Lørdag 25. mars 2017
En poststrukturell tekstanalyse.
Digitalt digg

– Hei, vi ringer fra Digital Norway. Vi lurer på om du har sett stillingsannonsen vår?

– Digital Norge?

– Nei, Digital Norway. Du vet, et nasjonalt tverrindustrielt og næringslivsdrevet initiativ for digitalisering i Norge. Et topp­industrisenter om du vil.

– Er det dere som står bak Digipost?

– Nei, Digipost er så 2016. Vi søker administrerende direktør og teamledere for blant annet teknologi, forretningsmodeller, digitale plattformer, ekspertnettverk og disrupsjon.

– Dere vil ha en teamleder for forstyrrelser?

– Ja, vi søker etter deg som vil være med å gjøre en forskjell …

– Har dere prøvd Jonas Gahr Støre?

– … og deg som vil være med å utvikle Digital Norway til et unikt, nasjonalt og tverrindustrielt verktøy for små, store, eksisterende og nye virksomheter.

– Dette har dere vel tatt fra partiprogrammet til Venstre?

– Vi vil gradvis bygge opp et team der noen er på heltid og noen på deltid, noen er fast ansatt og noen midlertidig ansatt.

– Nå tar du bare ord rett ut av Anita Krohn Traaseth sin munn.

– I løpet av første halvår 2017 vil Digital Norway Topp­­industri­senteret gå på lufta.

– På dab, da?

– Av våre tjenester og prosjekter kan det nevnes disrupsjonslab, digital hub, digital maturity index, industritransformasjon, samt et executive forum, et nettverk for kompetanseutveksling blant digitale ledere, deriblant CDO, CTO, CIO og BDO.

– Har du OCD?

– Vi mener at i løpet av det neste tiåret vil vi stå overfor trans­formasjon og disrupsjon …

– Og en lingvistisk destruksjon.

– … på linje med da elektrisiteten, bilene og telefonen kom – bare at det vil gå mange ganger så fort!

– Fortere enn 110 kilometer i timen er vel ikke lov i Norge.

– Vi skal bygge bru mellom operasjonelt næringsliv og digitale eksperter.

– Som en printer bygger bru mellom skjerm og papir?

– Ved å samarbeide – utveksles kunnskap og erfaringer.

– Den tankestreken der – den fikk meg virkelig til å tenke.

– Vi vil begynne med å digi­talisere oljenæringen, maritim sektor, smart kraft, matproduksjon og å utvikle framtidas transport­system.

– Det høres ut som vil være fort gjort. Beklager, men nå må jeg legge på her. Jeg blir disruptert.

velaughs@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 25. april 2017 kl. 14.38