Tirsdag 7. mars 2017
STRAFF: Flere av rusorganisasjonene mener politiet er blitt mindre opptatt av å straffe brukere. Narkotikapolitiforeningen tror det er reformarbeid som har bundet tid. 8Foto: Gorm Kallestad, 8NTB scanpix
Mener politireformen gir ras i antall narkoanmeldelser:
Anmelder færre
Christian Stoutland
RASKT: Tallet på anmeldte narko­tikaforbrytelser har sunket med 13 prosent på ett år. Leder i Narkotikapolitiforeningen tror det skyldes politireformen.

NARKOTIKA

Norge har lenge vært blant de ivrigste landene i Europa på å straffeforfølge narkotika­forbrytelser, men tallene for 2016 ser litt annerledes ut:

Mandag publiserte Statistisk sentralbyrå kriminalitetsstatistikken for 2016. Den viser en generell nedgang i anmeldt kriminalitet på 3,4 prosent, men nedgangen i anmeldt narkotikakriminalitet er langt større. Fra 2015 til 2016 sank antallet anmeldte narkotikaforbrytelser fra i underkant av 42.000 til litt over 36.000. Det gir en nedgang på 13 prosent på ett år. Siden toppåret 2013, hvor det ble levert over 47.000 anmeldelser, har narkotikakriminaliteten tilsynelatende blitt redusert med nesten 25 prosent.

Fakta

Narkotikakriminalitet:

• Mandag publiserte Statistisk sentralbyrå kriminalitets­statistikken for 2016. Den viste stor nedgang i anmeldte narkotikaforbrytelser.

• Anmeldelser for alle typer narkotikaforbrytelser er redusert: Bruk og besittelse går ned 9,5 prosent, besittelse av kvanta til omsetting går ned 17 prosent, og grov narkotika­kriminalitet (store kvanta) går ned 5 prosent.

Reformistene får skylda

Nedgangen i anmeldelser sier imidlertid lite om hvor mye narkotika som er i omløp. Nær 100 prosent av anmeldelsene for narkotika kommer fra politiet eller tollvesenet. Antallet anmeldelser kan derfor være et uttrykk for hvor mye ressurser politiet bruker på narkotikafeltet.

Christian Stoutland, leder i Norsk Narkotikapolitiforening, mener politireformen har ført til kapasitetsproblemer som kan forklare den dramatiske nedgangen.

Politireformen ble vedtatt av Stortinget i 2015 og innebærer store endringer for politiet. Blant annet skal 126 lokale politi- og lensmannskontor legges ned.

– Hovedgrunnen til nedgangen er antakelig at politiet er i omstilling. 27 distrikter skal bli tolv. Det er massevis av prosesser, arbeidsgrupper og koordineringsmøter. Da blir kapasiteten redusert i en periode, mener Stoutland.

Han tror tallene kan snu når arbeidet med reformen er over, men påpeker også at politiets fokus har endret seg over tid.

– Man går i mindre grad etter de tunge brukerne. Anmeldelser for bruk kommer i større grad som følge av at man oppdager narkotika i forbindelse med andre forbrytelser, sier Stoutland.

Målstyring

Bård Standal, nestleder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk, som jobber for avkriminalisering av narkotika, mener det er en enkel forklaring på hvorfor politiet er mindre interessert i å ta narkotikaforbrytere enn tidligere.

– Det er grunnleggende new public management. Tidligere har politidistriktene fått arrestasjoner for bruk og besittelse av narkotika rett inn i måltallene sine. Det ble tatt ut i 2016, sier Standal, som er fornøyd med utviklingen.

Gledelige nyheter

Han er ikke alene om å være fornøyd. Nyheten om at færre blir tatt for narkotikaforbrytelser møtes med jubel av flere av aktørene på rusfeltet.

– Det er utelukkende positivt, sier Kenneth Arctander Johansen, informasjonssjef i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Johansen håper dette er et tegn på at tida da politiet arresterte og bøtela narkomane, er over.

– Over en periode på få år fikk tunge brukere bøter på nesten 50 millioner kroner for besittelse av narkotika. Vi har ingen tro på bøtelegging og gjeld hjelper folk ut av narkotikaproblemer, sier han.

Også Fagrådet Rusfeltets Hovedorganisasjon mener nedgangen viser at ting går i riktig retning.

– Hvis det er slik at politiet har redusert innsatsen mot dem som sliter aller mest, så er det bra, sier Jan Gunnar Skoftedal, leder i Fagrådet.

Han forklarer nedgangen med et politisk stemningsskifte hvor bruk av straff ses på i et mer kritisk lys.

– Det at både helseminister Bent Høie (H) og Arbeiderpartiet har signalisert at man ikke bør bruke straff mot rusbrukere, har nok hatt effekt.

jos@klassekampen.no

Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.
Torsdag 11. oktober 2018
NIX: Kjersti Toppe mener helseminister Bent Høie (H) utviser «forakt for Stortinget» når han trosser et klart flertalls­vedtak fra Stortinget.
Onsdag 10. oktober 2018
BEKYMRET: Vi kommer neppe til å klare å begrense oppvarmingen nok til å unngå alvorlige følger av klimaendringene, mener ledende norske klimaforskere. De ber om radikal politikk.
Tirsdag 9. oktober 2018
SNAUT: Skal vi unngå en klimakatastrofe, må vi halvere verdens utslipp innen 2030, fastslår FNs klimapanel i ny rapport. Norge nøyer seg med et klimakutt på 11,5 prosent.
Mandag 8. oktober 2018
DYRT: Nye skatter og avgifter koster familier titusener, viser Senterpartiets regnestykke. I dag legger regjeringen fram nye skattekutt til de rikeste.
Lørdag 6. oktober 2018
FEIL MEDISIN: – Jeg registrerer at det ikke har vært et svar for Venstre å gå inn i regjering med Frp, sier KrF-leder Knut Arild Hareide om den historisk dårlige Venstre-målingen.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk