet, men ikke på fylkesnivå, sier Liadal.

jonas.braekke@klassekampen.no

Lørdag 23. september 2017
Opposisjonen på Stortinget er urolige for at et nytt EU-direktiv vil få store konsekvenser for rettighetene i norsk musikk­bransje. I går ble det likevel banket gjennom i Brussel.
Fredag 22. september 2017
På fem år er Bladcentralens salgsinntekter nesten blitt halvert. Nå tilbys alle ansatte sluttpakke.
Torsdag 21. september 2017
Fra nyttår inntar bokhandelen Tanum dagligvarehyllene til Coop. Forfatterforeningen frykter det vil gi danske tilstander på bokmarkedet.
Onsdag 20. september 2017
I dag mister 1,8 millioner nordmenn NRKs kanaler i FM-radioene sine. Kritikerne og optimistene er uenige i det meste om slukkingen av FM-­båndet, men enes om at det er bilistene som påvirkes mest.
Tirsdag 19. september 2017
Per Kleivas bilder vil leve videre etter at kunstneren døde i helga, fastslår kunsthistorikere. – Han var et av sin tids viktigste tidsvitner, med poetisk og poengtert slagkraft, sier Øivind Storm Bjerke.
Mandag 18. september 2017
Seks av ti norske annonsører har større tillit til annonsekvaliteten i norske medier enn i utenlandske. Et fåtall ser Google og Facebooks enorme vekst i det digitale annonsemarkedet som en fordel.
Lørdag 16. september 2017
Facebook og Google får stadig mer kontroll over nasjonale mediers forretningsmodell, ifølge dansk rapport. Torry Pedersen i Schibsted mener norske medie­hus må samarbeide tettere.
Fredag 15. september 2017
«Begynnelser» startar med slutten og arbeider seg bakover i tid. I sin nye roman granskar Carl Frode Tiller kva for val som avgjer kor vi endar opp i livet.
Torsdag 14. september 2017
En ny rapport slår fast at ti globale teknologi- og mediegiganter er i ferd med å få full kontroll over dansk mediebransje. Det haster å gjøre noe i Norge også, mener medietopper.
Onsdag 13. september 2017
Fremskrittspartiet fikk mer enn dobbelt så mange delinger og reaksjoner på Facebook som Ap i valgkampen.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk