Torsdag 6. april 2017
Nytt på nett: Nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord i NRK er opptatt av å nå de unge med nyheter. Her fra et møte i Pressens Faglige Utvalg i fjor. Foto: Berit Roald, NTB scanpix
• Unge mellom 12 og 29 ser stadig mindre på tv • NRK har ansatt flere nye ledere med digital kompetanse
Bruker mer krefter på nett
Undersak

Er ikke bekymret

– I utgangspunktet må NRK være der brukerne er. Og når brukerne flytter seg over til digitale plattformer er det naturlig at NRK flytter ressursene etter, sier medieforsker Ragnhild Olsen ved Handelshøyskolen BI.

NRK har fortsatt stor oppslutning på tv og radio. I 2015 hadde de 40 prosent markedsandel for sine tv-kanaler, men prognoser som er utarbeidet av NRKs analyseavdeling viser at forflytningen over til nett og særlig mobil skjer urovekkende raskt i de yngste aldersgruppene.

Olsen er ikke bekymret for at de tradisjonelle kanalene til NRK vil få dårligere kvalitet som følge av den digitale satsingen som nå rulles ut i hele NRKs organisasjon.

– Det er ikke nødvendigvis slik at kvaliteten blir bedre på de tradisjonelle plattformene hvis man fortsetter som før. Det er litt avhengig av hvordan NRK har tenkt til å prioritere rekkefølgen på publiseringen i de ulike kanalene. Uansett, det å ha to tanker i hodet samtidig og jobbe mer integrert virker helt riktig å gjøre, sier Olsen.

– Har ikke de andre ­mediehusene som VG og Aftenposten grunn til å være kritiske til den økte konkurransen NRKs nettsatsing medfører?

– NRKs forhold til de kommersielle aktørene er et kontroversielt felt. Men NRKs tilbud på nett og mobil er først og fremst et supplement til det kommersielle nyhetsbildet.

I kraft av sin størrelse og sine ressurser har NRK muligheter til å dekke områder som de andre ikke kan eller vil, mener Olsen.

– NRK skal også fortsatt ha mulighet til å utføre sitt allmennkringkastingsoppdrag, uten at det dermed er sagt at det kan vokse seg så stort det vil. Dette er et maktforhold som må utvikles på en fornuftig måte.

Richard Aune
Torry Pedersen
NRK omorganiserer nyhetsdivisjonen, og flere av de ansatte kommer nå til å jobbe digitalt. – Vi må nå publikum der de er, sier nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord.

medier

Vi får stadig flere av nyhetene våre via smarttelefon eller nettbrett. Radio og tv kommer i andre rekke, spesielt i de yngre aldersgruppene. Det gjør at NRK nå styrker sin digitale satsing på nyheter.

– Vi står i en situasjon hvor internett er publikums viktigste kilde for nyheter. Vi skal fortsatt videreutvikle nyheter på radio og tv, men vi må sørge for at journalistikken blir tilgjengelig flere steder, sier Alexandra Beverfjord, nyhetsdirektør i NRK.

Rikskringkasteren er nå i gang med en omfattende omorganisering av nyhetsdivisjonen og har blant annet hentet inn nye ledere med høy digital kompetanse.

– Det kommer til å bli flere som jobber digitalt i den nye organisasjonen enn i dag, bekrefter Beverfjord.

Fakta

NRK på nett:

• 86 prosent av alle over 12 år bruker et eller flere av NRKs tilbud daglig, viser NRKs årsrapport for 2015.

• Tallene viser samtidig at tv-tittingen og radiolyttingen går ned i de yngre aldersgruppene.

• NRK omorganiserer nå nyhetsdivisjonen sin, blant annet for å styrke NRKs posisjon på mobile plattformer.

Mister de unge på tv

En viktig del av omorganiseringen går ut på å skille mellom å dekke det løpende nyhetsbildet og å lage under­søkende journalistikk som kan sette dagsorden. Nyhetsdivisjonen blir delt i tre redaktørlinjer: direktelinja (hendelsesnyheter), programlinja (nyheter som kan sette dagsorden) og faglinja (kulturnyheter).

– De som jobber i direktelinja, vil jobbe mot både nett, mobil, radio og tv, men nett og mobil blir viktigere og viktigere for publikum. Vi skal nå hele publikum med det vi lager, sier Beverfjord.

Det er særlig de yngre som forsvinner fra radio og tv. NRKs årsrapport for 2015 viser at det blir stadig færre mellom 12 og 29 år som hører på NRK på radio og ser lineær tv. I 2015 så denne aldersgruppa 87 minutter på lineær tv hver dag – mot 105 minutter i 2013.

Seere over 50 år ser over dobbelt så mye lineær tv daglig.

– Hvis vi skal nå det yngre publikummet, er vi nødt til å spre journalistikken vår på flere flater. Vi når ikke lenger hele befolkningen gjennom tv-sendinger, sier Beverfjord.

Styrkes på mobil

NRK-journalistenes fagforening NRKJ har gitt sin fulle støtte til omorganiseringen av nyhetsdivisjonen.

NRKJ-leder Richard Aune understreker at det ikke er gitt at denne modellen nødvendigvis er den beste, men at NRK ikke har noe annet valg enn å levere nyheter på de plattformene hvor publikum befinner seg.

– Dette tror jeg er en av de største omorganiseringene NRK Nyheter har vært gjennom noensinne. Vi står overfor en revolusjon i folks medievaner. Og når publikum flytter seg over til nett og mobil i raskt tempo, må vi flytte oss like fort, sier Aune.

22. mars gikk NRK ut med en presse­melding om flere nyansettelser i nyhetsdivisjonen, og presenterte en ny ledergruppe som skal inngå i det nye organisasjonskartet.

«Målet med å rigge om nyhetsdivisjonen er spesielt å styrke NRKs posisjon på tilbudet via mobile plattformer», sto det blant annet i pressemeldingen. Tre av de nye lederne var rekruttert fra konkurrerende mediehus, to fra VG og én fra TV 2.

Med på «endringsglede»

Richard Aune i NRKJ sammenlikner de store endringene som NRK Nyhetsdivisjonen står overfor med det å bygge om et fly mens det er i lufta. For selv om folk og funksjoner skal flyttes i stor skala, må nyhetene fortsatt leveres etter det oppsatte sende- og publiseringsskjemaet.

– Omorganiseringen skal styrke de digitale leveransene på mobil og nett med en organisasjon som er mer tilpasset de digitale plattformene. Måten vi organiserer nyhetsdeskene på skal gjøre det lettere å ha mobil og nett lenger fram i panna når vi jobber med saker, forteller Richard Aune.

NRKs satsing på nettpublisering har foregått over flere år, og dette er den siste av en rekke liknende endringer. Distriktsdivisjonen har allerede gjennomført liknende endringer av organisasjonen, med nyansettelser av fem nye regionredaktører i mars i fjor.

Ingen av de 1730 journalistene som er organisert i NRKJ, er uberørt av endringene, ifølge Richard Aune.

– Behovet for å jobbe annerledes er noe alle er enige om. Men hvordan dette skal gjøres finnes det like mange meninger om som det er journalister i NRK.

– NRK skal bruke flere ressurser på å publisere på nett- og mobil. Vil ikke det nødvendigvis gå utover kvaliteten på det som lages for tv og radio?

– Ledelsen snakker hele tida om «endringsglede», og jeg kan være med på den ordbruken der. Men problemet er ikke ressursene som flyttes, men om vi kan gjennomføre dette uten at noe må prioriteres ned. I den grad det er frustrasjon blant mine medlemmer, så er det fordi de er usikre på om de får gjort det ordentlig, sier han.

Schibsted er skeptisk

NRK har flere ganger fått kritikk for at nettsiden i for stor grad fungerer som en direkte konkurrent til nyhetsmedier som VG og Dagbladet.

Torry Pedersen, direktør for publisistisk virksomhet i Schibsted Norge, er bekymret for at NRKs nettside kan bli så sterk at det blir enda vanskeligere for den kommersielle mediebransjen å tjene penger.

– På radio og tv er det relativt stor forskjell mellom NRK og kommersielle aktører, men den forskjellen er betydelig vanskeligere å oppdage på nett. NRK ble opprettet fordi det kommersielle markedet ikke klarte å skape levekår for radio og tv, men spørsmålet er om det er mangel i markedet på tekstbasert nyhetsinnhold, sier Pedersen.

Han presiserer at det er helt legitimt at NRK sprer sitt kjerneinnhold på digitale plattformer:

– Men kunne man gjort dette ved å fokusere mer på det som var deres opprinnelse, nemlig tv og radio? En mulighet er også at nrk.no blir mer synlig forskjellig fra den kommersielle delen av bransjen, sier Pedersen.

Alexandra Beverfjord sier at NRK gjør journalistikken tilgjengelig på sine digitale plattformer for å oppfylle rikskringkasterens samfunnsoppdrag.

– Vi må ha en bred nyhetsdekning der publikum er. Når færre under 50 år ser tv, men oppdaterer seg på mobil og nett, må vi flytte ressurser dit. Det blir feil å si at NRK truer mediemangfoldet, for NRK er en viktig del av mediemangfoldet. Erfaringen viser at de landene som har store og sterke allmennkringkastere også har store og sterke kommersielle mediemarkeder, sier hun.

kultur@klassekampen.no

Lørdag 16. juni 2018
Jakob Weidemann lot seg tydelig begeistre av modernismens helter. I en ny utstilling følger vi hans reise fra prøvende aktmaler til abstraksjonens pioner.
Fredag 15. juni 2018
Skal Høyesteretts avgjørelser være gratis tilgjengelig på nett? Det er kjernen i en konflikt mellom Lovdata og ytringsfrihetsaktivister.
Torsdag 14. juni 2018
Frustrasjonen over de store forlagenes markedsmakt vokser. Arve Juritzen og flere andre mindre forleggere opplever at det ikke er likebehandling.
Onsdag 13. juni 2018
Nesten halvparten av barne- og ungdomsbøkene som løftes fram som nye og populære på Ark.no, kommer fra eierforlaget Gyldendal.
Tirsdag 12. juni 2018
Ark bruker nettbokhandelen sin til å profilere feelgood-satsingen Lesetid fra eierforlaget Gyldendal. Nok et tegn på at bokhandlene flytter grensene for skikk og bruk, mener bransjefolk.
Mandag 11. juni 2018
Tv-seriene får lengre og lengre episoder. Det risikerer å spenne bein for serienes suksess.
Lørdag 9. juni 2018
Folk er villige til å betale 125 kroner for å se ferske filmer på nett, viser Nettkinos første tester. Men de store kinokjedene nekter å bli med.
Fredag 8. juni 2018
Sendingene til Radio Latin-Amerika blir forstyrret av kanaler fra Sverige. Men staten vil ikke gjøre noe med det.
Torsdag 7. juni 2018
Forskere, forfattere og teatervitere fra Norge og utland mobiliserer for å redde Ibsensenteret fra kraftige kutt i bevilgningene.
Onsdag 6. juni 2018
Tilfeldigheter utvider horisonten vår. Med sosiale medier blir det færre slike uventede møter, frykter årets vinner av Holbergprisen, Cass Sunstein.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk